aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Mellom Bøkeligate 8. Boligen har parkering i carport
Velkommen til Mellom Bøkeligate 8. Boligen har parkering i carport

LARVIK Mellom Bøkeligate 8

Bøkelia - Enebolig (tidligere tomannsbolig) med fin sentral beliggenhet ved Bøkeskogen - Stor terrasse - Carport

 • kr 3 750 000
 • BRA 199 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 750 000
 • Omkostningerkr 110 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 860 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1900
 • Soverom5
 • ArealP-rom 188 m²
 • Tomt208 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 860 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje
Enebolig med flott beliggenhet i rolig gate i Bøkelia. Meget sentral beliggenhet med Bøkeskogen som nærmeste nabo. Boligen inneh: 1. etasje: Gang, kjøkken, spisestue, stue og soverom. Underetasjen inneh: Gang, bad/wc/vaskerom, 2 soverom og entre. 2. etasje inneholder: Gang, bad, wc, soverom, alkove, kjøkken, stue og 2 boder. Boligen har tidligere vært i bruk som generasjonsbolig, men ble omregistrert til enebolig i 1999. Carport med utebod i bakkant. Uthus med lagringsplass. Boligen har en normalt god standard. Det er utført en del arbeider på boligen i senere tid, bl.a. nyere kledning, vinduer og taktekking. Kjøkken fra 2014. Stor terrasse med god plass til flere sittegrupper.
Kjøkkenet har godt med skap og benkplass.

Mellom Bøkeligate 8, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 56 kvm
  1. etasje: 73 kvm
  2. etasje: 61 kvm Sekundærrom: Bod
  Primærrom
  Kjeller: 56 kvm Gang, wc, bad, soverom, kjøkken, alkove og stue.
  1. etasje: 73 kvm Medregnet i P-rom er: Gang, kjøkken, spisestue, stue og soverom.
  2. etasje: 59 kvm Medregnet i P-rom er: Gang, bad/wc/vaskerom, 2 soverom og gang.

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 9 kvm  Tomt
  208m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er utnyttet til parkering og uteplass. Det er carport med bod i bakkant av parkeringsplassen. Bak boligen er det laget stor terrasseplatting med fin uteplass med god plass til flere sittegrupper. Adkomsten til inngangspartiet har belegningsstein. Eiendommen er etablert med analogt målebrev den 16.09.1902. Viser til historiske målebrev for areal og beskrivelse av eiendommen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene i matrikkelen.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i et rolig område i Larvik sentrum med kort avstand til bl.a. offentlig transport, barnehage, dagligvare, idrettsanlegg, indre havn m/kulturhus, tennisbane, strender og fine naturområder i Bøkeskogen og Farris. Det er gode solforhold på uteområder. Fin utsikt mot Larviksfjorden/indre havn. fra boligen.

  Adkomst
  Eiendommen har tilkomst fra Mellom Bøkeligate. Det er inngang til eiendommen fra Mellom Bøkeligate. Det er muligheter for parkering i carport på tomten og i nærliggende gater.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Det er støpt dekke i underetasjen. Grunnmur av naturstein/steinblokker. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk (mulig stående plank/laftet tømmer), det er stående kledning på fasader. Takkonstruksjon med saltak og ark, det er takstein som tekking.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Gang, kjøkken, spisestue, stue og soverom. Underetasjen inneholder: Gang, bad/wc/vaskerom, 2 soverom og entre. 2. etasje inneholder: Gang, bad, wc, soverom, alkove, kjøkken, stue og 2 boder. Boligen har tidligere vært i bruk som generasjonsbolig, men ble omregistrert til enebolig i 1999. Carport med utebod i bakkant. Uthus med lagringsplass.

  Standard
  Boligen har en normalt god standard. På gulvene er det laminat, gulvbelegg og parkett. På veggene er det tapetsert og malt, samt malte panelplater. Kjøkkenet i 1. etasje ble pusset opp i 2014 og har en hvit pen innredning med mye skap og benkplass. Det er integrerte hvitevarer på kjøkken. Badet i underetasjen ble bygget i 1998 og har fliser på gulv og vegger og inneh: dusj, wc, opplegg til vaskemaskin og servant i innredning. Rommene i boligens 2. etasje har enkel standard og her må oppussing påregnes. Det er blitt utført noe oppussing/renovering de senere år. Det er bl.a: 2023 - Ny utvendig trapp 2023 - Utbedret tak/vegg over carport/inngangsparti 2014 - Pusset opp kjøkken 1 etg. 2009 - Ny kledning på utvendige fasader 2009 - En del nye vinduer 2008 - Ny taktekking 1998 - Ny vv-tank ca. 1998 - Pusset opp bad/vaskerom i underetasjen Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3: Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig - Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Mangler delvis rekkverk i 1 etg. Våtrom - Generell - Bad/vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold Brannslukningsutstyr: Ja, 6 kg av eldre dato Røykvarsler er ikke tilkoblet strømnettet   Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Innvendig - Overflater Det er påvist andre avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist fuktskader på overflater. Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Toalettrom Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Noe elde og slitasje. Avtrekk må føres over tak eller ut via yttervegg. Tekniske installasjoner - Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner - Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig - Takkonstruksjon/Loft Konstruksjonene har skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Antydning til råte i undertak i kott/bod Det ble observert fuktskjolder i undertak og v/pipe Utvendig - Vinduer Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Utvendig - Andre utvendige forhold Det er påvist andre avvik: Noe elde og slitasje i carport og bod. Innvendig - Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig - Pipe og ildsted Det er påvist andre avvik: Kjøkken innredning er montert mot pipeløp i begge etasjer. Innvendig - Innvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskravtil rekkverk i trapper. Det er påvist andre avvik: Slitasje Innvendig - Innvendige dører Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Innvendig - Andre innvendige forhold Det er påvist andre avvik: Noe slitasje og mangler Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad/vaskerom Det er påvist andre avvik: TG2 settes ut fra alder. Våtrom - Overflater Gulv - Bad/vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad/vaskerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad/vaskerom Det er påvist andre avvik: TG2 settes ut fra alder. Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken Det er påvist andre avvik: Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifra alder. Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. Deler av innredning er montert mot pipeløp. Noe slitasje. Tekniske installasjoner - Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg El-skap: Plassering: Bod 2 etg. Alder: Ukjent Merkede kurser: Ja Automat sikringer: Ja El-opplegg: Er av forskjellig alder Tomteforhold - Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter Det er påvist andre avvik: Eldre grunnmur Tomteforhold - Terrengforhold Det er påvist andre avvik: Noe fall inn mot på bygning på vest siden av boligen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Integrerte hvitevarer på kjøkken i 1. etasje medfølger i handelen. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i carport på tomten. Forøvrig gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

  Diverse
  Det foreligger ikke opprinnelige bygningstegninger for bygget, så det er uvisst om innvendig rominndeling benyttes som opprinnelig byggesøkt. Det foreligger tegninger fra ombygginger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 860 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming skjer ved hjelp av elektrisitet. Det er varmepumpe i stuen i hovedetasjen. Det er vedovn i stuen hovedetasjen. I tillegg er det vedovn i gangen nede. Det er varmekabler på bad i underetasje. Dersom rom ikke har oppvarmingskilde ved visningen følger dette heller ikke med i handelen.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  13885

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter blir fakturert 4 ganger i året.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil utgjøre 1 promille av eiendommens skattegrunnlag. Kommunen bruker Skatteetatens boligverdi (beregnet markedsverdi) som grunnlag for å beregne eiendomsskatt. . Det er lagt opp til at satsen økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  1134089

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4082720

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/3020/1339: 31.10.1973 - Dokumentnr: 6435 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK.
  01.01.2018 - Dokumentnr: 258334 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0709 Gnr:3020 Bnr:1339
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1611898 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:3020 Bnr:1339


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Dette er ikke uvanlig for eiendommer fra denne byggetiden. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 med sentrumsstrategi Plantype Kommunedelplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 06.10.2021 Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3805/dokumenter/6581/Bestemmelser%20og%20retningslinjer%20Kommunedelplan%20Larvik%20by%202021-2033.pdf Delarealer Delareal 206 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende Delareal 208 m KPHensynsonenavn H120_1 KPSikring Område for grunnvannsforsyning Delareal 208 m Bestemmelse OmrådenavnSentrumssone KPBestemmelseHjemmel byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Delareal 2 m Arealbruk Veg,Nåværende Reguleringsplaner under arbeid Navn Bergeløkka Status Planlegging igangsatt Plantype Områderegulering Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter) Navn Bergeløkka Status Planlegging igangsatt Plantype Områderegulering Eiendommen er registrert i SEFRAKregisteret,. Bygningar (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAKregisteret, men som ikkje er freda etter Kulturminnelova

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen samlet leies ut. Boligen har tidligere vært registrert som tomannsbolig, men ble bruksendret til enebolig i 1999.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at  er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det er p.t. ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 860 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  110792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Ruth Iren Jacobsen

Megler

Ruth Iren Jacobsen

99 25 77 56

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev