aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Runesteinveien 1
Velkommen til Runesteinveien 1

LARVIK Runesteinveien 1

VALBY - Enebolig med fin beliggenhet i rolig gate på Valby. Mulighet for 3 soverom. Gode solforhold. Garasje i rekke.

 • kr 3 100 000
 • BRA 114 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 100 000
 • Omkostningerkr 101 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 201 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1980
 • Soverom2
 • ArealP-rom 111 m²
 • Tomt364.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000,00))   94 542,- (Omkostninger totalt)   3 194 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Planløsning 1. etasje
Boligen er over to plan og inneholder: 1. etasje: entré, gang, bad/vaskerom, bod, kjøkken og stue/spisestue med utgang til stor terrasse. 2. etasje: gang, kott, bod, bad, 2 soverom, alkove. Garasje i garasjerekke. Fint beliggende enebolig på hjørnetomt i rolig gate på Valby. Valby er et meget barnevennlig område som egner seg godt for barnefamilier. Her har du bl.a. barnehager og barneskole i umiddelbar nærhet. Gangavstand til Mellomhagen ungdomsskole. Flotte turmuligheter i nærområdet. Boligen holder i hovedak en normal god boligstandard og er for det meste godt vedlikeholdt. Enkelte bygningsdeler trenger vedlikehold eller utskifting som følge av elde og slitasje. Velkommen til visning,
Stue / spisestue

Runesteinveien 1, Vestfold

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 76 kvm
  2. etasje: 38 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 73 kvm P-rom 1. etasje er: entré, gang, bad, kjøkken og stue/spisestue.
  2. etasje: 38 kvm P-rom 2. etasje er: gang, bad, 2 soverom.  Tomt
  364.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er flat og lettstelt. Opparbeidet med biloppstillngsplass og hage.

  Beliggenhet
  Fint beliggende enebolig på hjørnetomt i rolig gate på Valby. Valby er et meget barnevennlig område som egner seg godt for barnefamilier. Her har du bl.a. barnehager og barneskole i umiddelbar nærhet. Gangavstand til Mellomhagen ungdomsskole. Flotte turmuligheter i nærområdet.

  Adkomst
  Adkomst til eiendommen er direkte fra Runesteinveien som er en kommunal vei.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av eneboliger/småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Enebolig oppført i tradisjonelle konstruksjoner for byggetiden. Ringmur av støpt betong og blokker på fjell. Yttervegger av isolert stenderverk kledd med stående tømmermannspanel. Taket er tekket med betongtakstein.

  Innhold
  Boligen er over to plan og inneholder: 1. etasje: entré, gang, bad/vaskerom, bod, kjøkken og stue/spisestue med utgang til stor terrasse. 2. etasje: gang, kott, bod, bad, 2 soverom, alkove. Sovealkove innenfor soverom har ikke tilstrekkelig størrelse på vindu til å tilfredstille kravene til lys og rømningsvei, dette rommet er, som bod og kott i 2. etasje, ikke målbart grunnet takhøyde. Romløsningen er noe endret fra tegninger mottatt fra Larvik kommune. Nevnte sovealkove i 2. etasje er benevnt bod. Kjøkken er flyttet og et soverom lagt til stua.

  Standard
  Boligen holder hovedsaklig en normal god boligstandard og er endel oppgradert i senere år. Følgende oppgraderinger er foretatt: *oversikten er ikke nødvendigvis komplett 2014-Skiftet brorparten av boligens vinduer 2015-Montert luft-til-luft varmepumpe 2018-Bad 1.etg renovert 2020-Takstein vasket og rengjort 2020-Kledningen sist gang overflatebehandlet 2022-Nytt gulvlaminat på kjøkken 2022-Boligen innvendig overflatemalt vegger Takstmannen trekker frem følgende avvik: TG 3 - store eller alvorlige avvik: Bad 2. etasje - badets alder gir tilstandsgrad 3 - forventet levetid passert. TG 2 - avvik som kan kreve tiltak: - Balkong/veranda - slitasje og skjevheter gulv, større skjevheter i rekkverk. - Halvparten av forventet levetid for vann og avløpsrør er passert. - Skjevhet/utglidning i ringmur/fundament -tiltak anses ikke nødvendig. TG2 - avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: - mer enn halvparten av forventet levetid er passert for taktekking, renner, nedløp og beslag. - begrenset ventilering av loft og krypkjeller - begrenset lufting nedre del av kledning mot grunnmur - de eldste vinduene har slitasje/sprekker i treverk - Bad 1. etasje: feil fall mot sluk, våtromsplater montert uten bunnsokkellist, sluk ikke besiktiget og membran i sluk dermed ikke konstatert, ikke tilluftsspalte i dør. - avtrekksvifte kjøkken passert forventet levetid. - mer enn halvparten av forventet levetid for drenering er passert. - mangelfull ventilasjon i flere rom. - varmtvannstanken er over 20 år. - el-anlegg hovedsaklig fra byggeår. Porselenssikringer enkelte automatsikringer. Kursoversikt ikke oppdatert. - mangler håndløper innvendig trapp - ikke snøfangere eller stigetrinn for feier.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Mulighet for parkering på egen tomt samt garasje i garasjerekke.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000,00))   94 542,- (Omkostninger totalt)   3 194 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen oppvarmes med elektrisitet, varmepumpe samt vedfyring.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  14289

  Kommunale avgifter år
  2003

  Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Oppgitte kommunale avgifter er prognose for 2023.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil utgjøre 1 promille av eiendommens skattegrunnlag. Kommunen bruker Skatteetatens boligverdi (beregnet markedsverdi) som grunnlag for å beregne eiendomsskatt. Det er lagt opp til at satsen økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Anslått eiendomsskatt 2023 kr. 1.860,-

  Formuesverdi primær
  856081

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3081893

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/1027/98: 08.02.1979 - Dokumentnr: 1043 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:1027 Bnr:40
  01.01.2018 - Dokumentnr: 59371 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0709 Gnr:1027 Bnr:98
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1314237 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:1027 Bnr:98


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger midlertidig brukstillatelse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplaner Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 201810 Navn Kommuneplanens arealdel 2021-2033 Plantype Kommuneplanens arealdel Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 06.10.2021 Bestemmelser Delarealer Delareal 381 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende Reguleringsplaner Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 75.01 Navn Grønneberg - Sjølyst I Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 20.12.1974 Bestemmelser Delarealer Delareal 381 m Formål Konsentrert småhusbebyggelse Feltnavn B2 Bebyggelsesplaner Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 75.03 Navn Valbyskogen II Plantype Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 05.07.1978 Bestemmelser Delarealer Delareal 381 m Formål Konsentrert småhusbebyggelse Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000,00))   94 542,- (Omkostninger totalt)   3 194 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  101792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr   52000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  5000,- oppgjørshonorar kr  4500,- og visninger kr 1800 , -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  21.585,-. Utleggene omfatter bla. fotograf, markedsføring, innhenting av opplysninger.  Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  1875 ,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev