aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Subben 7

LARVIK Stubben 7

Verningen - Fin enebolig med utleiedel i sokkeletasje. Dobbel garasje. Fin tomt.

 • kr 3 490 000
 • BRA 187 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 104 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 594 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 976
 • Soverom4
 • ArealP-rom 147 m²
 • Tomt982.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   104 292,- (Omkostninger totalt)   3 594 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder: 1. etasje: entre/gang, bad/vaskerom, 3 soverom, trappegang til sokkeletasje, kjøkken samt romslig stue/spisestue med utgang til stor balkong i vinkel hvor den ene delen er overbygget. Sokkeletasje: 2 store lagringsboder tilhørende hoveddelen den ene har utgangsdør og trapp til 1. etasje. Utleiedel med egen inngang til: vindfang, gang, bod, bad, soverom, kjøkken og stue. Frittstående dobbelgarasje. Boligen ligger fint til på Verningen med en skjermet og fin tomt med gode solforhold. Boligen har en god planløsning og holder en gjennomgående normal god boligstandard. Bad/vaskerom ble oppusset i 2014, takfornying 2017, nye renner 2019. Forøvrig vedlikeholdt og ivaretatt, dog må noe oppgraderinger påregnes grunnet alder.

Stubben 7, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 89 kvm Vindfang, kjøkken, gang, soverom, bad, stue og 3 boder.
  2. etasje: 98 kvm Gang, bad/vaskerom, 3 soverom, kjøkken og stue.
  Primærrom
  1. etasje: 49 kvm Vindfang, kjøkken, gang , soverom, bad og stue.
  2. etasje: 98 kvm Gang, bad/vaskerom, 3 soverom, kjøkken og stue.
  Sekundærrom
  1. etasje: 40 kvm 3 boder.  Tomt
  982.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Selveiet tomt som er opparbeidet med gruset gårdsplass, plen, frukttrær og beplantning. Ganske usjentert tomt med gode solforhold.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et rolig område på Verningen mellom Larvik og Sandefjord. Den ligger i et område med kort avstand til bl.a. offentlig transport, barnehage og idrettsanlegg. Det er ca. 2-9 km til skole, kjøpesenter, butikker, Larvik sentrum og Sandefjord sentrum. Boligen ligger på en stor tomt med gode solforhold.

  Adkomst
  Eiendommen har innkjøring fra Gamle Ravei og inn til Stubben.

  Bebyggelse
  Området består hovedsaklig av spredt boligbebyggelse.

  Byggemåte
  Enebolig med leilighet fra 1976 oppført over grunnmur av lecablokker. Yttervegger oppført i tradisjonelle trekonstruksjoner, malte vinduer og dører i tre. Kledd utvendig med tømmermannspanel. Tak tekket med dobbeltkrum betongtakstein.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: entre/gang, bad/vaskerom, 3 soverom, trappegang til sokkeletasje, kjøkken samt romslig stue/spisestue med utgang til stor balkong i vinkel hvor den ene delen er overbygget Sokkeletasje: 2 store lagringsboder tilhørende hoveddelen den ene har utgangsdør og trapp til 1. etasje. Utleiedel med egen inngang til: vindfang, gang, bod, bad, soverom, kjøkken og stue. Frittstående dobbelgarasje.

  Standard
  Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt og ivaretatt men noe vedlikehold og oppgradering i forhold til dagens standard må påregnes. Av større påkostninger senere år nevnes: Bad/vaskerom ble oppusset i 2014, takfornying 2017, nye renner 2019. Det anbefales alltid å lese tilstandsrapporten nøye for å danne et balansert og riktig bilde av boligens standard og tilstand. Som alle boliger av noe alder blir det noe anmerkninger. Takstmannen trekker frem følgende: TG3: -råte i endel kledningsbord -råte i enkelte vinduskarmer -badet i utleiedelen gis automatisk TG3 grunnet alder. TG2: -mer enn halvparten av forventet levetid for taktekking og undertak er passert. Liten lufting. -mer enn halvparten av forventet levetid for ytterdører og terrassegård er passert. -skjevheter i terrasse -kjøkken/ventilator fra byggetid tg. grunnet alder -mer enn halvparten av forventet levetid er medgått for innvendige vannledninger, avløpsrør, innvendige dører og drenering. -registrert saltutslag/fukt i kjeller. -midre enn 25 mm. fall fra membran ved dør til sluk, ikke dokumentasjon på tettesjikt/membran.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Frittsående dobbeltgarasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   104 292,- (Omkostninger totalt)   3 594 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisitet og vedfyring. Varmekabler på bad.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  17943

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Info om eiendomsskatt
  Det er vedtatt innført eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023. Eiendomsskatten er vedtatt med 1 promille i 2023. I strategidokumentet er det lagt opp til at skatten økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn. I Larvik kommune er målet at eiendomsskatten skal innkreves sammen med de kommunale avgiftene (vann, avløp og renovasjon) 4 ganger i året. I 2023 vil dette ikke være mulig og skatten vil derfor dette året bli innkrevd i termin 3 og termin 4.

  Formuesverdi primær
  642962

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2314662

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det ikke tinglyst heftelser og rettigheter av betydning.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 01.02.77

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplaner Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 201810 Navn Kommuneplanens arealdel 2021-2033 Plantype Kommuneplanens arealdel Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 06.10.2021 Bestemmelser - Delarealer Delareal 1 m Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende Delareal 982 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende Reguleringsplaner Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id 195.01 Navn Verningen Nordre Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 27.05.1971 Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3805/dokumenter/3154/195.01_Bestemmelser.pdf Delarealer Delareal 3 m Formål Boliger Id 196.01 Navn Vestre Verningen Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 03.03.1977 Bestemmelser - Delarealer Delareal 325 m Formål Høyspenningsanlegg Delareal 980 m Formål Boliger Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

  Adgang til utleie
  Egen utleiedel. Boligen er registrert som enebolig med hybel/sokkelleilighet. Det er ikke foretatt radonmålinger.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   104 292,- (Omkostninger totalt)   3 594 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  104292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast pris på kr. 55.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke elektronisk grunnbok kr. 350,-, markedspakke kr. 12.500,-, tilrettelegging kr. 2.500,- og visninger kr. 1.800,- per stk, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 12.340,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg samt et rimelig vederlag på kr. 1.875,- per time for utført arbeid, begrenset oppad til kr. 10.000,-.

Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev