aktiv-eiendomsmegling
Syrinhagen borettslag - Et flott lelighetsprosjekt med moderne leiligheter.

LARVIK Syrinhagen

Salgsstart nytt boligprosjekt - 25 prosjekterte, moderne leiligheter med solrike balkonger - Garasje og heis.

 • kr 2 175 000 - 4 425 000
 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • Priser fra og tilkr 2 175 000 - 4 425 000
 • Andel: Fellesgjeld fra og tilkr 2 175 000 - 4 425 000
 • Andel: Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 350 000 - 8 850 000
 • Omkostninger fra og tilkr 6 132 - 6 132
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 4 356 132 - 8 856 132
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 10 332 - 18 087
 • Areal primærareal - fra og til66 - 112 m²
 • Areal bruksareal - fra og til70 - 118 m²
 • Tomt3 454 m²
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 2009 BNR. 456
 • Informasjon om meglerforetaketLarvikmeglern AS Prinsegata 2C 3256 Larvik
 • OppdragsansvarligAleksander Berg
 • Oppdragsnummer1303235003
 • I tillegg betaler kjøper følgende omkostninger: Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 480,- Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480,- Grunnboksutskrift: kr. 202,- Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overtagelse.

Meld deg på visning!

Påmelding

Syrinhagen, Vestfold og telemark

 • Om prosjektet
  Utbyggingen av Torstvet Hageby - det nye boligområdet mellom Fagerli skole og Nansetgata - er allerede godt i gang. Området skal utbygges med totalt over 200 leiligheter i flere blokker, samt ca. 40 boliger i småhusbebyggelse. JM har opplevd god interesse for småhusbebyggelsen hvor en del er bygd og overtatt av nye eiere og en del er under salg og bygging nå. Rosehagen borettslag er ferdigstilt som det første leilighetsprosjektet i Torstvet Hageby. Nå starter salget av neste byggetrinn med Syrinhagen Borettslag. Her er det planlagt 25 leiligheter fordelt på 2 leilighetsblokker over 3 og 4 etasjer med parkering og boder i underetasjen. Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet Syrinhagen borettslag som vil bli stiftet før innflytting. Borettslaget blir eier av gnr 2009, bnr 456 og 454. Adresser, organisasjonsnummer og andelsnummer vil bli klart innen overtagelse. Boligene får en god og fleksibel finansieringsløsning med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. Fellesgjelden er avdragsfri i 20 år fra overtagelsen og det er muligheter for individuell nedbetaling på fellesgjelden om ønskelig. Se nærmere info om prosjektet på www.torstvethageby.no. På prosjektets hjemmeside ligger prospekt og øvrig informasjon om prosjektet nedlastbart.

  Priser fra og til
  kr 2175000 - 4425000

  Omkostninger fra og til
  kr 6132 - 6132

  Generell orientering
  I Syrinhagen skal det bygges 25 nye leiligheter fordelt på to moderne leilighetsbygg. Blokkene blir på 3 og 4 etasjer med parkering og boder i underetasjen og heis til alle etasjeplan. Leilighetene får varierte planløsninger og størrelser fra 70 til 118 kvm (BRA) og to til fire soverom. Det blir moderne leiligheter bygget ihht. tidens krav til utførelse og kvalitet. Boligene blir godt isolert både for lyd og varme. Det blir lagt opp til vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken og entré/gang hvor varmtvann til gulvvarmen produseres ved hjelp av felles luft til vann varmepumpeanlegg. I tillegg balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det blir enstavs eikeparkett på gulvene og malte gipsplater på vegger i boligene. Det leveres kjøkkeninnredning fra Drømmekjøkkenet av god kvalitet med integrert kjøl-/fryseskap, oppvaskmaskin, stekeovn og nedfelt kokeplate. Baderom leveres med tidsriktige fliser på gulv og vegger, vegghengt toalett, dusjhjørne med garnityr og innredning/ servant av god kvalitet. For kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt vil prosjektets entreprenør utarbeide en tilvalgsmeny - her kan kjøpere være med å tilpasse endelig leveranse til sine ønsker med for eksempel farger på vegger, parkett, fliser, innredning på kjøkken og bad, type innvendige dører, elektriske punkter mm. Underveis i byggeprosessen låses naturlig nok mulighetene for endringer. Se forøvrig leveransebeskrivelse i salgsoppgaven for nærmere beskrivelse.

  Garasje/parkering
  Det medfølger en parkeringsplass pr. leilighet. Parkeringskjelleren har felles innkjøring/garasjeport for både BB3 og BB4. Det leveres ikke med elbil-ladere, men selve infrastrukturen blir etablert. Elbil-ladere kan bestilles ved tilvalg. Se plan for underetasjene for tildelte plasser.

  Boder
  Det medfølger en sportsbod i parkeringskjeller til hver leilighet. Se plan for underetasjene for tildelte plasser.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Ved salgsstart i dette prosjektet vil det være forkjøpsrett for medlemmer i Larvik Boligbyggelag (LABO). Medlemmer i LABO som ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett må innen annonsert søknadsfrist, den 20. mars, levere søknad for å melde sin kjøpsinteresse. Etter søknadsfristen vil LABO tildele leiligheter til de som har levert søknad. Kjøperne får velge leilighet etter ansiennitet - den med lengst medlemskap får velge først osv. Etter tildelingsmøtet gjelder «førstemann til mølla» prinsippet. Byggestart vil være avhengig av tilfredsstillende salg. Ved tilfredsstillende antall solgte er forventet byggestart sommeren 2023 og da forventet innflytting 4. kvartal 2024. Bygg B antas ferdigstilt ca. en måned før bygg A, det må dermed påregnes at ferdigstillelse av prosjektet påvirkes av pågående byggearbeider ved innflytting i bygg B.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Innboforsikring må kjøper sørge for selv.

  Tomteareal
  3454m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Borettslagets eiendom gnr. 2009, bnr. 456 og 454 har et totalt areal på ca 3454 kvm. Syrinhagen borettslag blir hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting. Borettslaget vil få pent opparbeidede utearealer med fine felles uteplasser for beboerne. Utearealene vil bli opparbeidet med plen, eng, busker og hekk. Det blir grusede gangveier. Ett område tilrettelegges for kjøkkenhage. Landskapsplanen i salgsoppgaven er utarbeidet som et forslag til opparbeidelse. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i denne. Landskapsplanen som er utarbeidet dekker et areal som er større enn tomtearealet som tilhører borettslagets eiendom. Se vedlagte kartutsnitt som viser tomtegrenser. Arealet som er medtatt i landskapsplanen vil bli opparbeidet ferdig i forbindelse med bygging av Syrinhagen. Arealet som ligger utenfor tomtegrensen til borettslaget er et fellesareal for Torstvet Hageby. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3% av kjøpesummen på meglers klientkonto dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer. Straks eventuelt gjenstående arbeid er gjennomført skal eventuelt tilbakeholdt beløp utbetales selger. Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA), som er boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Summen av de oppgitte romstørrelser på plantegningene samsvarer ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige vegger og for eksempel innkassing av ventilasjon ikke er medtatt i denne sammenheng. Det tas forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme, da det oppgitte beregnede areal er basert på tegninger. Areal oppgitt som P-rom (primære rom) er BRA fratrukket innvendige boder, sjakter samt innvendige vegger rundt disse

 • Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som eventuelt måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Konstruksjon
  Moderne leilighetsbygg oppført i betong/trekonstruksjoner. Se forøvrig leveransebeskrivelse i salgsoppgaven for nærmere beskrivelse.

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Larvik kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil beregnes ut i fra eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.  I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere. Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.

  Organisasjonsform
  Boligene vil bli en del av Syrinhagen borettslag. Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av borettslaget, sørge for tinglysning av fellesobligasjon for innskudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling slik at borettslaget kommer i ordinær drift og senere være borettslagets forretningsfører

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til vedtekter for borettslaget. Disse er bindende for kjøper, men selger kan endre disse før overtagelse. Vedtektene er et vedlegg til salgsoppgaven og inneholder viktig informasjon om organiseringen/ eierformen. Det er viktig at en gjør seg kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/2009/456: 04.10.2022 - Dokumentnr: 1111616 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:32
  04.10.2022 - Dokumentnr: 1111807 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:32
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  04.10.2022 - Dokumentnr: 1111807 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:32
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  04.10.2022 - Dokumentnr: 1111807 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:32
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Bestemmelse om rett til bruk av parkeringsplass, renovasjonsanlegg, kontainer for glass og metall, lekeplass, annen veigrunn/grøntareal og gang- og sykkelvei


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Vann, vei og avløp
  Leilighetene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Omfattes av kommunedelplan Larvik by 2021-2033 med formål boligbebyggelse. Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Omfattes av reguleringsplan Torstvedt syd, vedtatt 2015 med formål boligbebyggelse/blokkbebyggelse, faresone ras/skred, grøntareal, vei, parkering mm. Det arbeides med endring i denne reguleringsplanen. Kontakt megler for mer informasjon

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Betalingsbetingelser
  10% av innskuddet/kontraktssummen innbetales meglers klientkonto ved signering av kjøpekontrakt etter at vedtak om byggestart er gjort og selger/ utbygger har stilt nødvendige garantier. Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i den kjøpte leiligheten for forskuddsbeløpet. Resterende innskudd, samt omkostninger, andelskapital og ev. regning for tilleggsarbeider innbetales meglers klientkonto innen overtagelse. Ved overtagelse overtas andelens fellesgjeld. Alle innbetalinger fra kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil overtagelse, alternativt kan selger kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti iht. bustadoppføringslovas §47. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Selger forbeholder seg retten til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner iht. kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 30.000,- inkl. mva. til selger. Påkrevde garantier ved et ev. videresalg/transport bekostes ikke av selger/utbygger.

  Avbestilling
  Iht. bustadoppføringslovas §52-54 bestemmelser kan kjøper avbestille ytelsen eller deler av ytelsen. Avbestillingsgebyr vil bli fastsatt etter bestemmelsene i bustadoppføringslova.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Prisliste, utkast til vedtekter og kjøpekontrakt, grunnboksutskrift og innhentede opplysninger fra Larvik kommune vedr. bla. reguleringsforhold er å anse som vedlegg til denne salgsoppgaven. Disse dokumentene er nedlastbare fra www.torstvethageby.no eller utleveres ved henvendelse til megler.

Dokumenter

Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev