aktiv-eiendomsmegling

Leilighet med egen takterrasse. 3 soverom, 2 parkeringsplasser. Nær barnehage, barneskole og badeplass.

 • 1 490 000
 • BRA 92 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 490 000
 • OMKOSTNINGER49 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 539 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 955
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 92 m²
 • FELLESKOST./MND1 400
 • TOMT675 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  49 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 539 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en leilighet i 2. etasje med egen takterrasse og to tilhørende biloppstillingsplasser. Herfra er det gangavstand til blant annet barnehage og barneskole og populær badeplass. Det er videre kun 1,5 km til sentrumskjernen med de fleste byfasiliteter. Nærområdet vil etterhvert bli utbygd med boliger, noe som vil skape et helt nytt og mer levende bomiljø for eiendommen.

Merk deg dette:
- Egen takterrasse
- 3 Soverom
- 2 parkeringsplasser
- Nær barnehage og barneskole
- Nær badeplass

Leiligheten inneholder:
2. etg: Entre, gang, bad/vaskerom, toalettrom, 3 soverom , samt stue og kjøkken med utgang til takterrasse.
Tilhørende bod i kjeller.

Trysilvegen 99B, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Leiligheten ligger i 2. etg. i dette kombinasjonsbygget. Det er forretning i 1. etasje og boliger i 2. og 3. etasje.
  Det er inngangsdøren i 2. etasje benyttes til daglig bruk. Denne leder til felles gang med trapp opp til 3. etasje.
  Leiligheten disponerer to biloppstillingsplasser på tomten.

  STUE/SPISESTUE
  Stue, spisestue og kjøkken i åpen løsning med utgang til egen takterrasse orientert mot sør. Stuen har varmepumpe.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning fra 2021 med glatte fronter og integrert induksjonstopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap/fryser. Det er downlights under overskapene.

  BAD/VASKEROM og TOALETTROM
  Bad/vaskerom med servant, dusj og opplegg for vaskemaskin. Toalett i eget rom.

  SOVEROM
  Boligen har tre soverom.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Nedløp og beslag:
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på
  byggemeldingstidspunktet.
  Takflater uten snøfangere mot gang- og
  parkeringssoner. Renner/nedløp er ikke kontrollert.
  Det er ikke undersøkt om takstige er montert. I følge
  Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for renner
  og nedløp ca 30 år. For beslag er middels levetid ca 25 år. Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Snøfangere bør monteres for personsikring og sikring mot
  parkeringsareal. Renner og nedløp må kontrolleres. Det må
  kontrolleres om takstige er montert. Kostnader medtatt for
  snøfangere.
  Vinduer:
  Tettelister ved åpningsbare vinduer har mistet noe
  tettefunksjon. Ikke påvist punkteringer, men kan
  forekomme grunnet vinduenes alder. Enkelte vinduer
  med tegn etter kondens. Utfra varmetapsbetraktning bør punkterte glass vurderes utskiftet hvis
  dette påvises. Tettelister bør byttes ved åpningsbare vinduer, mistet
  noe tettefunksjon. I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid
  for vinduer normalt ca
  Dører - 2:
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
  dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
  sprekker i trevirket.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
  enkelte glass.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Ytterdør med enkelt glassfelt. Dør med betydelig
  slitasje. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  • Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  • Dører må justeres.
  Ytterdøren anses å måtte skiftes ut.
  Dører - 2 - 3:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
  dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
  enkelte glass.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
  sprekker i trevirket. Dører må justeres.
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  • Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
  • Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.
  • Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  Overflater:
  Noe gjenstående arbeider i overganger laminatgulv mot vegger/dører. Komplettering med listverk eller fuginger.
  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
  en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Utførte målinger for høydeavvik ved stue, kjøkken og
  soverom mot nordvest. Høydeforskjeller antas i
  hovedsak fra byggeåret samt påvirket av noe
  langtidsnedbøyninger ved betongdekker. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
  utbedring.
  Det anses ikke nødvendig med umiddelbare tiltak. Evt utbedringer kan
  vurderes ved planlagte rehabiliteringer. Det må vurderes om
  utbedringer er regningssvarende.
  Radon:
  Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak
  mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
  Radon aktsomhetskart er definert med "usikker"
  aktsomhetsgrad
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Ukjent om det er foretatt radonmålinger ved bygget
  eller i området. Det bør gjennomføres radonmålinger
  Det anbefales gjennomført radonmålinger. Evt tiltak må vurderes etter
  gjennomførte målinger.
  Innvendige dører:
  Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Enkelte dører med justeringsbehov. Finerdører med preg av elde/slitasje. Enkelte dører må justeres.
  Utskiftninger av eldre dører må påregnes grunnet elde. I følge
  Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for dører normalt ca 40 år.
  Kjøkken:
  Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er
  krav på dette kjøkkenet utifra alder.
  Det er ikke påvist tegn på at det er montert
  lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum,
  dette er et krav på kjøkkenet utifra alder.
  Defekt kjøleskapsdør. Komfyrvakt bør monteres
  • Det må foretas nærmere undersøkelse.
  Dør til kjøleskap må utbedres.
  Wc:
  Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
  3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Det er påvist andre avvik:
  Overflater med bruksslitasje. Eldre WC.
  Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  • Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Overflater og installasjoner med rehabiliteringsbehov. Varmekilde bør
  etableres.
  Vannledninger:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
  brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
  ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Stoppekran ble ikke besiktiget. Enkelte Cuinstallasjoner
  med noe irring. PEX plastrør har levetid
  på opptil 50 år. Kobbervannrør har levetid på fra 25 til
  50 år. Lekkasjevakt mangler på kjøkken. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Ingen påviste lekkasjer eller opplysninger om frostproblematikk.
  Anlegget bør kontrolleres av fagmann. Lekkasjevakt anbefales montert
  i alle rom med vanninstallasjoner.
  Avløpsrør:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
  brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
  ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Stakemulighet for avløpsanlegget kunne ikke påvises.
  Ingen påviste lekkasjer eller opplysninger om
  problematikk med avløpssystemet. Plast avløpsrør har
  levetid på 50 år. Normal forventet levetid på
  støpejernsrør er ca 40 år. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Tilstand ved bunnledninger bør kontrolleres. Det må undersøkes om
  det er stakemulighet for avløpsanlegget. Utskiftninger kan påregnes
  grunnet elde. Levetid på deler av røropplegget anses overskredet,
  utskiftninger bør vurderes. Anlegget bør kontrolleres av fagmann.
  Ventilasjon:
  Det er påvist begrenset
  ventilering/luftgjennomstrømning.
  Mekanisk avtrekk fra kjøkken, for øvrig kun naturlig
  ventilasjon. Bedre ventilering må etableres.
  Flere veggventiler bør monteres. Mekanisk avtrekk bør monteres på
  bad og toalettrom.
  Andre VVS-installasjoner:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner
  er oppbrukt. Ingen opplysninger om evt service. Normalt
  serviceintervall varmepumper hvert 2.år. Normal
  levetid luft/luft varmepumper 12-15 år. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at VVS-installasjonen(e)
  fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre
  VVS-installasjoner.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Tidspunkt for utskiftning nærmer seg, medtatt kostnader.
  Dokumentasjon for service må fremlegges.

  Forhold som har fått TG3:

  Dører:
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
  dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Det er påvist andre avvik:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Ytterdør til trapperom uten brann-/lydklassifisering. Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  • Dører må justeres.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Ytterdør til trapperom må skiftes ut
  Balkonger, terasser og rom under balkonger:
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
  rekkverkshøyder.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på tettesjikt/membran.
  Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke
  nærmere vurdert.
  Det er ikke montert rekkverk.
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når
  den er snøfri.
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
  • Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg utifra
  alder på dagens tekking.
  • Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på
  byggemeldingstidspunktet.
  Utvendige trapper:
  Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere
  vurdert.
  Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  • Det bør foretas nærmere undersøkelser av utvendige trapper når de
  er snøfri.
  Kostnader medtatt for etablering av rekkverk.
  Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.
  Varmtvannstank:
  Påvist varmgang i skjøteledning. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Bereder må tilkobles med fast montering og sikkerhetsbryter.
  Elektrisk anlegg:
  Noe usikkerhet om kurser og kursfortegnelse, bør ses over av
  fagmann. Varmgang i skjøteledning til bereder. Utett sikringsskap
  må tettes. Sikringer av type CHNT. Det anbefales elsjekk av
  autorisert installatør. Det anbefales elsjekk hvert 5.år.
  Branntekniske forhold:
  Ingen brannslukningsapparat utplassert. Brannslukningsapparat må utplasseres ved alle plan. Ingen monterte røykvarslere.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Eiendommen ligger sentralt til, kun ca 1,5 km fra sentrum. I sentrum finner du blant annet kjøpesenter, caféer, restauranter, kino, bilbiotek og for øvrig de fleste byfasiliteter. Fra eiendommen er det gangavstand til barnehage, barneskole, ungdomsskole. Vegen er heller ikke lang til Sagtjernet med badeplass og treningsapparater, samt bymarka i Svartholtet og Stavåsen. Her finner du flotte turstier på sommerstid og oppkjørte skiløyper og lysløype på vinterstid. Eiendommen vil etterhvert bli en del av et større boligfelt når nærområdet, som er regulert til boligbebyggelse, blir utbygd.
 • Bygningen er registrert som kontorbygning med to boenheter. Det er DKS AS (DataKOmpetanseSenteret) og HedOpp Holding som for tiden har kontorer i 1. etasje. Det er tre hybler i 3. etasje.
 • Ingen vurderinger om grunnmurer og fundamenter. Ingen vurderinger om terrengforhold. Ytterveggskonstruksjoner antatt i Siporex og innvendig utlektet. Utvendig pusset og malt murverk. Saltakskonstruksjon tekket med taksteinsprofilerte stålplater, korrugerte stålplater eller bølgeblikk. Takkonstruksjon og evt loftsrom er ikke vurdert.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 2.etg: Bra/p-rom: 92/92 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue, kjøkken, bad, wc, gang, entre, 3 soverom.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.
 • Leiligheten varmes opp ved luft-til-luft varmepumpe i stue, stråleovn på bad/vaskerom og for øvrig elektriske panelovner.

  Det er nedgravd oljetank på eiendommen som ikke er i bruk.
  Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no
 • Felles eiet tomt. Fellesarealet er opparbeidet med gress og diverse beplantning.

  I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 675 m² og et oppgitt areal på 623 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Leiligheten har tilgang til to biloppstillingsplasser på tomten.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Elverum kommune har ikke oversikt over private stikkledningers plassering. Det er registrert vannmåler på adressen (fellesmåler). Leiligheten faktureres etter areal.
 • Forretningsfører: DataKompetanseSenteret AS v/ Ulf Fløymo.
 • Eierseksjonen er en del av et sameie, men det er ikke organisert noen formell drift rundt dette. Det innbetales likevel felleskostnader til sameiet, se mer under punktet om "Felleskostnader". Det er ikke kjent om det er utarbeidet vedtekter eller husordensregler for sameiet. Eierseksjonene i sameiet har likevel anledning til å gå sammen og organisere og etablere et mer formelt sameie.
 • Det er ikke krav om styregodkjennelse ved erverv av eierseksjon i dette sameiet.
 • Det er ikke kjent om det er utarbeidet vedtekter eller husordensregler som setter begrensninger for dyrehold.
 • Sameiets bygningsmasse er forsikret med fellespolise i Storebrand. Hver enkelt seksjonseier må selv skaffe innboforsikring.
 • Formuesverdien er ikke funnet.
  Kontakt Skatteetaten for nærmere opplysninger rundt formuesverdi.
 • Kr 1.400 pr mnd.
  Felleskostnadene dekker vann, avløp, snøbrøyting, strøing og forsikring av bygget.
 • Sameiet har pr 23.03.2022 ikke tatt opp lån.
  Ingen informasjon om andel fellesformue.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 3.253,- for eiendomsskatt. Renovasjon utgjør kr 4.338,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR.

  Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og "Felleskostnader", påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det ble utstedt ferdigattest for tilbygg ominnredning (trykkeri) i 1981.

  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk når det gjelder denne boenheten.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Seksjonen er registrert med en bruksenhet.
 • Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1994, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2022.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eierseksjonen:
  Dagboknr. 2831-1/15, tinglyst den 23.04.1980. Gjelder bestemmelse om bebyggelse.
  Vegvesenets betingelser vedtatt. Tillatelse til plassering av tilbygg.
  Dagboknr. 753426-1/200, tinglyst den 13.09.2012. Gjelder seksjonering.

  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Ydalirvegen nord, fra 2007 og Trysilvegen fra Ydalir til Libergvegen, fra 1987. Ihht reguleringsplanen Ydalirvegen nord, fra 2007, er reguleringsformålet for eiendommen offentlig friområde.
  Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til forretninger.

  Eiendommen grenser til Trysilvegen (Rv. 25), en enkeltstende boligtomt og et større område regulert til fremtidig boligbebyggelse. Her vil det bli bygget et boligfelt som blir en del av den påbegynte nye bydelen Ydalir. Byggeaktiviteter og medfølgende støy må forventes i lang tid framover.
  Støy fra Trysilvegen (Rv 25) må foreventes.
 • Gnr. 31 Bnr. 272 Snr. 2 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - Har flyttet kjøkkenet, da har jeg flyttet og koblet på nytt rør. Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  - Byttet sikringer og strøm til kjøkkenet. Utført av Elverum Elektro.
  - Det foreligger samsvarserklæring.

  Det foreligger samsvarserklæring for utvidelse datert 20.03.2020.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 2,5 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • William Pettersen
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev