aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til eiendommen "Skogly" i Oslovegen 506!
Velkommen til eiendommen "Skogly" i Oslovegen 506!

LEIRA I VALDRES Oslovegen 506

"Skogly" - Innholdsrik boligeiendom solrikt beliggende ca. 2 km sør for Leira. Stor tomt. Lett adkomst.

 • kr 1 390 000
 • BRA-i 80 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 390 000
 • Omkostningerkr 53 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 443 890
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1965
 • Soverom2
 • Tomt3 300 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))   53 890,- (Omkostninger totalt)   1 443 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger.
Lett tilgjengelig, men likevel litt tilbaketrukket med stor tomt og fine uteområder, finner du eiendommen "Skogly". Den ligger solrikt til ca. 2 km sør for Leira sentrum og består av enebolig fra 1965, et eldre uthus og en eldre hytte med enkel standard. Eiendommen har også dobbelgarasje. Tomta ligger i hellende terreng, med fine platåer, plener, frodig beplantning, steinmur og mulighet for mange idylliske uteplasser. Eneboligen har en hyggelig stue og spisestue, kjøkken, bad og to soverom m. m. Overbygd terrasse. Med eiendommen følger, som nevnt, en eldre, enkel hytte og gammelt uthus, begge fra 1920-tallet. Eiendommen har behov for oppgradering, men har et stort potensial til å bli ditt drømmehjem! Velkommen på visning!

Oslovegen 506, Innlandet

 • Tomt
  3300m²

  Beskrivelse av tomt
  Romslig eiertomt beliggende i hellende terreng. Flaggstang. Tomten er ikke nøyaktig oppmålt, og vi gjør oppmerksom på at grenser og areal vil avvike ved nøyaktig oppmåling av tomten. Beskrivelse av tomtens areal fremgår av både et tinglyst skylddelingsforretning og testament som er vedlagt salgsoppgaven. Skylddelingen som tilhører 86/35 er såpass utydelig at den er vanskelig å tyde. I etterkant av skylddelingen ble det skilt ut 1.020 m² til gnr. 86 bnr. 199 som nå er en del av salget. Ihht til tinglyste skylddelinger er tomtene: Gnr. 86 bnr. 199 : ca. 1.020 m² Gnr. 86 bnr. 35: ikke oppgitt. Ihht. testament skal eiendom Skoglund gnr. 86, bnr. 35 deles med en tverrlinje ca. 10 meter overfor hovedbygningen (hytte) mot nabo i nord. Arealet er høyst usikkert og har ikke latt seg kontrollere. Vi anbefaler derfor en oppmåling av tomten. Eierne opplyser at de har vært i dialog med kommunen angående grenseoppmåling mot naboeiendom i nord (gnr. 86, bnr. 54), men grunnet krav om geolog for endelig oppmåling ble saken på bakgrunn av et kostandsmessig perspektiv avsluttet. Eierne opplyser videre at det har vært en felles forståelse med naboeiendom i nord hvor grenselinjene går. Vedlagt i salgsoppgaven finnes illustrasjon av eiernes forståelse av grenselinjen mot nabo i nord. --- Oppgitt areal og tekst er hentet fra tilstandsrapport og omhandler totalarealet av gnr. 86, bnr. 199 og gnr. 86, bnr. 35. Tomten måler ihht antatte grenselinjer ca 3.300 m² Definerte grenselinjer ihht uthentet kartgrunnlag på tre av sidene - usikker grense mot ovenforliggende bebyggelse.

  Beliggenhet
  "Skogly" er en eldre eiendom med stor tomt beliggende ca. 2 km sør for Leira sentrum. Her er det sol året rundt, og utsikt utover nærområde, mot Vestringsbygda og Åbjør. Eiendommen ligger nær E16, men likevel god skjermet og bak frodig beplantning. Med sin fine nærhet til Leira sentrum er det kort vei til skoler, barnehage og butikker. Sentrum av Leira er et viktig handelssentrum med kjøpesenter og mange større kjedebutikker. Leira kan også tilby barnehage, videregående skole, folkehøyskole m.m. Valdres Storhall byr på en rekke aktivitetstilbud for både barn og voksne som f.eks. klatrehall, aktivitetshall, turløype, sykkelsti, diskgolf og utstyrsutleie. Storhallen og BUA er åpen også sommerstid, så her er det mulig å leie utstyr eller klatre en regnværsdag. Om sola skinner er det hyggelig å ta turen ned til Leirasanden hvor det er det fine bademuligheter i Strandefjorden. Til Fagernes med flere butikker og serveringssteder, barne- og ungdomsskole, lokalmedisinsk senter m.m. er det ca. 6 km. Leira er knyttet sammen med Fagernes med koselig gang- og sykkelvei langs Strandefjorden. Fra Leira er det fin gang- og sykkelveg både til Bjørgo og til Fagernes. Gjennom året arrangeres det flere festivaler på Fagernes, bl.a. Valdres Sommersymfoni, Jørn Hilme stemnet, og ikke minst den kjente Norsk Rakfiskfestival.

  Adkomst
  Klikke deg inn i kartet i Finn-annonsen via mobiltelefonen, og veibeskrivelse vil komme opp automatisk. Eiendommen er merket " Aktiv - Til salgs!". Velkommen!

  Bebyggelse
  Enebolig, garasje, uthus/bod og hytte.

  Byggemåte
  Informasjonen under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Eiendommen består av selveiet tomt, bebygd med: - Bolig, dobbelgarasje, uthus/vedskjul og en eldre hytte. - Tomt: Tomten måler ca 3.400 kvm og fremstår som etablert og tilrettelagt for påstående bebyggelse. Dels noe grøntarealer samt noe partier med naturtomt. Adkomst fra Europaveien til privat stikkvei til gårdstun foran bygningene. Privat vann og avløpstilknyttet. Generelt vil tilstanden på bebyggelsen betegnes som 'fra byggeår', men med senere tilførte renoveringer og oppgraderinger samt event. påviste skader og avvik. Bygningene er oppført etter den byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet, og det vil normalt alltid kunne registreres enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er normalt strengere enn de som gjaldt da bygningen ble bygget. Det henvises spesielt til påviste forhold på samtlige bygg. ENEBOLIG Byggeår: 1965 Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Frittstående, tradisjonell enebolig/villa over to plan - 1.etg og kjeller med støpte såle og kjellervegger ført ned i terreng til fast grunn. Ihht innhentede opplysninger er boligen omsøkt bygd i 1965 måler ihht stedlige måltagninger 152 kvm innvendig bruksareal, hvorav 80 kvm primærrom i 1.etg og 72 kvm sekundærarealer i kjellerplanet. Utover dette kommer det noe overbygde arealer utvendig, - bla inntrekt del av øvre langvegg i forbindelse med inngangspartiet samt uttrekt svalgang etter nedre langside. Forøvrig er boligen oppført som en bolig i murte primærkonstruksjoner av ytongblokk med pussede overflater utv og innv. Dels noe innforet vegg i oppholdsrom. Etasjeskille som bærende trebjelkelag og selvbærende takstolkonstruksjon med kaldloft og ytre tekking med stålplater. Innvendige overflater fra byggeår og senere renoveringer med varierende overflater, dels pusset og malt, dels noe trepanel. Plater i himlinger. Belegg til gulv. Boligen fremstår og defineres som ett naturlig renoveringsobjekt jfr. alder og stand. Det opplyses om endel utførte tiltak opp gjennom årene. Bla er stuen innlektet og antatt etterisolert samt nye vinduer og terrassedør i stue i 1995. Nytt taktekke og utbygd svalgang etter nedre langside i 1995. Det skal imidlertid merkes byggets alder jfr. tilstand på bad (som får TG3) samt endel registrerte og aldersrelaterte bygningstekniske forhold forøvrig. Påvist noe partier med råteskader i bjelkelagsløsningen i kjeller samt råteskader i fundamenter til overbygd svalgang. GARASJE Byggeår: 1982. Byggeår hentet fra byggetillatelse Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget ses med betydelige avvik som følge av at fundamenter er etablert direkte til terreng uten drenering eller frostsikringer (Skader i betongfundamenter). Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Frittstående dobbelgarasje bygd 1982. Fundamentert på støpt plate til mark med sokkel og dels murt vegg mot terreng. Tradisjonelle, uisolerte bindingsverkskonstruksjoner med stående tømmermannspanel som utv. kledning. Plassbygd saltakskonstruksjon bygd opp som en sperrekonstruksjon med bærende midtvegg - ytre tekking med stålplater. 2 stk vippeporter. Innlagt strøm for lys og tekniske uttak - Tilstand: Påvist større setningsskader som følge av frost i uisolert og udrenert terreng som bygget er etablert på. Bygget defineres som tilnærmet kondemnabelt jfr. at ett reparasjonstiltak anses for kostbart i forhold til gevinsten. BOD/UTHUS Byggeår: 1925. Antatt byggeår Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget fremstår med noe etterslep på det forventede vedlikeholdet. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Uisolert frittstående bygg, antatt bygd ca 1925 og i utgangspunktet tilhørende 86/35. Bygget måler ca 25 kvm og er registrert med husdyrrom - nå i bruk som lager og vedskåle. Oppført i uisolerte, stedlig bygde reisverkskonstruksjoner med enklere punktfundamenter til terreng. Stående spaltekledning - platetekket saltak. - Tilstand: Ett i utgangspunktet eldre bygg med sekundærfunksjoner. Påvist noe mindre svikt i fundamenter samt at bygget er eldre og har naturlige aldersrelaterte avvik. FRITIDSBOLIG/HYTTE Byggeår: 1924. Opplyst byggeår. Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Som bebyggelse på 86/35 er det oppført en mindre bygning, opprinnelig bygd i 1880. Da i laftet tømmer, tilbygd i 1929 med gang og ett soverom i 1.etg , to soverom og gang i 2.etg samt utlektet og panelt. Bygningen måler 52 kvm innvendig bruksareal, og inneholder uisolert gang, kjøkken og stue samt ett soverom i 1.etg samt uisolert gang og to stk soverom i 2.etg. Bygget fremstår i svært redusert stand og med store renoverings- og vedlikeholdsbehov. Det vil i utgangspunktet ikke anbefales å sette bygget i stand for fast beboelse, da dette ikke vil kunne svare seg økonomisk. Bygget består derimot av en del i laftet tømmer, som anses å kunne ivaretas. Hytten/bebyggelsen ligger uten veiadkomst samt at tomten anses noe bratt, og hvor eneste adkomst er sti opp fra nedre del av tomten. Ikke etablert vann eller avløpssystemer til eller i bygget. Utvendige forhold - Fundamentering, grunnmur og kjellergulv: Som fundamenter er det valgt tørrstablet gråsteinsmur etablert direkte på terreng. Endel skjevheter og setninger kan kjennes i bygget som følge av valgt fundamenteringsmåte. - Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader: Uisolerte lunnebjelker som bjelkelag, laftet tømmer i primærkonstruksjonen/veggene, utlektet og panelt med trekledning. Innvendige delevegger dels i laftet tømmer, dels i uisolerte lettvegger. Panelte overflater. Noe uisolert. - Dører og vinduer: Vinduer som doble med småruter i ytre ramme, panelt ytterdør av enklere kvalitet. Innvendige dører i heltre/varierende. - Takkonstruksjon med yttertak : Saltakskonstruksjon bygd opp med bærende tømmeråser i primærkonstruksjonen, taktro og sperrearmer. Dels uisolert, dels noe isolert - ukjent. Ytre tekking med bølgeblikk. Innvendige forhold - Piper, ildsteder og oppvarming : Ett ildsted/ovn på kjøkken, enklere stålpipe av ovnsrør. Kommentar: Ulovlig installasjon - må beregnes revet. Påvist å ha vært lekkasje rundt pipe - fuktskader i takkonstruksjonen. - Innvendige overflater Innvendige overflater med synlige tømmervegger, dels noe panel. Gulv med belegg, noe tregulv, malte og lakkert. Malte trepaneler og plater i himlinger. Tekniske installasjoner Enklere el.installasjon. Skrusikringer, 1-faset inntak. Ikke etablert vann eller avløpsfunksjoner. Kjøkken Eldre heltre kjøkkeninnredning, plassbygd med glatte dører, malte. Utslagsvask. Våtrom Det er ikke etablert bad eller vaskerom med ventede funksjoner.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgers egenerklæring, Enebolig: Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja. Varmtvannsbereder stod på badet før, og den fikk lekkasje. ny bereder ble montert i kjeller. Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Svar Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Vi vet ikke hvem som gjorde jobben den gangen. men tipper at det var Fredrik Kildal. Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Fuktighet i kjeller pga. dårlig drenering rundt huset. dette har gjort til at bjelkelag er stedvis råttent. - Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Grunnmur på østre langvegg ser ut til buer innover på midten Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Mus har nok forekommet i kjøkkenbenk. Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. - Ble rehabilitert tak en gang midt på 90 tallet. Arbeid utført av Narve Bergene Pkt. 19: Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? - Ja. Beskrivelse ligger inne en GEO anmerkning/rasfare. Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja. Det foreligger ett testamente som beskriver tomtegrensen mot gbr 86/54, men dette er ikke oppmålt eller tinglyst. Tilleggskommentar: Vi selger huset etter våre foreldre (mor døde Juli 2022 og Far døde Juli 2023). Vi er altså arvingene (barna) som selger huset. Gunn, Terje og Laila. Selgers egenerklæring, Hytte: Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Ja. Stålfipe som er rustet av, ikke godkjent. Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Gammelt bygg fra 1929 hvo det meste er skjevt. Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? - Mus forekommer. Pkt. 23: Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Ja. Tilstandsrapport/takst v/Gudbrand Sælid. Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja. Anmerkning Geo/rasfare område. Foreligger testamente som forteller hvor grensen i øst går. Tilleggskommentar: Vi selger eiendommen etter våre avdøde foreldre. Har liten inngående kjennskap til denne bygningen. Har ikke vært i bruk siden tidlig på nittitallet. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Enebolig 1. etasje: Vindfang, gang/entré, kjøkken, stue/spisestue, to soverom og bad. Kjeller: Fire kjellerrom hvorav ett med noen tekniske installasjoner. Garasje Garasje - og lagerrom. Bod/uthus Lagerrom. Hytte: 1. etasje: Uisolert gang, kjøkken, stue og soverom. 2. etasje: Trapperom/uisolert gang og to soverom.

  Standard
  Lett tilgjengelig, men likevel litt tilbaketrukket med stor tomt og fine uteområder finner du eiendommen "Skogly". Den ligger solrikt til litt sør for Leira og består av enebolig fra 1965, et eldre uthus og en eldre hytte med enkel standard. Eiendommen har også dobbelgarasje, men denne har fått store skader i betongfundamentene. Tomta ligger i hellende terreng, med fine platåer, plener, frodig beplantning, steinmur og mulighet for mange idylliske sitteplasser. Eneboligen har også terrasse/svalgang langs hele nedsiden av boligen, mens det er hellelagt inngangsparti er på oversiden. Inne i boligen er det en lys og trivelig stue med åpen løsning videre til spisestue og kjøkken. I stua er det en eldre Jøtul peisovn og det er utgang til terrasse. I spisestua er det montert vamepumpe for lun og jevn varme. På kjøkkenet er det innredning med profilerte fronter i heltre med over- og underskap, samt høyskap. Benkeplate i laminat. Kjøkkenet har behov for oppgradering/renovering. I tillegg til adkomst fra spisestue, har kjøkkenet adkomst fra vindfang. Boligen har et eldre bad med behov for oppgradering/renovering. Badet har belegg på gulv og baderomstapet til vegg. Baderomsinnredning med over- og underskap, samt høyskap, speil og heldekkende servant. Frittstående dusjkabinett og toalett. Fra den romslige gangen, som har god garderobeplass og fin plass til ekstra oppbevaring, en liten kontorplass el. er det adkomst til to soverom. Soverommene, som begge har innebygde skap, er i god størrelse med fin plass til dobbeltseng. Eneboligen har kjeller med adkomst fra terreng. I kjelleren er det fire rom, hvorav ett med tekniske installasjoner. Nær boligen er det dobbelgarasje med to vippeporter og innlagt strøm. Garasjen har større setningsskader og er tilnærmet kondemnabel. På tunet er det også et eldre uthus fra ca. 1925. Opprinnelig ble uthuset nyttet til husdyrhold, men er i senere tid brukt som lager og vedskåle. Høyt oppe på tomta ligger det ei eldre hytte, trolig fra 1924, oppført i laft, utlektet og panelt med trekledning. Den sjarmerende hytta ligger solrikt, åpent og fritt til. Hytta har enkel standard, og inneholder uisolert gang, kjøkken, stue og soverom, samt loftsetasje med trapperom/uisolert gang og to soverom. Deler av denne etasjen har lav takhøyde. Kjøkkenet er romslig med fin plass til sittegruppe foran vinduet. Det har eldre, heltre kjøkkeninnredning som er plassbygd med glatte, malte dører. Utslagsvask med gråvannsavløp. På kjøkkenet er det en Jøtul vedovn, men denne må påberegnes fjernet da ildstedet ikke er lovlig. I stua er det plass til sittegruppe m.m. Hytta har enklere el-installasjon. Det er ikke innlagt vann/avløp. Utedo. --- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig Utvendig Taktekking, TG2 Saltak tekket med svartlakkerte taksteinsplater/stålplater. Det forutsettes at opprinnelig tekking fungerer som underlagstekking pr. dd, og at denne er fra opprinnelig byggeår. - Kommentar: Takplatene er lagt på eksisterende undertak i 1995. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Det er påvist andre avvik: - Levetid | Stålplater med plastbelegg over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2 Levetid | Undertak over 30 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2 Det er også påvist malingsavflassing på hele nedre takside som følge av solpåkjenning. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Ingen umiddelbare tiltak ses nødvendig - merk alminnelig ettersyn og vedlikeholdsrutiner. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Nedløp og beslag, TG2 Takrenner, takfotbeslag, nedløpsrør samt kroker i svartlakkert stål. Nedløpsrør som veggklamret og ført ned til murliv med vannutkast til terreng. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Merk også alder på renner og beslag - samme som taktekke fra 1995 og dermed over 25 år. Tiltak: - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Veggkonstruksjon, TG2 Yttervegger oppført i murt ytongblokk med pussede overflater utvendig. I gavler er det stående trekledning på takstolkonstruksjonen. - Kommentar: Vegger i stue er lektet inn og antas tilleggsisolert i 1995. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Yttervegger er ihht oppbyggingsmetoden med ytongblokker oppført etter andre krav enn av idag vedr. krav til isoleringsevne og blir definert med behov for etterisolering. Tiltak: - Det anbefales å etterisolere alle yttervegger på utv. side for å ta kuldebro og hindre innvendig kondensering på kalde innvendige overflater (Når vegg kjøles ned utenfra og inn, vil det oppstå kondensering innvendig). Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Takkonstruksjon/Loft, TG2 Saltakskonstruksjon bygd opp med plassbygde, selvbærende takstoler med kaldloft gjennomgående på hele bygget. Undertak som robust rupanel med papptekking som undertaksløsning samt opplektet platetak. Vindskier bygd opp med 3 stk utenpåliggende bord av justert kledning - avdekningsbord/blikk som avdekning på topp. Gesims med gesimsbord lagt uten spalte. - Kommentar: Ingen påviste avvik med selve bærekonstruksjonen med unntak av alder. Kaldloftet ses isolert med mineralull/steinull ihht byggeårets minstekrav (10 cm). Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist andre avvik: - Begrenset lufting etter takraftet pga gesims uten etablerte luftespalter. Besiktigelse inne på kaldloftet viste også store ansamlinger med muselort, noe som tilsier at det er mus i konstruksjonen. Tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Vinduer, TG2 Vinduer av varierende alder og type, dels fra byggeår samt noe nyere fra 1995 i stue. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Ifølge NBI 700.320 har vinduer en normal levetid før utskifting på 20 til 60 år - TG2 settes ihht alder og stand jfr. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Tiltak: - Ingen umiddelbare tiltak ses nødvendige, men det skal merkes at det uansett anbefales satt inn nye produkter som er opp mot de siste gjeldende energikravene. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Dører, TG2 Boligen har 3 stk inn/utganger - 2 i 1.etg samt en utv. adkomst til kjeller. Hoveddør i 1.etg som utdslående fra vindfang - teakdør med glassfelt, isolert. Terrassedør som utadslående fra stue til overbygd veranda - ny i 1995. Dør til kjeller som enklere. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Ifølge NBI 700.320 har dører en normal levetid før utskifting på 20 til 60 år - TG2 settes ihht alder og stand jfr. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Tiltak: - Ingen umiddelbare tiltak ses nødvendige, men det skal merkes at det uansett anbefales satt inn nye produkter som er opp mot de siste gjeldende energikravene. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2 Adkomst ut fra stue til ca 15 kvm terrasse/svalgangsarealer etter hele nedre langside av bygget. Ca 3 kvm overbygd inngangsparti ved inntrukket veggparti. Ovenstående arealer som utv. målte - arealer ihht definisjon åpent areal = 18 kvm. Svalgangsløsningen etter nedre langside er etablert ved støpte, jordfaste fundamenter som bærende for stolpeverk for takfremspringet og gulv til svalgang. Bjelkelag og spaltegulv. Rekkverk med håndgelender. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er påvist andre avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder jfr. at terrassegulvet ligger mer enn 50 cm over terreng. Påvist råteskade i hjørnestolpe. Tiltak: - Merk at terrassegulvet ligger mer enn 50 cm over terreng, noe som tilsier at det skal være rekkverk, og at dette skal ha høyde ihht forskriftskravene fra byggeår. Skadet bærestolpe på skiftes ut. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3 Etasjeskiller bygd opp som bærende trebjelkelag, hvor dette forutsettes oppspent til bærende vegg og dragersystem samt punktfundamenter. Konstruksjonsmessig er dette en kjent løsning, og det beregnes at konstruksjoner er dimensjonert og innenfor lengdekrav mht. naturlige belastninger jfr. byggeårets krav. - Kommenter: Merk at konstruksjonen er fra opprinnelig byggeår, og at det da er avvik på krav til dimensjonering, lydisolering samt isolering forøvrig sett opp mot dagens krav. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskader i etasjeskiller - Det er registrert symptom på sopp/råte. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Besiktigelse av etasjeskillet viste endel skjevheter og helningsavvik, dels som følge av naturlige nedbøyninger over tid samt at det er påvist skader i form av fukt- og råteskader i bærende bjelker som følge av fukt fra underliggende terreng/plan (Tidligere kun luftet krypkjeller med naturterreng - idag gravd ut og etablert med kjellerrom). Det er i himlinger i kjeller lagt himlingspanel/trepanel i himlinger, som igjen dels skjuler påviste avvik. Tiltak: - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Fukt- og råteskadene er tørket opp når det ble etablert større takhøyde og større luftvolum i kjelleren. Påviste skader må på sikt beregnes utbedret ved å skifte ut eller erstatte/forsterke konstruksjonen partielt. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Radon, TG2 1. juli 2010 ble regelverket med hensyn til radon endret ved at grenseverdiene ble forskriftsfestet, og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak ved oppføring av nye bygninger. Denne boligen er bygd med støpt såle og kjellervegger samt gulv til grunn, hvor det da forutsettes å være stedlige masser som bygget er fundamentert til, hvor det da ikke var krav til radonduk eller andre spesifikke krav til radonforebyggende tiltak. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Rom Under Terreng, TG2 Kjellerplan med støpte gulv/råbetonggulv samt støpte veggkonstruksjoner som er innforet med murt lettklinker som forsterkende og isolerende tiltak (antas). Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Samtlige kjellervegger ses med fuktgjennomgang som følge av redusert/manglende utv. fuktsikring. Tiltak: - Det må beregnes redrenert rundt bygget samt at det må beregnes lagt på utv. fuktsikringspapp. Våtrom - Bad Generell, TG3 Dusjbad med belegg til gulv og baderomstapet til vegg. Malte plater i himlinger. Sanitært utstyr med dusjkabinett, vannklosett samt servantskap med porselensservant. Ett sluk, plassert inne under kabinett. Ikke ventilert ihht kravet. Rommet er bygd i 1965 og definert som forbi lengste levetid - det settes TG3. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat : Over 300 000 Tilliggende konstruksjoner våtrom, TG3 Det er ikke foretatt hulltaking, da det er påvist forhold inne på vaskerommet som tilsier TG3. Vurdering av avvik: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. - Merk påviste fuktskader i bjelkelagsløsningen. Tiltak: - Baderommet står foran full oppgradering. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkken i åpen løsning til spiseplassen/spisestue. Innredning med profilerte fronter i heltre - laminat benkeplate. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Kjøkken fremstår med naturlige renoveringsbehov jfr. alder. Tiltak; - Renoveringsbehov. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Trykksatte rørføringer med fordelinger ut til de respektive tappepunkter. Alle trykksatte rørføringer er holdt i loddet kobber/kobberstrekk. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Avløpsrør, TG2 Det opplyses om avløpsrør i PVC tilknyttet privat anlegg. - Kommentar: Samtlige avløpsrør ligger skjult samt som nedgravde, og uten mulighet for besiktigelse. Tilstandsgrad gitt ihht alder. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Varmtvannstank, TG2 Vanninntak ført inn på vaskerommet/vaskerkjeller til 200 liters varmtvannsbereder og hovedstoppekran. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Tomteforhold Drenering, TG3 Naturterreng med naturlig infiltrasjon/vannavrenning - ingen etablert drenering. Vurdering av avvik: - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Tiltak: - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. - Det må beregnes redrenert rundt boligen. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Grunnmur og fundamenter, TG2 Støpte såle- og ringmurskonstruksjoner. Støpte, armerte gulv til byggegrube - gulv på grunn. Støpte kjellervegger ført ned i terreng. - Kommentar: Stort sett samtlige ytterveggskonstruksjoner er foret inn med murt lettklinker i upusset utførelse. Dels noe murte/støpte vegger i kjellerplanet (forutsatt). Vurdering av avvik: - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Øvre langvegg ses presset inn som følge av jordtrykk. Det er stedvis påvist sprekkdannelser i muren. Tiltak: - Muren vil bli avlastet med jordtrykk når det graves opp for å redrenere. Det anbefales da samtidig at muren blir utv. isolert/isolert utenpå for å ta kuldebro fra utsiden. Den påviste innpressingen på øvre langvegg kan være som det er, da det ikke vil ha større innvirkning på bærefunksjonene. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Terrengforhold, TG2 Stedlig vegetasjon samt etablerte grøntarealer. Noe brattere beliggende. - Kommentar: Ihht NGU-Norges Geologiske undersøkelse, ligger eiendommen i teoretisk utløpsområde for snøskred samt jord og steinskred. Vurdering av avvik: - Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område. - Ihht NGU-Norges Geologiske undersøkelse, ligger eiendommen i rasutsatt område - teoretisk utløpsområde for snøskred samt jord og steinskred. Terrenget etter øvre langside av bygget ses å ha fall/falle inn mot vegglivet, hvor dette tilsier overflatevann (regn og smeltevann) blir ført direkte inn mot vegglivet. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. - Det er ikke gitt noen form for pålegg med å utføre tiltak eller sikring i forbindelse med event. skredhendelser. - Kommentar: Ved event. nye bygningsmessige tiltak på eiendommen (søknadspliktige tiltak), skal det ihht gjeldende planbestemmelse dokumenteres tilstrekkelig trygghet før tiltak kan igangsettes, f.eks ved å hente inn eksterne skredanalyser mm. Terrenget etter øvre langside anbefales senket og etablert med fall vekk fra vegglivet (Det anbefales minimum fall 1:50). Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon. Merk: Der det i tilstandsrapporten er notert år 1971, er trolig år 1965.

  Innbo og løsøre
  Boligen selges umøblert og uten hvitevarer. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Brunevarer (tv, musikkanlegg, tv-antenner, parabolantenner, tuner, dekoder osv,) følger kun med i handelen dersom dette er angitt spesielt i salgsoppgaven.

  Parkering
  I garasje eller på gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Diverse
  Vedr. Brannforebygging: Nord-Aurdal kommune opplyser: Ingen informasjon funnet for eiendommen. Nord-Aurdal Brannvesen opplyser: Det er ikke registrert, avvik etter tilsyn på denne adressen. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Eiendommen overtas slik den fremstår på visning, og vil derfor ikke bli ytterligere vasket eller ryddet før overtakelsen. Møbler og løsøre medfølger ikke, og vil bli fjernet (se punkt "innbo og løsøre"). Stabburet som fremkommer av bl.a. situasjonskartet som befinner seg ved nordøstlig hushjørne er demontert og fjernet. Kommunens områdeanalyse viser følgende: - Moderat til lav aktsomhetsområde for radon. - Aktsomhetsområde for jord og flomskred. - Deler av eiendommen ligger i område med høyt støynivå i forhold til vei. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))   53 890,- (Omkostninger totalt)   1 443 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

 • Oppvarming
  Ved og strøm.

  Info strømforbruk
  Griug opplyser: Anlegget er sist godkjent: 25.04.2008 Forbruk vil variere i forhold til bruk av eiendommen.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2024: Renovasjon pr. år: kr. 3.853,75 Feiegebyr pr år: kr. 270,- Tilsynsgebyr pr år: kr. 270,- Eiendomsskatt pr. år: kr. 882,- Slamtømming. (Fakturert i 2023: Kr. 2.485,-)

  Formuesverdi primær
  375219

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1425832

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/86/119: 09.05.1964 - Dokumentnr: 1378 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:86 Bnr:35 01.01.2020 - Dokumentnr: 1326434 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:86 Bnr:119 05.10.1929 - Dokumentnr: 900170 - Urådighet BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV EIENDOM BESTEMMELSER OM BEGRENSNINGER I PANTSETTELSESADGANGEN BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT Dokumentet forsøkes slettet av megler. 05.10.1929 - Dokumentnr: 900170 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER OM VEG 02.03.1929 - Dokumentnr: 900042 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:86 Bnr:8 09.05.1964 - Dokumentnr: 1378 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:86 Bnr:119 01.01.2020 - Dokumentnr: 1076289 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:86 Bnr:35 3451/86/35: 09.05.1964 - Dokumentnr: 1378 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:86 Bnr:35 01.01.2020 - Dokumentnr: 1326434 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:86 Bnr:119 05.10.1929 - Dokumentnr: 900170 - Urådighet BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV EIENDOM BESTEMMELSER OM BEGRENSNINGER I PANTSETTELSESADGANGEN BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT 05.10.1929 - Dokumentnr: 900170 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER OM VEG 02.03.1929 - Dokumentnr: 900042 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:86 Bnr:8 09.05.1964 - Dokumentnr: 1378 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:86 Bnr:119 01.01.2020 - Dokumentnr: 1076289 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:86 Bnr:35

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Det er utstedt byggetillatelse på garasje. Kopi følger vedlagt i salgsoppgaven. Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Garasje Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Bod/uthus Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Fritidsbolig/hytte Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Vei, vann og avløp
  Privat veg. Vann fra egen brønn. Privat avløp, septikanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innuder: Id 0542K020: AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN 2014 - 2024 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 11.09.2014 Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3451/dokumenter/640/Planbestemmelser_kommuneplan.pdf Delarealer: 90 m² Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende Kopi av kommuneplanens arealdel kan fås ved henvendelse til megler.

  Adgang til utleie
  Eneboligen har ikke egen utleiedel.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))   53 890,- (Omkostninger totalt)   1 443 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

  Omk. kjøper beløp
  53890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for arvinger. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 10.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.838,- søk eiendomsregister og elektronisk signering kr. 1.490,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 500,- markedspakke kr. 20.900,-, visning per stk. kr. 1.990,-, samt provisjon 3,50 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Kristjana Berg

Megler

Kristjana Berg

41 26 96 18

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev