aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Leirfjordeien 208

Leirfjord Leirfjordveien 208

Innholdsrik enebolig med stor tomt rett ved Leland sentrum.

 • 1 200 000
 • BRA 177 m²
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER46 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 246 374
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 958
 • AREALP-rom 126 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 053 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  46 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 246 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Bod
Hovedetasje: Vindfang, Hall m/trapp, vaskerom, bad, kjøkken, stue og soverom. Bod
Loft: Trapperom, gang, 4 soverom.

Garasje.
Fra stue kommer du til kjøkken og gang

Leirfjordveien 208, Nordland

 • Enebolig fra 1958 over tre etasjer.
  Boligen bærer preg av manglende vedlikehold og har behov for oppussing samt bytting av vinduer. Eiendommen innehar et tomteareal på
  2 053 kvm og er opparbeidet med plen, busker og trær samt optimale solforhold.
  Koselig kjøkken med mye oppbevaringsplass, flere vindusflater som gir godt med arbeidslys. Det er plass til spisebord inne på kjøkkenet. I stua er det mulighet for vedfyring samt varmepumpe. Fra hallen er det utgang til stor terrasse. Romslig bad med mye innredning og badekar, vedsiden av badet er vaskerommet. I tillegg er ett av boligens fem soverom i denne etasjen.
  I 2 etasje finner du boligens fire soverom, alle av god størrelse.
  I kjelleretasjen er det flere boder.

  Nærhet til Leland sentrum hvor det er butikk, post i butikk, skole, barnehage mm.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 store eller alvorlige avvik:

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det er påvist avvik i beslagløsninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Beslag/ tekking rundt luftehatt fra toalettet har ikke rett utførelse.
  Det mangler pakninger under pipebeslag mot takplater.
  Nedløpsrør er knekt.
  Nedløpsrør er tilkoblet feil til rør under bakkenivå, lekkasjer i skjøter.
  Tiltak
  Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Montere pakninger under pipebeslag mot taktekking.
  Utvendig tekking rundt luftehatt på taket må sjekkes, feil utførelse.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  Senteravstanden på taksperrer er ca. 92 cm.
  Takkonstruksjonen er underdimensjonert.
  Fra utsiden er det tydelig ujevnheter på mønet.
  Det ble registrert spor av mus på kaldloftet.
  Tiltak
  Lufting/ventilering må etableres.
  Ytterlige undesøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på skader som kan være forårsaket av mus i skjulte konstruksjoner.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Eldre/ koblede vinduer i loftetasjen har råteskader.
  Tiltak
  Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
  Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
  Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
  Koblede vinduer i loftetasjen må byttes ut med nye vinduer.

  Utvendig > Utvendige trapper - 2
  Det er ikke montert rekkverk.
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Tiltak
  Andre tiltak:
  Det må bygges en ny trapp med godkjent rekkverk.

  Innvendig > Overflater
  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Hovedetasje: Synlige skjevheter i himling på stue, slitasje på parkettgulv i stue, skader på MDF plater på soverom.
  Loftetasje: Gulvbelegg er løse på to soverom, ett soverom har eldre vegg til vegg teppe. På vegger er det skader i plater og tapet er stedvis sprukket.
  Malerpapp i himlingen på alle soverom er løsnet.
  Tiltak
  Overflater må utbedres eller skiftes.

  Innvendig > Overflater - 2
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Betonggulv er sprukket ved inngangsdør, vegger av tresonitt er stedvis fuktige, det er saltutslag på betongvegger. Det er montert plast i himling ved
  kjellerdør som danner kondens.
  Tiltak
  Overflater må utbedres eller skiftes.
  Andre tiltak:
  Kjelleren er fuktig og utvendig fuktsikring bør utføres før en eventuelt gjør tiltak innvendig i kjelleren.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak

  Innvendig > Innvendige trapper - 2
  Det er ikke montert rekkverk.
  Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Trappen er dårlig understøttet/konstruert.
  Tiltak
  Trappen må påregnes skiftes ut.
  Trappen er kun midlertidig festet under repos. Bedre understøttelse må etableres.

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er registrert avvik med avtrekk.
  Dårlig avtrekk fra ventilatoren.
  Tiltak
  Ventilatoren må skiftes.
  Ventilator må sjekkes grunnet dårlig avtrekk

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Det er ikke montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav.

  Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak:

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Tiltak
  Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  Stående bordkledning må på sikt påberegnes utbyttet.

  Utvendig > Vinduer - 2
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Fundamenteringen med telefonstolper har skjevheter.
  Tiltak
  Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Fundamenteringen må påberegnes utbedret.
  Overflatebehandling av håndlist.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er avvik:
  Trappen er fundamentert med trevirke direkte på bakken.
  Tiltak:
  Fundamenteringen bør undersøkes nærmere.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige.
  Pipevanger er innekledd i hall i hovedetasjen og i gang i loftsetasjen.
  Tiltak
  Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Tiltak
  Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Kryprommet må ryddes for å kunne kontrollere bakken og eventuell fukt.
  Stubbetelet er kledd med plater som kan inneholde asbest. Utvendige plater kan også inneholde asbest.
  Luken inn til kryperommet er løsnet.
  Tiltak
  Bedre ventilering må etableres.
  Rydde bort all material som er lagret i kryprommet.
  Plater som er brukt i stubbtelet og på utsiden må undersøkes ærmere angående eventuell asbestholdige produkter.
  Luke til kryprommet må repareres.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er betydelig knirk i trapp.
  Tiltak
  Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Benkeplata og skapdører har skader
  Tiltak
  Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-skap med patronsikringer.

  Tomteforhold > Byggegrunn
  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Tiltak
  Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  Tiltak
  Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Tiltak
  Påviste skader må utbedres.
  Grunnmuren har tildels store sprekker og det bør foretas nærmere undersøkelser om det er drenering rundt bygningen som fungerer.
  Sprekker i grunnmuren må pusses igjen for å hindre videre frostsprengning.
  Grunnmuren bør påmonteres grunnmursplast under bakkenivå.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det er avvik:
  Alder og type utvendig avløpsrør er ukjent.
  Tiltak
  Nærmere undersøkelser av utvendige avløpsrør må utføres.

  Tomteforhold > Septiktank
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i Leirfjord kommune på Leland ca. 1 km fra handelssentret. På Leland finner du butikk, post butikk, skoler, barnehage og kommunale kontorer. Avstand til Leirfjord barne og ungdomskole er ca. 1 km, avstand til nærmeste barnehage er ca. 1 km.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Enebolig:
  Bygningen har betonggrunnmur. Grunnmuren er innvendig i kjelleretasjen påmontert tresonittplater. Taktekkingen er av stålplater og taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner av stål og nedløpsrør av stål og plast. Pipen er tekket med heldekkende beslag med pipehatt. Veggene har bindingsverks konstruksjon fra byggeår. Liggende kledning mot vest og stående bordkledning på resterende vegger. Liggende bordkledning mot vest er montert ca. 2020. Stående bordkledning av eldre ukjent modell.


  Garasje:
  Bygningen er fundamentert på telefonstolper og innvendig gulv er av støpt betong. Yttervegger er av uisolert stenderverk som utvendig er kledd med stående kledning. Plassbygde taksperrer som er pålagt utvendig tekking av bølgeblikkplater. Senteravstand på taksperrer sperrer er ca. 1,2 m.
  Takrenner og nedløpsrør av plast. Innmontert 2 vippeporter. Fundamenteringen er råtnet. Garasjen har store råteskader i konstruksjonen med synlige utvendige skjevheter. Garasjen må totalrenoveres eller rives og bygges opp på nytt.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 12.08.2022 av Knut Kjønnås for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller etasje:49 Bra
  Hovedetasje: 77 Bra
  Loft: 51 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Vindfang, hall m/trapp, vaskerom, bad, kjøkken, stue og 5 soverom

  Kommentar
  Innvendige romhøyder:
  Kjelleretasje: Ca. 2,03- 2,10 meter.
  Hovedetasje: Ca. 2,30- 2,35 meter.
  Loftetasje: Ca. 2,17- 2,20 meter.
  Det bemerkes at ett rom er medtatt som kontor i romoversikten. Dette rommet har to lettvegger som er avdelt til soverom.

  Det foreligger ikke tegninger fra byggeår, men det foreligger tegninger i forbindelse med tilbygget av boligen i 1977 som stemmer med dagens
  bruk.

  Lovlighet:
  Krav til romhøyde i loftetasjen på 2,2 meter er ikke oppfylt.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Eiendommen varmes opp med vedfyring, varmepumpe og elektrisitet.
 • Tomtens grunnareal: 2053 kvm.
  Tomten ligger i flatt terreng og er opparbeidet med plen, busker og trær.
 • Garasje og på egen gårdsplass.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning. Det er ikke vannmåler på eiendommen.
  Eiendommen har egen septiktank med avrenning ut til terreng. Det er godkjent utslipp.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Privat vei på ca. 120 meter sammen med 2 eiendommer.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 419 631 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 510 672 per 31.12.20
 • Kr. 10 536 pr. år
 • Forsikring, innbo, strøm, kommunale avgifter og TV/internett etter eget forbruk.
 • Det foreligger ferdigattest på tilbygg på eneboligen datert 13.06.1977.
  Det foreligger ikke tegninger fra byggeår, men det foreligger tegninger i forbindelse med tilbygget av boligen i 1977 som stemmer med dagens
  bruk.
  Det foreligger byggetillatelse datert 11.07.1980 på garasjen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • #standardtekst_servitutter/rettigheter/forpliktelser
  Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen:

  1981/6602-3/71 Erklæring/avtale
  29.10.1981
  BESTEMMELSER OM AT DELER AV EIENDOMMEN / PÅSTÅENDE
  BYGNINGER / TILBEHØR / RETTIGHETER, ER UNNTATT
  Overført fra: 1822-55/6
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1984/365-1/71 ** Prioritetsbestemmelse
  18.01.1984
  veket for: OBLIGASJON 1983/3619-1/71
  veket for: OBLIGASJON 1984/1796-1/71

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 1822-55/6
  Rettigheter i eiendomsrett
  2005/5471-2/71 Bestemmelse om veg
  14.12.2005
  rettighetshaver:Knr:1822 Gnr:55 Bnr:43
  Gnr. 55/43 skal ha veirett over gnr. 55/6. Se vedlagt dokument til salgsoppgave.
 • Informasjon fra kommunen: Eiendommen ligger i område som i kommuneplanens arealdel ligger som uplanlagt. Leirfjord kommunejobber for tiden med utarbeidelse av ny kommuneplanens arealdel. Det er ingenting som tyder på at eiendommen vil få endret bruk i kommende kommuneplan. Eiendommen er fradelt som boligtomt og vil fortsatt være avsatt til dette formålet i ny kommuneplan.
 • Gnr. 55 Bnr. 43 i Leirfjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- og oppgjørshonorar kr 2 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 24 305,-. Utleggene omfatter innhenting av kommunal informasjon, markedsføringspakke, sikringsobligasjon, grunnbok, foto. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag kr. 15 000.- inkl. mva for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag kr. 15 000.- inkl. mva for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Liv Thorvaldsen
  Odd Idar Teigen
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev