aktiv-eiendomsmegling
Neset

LEIRFJORD Leirfjordveien 508

Helgelandskysten -Levang i Leirfjord - Koselig hytte med strandlinje

 • kr 650 000
 • BRA 39 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 650 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 650 000
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 974
 • Soverom2
 • ArealP-rom 39 m²
 • Tomt624 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsbolig beliggende i et landlig område i Leirfjord kommune, like ved Levang fergekai. Hytta ligger solrikt til med utsikt over Levangsbukta i sør og mot Nesnalandet og Tomma i nord. Bebyggelsen består av en frittstående bygning fra 1974 bygd over ett plan, og inneholder gang, toalettrom, stue /kjøkken og to soverom. Det er stige opp til en hems med flere soveplasser. Til boligen hører det med en utedo. Fritidsboligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet. Området er et flott utgangspunkt for utfart på sykkel og båt i øyriket på Helgelandskysten, og tur i skog og mark og toppturer i fjellet. På Leland finner du butikker, post i butikk, bibliotek og andre kommunale virksomheter Velkommen til en hyggelig visning!

Leirfjordveien 508, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 39 kvm Entré , Toalettrom, Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2.
  Primærrom
  1. etasje: 39 kvm Entré , Toalettrom, Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2.  Tomt
  624m²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt som er noe beplantet. Eiet tomt som ikke har noen klare grenser. Arealet er på ca. 508 m2 i håndtegnet skisse fra den gang tomta ble skilt ut (med andre naboer enn i dag), og 624,6 m2 i utdrag fra Skyldelingsforretning. Opplysninger gitt av eier.

  Beliggenhet
  Fritidseiendommen ligger i Leirfjord kommune, like ved Levang fergeleie. Hytten ligger ca. 15,6 km øst for kommunesentret på Leland. Levang fergekai har fergeforbindelse til Nesna med flere daglige avganger. Gode fiskemuligheter og ellers flotte tur og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Området er ett flott utgangspunkt for båtliv i en magisk skjærgård på Helgelandskysten med blant annet destinasjoner som toppturer i Syv Søstre, Vetlefjellet, Løkta og Hugla. På Leland finner du butikk, post i butikk, skoler, barnehage og kommunale kontorer

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via naboens tun nr. 504/506. Det er tinglyst adkomst via naboens tun nr. 504/506. Denne veien benyttes også over denne tomten av hyttenaboen i nr. 510. Servitutt. Opplysninger gitt av eier. Takstingeniøren har ikke mottatt noe opplysninger av dette.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1974, bygd over 1 plan. Til boligen hører det med ett utedo. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/fritidseiendommer.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss og ferge.

  Byggemåte
  Bygget er fundamentert på støpte søyler, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplate.

  Innhold
  1. etasje: Entré , Toalettrom, Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2 + Hems.

  Standard
  Fritidsbolig med byggeår 1974. Utbygget og nytt tak i 2011. Fritidsboligen holder generelt lav standard. Innlagt støm men ikke innlagt vann. Fritidsboligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Nedløp og beslag Renner og nedløp av plast. Vurdering av avvik: - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Det er påvist avvik i beslagløsninger. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler takrenne ved fasade sør. Beslagløsningen rundt pipen bør utbedres for å unngå skader på pipen. Tiltak - Andre tiltak: Takrenne bør monteres der det mangler. Ingen snøfangere på taket. Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfangere. En må være særlig oppmerksom på sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning, inngangspartier og lignende. Hvilken takvinkel som kan utløse ras, vil være bestemt av materialet i taktekkingen. Det må monteres tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasse på ca. 10 m2 med malt rekkverk med vindusfelt. Rekkverket har en høyde på ca. 88 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen og fundamentert på støpte peler. Adkomst via dør fra stuen. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Vindusfeltene er pungterte. Terrassedekket er nylig beiset av eier, men har en del sprekker. Det er råteskade i konstruksjonen under terrassen. Tiltak - Ny tekking må legges. - Tekkingen må skiftes/utbedres. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i stuen: Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 25 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 50 mm. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. El-skap plassert i entréen. Automatsikringer og måler. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2010 Montering av nye lyspunkt på soverommene. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Nei 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja Eksisterer det samsvarserklæring? Nei 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Det bør utføres en utvidet el-kontroll. Det er blitt utført arbeider av ufagkyndig. Kostnadsestimatet settes for utførelse av el-kontroll, ved eventuelle utbedringer/utskiftninger kan kostnadene bli høyere. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Fritidsboligen har ikke røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Taket er tekket med profilerte ståltakplater. Besiktet fra bakkenivå. Taktekket er fra 2011 opplyser eier. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Noe rustdannelser i nedre kant av platene. Taket er ikke tilstrekkelig festet, mangler en del skruer. Tiltak - Tiltak: Taket bør etterskrus. Takplater med rustdannelser bør utbedres eller skiftes. Utvendig > Veggkonstruksjon Yttervegger av bindingsverk av tre. Ytterveggene er utvendig tekket med stående/liggende kledning. Det bemerkes at takstingeniøren ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det mangler musebånd/lusing i nedrekant av kledningen på store deler av bygget. Spor etter mus på kaldloftet. Usikkerhet om hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner. Tiltak - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Det bør etableres lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjonen for å hindre at skadedyr kommer inn i konstruksjonen. Utvendig > Vinduer Malte vinduer av tre med 2-lags isolerglass Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug. Flere vindu er utvendig værslitt. Tiltak - Andre tiltak: Det bør påregnes at enkelte vinduer må få utført vedlikehold og justeres. Omrammingen bør monteres minimum 6 mm fra vannbrettet for å unngå vannoppsug. Utvendig > Dører Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt isolert dør med glassfelt. Terrassedør: Isolert dør med 2-lags isolerglassfelt. Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug. Flere vindu er utvendig værslitt. Tiltak - Andre tiltak: Det bør påregnes at enkelte dører må få utført vedlikehold og justeres. Omrammingen bør monteres minimum 6 mm fra vannbrettet for å unngå vannoppsug. Innvendig > Overflater Gulv er tekket med malte plater. Vegger er tekket med trepanel. Himlinger er tekket med trepanel og malte himlingsplater Vurdering av avvik: - Det er avvik: Overflatene har stedvis slitasje/mangler utover det en kan forvente. Det er stedvis knirk i gulv. Det er en del ujevnheter i gulvet. Enkelte listverk mangler. Tiltak ?-Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Innvendig > Pipe og ildsted Fritidsboligen har ett utvendig pipeløp av teglstein som strekker seg fra grunn og over tak. Pipen har pipehelle med toppstein og har ett fastmontert ildsted, eldre lukket vedovn i stuen/kjøkken. Ildsted var ikke i bruk ved befaring. Soten i pipen blir rengjort fra innsiden, siden at pipeløpet avsluttes der inntaket til vedovnen er plassert. Pipeløpet er kun blitt feiet av eier de siste årene opplyser eier. Takstingeniøren har ikke mottatt informasjon om siste feiing og tilsyn, ta kontakt med feiervesenet for ytterligere informasjon. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Underlagsplaten er for kort. Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget. Tiltak - Tiltak: Underlagsplaten må byttes for å tilfredstille kravene. Innvendig > Innvendige dører Fritidsboligen har heltredører. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Flere dører tar i karm og terskel. Tiltak - Andre tiltak: Dører bør justeres. Forhold som har fått TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Saltak takkonstruksjon av tre. Adkomst til kaldloftet via luke i himling i gangen. Det ble fuktmålt i takkonstruksjonen ved befaring, og ingen forhøyede fuktverdier ble registrert. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Det ble observert muselort ved befaring. Utettheter rundt loftsluke. Store deler av takkonstruksjonen er gjenbygget dermed ikke kontrollert. Det er montert dampsperre over isolasjonen på hovedbygget. Det er ikke montert undertak på tilbygget ved fasade nord. Tiltak - Tiltak: Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser for å få kartlagt det eventuelle skadeomfanget skadedyr kan ha påført. Undertak bør etableres. Ytterligere undersøkelser bør gjennomføres. Innvendig > Radon Takstingeniøren besitter ingen dokumentasjon om radonmåling. Eiendommen ligger i ett område som i følge av NGU radonkart er betegnet med aktsomhetsgrad: Moderat til lav. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken Det er ingen ventilering fra kjøkken utenom å åpne vindu. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Fritidsboligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Innbo og løsøre
  Det som på visningen er på hytta kan medfølge.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Nytt tak i 2011 og utbygg.

  Parkering
  Parkeringsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Fritidsboligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  1700

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi sekundær
  133054

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Feiing og tilsyn, eiendomsskatt: Kr. 1 700 Normale årlige vedlikeholdskostnader av eiendommen; beløp estimert av takstingeniøren: Kr. 10 000 Forsikring; beløp estimert av takstingeniøren: Kr. 6 000 Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 17 500

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1822/101/46: 19.11.1974 - Dokumentnr: 5371 - Bestemmelse om veg 19.11.1974 - Dokumentnr: 5370 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1822 Gnr:101 Bnr:10


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Ikke innlagt vann.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til fritidsbebyggelse og offentlig friområde iht. reguleringsplan for "Reg.plan Levang bolig og industrifelt", plan-ID 30052. Ikrafttredelse 24.04.1989.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev