aktiv-eiendomsmegling
Fasade og uthus med låve over veien

Småbruk på Ulvangsøya - Bolig - Låve - Jordkjeller - 3 teiger på til sammen 36,1 dekar.

 • 2 400 000
 • BRA 164 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 400 000
 • OMKOSTNINGER76 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 476 374
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 913
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 103 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT36 036 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  76 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 476 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: 4 stk. boder
1.etg.: Vindfang ,hall m/trapp, stue, kjøkken, bad, bad 2 (bad under oppbygging og ikke ferdigstilt), gang med trapperom.
Loft: Trapperom , 4 stk. soverom, uinnredet rom.
Romslig stue med god plass for stuemøbler og spisebord

Ulvangsøyveien 67, Nordland

 • Forhold som har fått TG3:

  UTVINDIG - TAKKONSTRUKSJON/LOFT
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen er kontrollert fra luker i himlingen i loftsetasjen.
  Tiltak
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  - Lufting/ventilering må etableres. Etablere ventiler i galvvegger. Nærmere undersøkelser om eventuelle museskader i skjulte konstruksjoner anbefales.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  UTVENDIG - DØRER
  Vurdering av avvik:
  - Dører har råteskader.
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Terrassedør har råteskader i dørblad og terskel. Området under terskel bør også undersøkes grunnet mye fukt i dørterskel.
  Tiltak
  - Råteskadede dører må skiftes ut. Bytte av råteskadet terrassedør og sjekk av konstruksjonen under terskel.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  INNVENDIG - ETASJESKILLE/GULV MOT GRUNN
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Planavvik hovedetasje: Det totale avviket på stua er ca. 25 mm. Det er målt ca. 20 mm. høydeforskjell på gulv i hovedetasjen over en lengde på ca. 2 m.
  Planavvik loftsetasje: Det totale avviket i etasjen er ca. 19 mm. Det er målt ca. 15 mm. høydeforskjell på gulv over en lengde på ca. 2 m.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  INNVINDIG - PIPE ILDSTED
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  - Det er påvist betydelige sprekker i pipe.
  - Pipevanger er ikke synlige. I stue er vegg kledd mot pipevange. Tegelsteinspiper skal ikke kles inn, pipevanger skal være synlige for å kunne oppdage sprekker. Utvendig på pipa over tak er det en del løse steiner under beslaget som må festes på nytt.
  Tiltak
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  - Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig. Utvendig pipe over tak må renoveres. Etter renovering bør pipa kontrolleres av feietilsynet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  INNVENDIG - TRAPPER
  Innvendig trapp opp til loftsetasje: Tett tretrapp med belegg i trinn.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk. Bredden på trappetrinn er kun 57 cm. bred.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Trapp ned til kjelleretasje er ei åpentretrapp med belegg i trinn.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  VÅTROM - GENERELL - BAD 1
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Overgang gulv/vegg er utett.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  VÅTROM - GENERELL - BAD 2
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke ferdigstilt. Full tilstandskontroll kan ikke tas før rommet er ferdig, derfor settes det TG 3.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - Andre tiltak:
  Baderommet må ferdigstilles.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  TEKNISKE INSTALLASJONER - VARMTVANNSTANK
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  - Det er opplyst om at varmtvannstank er defekt.
  Tiltak
  - Varmtvannstank må skiftes ut.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000


  Forhold som har fått TG2:

  UTVENDIG - TAKTEKKING
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekking fra 1972 har malingsavflassing.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  UTVENDIG - NEDLØP OG BESLAG
  Takrenner og nedløp av plast. Nedløpsrør er tilkoblet rørsystem under bakkenivå.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  UTVENDIG - VEGGKONSTRUKSJON
  Vurdering av avvik:
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflatebehandling av utvendig bordkledning.

  UTVENDIG - VINDUER
  Hovedetasje: Vinduer med to-lags glass fra 1996 og vinduer med 3-lags glass fra 1983.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

  UTVENDIG - VINDUER 2
  Vinduer i loftsetasjen er av 2- lags glass og 3- lags glass fra 1983-1998. På ett soverom er det koblet glass.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Begge vinduer på soverom mot vest er punktert.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

  INNVENDIG - OVERFLATER
  Vurdering av avvik:
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Hovedetasje: Det er glipper i belegg på stue, belegget er delvis sluppet fra underlaget. Vegger har skader ettet oppheng.
  Loftsetasje: Veggplater på ett soverom er skadet. Malerpapp i himling på ett soverom er løsnet.
  Kjelleren er en grovkjeller og er ikke innredet,
  Tiltak
  - Overflater må utbedres eller skiftes.
  Hovedetasje: Gulvoverflater må påberegnes utskiftet
  Loftsetasje: Oppgraderinger av overflater må påberegnes.

  INNVINDIG - RADON
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  INNVENDIG - ROM UNDER TERRENG
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det ble observert saltutslag på fundament i gammel del.
  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  INNVENDIG - DØRER
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - AVLØPSRØR
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er ikke montert lufting på eksisterende toalett, men det er tillaget lufting av avløpsanlegget for bad som er under oppføring.
  Tiltak
  - Det er opplyst av eier om at det ikke er lufting av avløpsanlegget. Dette bør etableres.
  Lufting på eksisterende toalett bør etableres. Montere stakeluke på eldre avløpsanlegg.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  TOMTEFORHOLD - BYGGEGRUNN
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Tiltak
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  TOMTEFORHOLD - GRUNNMUR OG FUNDAMENTER
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres. Sprekker i grunnmuren må pusses.

  TOMTEFORHOLD - UTVENDIGE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER
  Avløpsrør fra 1970 av plast, slamavskiller i betong med overløp til grøft. Offentlig vannforsyning via private stikkledninger av plast. Det nye tilbygget er bygd med eget avløp og påkoblet i forkant til septiktank.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  TOMTEFORHOLD - SEPTIKTANK
  Septiktank i betong med to kammer fra ca. 1970.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det bemerkes at avløpsanlegg ikke innfrir forskriftskrav til utslipp og ved eierskifte er det kommunal praksis at det stilles krav til oppgradering av avløpsanlegg som ikke innfrir gjeldene forskriftskrav.


  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Komfyr, kjøleskap, fryser som er i bygget kan om ønskelig følge med.
 • Eiendommen ligger på Ulvangsøya, ca. 13 km. fra handelssenter på Leland. Til sentrum i Sandnessjøen er det ca. 22 km.
  Fra eiendommen er det fri utsikt over fjorden til Dønna/ Herøy. Fra bolig ned til sjøen er det ca. 150 meter.
  Selger informerer om at i Ulvangen er det gode muligheter for å ha båt i havneanlegg da det finnes i Løkvik og i Leinesodden.
  Løkvik: ca 6 km Leinesodden: ca 15 km
  Det er også gjestebrygge på begge plassene samt mulighet for opp og utsetting av båt.
 • Enebolig

  Låve - Byggeår 1976. BRA 163 m2. Lav standard og manglende vedlikehold.
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
  Beskrivelse:
  Ringmur i betong med vegger av bindingsverk i tre. Vegger innvendig i 1. etasje er delvis kledd med plater, vegger i 2. etasje er uisolert bindingsverk.
  Utvendig er fasader kledd med bølgeblikkplater som er malt. Takkonstruksjon er av plassbygde taksperrer som er pålagt bølgeblikkplater.
  Opp til 2. etasje (høylåve) er det bygd kjørebro av god standard..
  Avvik: Det er ikke montert vindsperre på vegger og det er ikke montert undertak i takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen er underdimensjonert og og bærende konstruksjon for gulvet til høylåven er underdimensjonert. Grunnmuren har sprekker og må undersøkes nærmere. Betonggulvet i 1. etasle har store skader.
  Utvendige bølgeblikkplater på vegger og på yttertak er kraftig rustangrepet.

  Jordkjeller - Byggeår 1974. BRA 8 m2. Lav utvendig standard, normalt vedlikeholdt innvendig som jordkjeller. Lite vedlikeholdt utvendig.
  Beskrivelse
  Jordkjeller er oppført i betongvegger mot fjell og betongtak. Bygningen brukes for lagring av potet o.l.
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
 • Adkomst via offentlig veg av asfaltert standard.
 • UTVENDIG
  Taktekking av aluminium. På eldre del av bygningen er tekking fra ca. 1972, på tilbygget er taktekking fra ca. 1997.
  Takrenner og nedløp av plast.
  Nedløpsrør er tilkoblet rørsystem under bakkenivå.
  Opprinnelig bygning er oppsatt av 3 toms pløyd plank. Vegger er utlektet og isolert både på innsiden og utsiden. Gjennomsnittlig isolering i vegg anslås av eier til å være ca. 10 cm.
  Utvendig kledning er av stående bordkledning fra ca. 1997 på tilbygg og resten av kledningen er fra midten av 80 og 90- tallet.
  Takkonstruksjonen har åstak sperrekonstruksjon med trobord og papp som undertak i hovedbygg . Takkonstruksjonen har inspeksjonsluker i himlingen i loftsetasjen.
  I tilbygg fra 1994 er det plassbygd sperrekonstruksjon med undertak av Brettex.
  Takkonstruksjoner i tilbygget er ikke ferdig isolert.
  Hovedetasje: Vinduer med to-lags glass fra 1996 og vinduer med 3-lags glass fra 1983.
  Vinduer i loftsetasjen er av 2- lags glass og 3-lags glass fra 1983-1998.
  På ett soverom er det koblet glass.
  Terrassedør med utgang fra stue.
  Utvendig terrasse på inngangsside på ca. 14 m².
  Terrassen er fundamentert på betongsøyler.
  En markplatt på baksiden på ca. 4 m².

  INNVENDIG
  Overflater:
  Kjelleretasje:
  Gulv: Støpt betongdekke.
  Vegger: Upussede Lecavegger og bindingsverk.
  Himling: Åstak himling og papp.

  Hovedetasje:
  Gulv: Belegg, laminat og sponplater.
  Vegger: Malt panel, umalt panel og tapet.
  Veggen i stue mot nord er kledd med "Orgon Pide" panel.
  Himling: Åstak med malte plater og umalt panel.

  Loftsetasje:
  Gulv: Tregulv, laminat og belegg.
  Vegger: Tapet og panel.
  Himling: Malte plater og malerpapp.

  Gulv i kjelleretasjen er av støpt betong på grunn. Gulvet er kun grovopprettet, det er ikke foretatt målinger av høydeavvik.
  Teglsteinspipe fra ca. 1970. Vedovn er plassert i stue.
  Gulv i kjelleretasje er av grovstøpt betong.
  Kjelleryttervegger er av lettklinkerstein.
  Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig.
  Innvendig trapp opp til loftsetasje: Tett tretrapp med belegg i trinn.
  Trapp ned til kjelleretasje er ei åpen tretrapp med belegg i trinn.
  Innvendige dører i hovedetasjen er av malte tredører, finerdører og umalte furudører.
  Loftsetasje: Finèrdører.

  VÅTROM
  Bad hovedetasje:
  Badet er fra ca. 1972. Gulvet er tekket med belegg, vegger og himling er tekket med malte plater.
  Badet er innredet med badekar og servant med plassbygd underskap.
  Det er ikke sluk i gulvet.
  Det er ikke foretatt hullborring. Vannrør og avløpsrør går ned gjennom gulv til kjelleretasjen. I kjelleretasjen er ikke himlingen kledd.
  Bad 2 hovedetasje:
  Badet i hovedetasjen er under oppbygging og ikke tatt i bruk. Det er montert sponplater på gulv og panel i himling. Vegger er åpent isolert
  stenderverk.
  I gulvet er det montert to sluker, det er ført opp vann og avløpsledninger fra kjelleretasjen gjennom gulvet.
  Hullborring er uaktuelt da rommet ikke er ferdigstilt.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning fra ca. 1998. Innredningen er av laminat til skrog og skap. Laminert benkeplate.
  Innredet med oppvaskmaskin, plass til komfyr og kjøleskap.
  Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Innvendige vannledninger er av kobberrør fra ca. 1970- 1990.
  Avløpsrør av plast til privat septiktank.
  Naturlig ventilasjon gjennom ventiler i vinduer.
  Kjelleretasje: Ventilering gjennom ventiler i kjellervegg.
  Varmvasstank fra 1975.
  Sikringsskap med automatiske sikringer montert ca. 1980.

  TOMTEFORHOLD
  Boligen er oppført på byggegrunn av løsmasser.
  Det er montert drenering på ca. 1990. Grunnmur ble oppgravd og det ble montert drenering, vortepapp og muren ble utvendig delvis frostsikret med EPS isolasjon i bakken og i overkant mur. Usikkert om dette er gjort på tilbygget. Det er egen drenering rundt tilbygget som ikke
  er tilkoblet det gamle bygget. Avløp ut i terreng.
  Grunnmur i lettklinkerblokker.
  Avløpsrør fra 1970 av plast, slamavskiller i betong med overløp til grøft.
  Offentlig vannforsyning via private stikkledninger av plast.
  Det nye tilbygget er bygd med eget avløp og påkoblet i forkant til septiktank.
  Septiktank i betong med to kammer fra ca. 1970.


  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 05.06.2022 av Knut Kjønnås.
 • Kjeller: 52 Bra
  1.et: 82 Bra
  Loft: 30 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:


  Innvendige romhøyder:
  Kjelleretasje: Romhøyder er mellom 1,92- 1,97 meter på måleverdige arealer. Et kjellerrom på ca. 26 m² er ikke medtatt i arealoversikten
  grunnet for lav takhøyde. Takhøyde er mindre enn 1,9 meter.
  1. etasje: I 1. etasje er det et bad under oppbygging og ikke ferdigstilt. Badet er tatt med som s-rom i arealoversikten.
  2. etasje: Takhøyde med skråhimling mellom ca. 0,85- 2,21 meter. Det bemerkes at hele arealet i loftsetasjen ikke er måleverdig grunnet
  skråhimling og for lav takhøyde.
  I tilbygget er måleverdig areal på soverom som er under bygging på ca. 12 m². Det er ikke etablert tilgang til rommet og det er ikke montert
  gulv. Arealet er ikke måleverdig. Dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i
  arealoppstillingen ovenfor.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn på stuen.
 • Eiendommen er inndelt i 3 teiger på til sammen 36,1 dekar. Boligen og låven står på hver sin teig som er avdelt av Ulvangsøyveien. Teig med
  bolig er på ca.13 dekar, teig med låve er ca. 1,7 dekar.
  Teig med bolig: 10,5 dekar fulldyrka jord og innmarksbeite på ca. 0,6 dekar. Grensen til denne teigen går ned til Ulvangfjorden.
  Rundt bolig er det opparbeidet plen og beplantet med en del blomster, busker og trær.
  Teig med låve: Ca. 0,8 dekar produktiv skog.
  Teig nr. 3 ligger ca. 2 km. mot øst ved Fagervikvegen. Teigen består av 13,5 dekar produktiv skog og 7,6 dekar annet markslag.
  Opplysninger om arealer er innhentet fra gårdskart.
  På teig ved Fagervikvegen skal det søkes om tilleggsareal til eksisterende tomter på til sammen 2,5 dekar (2 500 m²). Dette arealet vil følgelig
  bli fratrukket dagens areal.

  Skogen har på eiendommen aldri vært noen inntektskilde, arealet på skogen og annet markslag er til sammen 20,7 dekar.
  Fulldyrka jord er på 10.5 dekar. I henhold til innhentet opplysninger blir fulldyrket jord årlig innhøstet i henhold til muntlig avtale av nærliggende nabo. Avtalen gikk ut i 2021. Leirfjord kommune vil kreve at jorda blir devet som jordbruksareal av ny eier eller ny leier.
 • Parkering i garasjedel på låven samt parkering på egen tomt.
 • Vei:
  Adkomst via offentlig veg av asfaltert standard.

  Vann:
  Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

  Avløp:
  Eiendommen er tilknyttet privat avløpsanlegg med septiktank på egen grunn.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 411 325 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 480 771 per 31.12.20
 • Kr. 5 056 pr. år
  består av slambehandling, feiing og eiendomsskatt.
  Gebyrene er basert på fritidseiendom som denne har vært benyttet til de senere år. Gebyrene kan bli noe høyere hvis eiendommen benyttes som bolig.
  Renovasjon kommer i tillegg med kr. 4.844,- pr. år for 240 l dunk.
 • Strøm og forsikring kommer i tillegg til de kommunale avgiftene og renovasjon.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Følgende lagrede bygningsdeler kan medfølge salget:
  - Heltre furugulv til uinnredet loftsrom.
  - Våtromsplater til uinnredet bad og til renovering av gammelt bad.
  - Innkjøpt baderomsinnredning, dusjvegger og blandebatteri.
  - Slettpanel i kjeller for himling.
 • Tinglyste forhold:
  - Utskifting. Tinglyst 20.03.1934, dok.nr. 900167
  - Bestemmelse om gjerde. Tinglyst 29.09.1948, dok.nr. 1765.
  - Best. om vann/kloakkledning, rettighetshaver: Knr:1822 Gnr:42 Bnr:39 . Tinglyst 13.04.1955, dok.nr. 652.
  - Erklæring/avtale - Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd iforbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv. Tinglyst 23.01.1957, dok.nr. 166.
  - Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL. Tinglyst 01.07.1957, dok.nr. 990314
  - Bestemmelse om kloakkledning, rettighetshaver: Knr:1822 Gnr:42 Bnr:44. Tinglyst 19.08.1961, dok.nr. 2362.
  - Bestemmelse om vannledning. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Tinglyst 13.01.1982, dok.nr.198.
  - Jordskifte - Gjelder denne registerenheten med flere. Tinglyst 23.03.1993, dok.nr. 1073.
  - Jordskifte - Gjelder denne registerenheten med flere. Tinglyst 03.04.1996 , dok.nr.1572.
  - Bestemmelse om vann/kloakk. Rettighetshaver: Knr:1822 Gnr:42 Bnr:57. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Tinglyst 03.06.2022, dok.nr. 601201.
  - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:1822 Gnr:42 Bnr:57. Rett til å hugge skog. Tinglyst 03.06.2022, dok.nr. 601201.


  En bror av dagens eiere har krav til ei boligtomt på eiendommen til eget bruk til boligformål. Dette er ikke tinglyst.
  Selger plikter å lese rapporten og opplyse om eventuelle kjente heftelser eller andre opplysninger som kan være relevante for
  eiendommen.

  På teig ved Fagervikvegen skal det søkes om tilleggsareal til eksisterende tomter på til sammen 2,5 dekar (2 500 m²). Dette arealet vil følgelig
  bli fratrukket dagens areal.
 • Eiendommen ligger under bestemmelser for kommunedelplanens arealdel.
 • Gnr. 42 Bnr. 17 i Leirfjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3.900,-, oppgjørshonorar kr 2.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 46.305,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, foto, grunnbokutskrift, sikringsobligasjon, tilstandsrapport, meglerpakke Infoland. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Lise Olsen
  Ove Arnfinn Didriksen
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev