aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Ulvangsøyveien 70

Landbrukseiendom -Småbruk med sjølinje - Ulvangsøya

 • BRA 107 m²
 • 5 soverom
 • OMKOSTNINGER65 124
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 765 124
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 938
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 71 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT92 500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  48 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  65 124,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 765 124,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bolig: Kjøkken, stue, 5 soverom, bad/vaskerom, entré og gang
Garasje, naust og uthus
Plass for spisestue foran inngangen til kjøkkenet

Ulvangsøyveien 70, Nordland

 • Velkommen til Ulvangsøyveien 70- et koselig småbruk. Enebolig som i dag benyttes som fritidsbolig og har en tomt på 23 379 kvm. Boligen ble oppført rundt 1938 og er tilbygget flere ganger. I tillegg er det garasje, fjøs og naust bygget på eiendommen. Bygningene er av eldre karakter og har behov for rehabilitering.

  Gang med muligheter for oppbevaring om ønskelig.
  Den består av hele 5 soverom, hvorav 1 befinner seg i hovedetasjen og resten i 2.etasje. I hovedetasjen er det stue som varmes opp av vedovn og det er flere møbleringsmuligheter om ønskelig. Koselig kjøkken med skap og benkeplass, her er det også muligheter for møblering av spiseplass med fin utsikt ut av vinduet. Fra gangen er det også en matbod, med innredning for oppbevaring.
  Bad av eldre fungerende standard med dusj, servant og toalett. Det er også opplegg for vaskemaskin. Innenfor badet er det bod med lagringsplass.
  I underetasjen er det krypkjeller.

  Eiendommen har mye areal å bolte seg på, og har utgang til terrasse fra gangen. Tomten strekker seg helt ned til sjøen og her står det også et eldre naust som medfølger.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3: store eller alvorlige avvik
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  Nedløpsrøret er avsluttet ved utvendig terreng og regnvann ledes ikke bort fra grunnmur
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  Avløp for overvann/nedløp må etableres.
  Nye renner og nedløp må monteres
  Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav.

  Utvendig > Takkonstruksjon
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen.
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
  Målt fukt i bordtro på sørlig side av pipe.
  Tiltak
  Det må foretas nærmere undersøkelser.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Rekkverk er ikke barnesikker i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Konstruksjonene har skjevheter.
  En god del rust på trappene/rekkverket.
  Tiltak
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Etasjeskiller G
  Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 20mm over en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Trappen er også bratt.
  Tiltak
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Våtrom >Generell > Bad/vaskerom
  Badet er trolig bygget før byggeforskrifter fra 1997. Ingen
  dokumentasjon. Vinylbelegg på gulv, malte plater på vegger (ikke fuktbestandig) og malte plater i himling. Innredning med glatte fronter.
  Laminert benkeplate med nedfelt servant. Speilskap med overlys. Gulvmontert toalett og dusjkabinett. Panelovn. Naturlig ventilasjon i himling, ingen til luft under dør.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Brannslukker fra 1996.

  Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak:

  Utvendig > Taktekking
  Det er påvist andre avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Noe rust på tekking.
  Tiltak
  Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Utvendig > Vinduer
  Vinduer tar i karmen.
  Det er påvist glassruter som er punktert.
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Knust glass ved et av vinduene i krypkjeller.
  Tiltak
  Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Vinduer må justeres.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  Det bør gjennomføres radonmålinger

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
  Komfyr står helt inntil feieluke.
  Tiltak
  Ildfast plate må monteres.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde.
  Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
  Det er manglende fuktsperre på bakken i kryprom mot sørvest.
  Tiltak
  Uti fra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene.
  Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den kan inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon. Fuktsperre på bakken må etableres hvor dette mangler.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er utført av fagperson.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Brukt gummislange mellom gulvsluk til avløpsrør.
  Tiltak
  Det må foretas nærmere undersøkelser.
  Lufting av avløp må utføres og gummislange må utbedres.

  Forhold som har fått TG2: avvik som ikke krever umiddelbare tiltak

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Tiltak
  Musebånd/lusing må etableres.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverk er ikke barnesikker i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Det er påvist at dekket på terrassen har endel sprekker.
  Tiltak
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Overflater
  Overflater har endel slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det må påberegnes oppussing av enkelte rom.
  Tiltak
  Overflater må utbedres eller skiftes.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist andre avvik:
  Enkelte dører tar i karm/terskel.
  Tiltak
  Mindre justeringer.

  Kjøkken >Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  Noe slitasje på foliering.
  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Tiltak
  Lokal utbedring må utføres.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.
  Tiltak
  Det bør foretas terrengjusteringer.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Det bemerkes at avløpsanlegg ikke innfrir forskriftskrav til utslipp og ved eierskifte er det kommunal praksis at det stilles krav til oppgradering av avløpsanlegg som ikke innfrir gjeldene forskriftskrav.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger med umiddelbar nærhet til god rekreasjon ved fjorden og fine turveier i skogen. Fra boligen er det utsikt mot sjøen og Dønnamannen.
  Fra boligen er det ca. 11 km til Leland, som er administrasjonssenteret i kommunen. Her finner du fotballbane, flerbrukshall og tennisanlegg. Leirfjord idrettslag har tilbud innen ski, turn og fotball.
  Til sentrum i Sandnessjøen er det ca. 21 km. Det finnes gjestebrygge i Løvik og i Leinesodden.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Enebolig oppført rundt 1938 tilbygget flere ganger.
  Bygningen har stål/aluminiumsplater, besiktiget fra bakkenivå dette er av ukjent alder. Takrenner og nedløp av plast. Heltrukket pipebeslag av metall. Ukjent alder. Boligen har sperrekonstruksjon med et lite kaldloft med adkomst via luke på soverom mot sør. Liten tilgang/inspeksjons mulighet nord for pipe. Ingen adkomst til kaldloft over tilbyggene mot nordøst, sør og sørvest. Boligen trekonstruksjon av ukjent utførelse i hoveddel og bindingsverk i tilbygg. Ukjent isolering.
  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass. Hovedytterdør av teakfiner med 2-lags isolerglass, døren er fra 1991. Ytterdør ved tilbygg mot sørvest av teakfiner, trolig fra tilbygg er oppført rundt 1991/93.
  Balkong på ca. 11m², hvor ca. 3m² av disse er takoverbygg på.

  Garasje oppført rundt 1970.
  Garasjen er oppført med ringmur av betong og støpte betongheller til gulv. Vegger av grovt bindingsverk, utvendig kledd med
  bølgeblikkplater. Saltak konstruksjon i tre, ligger en jerndrager i midten (denne er lagt feil vei og noe dårlig understøttet). Taket er tekket med profilerte takplater av metall. Innmontert to vippeporter av tre, utvendig kledd med bølgeblikkplater. Vinduer av tre med enkle glass. Bygningen er i noe dårlig forfatning.

  Naust oppført rundt år 1970.
  Nautet er fundamentert med støpte pillarer, gulv av betongheller og jordgulv. Vegger av grovt bindingsverk, utvendig kledd med
  bølgeblikkplater og spaltekledning i gavlspiss samt tilbygg mot nordøst. Saltak konstruksjon i tre med plassbygde takstoler (stor cc. avstand). Taket er tekket med profilerte takplater av metall mot nordøst og bølge eternit mot sørvest asbestholdig. Labankdører. Vinduer av tre med enkle glass. Bygningen bærer preg av elde og slitasje. Det gjøres oppmerksom på at ved en eventuell utskifting av taktekking skal eterniten behandles som spesialavfall på grunn av asbestfibrene i materialet.

  Uthus(fjøs) oppført rundt 1938. Mulig fjøs ble oppført på slutten av 1950 tallet eller begynnelsen av 1960 tallet da det gamle ble revet. Dette er opplyst av familie til hjemmelshaver.
  Hoveddel er oppført med støpte vegger i kjeller og støpt gulv. Yttervegger av grovt bindingsverk, utvendig kledd med stående
  spalte kledning og bølgeblikkplater. Saltak konstruksjon av tre som er tekket med bølgeblikkplater. Trebjelkelag mellom etasjene. Tilbygg mot sør (garasje traktor) og mot sørvest med jordgulv, vegger av tre med bølgeblikkplater. Tak er tekket med bølgeblikkplater. Bygningen bærer preg av elde og slitasje.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.11.2021 av Kim Storeng for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Etasje: 78 Bra
  Loft: 29 Bra

  Garasje
  Etasje: 35 Bra

  Naust
  Etasje: 47 Bra

  Uthus (fjøs)
  Loft: 47 Bra
  1.etasje: 42 Bra
  Kjeller: 42 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjøkken, stue, 5 soverom, bad/vaskerom, entré og gang
 • En god del av innbo følger med i salget. Kontakt megler for nærmere informasjon.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe og elektrisitet.
  Vedovn i stue.
 • Tomten rundt boligen er opparbeidet med plen, busker og trær. Gruset innkjørsel.
  Tomten gnr. 42, bnr. 27 består av to teiger på til sammen 23379,8m² iht. mottatt matrikkelbrev fra Leirfjord kommune.
  Tomten gnr. 42, bnr. 9 består av to teiger på til sammen 69200 m2 iht. gårdskart.no

  Fulldyrka jord 11,7
  Overflatedyrka jord 0,0
  Innmarksbeite 4,3
  Produktiv skog 45,9
  Annet markslag 29,0
  Bebygd, samf., vann, bre 1,6
  Sum grunneiendom 92,5
  Areal i dekar
 • På egen gårdsplass
 • Eiendommen har tilknyttet offentlig vei.
  Eiendommen har tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.
  Eiendommen har avløp via septiktank. Avløpet tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp og ved eierskifte er det kommunal praksis at det stilles krav til oppgradering av avløpsanlegg som ikke innfrir gjeldene forskriftskrav.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 468 099 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 685 155 per 31.12.20
 • Kr. 6 000 pr. år
  Gjelder forbruk og nettleie vann fritidshus samt eiendomsskatt bolig/fritid. Renovasjon kommer i tillegg.
 • Forsikring, strøm, kommunale avgifter og TV/internett etter eget forbruk.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen har ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i arkivene.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen gnr. 42, bnr. 27:
  1938/30-3/71 BESTEMMELSE OM FISKERETT
  08.01.1938 Laksesett for denne eiendom felles med bnr 9

  1938/30-4/71 BESTEMMELSE OM VEG
  08.01.1938 RETTIGHETSHAVER: KNR:1822 GNR:42 BNR:9

  1948/1767-1/71 BESTEMMELSE OM GJERDE
  29.09.1948

  1957/166-1/71 ERKLÆRING/AVTALE
  23.01.1957 Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Denne bestemmelsen gjelder: at eiendommen forplikter seg til å utføre vedlikehold i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv.

  1957/990319-1/71 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  01.07.1957 Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL
  Denne bestemmelsen gjelder: At kraftlinjene går over enkelte eiendommer og den høyspente linjenettet er begrenset oppad til 20 kv tilhørende Midt-Helgeland Kraftlag A/L.

  1976/6220-1/71 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN
  08.11.1976 Vegvesenets betingelser vedtatt
  Denne bestemmelsen gjelder: Tidligere eier fikk tiltalelse til å legge kloakkledning under fylkesvei 213.

  Grunndata:

  1999/1065-1/71 Målebrev
  15.03.1999 Veggrunn Fv.213 Ulvang-Krokvik
  Gnr 113, bnr 7
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på 1822-42/9
  Rettigheter i eiendomsrett
  1938/30-2/71 Bestemmelse om beiterett
  08.01.1938
  rettighetshaver:Knr:1822 Gnr:42 Bnr:27
  Bestemmelse om torvrettigheter
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om fiskerett
  Med flere bestemmelser

  Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen gnr. 42, bnr. 9:
  1913/900098-1/71 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  16.06.1913
  Festekontrakt på gratis skoletomt

  1934/900159-1/71 UTSKIFTING TINGLYST
  20.04.1934

  1937/1581-2/71 BESTEMMELSE OM BEITERETT TINGLYST
  26.11.1937
  Knr:1822 Gnr:42 Bnr:26
  Bestemmelse om torvrettigheter
  Bestemmelse om veg

  1938/30-2/71 BESTEMMELSE OM BEITERETT TINGLYST
  08.01.1938
  Knr:1822 Gnr:42 Bnr:27
  Bestemmelse om torvrettigheter
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om fiskerett
  Med flere bestemmelser

  1938/963-1/71 BESTEMMELSE OM GRUSTAK TINGLYST
  18.06.1938
  Rettighetshaver: Leirfjord kommune

  1948/1761-1/71 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
  29.09.1948

  1957/166-1/71 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  23.01.1957
  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1957/990310-1/71 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
  01.07.1957
  Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL

  1982/2738-1/71 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. TINGLYST
  18.05.1982
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

  1992/1863-1/71 RETTIGHET TINGLYST
  21.04.1992
  RETTIGHETSHAVER:Meisfjordskar Arne
  Fnr: 05064643586
  LEIE AV AREAL
  LEIE-TID: 15 ÅR
  12 DA. OVERFLATEDYRKA JORD
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1996/1572-1/71 JORDSKIFTE TINGLYST
  03.04.1996
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Området er uregulert men inngår i kommuneplanen for Leirfjord som LNF-2 område.
 • Gnr. 42 Bnr. 27 og Gnr. 42 Bnr. 9 i Leirfjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,50 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- og oppgjørshonorar kr 2 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 20 789,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, grunnboksutskrift og sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 15 000. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Magnar Olsen
  Odd Idar Teigen
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev