aktiv-eiendomsmegling
Bilde 1.jpg
Bilde 1.jpg

LEKA Gangstøa Hyttefelt

Salg av fritids- og hustomter i Gangstøa Hyttefelt

 • kr 280 000 - 330 000
 • Priser fra og tilkr 280 000 - 330 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 280 000 - 330 000
 • Omkostninger fra og tilkr 21 642 - 22 892
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 301 642 - 352 892
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt600 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 17 BNR. 22
 • Informasjon om meglerforetaketBoli Eiendomsmegling AS, avdeling Rørvik Storgata 8 7900 Rørvik
 • OppdragsansvarligAnniken Waagø
 • Oppdragsnummer1707235005
 • 280 000,- / 330 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 000/8 250,- (Dokumentavgift av kr 280 000-330 000) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr obligasjon) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 1 650,- (Saksbehandling fradeling Leka kommune) 15 860,- (Oppmåling av tomt Leka kommune (>500 m2)) -------------------------------------------------------- 25 852,-/27 102 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 305 852,-/357 102,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
I småbåthavnene er det mulighet til både å kjøpe og leie båtplass

Gangstøa Hyttefelt, Trøndelag

 • Om prosjektet
  Gangstøa er et tomteområde og består av ca. 22 tomter.

  Priser fra og til
  kr 280000 - 330000

  Omkostninger fra og til
  kr 21642 - 22892

  Generell orientering
  Følg hovedveien til Joker-butikken og hold til venstre i krysset, mot Madsøya. Følg veien mot Madsøya, og sving av på første avkjørsel på venstre side ned til Gangstøa hyttefelt. Overtagelse etter avtale med selger, men tidligst etter at fradeling er gjennomført og ny matrikker er registrert hos Kartverket.

  Garasje/parkering
  På egen tomt

  Tomteareal
  600m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Flotte eiendomstomter fra ca. 600 kvm til ca. 1390 kvm. Det gjøres oppmerksom på at opplyste tomteareal er et ca. areal kun beregnet fra kart. Da tomten ennå ikke er fysisk fradelt er tomtens størrelse omtrentlig angitt. Dette kan medføre at kjøper må akseptere et mindre avvik i tomtestørrelse etter endelig oppmåling. Tomtene selges som råtomter. Kjøper tar kostanden for oppmålingen og selve fradelingen som Leka kommune utfører. Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Dette er kjøpers risiko og ansvar. Estimerte tomtestørrelser: A1 870 A2 790 A3 Solgt A4 770 A5 800 A6 Solgt A7 Solgt B1 670 B2 840 B3 850 B4 680 C1 820 C2 600 C3 750 C4 800 C5 790 C6 Solgt C7 Solgt C8 610 D1 Solgt D2 Solgt D3 1390 D4 Solgt

 • Info om eiendomsskatt
  tillegg kommer eiendomsskatt etter ferdigstillelse. Skattesats i Leka kommune for 2021 er fastsatt til 2,9 promille for bebygde bolig og fritidseiendommer.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Det må påregnes at tomtekjøpere får pliktig medlemsskap i hytteeierforening/realsameie for området. Dette for å kunne bygge og drifte fellesanlegg som adkomstveger, parkering, snupplasser m.m som vist til i reguleringsplanen. Selger skal ta inititiv til stifting av hytteierforening/realsameie. Størrelse på velavgift vites ikke pr i dag og vil bli fastsatt ved stifting av hytteeierforening/realsameie.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5052/17/22: 04.12.1979 - Dokumentnr: 11295 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:75 Bestemmelse om naustplass Gjelder denne registerenheten med flere 06.09.1993 - Dokumentnr: 5857 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:102 Bestemmelse om evt. ledninger Gjelder denne registerenheten med flere 05.02.2008 - Dokumentnr: 102089 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:9 Rett til båtstø, slip eller utsettingsrampe for båt Gjelder denne registerenheten med flere 11.01.2010 - Dokumentnr: 17862 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Pettersen Randi Fnr: 131142 43099 Bestemmelse om brensel Gjelder denne registerenheten med flere 11.01.2010 - Dokumentnr: 17862 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Pettersen Alfred Olai Fnr: 190939 34167 Bestemmelse om brensel Gjelder denne registerenheten med flere 15.11.2012 - Dokumentnr: 969571 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Tensio Tn AS Org.nr: 988 807 648 Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.1939 - Dokumentnr: 900287 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:2 30.11.1979 - Dokumentnr: 911216 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:75 12.11.1984 - Dokumentnr: 909499 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:90 08.02.1993 - Dokumentnr: 681 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:102 24.12.1999 - Dokumentnr: 6815 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:111 22.08.2014 - Dokumentnr: 704028 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:127 21.05.2015 - Dokumentnr: 445048 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:129 19.10.2015 - Dokumentnr: 963175 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:130 27.10.2015 - Dokumentnr: 994832 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:131 11.07.2016 - Dokumentnr: 632833 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:135 27.11.2017 - Dokumentnr: 1321246 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:137 Elektronisk innsendt 01.01.2018 - Dokumentnr: 24512 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1755 Gnr:17 Bnr:22 30.05.2018 - Dokumentnr: 818432 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:138 Elektronisk innsendt 15.11.2019 - Dokumentnr: 1368336 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:139 Elektronisk innsendt 17.06.2022 - Dokumentnr: 656780 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:142 Elektronisk innsendt 20.02.1939 - Dokumentnr: 294 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:2 Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:141 Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:143 Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:144 Bestemmelse om torvrettigheter Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.1939 - Dokumentnr: 294 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:15 Bestemmelse om torvrettigheter Overført fra gnr 17 bnr 16 04.12.1979 - Dokumentnr: 11295 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:75 05.02.2008 - Dokumentnr: 102089 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:17 Bnr:9 Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Vann, vei og avløp
  Tomtene selges med ferdig infrastruktur, dvs ledningsnett for vann , avløp, el-kabler og rør til fiber/bredbånd ført frem til tomtegrensen. Det er bilveg frem til den enkelte tomt. Kjøper må selv betale tilknytningsavgift når bygging igangsettes til kommunen. Alle årlige og løpende gebyrer knyttet til vei, vann og avløp må dekkes av kjøper. Ut fra estimerte priser koster tilknytningsavgift til Leka Vassverk ca. kr. 12.000,-. Tilknytning til avløpsystem driftet av selger/grunneier ca. kr. 11.650,-. Tilknytningsavgift til Tensio ca. 5.000,-. med forbehold om endring i avgiftene, da dette er gjeldene priser pr april 2022

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Tomteområdet ligger under reguleringsplan for Gangstø hytte og boligområde. Reguleringsplan med gjeldende bestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven og må gjennomgås av kjøper før avgivelse av bud. Reguleringsbestemmelsene setter grenser for hvordan tomtene kan bebygges og er i sin helhet kjøpers risiko og ansvar og er selger uvedkommende. I reguleringsbestemmelse fremgår bla: Alle bygninger skal ha en god arkitektonisk utforming, og tilhørende bygninger som anneks, uthus og garasje skal harmonisere med hovedbygning i form, farge og materialvalg. Bygningene skal ha saltak eller pulttak, og hovedtakets lengde skal følge kotelinjer, men underordnede utbygg kan bryte med takets hovedretning. Taktekking skal ha en mørk og matt fargetone, og det skal ikke brukes metallplater som gir blank overflate. Materialer og farger skal ikke skape kontrast men forholde seg til omkringliggende landskap og omgivelser. Terrasse skal tilpasses terrengformasjonen ved hytta, og unødvendig bruk av rekkverk skal unngås. Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) for nye boliger med tilhørende garasje/ uthus er 400m2. Boliger kan bygges inntil 2 etasje med loft, og halvplanløsning eller sokkeletasje etter gjeldende måleregler tillates. Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittelig terreng er 9 meter og takvinkel skal ikke overstige 40grader. Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta. Største tillatte samlet bebygd areal (BYA) for nye hytter med tilhørende anneks og uthus er 200m2. Hytter kan bygges i 1 etasje med hems, og halvplanløsninger tillates etter gjeldende måleregler. Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittelig terreng er 6,0 meter og takvinkel skal ikke overstige 35grader. Bebyggelsen skal tilpasses terrengformasjonen på tomta og største tillatte pillarhøyde/ grunnmurshøyde for hytter er 50 cm i flatt terreng og 80 cm i skrånende terreng.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Viktig informasjon
  Snåsahytta har utarbeidet forslag til 2 ulike hyttetyper som kan passe til tomtene. I prospektet medfølger tegning og pristilbud som gjelder i 2 mnd fra 01.03.2022. Det gjøres oppmerksom på at kjøpere står fritt til å velge hytteleverandør selv og må ikke benytte Snåsahytta som leverandør. Eventuelle interessenter/kjøpere må selv kontakte leverandør for å avklare tilbudet og leveransen. Dette vil være en selvstendig avtale mellom kjøper og Snåsahytta og er selger av tomtene uvedkommende. Kjøper har det hele og fulle ansvaret for å byggeanmelde samt fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle bygningsarbeider igangsettes.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Kjøpekontrakt skal signeres etter budaksept.

Dokumenter

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev