aktiv-eiendomsmegling
Solgt
2_fasade_4.jpg
2_fasade_4.jpg

LEVANGER Joplassvegen 1

Nesset - Leilighetsbygg bestående av 8 leiligheter med populær og sentral beliggenhet.

 • kr 4 800 000
 • BRA 528 m²
 • 8 soverom
 • Prisantydningkr 4 800 000
 • Omkostningerkr 137 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 937 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 970
 • Soverom8
 • ArealP-rom 348 m²
 • Tomt1 224 m²
 • Eierform tomt -
 • 4 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  120 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000))

  137 042 (Omkostninger totalt)

  4 937 042 (Totalpris inkl. omkostninger)
1_1_2Dplan_1.jpg
Leilighetsbygg på 2 etasjer med samlet 8 leiligheter fordelt på 2 innganger. Bygningen har 2 boetasjer og kjeller med felles oppbevaringsboder og 2 vaskekjellere. Kort veg til sentrum hvor man finner alt av dagligdagse servicefunksjoner. Her finner man også flere av de største jobb- og studiestedene. Ikke så langt fra leilighetene har man tilgang til Staupshaugen friområde som gir et rikt sport- og friluftstilbud.
9_stue_1.jpg

Joplassvegen 1, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Joplassvegen 1 A og 1 B
  Bruksareal
  Kjeller: 176 kvm
  1. etasje: 176 kvm
  2. etasje: 176 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 0 kvm
  1. etasje: 174 kvm 4 leiligheter og 2 felles trapperom.
  2. etasje: 174 kvm 4 leiligheter og 2 felles trapperom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 176 kvm 2 boder og 2 vaskekjeller rom, 16 oppbevaringsrom, 2 trapperom og 2 ganger.
  1. etasje: 2 kvm 4 små kott/boder
  2. etasje: 2 kvm 4 små kott/boder  Tomt
  1224m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er under fradeling fra et festet areal. Oppgitte estimat på tomtestørrelse etter fradeling er kun et ca. areal (1224 kvm) og endelig areal etter oppmåling kan avvike fra opplyste areal. Tomten videreføres av eksisterende tinglyst fremfesteavtale. Hvis bortfester krever ny tinglyst festekontrakten plikter kjøper å signere festekontrakten innen overtagelse. Festekontrakten skal bygge på samme prinsipp som festeavtalen mellom grunneier og dagens fester. Dagens tinglyste festekontrakt kan ses hos megler. Grunneier: Anna og Sverre Bambergs Legat Bortfester: Levanger Kommune Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse. 

  Beliggenhet
  Leilighetsbygg beliggende på Nesset. Kort til sentrum hvor man finner alt av dagligdagse servicefunksjoner. Her finner man også flere av de største jobb- og studiestedene. Ikke så langt fra leilighetene har man tilgang til Staupshaugen friområde som gir et rikt sport- og friluftstilbud.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.

  Barnehage/skole/fritid
  Nesheim Skole (1-7 kl.), Levanger Ungdomsskole (8-10 kl.), Nesset, Staup og Espira barnehager.

  Skolekrets
  Nesset

  Offentlig kommunikasjon
  Kun skolebuss

  Byggemåte
  Bygningen har 2 boetasjer og kjeller med felles oppbevaringsboder og 2 vaskekjellere. Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass og kobla-glass. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 23.03.2023 av Norconsult AS for mer teknisk beskrivelse av eiendommen.  Det er foretatt egen tilstandsrapport av den enkelte leilighet. Disse kan fås hos megler og anbefales gjennomgått før innlevering av bud.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen har derav liten kunnskap rundt dens tilstand og beskaffenhet. Selgers egenoppgaver er ikke utfylt for dette salget.

  Innhold
  Kjeller: 2 boder og 2 vaskekjeller rom, 16 oppbevaringsrom, 2 trapperom og 2 ganger. 1. etasje: 4 leiligheter og 2 felles trapperom. 4 små kott/boder 2. etasje: 4 leiligheter og 2 felles trapperom. 4 små kott/boder

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Den enkeltes leilighets sin tilstandsrapport kan fås hos megler. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG2: SAMLET VURDERING: DRENERING Totalvurdering: Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på forhøyede fuktverdier i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Anbefalte tiltak: Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Det registreres mindre riss i grunnmur og utvendig puss. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. Anbefalte tiltak: Grunnmur anbefales og overflatebehandles. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Registrerte avvik vurderes ikke å være vesentlig og kjelleren fungerer godt som en grovkjeller. Lagring av fuktømfintlige varer anbefales ikke. Anbefalte tiltak: Alt av organiske varer mot murflater bør ikke bli lagret pga fare for fuktpåkjenning. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter bedre utvendig fuktsikring. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer har høy slitasjegrad i utvendig overflater og glasslister. Høy slitasje på innvendig vinduskarmer med oppsprukket maling og bruksslitasje. Stedvis antydning til råte i karmer. Mer enn halve levetiden er oppbrukt for isolerglassvinduene (glassene er eldre enn 30 år). Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes. Vedlikehold og overflatebehandling må påregnes. YTTERVEGGER MOT SØR/VEST OG SØR/ØST Totalvurdering: Utvendig fasader er antatt fra byggeåret og er noe slitt. Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes på sikt. LOFT Totalvurdering: Isolering av undergurt mot underliggende etasje tilfredsstiller ikke dagens krav til isolasjonsmengde/ tetthetskrav. Flere luftekanaler av eternitt. Eternitt av denne alder inneholder asbest. Så lenge dette ligger uberørt frigjøres ikke asbestfiber, bearbeiding/riving er underlagt strenge forskriftskrav. Anbefalte tiltak: Anbefaler og fjerne eternittkanaler iht forskriftskrav. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon. Anbefalte tiltak: Anbefaler at takrenner rengjøres for og få TG 1. TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Plassbygget takkonstruksjon fra byggeåret. Det er ikke registrert symptom på svekkelser. 2 STK FELLES TRAPPEROM FRA 1. TIL 2. ETASJE. Totalvurdering: Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider. Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm.. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. VARMTVANNSBEREDER FOR OPPGANG 1 A Totalvurdering: Bereder er over 20 år gammel. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. VARMTVANNSBEREDER FOR OPPGANG 1 B Totalvurdering: Bereder er over 20 år gammel. Noe rust rundt vannrørpåkoblinger. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. VENTILASJON Totalvurdering: Naturlig ventilasjon med klaffventiler og åpningsvinduer VINDUER/DØRER: Totalvurdering: Vinduer har høy slitasjegrad i utvendig overflater og glasslister. Høy slitasje på innvendig vinduskarmer med oppsprukket maling og bruksslitasje. Mer enn halve levetiden er oppbrukt for isolerglassvinduene (glassene er eldre enn 30 år). Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. LEILIGHET 33: ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning som har noe slitasjegrad, fuktmerker og skallsår på plate under stekeovn. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesonen. Oppgradering må påregnes. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Dør har fuktskader med svelling på dørblad. Ett lite skallsår på en baderomsplate på vegg. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. LEILIGHET 36: KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning som har litt slitasjegrad, avsatt plass for kjøleskap. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesonen. . ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Registerer noe fuktskader med svelling baderomsplater i dusjsone og på dør. Skallsår på en baderomsplate på vegg etter tidligere oppheng. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales.   LEILIGHET 35: KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning som har noe slitasjegrad, fuktmerker og skallsår på plate under stekeovn. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesone. Oppgradering må påregnes. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Registrerer fuktskader med svelling nedre kant av baderomsplate i dusjsone og på dør. Skallsår på en baderomsplater på vegg etter tidligere oppheng. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. LEILIGHET 34: KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning som har noe slitasjegrad, fuktmerker/svelling på nedre kant av underskap og sokkel mot avsatt plass for kjøleskap. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesonen. Oppgradering må påregnes. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Dør har fuktskader med svelling på dørblad. Skallsår på flere baderomsplater på vegg etter tidligere oppheng. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefaler kontroll/ utskifting av dusjbatteri og dusjslange. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. LEILIGHET 40: ETASJESKILLE Totalvurdering: Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning som har noe slitasjegrad, fuktmerker og skallsår på plate under stekeovn. Svelling under benkeplate over fronter. Noe bruksslitasje. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesonen. Oppgradering må påregnes. BAD/WC Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Fuktmåling: Bemerker at leilighet har stått tom over en tid, slik at fuktsøk har noe begrenset verdi. Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen. Anbefalte tiltak fukt: Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes. LEILIGHET 39: ETASJESKILLE Totalvurdering: Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning. Skade på bunnplate i ett overskap. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesonen. Anbefaler og utbedre skade på bunnplate til ett overskap. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Registrerer antydning svelling på baderomsplater og det er fuktskader med svelling på dørblad. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det er sprekk i klosettet med fare for utvikling. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Anbefaler og skifte toalett på sikt. LEILIGHET 38: KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning som har noe slitasjegrad, fuktmerker og skallsår på plate under stekeovn. Svelling på fronter til servantskap. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesonen. Oppgradering må påregnes. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Dør har fuktskader med svelling på dørblad. Noe svak svelling på baderomsplater i dusjsone. Noen hakk i belegg i dusjsone. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. LEILIGHET 37: KJØKKEN Totalvurdering: Liten kjøkkeninnredning som har noe slitasjegrad, noe fuktmerker/svelling på innredning. Mye rust i servant etter at bestikk er blitt liggende i vann over tid. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere avtrekk over stekesonen. Oppgradering må påregnes. ELEKTRISK Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. BAD/WC Totalvurdering overflater: Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Registrerer svelling og skallsår på baderomsplater og det er fuktskader med svelling på dørblad. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefaler kontroll/ utskifting av sisterne på toalett. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Anbefaler en kontroll av toalett da det er registrert lekkasje på sisterne. Forhold som har fått TG3: SAMLET VURDERING: YTTERVEGGER MOT NORD/VEST OG NORD/ØST. Totalvurdering: Utvendig fasader er værslitt med omfattende malingsavflassing. Råteskader på kledning. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Det var noe snø på befaringsdagen, og var derfor noe redusert kontroll av utvendig taktekking og beslag. Det er mosegrodd tak. Registrerer avvik på gavlstein og vindskier, stort glipp mellom stein og vindskier. Noe råteskader og malingsavflassing på vindskier. Taktekkingen har noe slitasjegrad. Takstige er ikke forsvarlig festet til konstruksjonen. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes. Ufagmessing utførelse på tekkingen ved gavler, tiltak må utføres. Oppgradering av vindskier må påregnes. Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige forbi pipa. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. TRAPPER TIL KJELLER FRA 2 FELLES TRAPPEROM. Totalvurdering: Rettløpstrapp. Trapp mangler rekkverk. Det bemerkes stor avstand mellom trinn i henhold til referansenivå 10cm. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. LEILIGHET 40: ELEKTRISK Totalvurdering: Usikret el ledninger i bakkant av servantskap kjøkken. Skade/hull i deksel til bryter for avtreksvifte kjøkken Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i felles trapperom. Sikringsskap inneholder sikringer for leilighet nr 33 og 34. Det manglende dokumentasjon og samsvarserklæring. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Det må gjøres strakstiltak. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person BAD/WC Totalvurdering overflater: Løst våtromsbelegg på gulv, skade på belegg i dusjsone. Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Dør har fuktskader med svelling på dørblad. Noe svak svelling på baderomsplater i dusjsone. Utbedringskostnader overflater: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak overflater: Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Skade på våtromsbelegg i dusjsone, belegg har startet å løsne. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: Under 10 000 Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  NTEBB

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Fastinventar som følger med overtas i den stand de er ved overtakelse, med de slitasjer som naturlig hører med i forhold til drift/bruk og uten garantier. Vi gjør oppmerksom på at bygningsmassene overtas i den stand de befinner seg ved visning. Bygningen kan ha bygningsmessige feil og mangler som følge av slitasje og bruk som er naturlig i forhold til driftsform som har vært. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig. Ingen grunnforurensning registrert på matrikkelenheten. I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Eiendommens grunnforhold er ikke kontrollert eller analysert. Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Dette er kjøpers risiko og ansvar.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  120 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000))

  137 042 (Omkostninger totalt)

  4 937 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  98504

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr. Renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, festeavgift, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold, abonnement til tv og internett og brøyting/strøing m.m.

  Velforening
  Vites ikke.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Det er ikke foretatt brannteknisk gjennomgang av eiendommen. Eventuelle avvik i branntekniske krav er kjøpers risiko og ansvar.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5037/2/189: 07.11.1968 - Dokumentnr: 6333 - Festekontrakt - vilkår Gjelder framfeste FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 2,794 TIL 01 05 2064 LEIEN KAN REGULERES 19.10.1965 - Dokumentnr: 4957 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 22,072 LEIEN KAN REGULERES KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER 16.01.1985 - Dokumentnr: 462 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Rettighetshaver: Nord-Trøndelag E-verk 19.10.1965 - Dokumentnr: 4957 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 22,072 LEIEN KAN REGULERES KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER 07.11.1968 - Dokumentnr: 6333 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 2,794 TIL 01 05 2064 LEIEN KAN REGULERES 22.11.1972 - Dokumentnr: 9143 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5037 Gnr:2 Bnr:105 26.10.1979 - Dokumentnr: 10856 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5037 Gnr:2 Bnr:220 EIENDOMMEN ER GATEGRUNN 01.01.2018 - Dokumentnr: 24171 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1719 Gnr:2 Bnr:189 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger kun ferdigattest fra oppføringen av eiendommen. Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eventuelle endringer i ettertid. Kjøpers risiko og ansvar.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Private stikkveger/stikkledninger frem til offentlig tilknytning som må driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under Kommunedelplan for Levanger sentrum og er godkjent utnyttet til nåværende boligbebyggelse. Interessenter bes sette seg godt inn i gjeldende reguleringsbestemmelser. Reguleringsplan følger som vedlegg til salgsoppgaven. Bestemmelsene kan fås hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det er ikke kontrollert hvorvidt den enkelte boenhet tilfredsstiller dagens krav til røming m.m og i forhold til lovlig utleie. Kjøpers risiko og ansvar.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 800 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  120 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000))

  137 042 (Omkostninger totalt)

  4 937 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  137042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har ikke utarbeidet en egenerklæring da selger ikke har kunnskap rundt eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev