aktiv-eiendomsmegling
Tomt med rammetillatelse for 3 eneboliger!

LIERBYEN: Rammetillatelse for 3 eneboliger m/garasje. Solfylt og barnevennlig. Gangavstand til skole, barnehage, senter!

 • 8 800 000
 • PRISANTYDNING8 800 000
 • OMKOSTNINGER235 470
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER9 035 470
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 104 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 8 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  220 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  235 470,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  9 035 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger

Hegsbroveien 2, Viken

 • Tomten har en meget sentral beliggenhet i et rolig og barnevennlig område rett ved Hegg barneskole i Lierbyen. Det er kun 10 min. gange til Lierbyen sentrum som kan by på butikker og et bredt servicetilbud. Det ligger i et område hvor naturen er like utenfor døren og det er flust av gode turmuligheter både sommer og vinter. Liermarka tilbyr flotte turmuligheter hele året. Fin tur/sykkelsti langs den gamle Lierbanen. Fotballbaner i nærområdet. Svømmehall på Nøste/Stoppen, samt Reistad arena og velkjente Holtsmark golfbane.

  - BARNEHAGER
  Veslefrikk barnehage (0-6 år) ca. 0.4 km
  Bakkeli barnehage (0-6 år) ca. 0.7 km
  Eikenga andelsbarnehage (0-5 år) 19 min
  63 barn, 4 avdelinger 1.5 km

  - SKOLER
  Hegg barneskole ca. 0.5 km
  Lierbyen ungdomsskole ca 3 km
  Briskeby skole og kompetansesenter ca.1.7 km
  St. Hallvard videregående skole, ca 4 km

  - DAGLIGVARE
  Coop Extra Heggtoppen, ca 4 min
  Rema 1000 Lierbyen, ca. 10 min
  Post i butikk, PostNord 0.8 km

  OFFENTLIG KOMMUNIKASJON
  Heggtoppen øst, ca. 2 min/ 0,2 min. gange Linje 61, 79
  Brakerøya stasjon, ca 6 min. med bil. Linje L1, L13 5.4 km
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • U.etg: Bra: 76,5 kvm.
  1.etg: Bra: 79,5 kvm.
  2.etg: Bra: 19,5 kvm + takterrasse på 43 kvm.


  Følgende rom inngår i primærareal:
 • Tomtens grunnareal: 2104 kvm.
 • Offentlig avløp, privat vannledning. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 50 Bnr. 295 i Lier kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedspakkekr. 14.900,-, tilretteleggingsgebyr kr 12.500 -, oppgjørshonorar kr 7500,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Christian Sigmond
  Trond R Zeiner-Gundersen
Guttorm B. Olsen

Megler

Guttorm B. Olsen

91 89 84 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev