aktiv-eiendomsmegling
3772176_1-ybhfeb1.jpg
3772176_1-ybhfeb1.jpg

LINDESNES Sølvberget

Vigeland - Sentralt beliggende utsiktstomter uten byggeklausul

 • kr 400 000
 • Prisantydningkr 400 000
 • Omkostningerkr 11 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 411 342
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt805 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Omkostninger 2,5 % dokumentavgift 172,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 2,5 % + 1 222,- (Omkostninger totalt) Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
3772138_1-rgnkgb1.jpg

Sølvberget, Agder

 • Tomt
  805m²

  Beliggenhet
  Tomtene ligger i Sølvberget, et etablert boligfelt like vest for Vigeland. Her er en fantastisk utsikt og gode solforhold. Det er kort vei til Vigeland sentrum med butikker og off./private servicekontorer, samt skoler, idrettsanlegg, kirke mm. Alt ligger innenfor grei gangavstand, og det er gang og sykkelvei fra feltet og helt ned til sentrum. Tomtene består av eneboligtomter. Tomt 1 og tomt 2 leveres ferdig grovplanert. Tomt 3 selges som den står. Kjøper må selv opparbeide resterende del av tomt, herunder vei inn på tomt og areal for parkering. Tomtene er ikke oppmålt av kommunen og fradelt. Arealer som fremgår på reguleringskart er digitale beregninger av areal på kart, og kjøper må dermed akseptere at endelig areal kan avvike fra dette ved oppmåling og utstedelse av matrikkelbrev. Tomtene vil bli fradelt og målt opp, så eksakte arealer vil foreligge etter oppmåling. Stikk for tekniske anlegg leveres inn til eiendomsgrense. Tomtepriser : Tomt 1 kr 690 000,- + omk. Tomt 2 kr 610 000,- + omk. Tomt 3 kr 400 000,- + omk. Areal: Tomt 1: ca. 639 kvm Tomt 2 :ca. 805 kvm Tomt 3: ca. 1144 kvm

  Adkomst
  Fra avkjøring på E39 vest for Vigeland, ta av mot Vigeland. Ta første avkjørsel til venstre og følg Sølvbergveien oppover i feltet til du kommer opp i toppen av feltet. Tomtene ligger ut mot utsiktssiden av feltet. Tomtene er da merket og skiltet «Tomt til salgs».

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Omkostninger 2,5 % dokumentavgift 172,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 2,5 % + 1 222,- (Omkostninger totalt) Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Når boligen tas i bruk, vil standard vann, kloakkavgift og renovasjon påløpe etter kommunens standardsatser.

  Info formuesverdi
  Ikke fastsatt.

 • Vei, vann og avløp
  Offentlig. Kjøper er ansvarlig for graving av grøft fra etablert infrastruktur og videre inn i bygge grop og fremføring av teknisk anlegg. Teknisk anlegg og infrastruktur er levert etter kommunale krav/standard.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene ligger under reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sølvberget. Det oppfordres til nøye gjennomgang av reguleringskart og reguleringsbestemmelser før kjøp da dette regulerer hva kjøper kan bebygge tomtene med.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Omkostninger 2,5 % dokumentavgift 172,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 2,5 % + 1 222,- (Omkostninger totalt) Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  11342

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon kr 30 000 pr tomt. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke utleggene samt oppgjørshonorar kr 5000,- pr salg. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegge og et honorar stort kr 10 000,-. Alle beløp er eks.mva.

Dokumenter

Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev