aktiv-eiendomsmegling
Tomt Øksnevik_0003

Øksnevik - Flott opparbeidet tomt med båtplass!

 • 1 700 000
 • PRISANTYDNING1 700 000
 • OMKOSTNINGER58 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 758 642
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT520 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-))
  --------------------------------------------------------
  58 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 758 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomt Øksnevik_0028

Vommenesveien 21, Agder

 • Tomten ligger fantastisk til med flott utsikt mot Grønsfjorden. Her ligger en øverst og bakerst i feltet med flott utsikt og gode solforhold. Lite innsyn på tomten mot sør og vest.
  Tomten er ferdig grov opparbeidet. Nå er det opp til kjøper å anlegge detaljer.

  Tomten kan bebygges med 120 kvm. BRA. Se detaljer i reguleringsplanen i salgsoppgaven vedrørende gesims og mønehøyde m.m.

  Det ligger vann, kloakk og strøm frem til tomten.

  Kjøper av eiendommen må betale påkoblingsavgift til vann. Kloakk og strøm er allerede betalt av selger.

  Det medfølger båtplass i fellesanlegget nedenfor. Båtplassen er ca. 3 m. bredde senter senter.


  Øksnevik hyttefelt ligger flott til i Lindesnes kommune. Hele feltet er vendt mot Grønsfjorden. På stranden er det tilrettelagt en barnevennlig badeplass med gressplen, men man kan også ta en dukkert fra brygge og svaberg. Det er ballbinge, volleyballbane og egen helikopterlandingsplass i feltet.

  Det er også gode fiskemuligheter i fjorden rett ved feltet.

  Med båt er det kort vei utover til Korshamn, Lindesnes fyr eller om en vil ta en litt lengre tur til Lyngdal eller Farsund. Innover Grønsfjorden/Lenesfjorden er det en flott tur gjennom Spangereid kanalen ut til havet.

  Det er ca. 3 km. til Spangereid sentrum med butikk (åpen 7 dager i uken ), bensinstasjon, kirke. På Båly ca.300 meter videre fra Spangereid er det flere butikker, restauranten Undre, hotell, pub, Jenten på Båly m.m. Det er flotte strender på Spangereid og på Njervesanden.

  Det er ca. 17 km. til Lyngdal med bil. Her er det badeland og godt med butikker på i Allen og på Rom!

  Det er ca. 30 km. til Mandal. Mandal har flotte strender, masse butikker, gågate, kino m.m.
 • Området består av fritidsbebyggelse.
 • Fra Lyngdal er det ca. 17 km. til Spangereid. Kjør videre ca. 3 km. mot Lindesnes fyr. Ta av til høyre inn mot Gare/Øksnevik. Kjør forbi Gare og sving inn til høyre mot Øksnevik hyttefelt. Se skilting fra Aktiv eiendomsmegling.
 • Ferdig grovopparbeidet tomt. Selges slik den står nå.
 • Tomten er under fradeling fra hovedbruket og arealet på tomten er ca.
 • Det er offentlig vann og privat felles kloakkanlegg i hyttefeltet.
 • Formuesverdi kr per Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Når hytten er på plass må kjøper beregne utgifter til:
  Strøm, kommunale avgifter, forsikring, eiendomsskatt, renovasjon m.m.
 • Da området har nullkonsesjon/boplikt, plikter kjøper av eiendommn\en å undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Kjøper av tomten må betale ett engangsgebyr på 9000 kr. til Øksnevik hyttefelt vedrørende asfalteringen i feltet.

  Det er pliktig medlemskap i hytteforeningen. Kontingenten for 2022 er på 5000 kr.

  Kjøper må betale påkoblingsavgift for vannet til Lindesnes kommune.
  Kloakken er privat i hyttefeltet og er allerede betalt.
 • Eiendommen er regulert til fritidsformål.

  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 453 Bnr. 5 i Lindesnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale med megler.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ståle Audun Karlson
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev