aktiv-eiendomsmegling

LISMARKA Sjusjøvegen 975

Enebolig med alt på en flate i landlige omgivelser. Dobbel garasje - Fine uteplasser - Rikelig med bodplass.

 • kr 2 700 000
 • BRA 192 m²
 • Prisantydningkr 2 700 000
 • Omkostningerkr 83 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 783 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 980
 • Soverom -
 • ArealP-rom 168 m²
 • Tomt1 243 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-)) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 83 642,- (Omkostninger totalt) 2 783 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Sjusjøvegen 975 og denne romslige eneboligen med alt på en flate. Eneboligen ligger landlig til i Lismarka ca. 22 km fra Moelven. Til Sjusjøen er det ca. 12 km og til Lillehammer sentrum ca. 14 km. Boligen har alt på en flate med stort kjøkken, vaskerom, bad, tre soverom og stor stue. Det er rikelig med bodplass, stor tomt og dobbel garasje. Bo landlig og godt i naturskjønne omgivelser! Velkommen til en hyggelig visning. Merk deg dette: - Romslig enebolig - Alt på en flate - Landlig beliggenhet - Turområder - God lagringsplass - Dobbel garasje - Kort veg til Sjusjøen - Stor terrasse Velkommen til visning!

Sjusjøvegen 975, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 182 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 168 kvm Bad, kjøkken, stue, gang 3 soverom, toalettrom , entré , vaskerom ,bad/vaskerom, kjøkken og alkove.  Tomt
  1243m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1243 m². Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger I Lismarka ca. 22 km fra Moelven. Det er ca. 14,9 km til Lillehammer stasjon som har togforbindelse til Trondheim og Oslo Lufthavn. Lismarka barnehage ligger 3,5 km unna boligen. Til Mesnali barnehage er det 5 km. Åsen barnehage ligger 9,5 km unna boligen. Lismarka skole ligger ca. 3,5 km unna boligen. Brøttum skole ligger 19,2 km unna. Til Lillehammer videregående skole er det 14,2 km. Til Joker Mesnali er det ca. 4,7 km. Her er det Post i butikk og søndagsåpent. Lismarka treningsbane ligger 3,8 km unna boligen. Til Sjusjøen er det kun 12 km. Her er det 300 km merkede preparerte skiløyper om vinteren og turstier, fisking og sykkelveger om sommeren.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstgruppen ved Atle Tømta. Tak er tekket med asfaltshingel. Utvendig beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i tre. Mønet skråtak i tre. Undertaksbord, Kald loft. Luftespalte ved takraft og i gavl. Adkomst til loft via luke. Yttervegg i trekonstruksjon og betong. Trevinduer med 2-lags isoleglass. Ytterdør i tre med to lags isolerglass. Veranda mot vest: Konstruksjoner og overflater i treverk. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig taktekking: Snødekt taktekking. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Utvendig veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Utvendig takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Utvendige vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innredning kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Utvendig dører. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsetingsdetaljer. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Innvendig overflater: Knirk i gul enkelte steder. Spor av mus er registrert, ukjent omfang. Behov for vedlikehold/oppgraderinger. Innvendig radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig pipe og ildsted: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulv under sotluke/feieluke på pipe. Ildfast plate mangler under ildsted. Avstanden mellom ildsted og brennbart materiale er for liten. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Innvendig krypkjeller. Det er begrenset tilgang på krypkjeller. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Innvendige dører: Dørene bærer preg av bruksslitasje, men ivaretatt funksjonskrav. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Bad/vaskerom: Overflater, himling og vegger. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Overflater på gulv i bad/vaskerom: Fallforhold har avvik i forhold til referansenivå. Det gjøres oppmerksomt på at våtrommet er vurdert. Ut fra kravene som gjaldt da det ble bygget og dagens krav. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Våtrom: Sluk, membran og tettesjikt på bad/Vaskerom. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Sanitærutstyr og innredning på bad/vaskerom: Det er påvist riss/sprekker i utstyrt på våtrommet. Ventilasjon på bad/vaskerom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Våtrom: Vaskerom. Hulltaking er ikke foretatt da allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved bruk av fuktindikator på utsatte steder registrerte jeg ingen unormale verdier. Hulltaking er unnlatt fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte. Det er i stedet gjort fuktkontroll med egnet verktøy. Kjøkken. Overflater og innredning. Det er registrert skader på fliser eller flisfuger mellom benkeplate og kjøkkenskap. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Vannledninger. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. vannkvaliteten er en påvirkningsfaktor på levetiden, vannprøve er ikke foretatt. Hovedstoppekran er ikke funksjonstester pga. risiko for evt. lekkasjer eller skader. Det ble observert frost i rør ved befaringen. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Bygningsdelen er gammel og har kort forventet gjenværende brukstid. Frost i avløpsrør ble registrert ved befaring. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. det er ikke til luft under dør. Kondens på innerrutas innside i vinduer med mer enn ett glass skyldes hovedsakelig høy luftfuktighet innendørs, og er ofte et tegn på at ventilasjonen er dårlig eller fuktproduksjonen høy. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstanke er 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldene forskrift. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Andre installasjoner: Det er ikke avholdt service på varmepumpe. Vann fra varmepumpe bør ledes vekk fra grunnmur. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Fundamentering er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon. Sprekker/riss ble registrert på grunnmur. Overgang mellom utbygg/tilbygg og hoveddel er en risikokonstruksjon, overgang mellom yttervegg og gulv er vanskelig å få tett fra avdamping fa grunnen noe som gi skjulte soppskader i konstruksjon. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp og beslag. Tg 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tg 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen. Ved enkel fuktmåling registrerte jeg fukt. Knirk er observert. Tilstand på utvendig kledning øker risikoen for evt. råteskader i etasjeskiller. Konstruksjon har ikke vært åpnet etter fuktinntrengning, dette anbefales. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold. Våtrom. Generell bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Med bakgrunn i ast våtrommet er ca. 26 år, eldre våtrom erfaringsmessig er utsatt for lekkasjer og påviste avvik må våtrommet påregnes oppgradert. Det gjøres oppmerksomt på at våtrommet er vurdert ut fra kravene som gjaldt da det ble bygget og dagens krav. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ved bruk av fuktindikator på utsatte steder registrerte jeg ingen unormale verdier. Det gjøres oppmerksom på at våtrommet er vurdert ut fra kravene som gjaldt da det ble bygget og dagens krav. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Spesialrom/kjølerom: Det er påvist skade som følge angrep av fukt/råte. Kjølerom er risikokonstruksjon, det vil si at det erfaringsmessig er høy skadefrekvens. Ved bruk av fuktindikator på utsatte steder registrerte jeg unormale verdier. Hulltaking er unnlatt fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte. Det er i stedet gjort fuktkontroll med egnet verktøy. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Elektrisk anlegg. El-anlegg med automatsikringer. Inntak med automatsikringer. I hovedsak åpnet ledningsnett. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurderinger. Jeg er ikke EL-fagperson. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt.6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja. Lekkasje i festing av takstige. Takstige fjernet og hull tettet Pkt. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja, Mus på loft. Pkt. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja kun av faglært. Koblet strømmåler og kontakt i hybel. Arbeid utført av Arnulf Bredesen. Pkt.17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? - Ja, Hybel i enden av huset.

  Innhold
  Boligen inneholder: Bad, kjøkken, stue, gang 3 soverom, toalettrom , entré , Vaskerom ,bad/vaskerom, kjøkken og alkove. Dobbel garasje og boder.

  Standard
  Velkommen Sjusjøvegen 975 en fin familiebolig med landlig beliggenhet. Du ønskes velkommen og bilen parkerer du på gårdsplassen eller i dobbelgarasjen. Inni boligen blir du møtte av en lys entré med god plass til omkledning. Adkomst til lagringsplass og bod. Gangen innenfor har varme i gulv og ildsted. Herfra er det enkel adkomst til vaskerom og bad. Plass til oppbevaringsmøbler. Kjøkken Romslig kjøkken med lys innredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Fliser og belysning over benkeryggen. Noen overskap har glassfelt i dørene. Store arbeidsflater og dobbel kjøkkenkum. Plass til integrert komfyr, steketopp og kjøleskap. Plass og opplegg for oppvaskmaskin. Matbod ved siden av kjøkkenet. Stuen Stuen er lys og fin med store vinduer som slipper inn bra med dagslys. Det er rikelig med plass til stuemøbler og i tilknytning til kjøkkenet er det plass til spisestue. En fin vedovn det ene hjørnet. Bad Badet har flislagt gulv med varmekabler. Servant med underskap og speil med tilhørende belysning. Dusjnisje.Toalettrommet ligger like ved badet og har enkel innredning, gulvmontert toalett og speil. Vaskerommet med gulvbelegg og fliser på vegg. Servant med underskap og opplegg for vaskemaskin. Soverom Boligen har tre soverom med plass til soveromsmøbler. Alle rom har garderobeløsning med skyvedører. Hybel En liten del av boligen er innredet som hybel med egen inngang på baksiden av huset. Eier har satt opp en vegg fra hoveddelen mot hybelen, slik at det i dag ikke er noen internforbindelse mellom bolig og hybel. For at hybelen skal bli godkjent for utleie må en dør settes inn mellom bolig og hybel. Kontakt megler for ytterligere informasjon. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Tilbygg/modernisering: 2013: - Ny septiktank. Utført av firma av tidligere eier. 2000 - Tilbygg: Ukjent hvem som har utført arbeidet.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2005 uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025. *Det må beregnes utgifter til snøbrøyting og vedlikehold av privat veg.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-)) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 83 642,- (Omkostninger totalt) 2 783 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Elektrisitet: - Panelovner - Varme i gulv på bad og gang, - Varmepumpe Vedfyring: - Vedovn

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15254

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 15.254,- for 2021. I disse inngår eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt slamavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Slamavgift: Kr 2.325,- Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: Kr 7.128,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  574645

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2068722

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste rettighet (dokument) vil følge med eiendommen: Rettighetshaver Gjelder gnr. 489, bnr. 14. Dagboknr. 1230, tinglyst den 11.02.81. Gjelder bestemmelser om vannledning, stolpefester m.v. Bestemmelse om kloakkledning. Fester skal kunne ta vann fra hovedbølets grunn samt legge og vedlikeholde vannledning frem til egen tomt. Bortfester er uten ansvar for festerens vannforsyning forøvring i det det ikke gis noen garanti for tilstrekkelig vannmengder. Dersom bortfester må bore etter vann, bekoste ny brønn el.l. skal festeren dersom hans vannforsyning ikke er tilstrekkelig, ha rett til vann hefra mor å dekke halvparten av omkostningene. Dagboknr. 14062, tinglyst den 30.10.2001.Gjelder bestemmelser ifølge skjøte. Bestemmelser om vann. Rettighetshaver knr. 3411, gnr. 489, bnr. 14 og 19 med flere bestemmelser. Dagboknr. 14062, tinglyst den 30.10.2001. Gjelder bestemmelser om veg. Rettighetshaver knr.3411, gnr. 489, bnr. 14 og 19. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for bolig i 1980 Det er i denne anmerket mangler i forhold til: - Trekk gjennom hjørne av vegg mot bod. - Nedløp fra takrenner - Utvendige trapper - Plast på grunn i kryperom Det er mottatt byggetegninger fra kommunen i 2000. Det er utbygget stue i 2000 og disse byggetegningene stemmer med dagens bruk. Videre I byggetegninger er veggen som er mellom gang og bod tettet igjen så det ikke gjennomgang inn mot hybel. Bod og gang og deler av bad er ombygget til soverom i hybel. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for hybel. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra privat veg. Eiendommen har privat vann- og avløpsnett. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2022-2026 for Ringsaker kommune med ikrafttredelse 21.12.2022, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNRF (areal for spredt bolig-fritids-eller næringsbebyggelse, mv. Nåværende)

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt på gnr. 489/14. Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet for 489/19.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-)) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 83 642,- (Omkostninger totalt) 2 783 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  83642

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev