aktiv-eiendomsmegling

LJØRDALEN Ljørdalsvegen 1831

Hjørnet Cafe selges! Kombinert forretning/bolig-bygg beliggende ved Fylkesveg 2170.

 • kr 1 950 000
 • BRA 395 m²
 • Prisantydningkr 1 950 000
 • BRAP-rom 395 m²
 • Omkostningerkr 50 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 000 092
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1923
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • Omkostninger 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 092,- (Omkostninger totalt) 2 000 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedbygget er oppusset og modernisert i 2018/19, se vedlagte tilstandsrapport for nærmere informasjon.

Ljørdalsvegen 1831, Innlandet

 • BRA
  395m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger langs Fv 2170 i Ljørdalen i Trysil kommune. Her er det kort veg til naturen med skiløyper og elva Ljøra, det er videre ca 4,3 km til Fulufjellet alpinsenter og ca 40 km til Trysil med blant annet alpinbakke, golfbane, sykkelstier og for øvrig de fleste tettstedsfasiliteter.

  Konstruksjon
  Butikk/forretning med 2 etasjer og kjeller på eldste del, krypkjeller under tilbygg mot nord. Grunnmur med sparesteinsbetong på eldste del. Tilbygg opplyst med støpte søylepunkter. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledning. Etasjeskillere med trebjelkelag, i eldste del uten isolasjon. Tilbygg opplyst isolert med mineralull. Saltakkonstruksjon med kaldtloft, tekking med metallplater, opplyst tekking fra ca 2007.

  Mangler og pålegg
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Byggtakst Elverum 03.06.2021. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3. For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad 2 (TG2) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Grunnmur, drenering, veggkonstruksjon/utvendige fasader, takkonstruksjon, taktekking, piper/ildsteder, etasjeskillere, rom under terreng, bad 2. etg, øvrige bygg. Det er gitt tilstandsgrad 3 (TG3) for følgende bygningsdeler-/komponenter: bad 1. etg. Begge badene ( TG2 og TG3) er ikke utført med tetthet eller funksjon som tilfredsstiller krav til våtrom. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Innhold
  Bolig/forretningsbygning: 1. etasje: Entre med adkomst fra stor terrasse, 2 ganger, stue med utgang til terrasse, 3 toalettrom, rom med vask, ekstra rom, kjøkken, matbod. Entre, bod, bad og kombinert stue/kjøkken. 2. etasje: Trappegang med utgang til veranda, toalettrom, stue med utgang til veranda, kjøkken, bad og 2 soverom. Kjeller: Trappegang, 5 bodrom, samt entre i tilknytning til utvendig adkomst. Loft: Oppbevaringsmuligheter. Øvrige bygninger på eiendommen: Dobbel carport, enkel carport, bod og innbygd garasje.

  Standard
  I følge vedlagte tilstandsrapport har hovedbygget normalt vedlikehold alder tatt i betraktning. Nyere overflater og installasjoner med generelt liten brukslitasje. Noe oppgraderinger grunnet elde og slitasje samt enkelte lokale utbedring kan påregnes. Forøvrig ingen påviste feil eller mangler av vesentlig betydning. Hovedbygget er oppusset og modernisert i 2018/19, se vedlagte tilstandsrapport for nærmere informasjon. KJØKKEN/CAFE Kjøkkenfunksjon til kafèdrift. Integrerte løsninger for stekeovn og induksjonstopp. Koketopp uten ventilator. Fra cafeens kundearealer er det utgang til delvis overbygd terrasse. BOLIGDEL Boligdelen ligger i 2. etasje med gang, to soverom, bad/vaskerom, samt kjøkken og stue med utgang til veranda. Det er kun 2. etasje som er godkjent til boligformål.

  Eeindommens potensiale
  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Parkering
  Parkering i dobbel carport, enkel carport, garasje, samt biloppstilling på egen tomt.

  Diverse
  Elsikkerhet Norge opplyser at det elektriske anlegget sist gang ble kontrollert i 1990, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2021. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Det foreligger ingen opplysninger om siste feiing. Tilsyn ble sist gang utført i 2010. Ved tilsyn, ble det anmerket følgende avvik: "Fyrrom/tankrom skal være utført i henhold til fyrromskrav." "Defekt sotluke i bunn av skorstein" "Det er ikke tilfredsstillende adkomst til sotluke." Anmerkninger: "Sotluka flyttes til framsiden av pipa." Det tas forbehold om feil/mangler også ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Besøk for feiing i 2015, 2017 og 2020, samt tilsyn i 2014 og 2018 ble ikke utført. Takstmannen opplyser i vedlagte tilstandsrapport at pipevanger delvis er innkledd i begge etasjer og at det er delvis tildekkede murkrager i begge etasjer. Utførelse med påforinger/tildekking eller vinyltapet/strie foran pipevanger er ikke i henhold til regler for teglpiper.

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 2.393 m². Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring, plen og diverse beplantning. Takoverbygg til grill og lekeapparat på tomta. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

 • Oppvarming
  Eiendommen varmes opp med luft/luft varmepumpe i 1. etasje, samt vedovn og elektriske panelovner i begge etasjer.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter i 2021: Eiendomsskatt bolig: kr 448,- Eiendomsskatt næring: kr 5.096,- Renovasjon: Eier kjører selv avfallet til gjenvinningsstasjonen i Trysil. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Det har ikke vært mulig å fremskaffe formuesverdien på eiendommen. Interessenter bes kontakte Skatteetaten for opplysninger rundt dette.

  Info leieavtaler
  Eiendommen eller deler av denne er på nåværende tidspunkt ikke utleid. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 boenhet.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3421/9/155: 29.01.2004 - Dokumentnr: 598 - Jordskifte JORDSKIFTESAK NR 16/1993 MO OG LJØRDALEN
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.06.2019 - Dokumentnr: 656204 - Kjøpekontrakt Rettighetshaver: Lau Annerose Christiane
  Fnr: 290853 30096
  01.03.1922 - Dokumentnr: 900064 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3421 Gnr:9 Bnr:6
  21.06.1989 - Dokumentnr: 3595 - Målebrev over gnr 97/23 VEGGRUNN
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1140382 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0428 Gnr:9 Bnr:155
  24.08.2018 - Dokumentnr: 1181102 - Bestemmelse om vannledning Rettighet hefter i: Knr:3421 Gnr:9 Bnr:803
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger for noe av bygningsmassen. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Det er kun 2. etasje som er godkjent til boligformål. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig veg, samt privat vann og avløp. Eiendommen forsynes med vann fra brønn som deles med naboer. Det totale vannforbruket utgjør ca kr 2.000,- i året. Vannledningen går over nabotomt. Tinglyst avtale i forbindelse med vannledningen fås ved henvdendelse til megler. Vannkvaliteten kontrolleres jevnlig av laboratorie i Trysil. Vedtekter for Sentrum Vannverk SA fås ved henvendelse til megler. I vedtektene står det blant annet at stikkledninger vedlikeholdes av det enkelte medlem. Til vedlikehold og drift av hovedledning og pumpestasjon betales en årlig kontigent. Kontigentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Privat avløpsanlegg med kummer og infiltrasjonsgrøfter. Vann- og avløpssystemet ble ombygd i 2018. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Kommuneplanens arealdel 2014-2025, hvor endommen er avsatt/utnyttet til forretninger. Eiendommen grenser for det meste til bolig- og landbruksområder.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  Omkostninger 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 092,- (Omkostninger totalt) 2 000 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Omk. kjøper beløp
  50092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev