aktiv-eiendomsmegling
Prestegårdshagen - tomt tilknyttet Hareveien.

LØKEN Hareveien

Boligtomt på Prestegårdshagen - sentralt på Løken - Gang- og sykkelavstand til sentrum og skole - Rett ved barnehage!

 • kr 990 000
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 40 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 030 892
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt928 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))

  40 892 (Omkostninger totalt)

  1 030 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten, som er tilknyttet Hareveien, er på ca 928 kvm og ligger i et sentralt og barnevennlig boligområde på Løken, med kort avstand til det meste man trenger i hverdagen. Den er relativt flat og har meget gode solforhold. Tomten er uregulert, men avsatt til boligformål på kommuneplanen.

Hareveien, Viken

 • Tomt
  928m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Avsatt til boligformål i kommuneplanen. Relativt flat tomt med gode solforhold i et etablert boligområde sentralt på Løken.

  Beliggenhet
  NITTENSEKSTI LØKEN OG MOMO'N - den aktive bygda med to i én Rødmalte låver og hvitmalte hus ved solmoden åker. ­Sykkelritt i skog og mark og rallyløp på jorde. Heiarop og svettelukt på håndballcamp i Hølandshallen. Rusletur til Esson å kjøpe softis en søndagskveld. Dette er den todelte bygda som har ­aktiviteter for alle! Velkommen til nittenseksti Løken og Momo'n. Norske bakere kan takke bøndene som sokner til Løken og Momoen for å sørge for rent mel i posen i generasjoner. Området utgjør nemlig i stor grad jordbruk, og ligger som et lappeteppehjerte av jorder litt sørvest i kommunen. Kommer du vestfra, og kjører den litt knotete Hølandsveien fra Fet og Gansdalen kommer du etterhvert til en veldig krapp, nesten 90 graders sving ved et idyllisk vann. Vannet heter Tunnsjøen, og ønsker deg velkommen til Momoen. Eller Momo'n, som det egentlig heter. Fra Tunnsjøen brer Momo'n seg utover med sine dype skoger og vide jorder langs Hølandsveien. Den knotete Hølandsveien tar deg videre gjennom kulturlandskapet til Elverhøi hvor du blant annet finner et eget gårdsmotell, videre til Hølandshallen, Esson (hvor de selger bygdas beste softis!) og til slutt: Løken sentrum, der veien treffer den noe slakere fylkesvei 115. Løkenkrysset har i generasjoner vært det naturlige samlingspunktet for bygdas innbyggere. Her er matbutikker, apotek, bank, frisør, legesenter, restauranter og skole (1.-7.). Ja, til og med en gjenbruks-butikk, som drives av pensjonister med god tid og kaffe på kanna til den som trenger å skravle litt. Og som en stille og erverdig kjempe, står Løken kirke og våker over det hele. Løken kommer av et gammelt norrønt ord Løykin, som betyr samlingsplass for lek og tevlinger. Og bygda lever absolutt opp til navnet sitt! I området ligger det flere aktivitetsgårder, og hestesport står høyt i kurs. I Hølandshallen arrangeres det både konserter, dansegalla og håndballcuper. Og på gressmatta utenfor, går det i fotball. Herfra går også Løkenbygdas helt spesielle sykkelritt: Æljrittet. Som nesten garanterer for ælj i løypa. I Hølandshallen er det også fritidsklubb for barn og unge, og treningstudio med lokale, frivillige instruktører. Innbyggerne på Løken og Momo'n er også glad i rallysport. Og under det årlige Aurskog-Høland rallyet, er bygda ute og heier med kikkert og campingstoler. Om en krysser FV115 som kommer fra Bjørkelangen og Fosser i nord, og fortsetter på 232 østover, krysser du snart Naddumbrua, som går over den noe beskjedne Hølandselva. Elva som snirkler seg nesten ubemerket gjennom landskapet prega av jorder, røde låver og hvitmalte hus. Dette er bonderomantikk på sitt beste. Ved Sandemtorget forgreiner veien seg i to og tar deg videre ut på jordet til et enestående kulturlandskap med flotte gårder mot Østrengkroken den ene veien, og fremstetjernveien den andre. Med andre ord, Løken og Momo'n består mye av gårder, men rundt sentrum på Momoen, Elverhøy og rundt Løkenkrysset, er det også flere større byggefelt, med sykkel og gangsti. Her kan du få alt fra leilighet og rekkehus, til enebolig med stor tomt og småbruk. Og alt i pendleavstand til Lillestrøm og Oslo! Velkommen til nittenseksti Løken og Momoen!

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))

  40 892 (Omkostninger totalt)

  1 030 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ikke påløpte, men antatt ca kr 20.000,- pr år for enebolig. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett og fastsettes i forhold til byggets størrelse. For nybygg gjelder et minimumsgebyr for de første 150 m2 beregnet P-rom for boliger og 150 m2 beregnet BRA for andre bygg, etter NS 3940. Det skal også betales tilknytningsgebyr ved utvidelse av gebyrpliktige arealer på mer enn 15 m². Tilknytningsgebyr Vann/Avløp Engangsgebyr for tilknytning inntil 150 m2: Vann - kr 15 750 Avløp - kr 15 750 Areal utover 150 m2: pr. m2 Vann - kr 78,75 Avløp - 78,75 For boliger gjelder engangsgebyret pr. boenhet, det vil si boliger i rekkehus, leiligheter i borettslag, seksjoneringsleiligheter o.l. Øvrige tilknytningsgebyrer beregnes ut fra samlet avgiftsareal på den enkelte eiendom. Ved spesielt små boliger i felles utbyggingsprosjekt, det være seg rekkehus eller leiligheter hvor beregnet P-rom for hver enkelt bolig er under 40 m2, betales halv pris av ordinært engangsgebyr.

  Info om eiendomsskatt
  I tillegg kommer eiendomsskatten, som vil utgjøre 2 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Det er fritak for eiendomsskatt for det første inneværende året bygget står klart samt påfølgende år

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/32/302: 29.04.1968 - Dokumentnr: 1827 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 99 år FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 102 PANT FOR FESTEAVGIFTEN MED PRIOR. ETTER HUSBANKEN OG LANDBRUKSBANKEN. BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:302 F1 m.fl. 07.07.1852 - Dokumentnr: 900035 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.02.1854 - Dokumentnr: 900035 - Erklæring/avtale Vedr.tomt til lokale og skole. Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.12.1879 - Dokumentnr: 900026 - Erklæring/avtale Vedr. leie av tomt til kirke. Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.12.1893 - Dokumentnr: 900024 - Skjønn SITTEN OG SKULLERUDVANNETS SENKING. Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.06.1906 - Dokumentnr: 900102 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:19 Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.11.1921 - Dokumentnr: 900166 - Bestemmelse om veg RETTIGHETSHAVER:HEDLEY BRAATHEN. Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 09.01.1928 - Dokumentnr: 900080 - Bestemmelse om gjerde Grensegangssak Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.04.1937 - Dokumentnr: 701 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.07.1940 - Dokumentnr: 871 - Erklæring/avtale Grensegangssak Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.11.1949 - Dokumentnr: 2550 - Utskifting Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.07.1956 - Dokumentnr: 1716 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning. Vegvesenets betingelser vedtatt Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.09.1956 - Dokumentnr: 2487 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning. NSB'S BETINGELSER VEDTAS Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.12.1961 - Dokumentnr: 4058 - Erklæring/avtale Grensegangssak Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.04.1968 - Dokumentnr: 1827 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 99 år FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 102 PANT FOR FESTEAVGIFTEN MED PRIOR. ETTER HUSBANKEN OG LANDBRUKSBANKEN. BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:302 F 29.11.1988 - Dokumentnr: 10509 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.08.1990 - Dokumentnr: 6739 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:169 Overført fra: Knr:3026 Gnr:32 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.11.2018 - Dokumentnr: 1540842 - Festenummer gitt bruksnummer Utgått festenr: Knr:0221 Gnr:32 Bnr:1 Fnr:39 Elektronisk innsendt 01.01.2020 - Dokumentnr: 692215 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:32 Bnr:302

  Vei, vann og avløp
  Tomten er ikke tilknyttet strøm, vann eller avløp, og grenser til kommunal vei. Det er kjøpers ansvar å undersøke kapasitet på nærliggende infrastruktur i forhold til hva som ønskes å bygge på tomten.

  Regulerings- og arealplanner
  Uregulert. Tomta er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Kommuneplanen ligger på kommunens hjemmeside: https://www.ahk.no/innhold/politikk-ogplaner/planer/kommunale-planer/overordnende-planer/

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))

  40 892 (Omkostninger totalt)

  1 030 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  40892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast proviisjon på kr 40.000,- inkl mva for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørshonorar kr. 18.900,- . Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca kr. 25.000,- ,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon, fotograf, markedspakke med mer. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utleggene. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Camilla Haugerudbråten

Megler

Camilla Haugerudbråten

93 02 28 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev