aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Øvre Brakkan 17!

LØKKEN VERK Øvre Brakkan 17

Enebolig med oppgraderingsbehov | Alt på ett plan | 3 soverom | Stor stue

 • kr 290 000
 • BRA 103 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 290 000
 • Omkostningerkr 24 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 314 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom3
 • ArealP-rom 103 m²
 • Tomt909 m²
 • Eierform tomt -
 • 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  7 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000))

  24 292 (Omkostninger totalt)

  314 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Enebolig i et område med historie. Fra ca. 1905 og noen år utover bygde gruveselskapet et stort antall boliger nær opptil gruveanleggene for å skaffe de mange arbeiderne som kom tilflyttende i denne perioden bolig. Boligen har alt på ett plan og inneholder entrè/gang, gang, bad, kjøkken. wc, stue og 3 soverom. Velkommen til visning.

Øvre Brakkan 17, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 103 kvm BRA: 103 m2 P-ROM: 103 m2 S-ROM: 0 m2 Følgende rom inngår i P-ROM: 1. etasje: Entre/gang, gang, bad, kjøkken, wc, stue og 3 soverom.
  Primærrom
  1. etasje: 103 kvm BRA: 103 m2 P-ROM: 103 m2 S-ROM: 0 m2 Følgende rom inngår i P-ROM: 1. etasje: Entre/gang, gang, bad, kjøkken, wc, stue og 3 soverom.  Tomt
  909m²

  Beskrivelse av tomt
  Bortfester er Carl Tollef Solberg. Festeavgift er p.t. kr 1 638,- pr. år, med forfall 15.03. Festeavgiften er neste gang gjenstand for regulering i 2024, og vil da bli kr 2772,- pr år. Bortfester opplyser at innløsningssum er kr 69 000,- + omk. Festekontrakten er vedlagt i salgsoppgaven. Det følger av § 32 i dagens tomtefestelov at fester kan kreve innløsning av festetomt til bolig- eller fritidshus når det er gått 30 år av festetiden - om ikke kortere tid er avtalt - eller når festetiden er ute. Etter at det er gått 30 år av festetiden, kan festeren også kreve å få innløse en festetomt til bolighus hvert andre år, og en festetomt til fritidshus hvert tiende år. Krav om innløsning skal etter § 36 framsettes av festeren skriftlig og senest ett år før innløsningstiden er inne. Videre følger det av § 37 at innløsningssummen skal være 25 ganger festeavgift etter regulering på innløsningstidspunktet. I enkelte tilfeller vil bortfester kunne kreve regulering av festeavgift i samsvar med § 15 ved fastsettelse av innløsningssum. Om ikke annet er avtalt, kan bortfesteren likevel kreve at innløsningssum for andre tomter enn de som er festet bort på ubestemt tid uten oppsigelsesrett for bortfesteren, skal være 40 prosent av råtomteverdi på innløsningstidspunktet. Dagens ordning pålegger fester ingen plikt til å innløse tomten. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) kom i 2012 til at tomtefesteloven § 33 om rett til å forlenge festeforholdet til samme leie som tidligere når festeavtalen utløper, er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Dette har medført endringer i tomtefesteloven, med virkning fra 1. juli 2015, og endringene gir bl.a. bortfester rett til et engangsløft av festeavgiften i forbindelse med forlengelse av utløpt festeavtale, jf. lovens § 15. Vi anbefaler alle interessenter om å sette seg inn i lovverket og konfere megler ved spørsmål.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Brakkan. Området og videre opp til Bjørnli er et område bestående av stort sett eldre småhusbebyggelse fra gruvetiden på Løkken. Det er ca. 4 km til Løkken sentrum. Her har man butikker, skole, bank/forsikring m.m. På Bjørnli har man nyere barnehage på Vemyrstoppen. Det er skoleskyss til Løkken (Montessori skole) og til felles skole i Meldal. Det er flyttet inn mange barnefamiler på Løkken og Bjørnli de senere år. Her har man gangavstand til barnehage og skoleskyss samt umiddelbar nærhet til naturen. Det er også ballbinge på Bjørnli.

  Adkomst
  Se kart på finn.no. Det vil bli skiltet ved fellesvisning

  Byggemåte
  Enebolig oppsatt over 1 etasje + underliggende lavt kjellerom/kryperom. Over grunnmuren er det yttervegger i tre som er utvendig kledd med liggende trekledning. Etasjeskilleren er et trebjelkelag. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Vinduer er i koblet utførelse og noen med isolerglass.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Entrè/gang, gang, bad, kjøkken. wc, stue og 3 soverom.

  Standard
  Entrè/gang: Belegg på gulv, malt panel, panel og malte flater på vegg og malte flater i himling. Gang: Malt tregulv, malt glassfiberstrie på vegg og malte flater i himling. Bad: Belegg på gulv, våtromstapet på vegg og malte flater i himling. Kjøkken: Belegg på gulv, malte flater på vegg og malte flater i himling. Wc: Belegg på gulv, malte flater på vegg og malte flater i himling. Stue: Lakkert tregulv, malt strukturtapet på vegg og takess i himling. Soverom 1: Teppe på gulv, tapet og malte flater på vegg og malte flater i himling. Soverom 2: Belegg på gulv, panel og malte plater på vegg og malte flater i himling. Soverom 3: Belegg på gulv, malt panel på vegg og takess i himling. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Vinduer Utvendig > Dører Innvendig > Radon Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Innvendige dører Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Takkonstruksjon/Lof Utvendig > Vinduer - 2 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Krypkjeller Våtrom > Generell > Bad Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Tekniske installasjoner > Vannledninger Tomteforhold > Drenering Tekniske installasjoner > Avløpsrør

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Eiendommen selges med de hvitevarer og utstyr som er i boligen ved visning.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og dermed ikke har den kjennskap til eiendommen som daglig bruk vil kunne gi. Boligen selges uten ytterligere rydding og rengjøring. Boligen bærer preg av stor slitasje. Konklusjon fra takstmann: Enebolig som ikke har vært gjenstand for vesentlige oppgraderinger eller vedlikehold og følgelig fremstår boligen og være i svært dårlig stand med store behov for oppgraderinger/utskiftinger ute som inne og boligen er og anse som et totalrehabiliteringsobjekt, Det må påregnes store kostnader for og eventuelt skulle sette boligen i god stand. For videre vurdering anbefales det og gå nøye igjennom rapportens respektive punkter. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  7 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000))

  24 292 (Omkostninger totalt)

  314 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Det gjøres oppmerksom på at det er registrert fyringsforbud på eiendommen.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  9913

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det betales også renovasjonsavgift til ReMidt, p.t. kr 4 000,- pr. år.

  Formuesverdi primær
  384764

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1385150

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Det betales årilig festeavgift p.t. kr 1638,-. Det gjøres oppmerksom på at festeavgiften vil øke til kr 2772,- pr. år fra 2024.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/429/1/15: 13.06.1984 - Dokumentnr: 3621 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 80 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 100
  BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Nye vilkår - feste
  Årlig festeavgift: 1638
  Bestemmelser om regulering av leien
  01.01.2018 - Dokumentnr: 138279 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1636 Gnr:29 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 367594 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5023 Gnr:29 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Vann og avløp: Offentlig via private stikkanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Området i Brakkan er en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, noe som bl.a. innebærer at det foreligger retningslinjer for å bevare områdets preg. Konferer megler for mer informasjon. Kopi av reguleringsplaner m/bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Bevaringsformålet skal sikre områdets/bygningers opprinnelige utseende/karakter. For mer informajon, se reguleringsbestemmelser og kommuneplan som er vedlagt i salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  7 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000))

  24 292 (Omkostninger totalt)

  314 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  24292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Megler

Tor Håkon Skogstad

90 40 31 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev