aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

LØKTA Sandåkerveien 86

Løkta - Koselig hytte på vakre Helgelandskysten - Pris kan diskuteres!

 • kr 550 000
 • BRA 47 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 32 476
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 582 476
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1987
 • Soverom3
 • ArealP-rom 47 m²
 • Tomt716 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00))   30 792,- (Omkostninger totalt)   580 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Koselig hytte beliggende på Løkta i Dønna kommune. Fritidsboligen går over to plan og ligger lunt og tilbaketrukket til ved Sandåkerveien. Fra fritidsboligen er det ca. 2,5 km til dagligvarebutikk og ca. 3 km til fergekai på Kopardal med flere daglige anløp til Bjørn på Dønna og Sandnessjøen. På Løkta finns det barne- og ungdomsskole og barnehage. Nærområdet består av åkrer og landlige omgivelser med gode tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet. Umiddelbar nærhet til tursti som tar deg opp til toppen av Sandåkerfjellet som har praktfulle utsiktsforhold. Løkta, Dønna, Herøy og nærliggende øyer byr på flotte naturopplevelser til lands og til vanns i en flott skjærgård på helgelandskysten. Til boligen hører det med utedo, uteboder og lekestue. Ring oss for privat visning!
Stue

Sandåkerveien 86, Nordland

 • Tomt
  716m²

  Beskrivelse av tomt
  Delvis opparbeidet tomt med noe plen og utearealer. Eiet tomt som har ett areal på ca. 716m².

  Beliggenhet
  Fritidsboligen ligger lunt og tilbaketrukket til ved Sandåkerveien. Fra fritidsboligen er det ca. 2,5 km til dagligvarebutikk og ca. 3 km til fergekai på Kopardal med flere daglige anløp til Bjørn på dønna og Sandnessjøen. På Løkta finns det barne- og ungdomsskole og barnehage. Nærområdet består av åkrer og landlige omgivelser med gode tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet. Umiddelbar nærhet til tursti som tar deg opp til toppen av Sandåkerfjellet som har praktfulle utsiktsforhold. Løkta, Dønna, Herøy og nærliggende øyer byr på flotte naturopplevelser til lands og til vanns i en flott skjærgård på helgelandskysten.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 1987, bygd over 2 plan. Til boligen hører det med utedo, uteboder og lekestue. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse og landbrukseiendommer.

  Offentlig kommunikasjon
  Ferge som går fra Sandnessjøen og Dønna til Løkta.

  Byggemåte
  Bygget er fundamentert påsøyler av tre, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon. Yttervegger av tømmerkonstruksjon og bindingsverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med skifertakstein. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 28.02.2023 av MoTakst for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innhold
  1. etasje: Entré , Kjøkken , Soverom , Stue , Bad. Loftetasje: Loftsrom, Soverom 1, Soverom 2

  Standard
  Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Det er påvist avvik i beslagløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Rustdannelser på mønekam. Det ble målt forhøyede fuktverdier i treverket rundt gjennomføringen til pipen. Enkelte taknedløp avsluttes under hytten. Tiltak ? Nye renner og nedløp må monteres ? Stigetrinn for feier må monteres. Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6 grader), der feiing foregår fra tak. Før det eventuelt blir montert snøfangere må takkonstruksjonen/bærekonstruksjoner kontrolleres av bygningssakkyndig. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det ble observert en del fluer, muselort og musefeller i knekottene ved befaring. Det ble fuktmålt i takkonstruksjonen ved befaring, og forhøyede fuktverdier ble registrert i området rundt pipen. Tiltak ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. ? Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser for å få kartlagt det eventuelle skadeomfanget skadedyr kan ha påført. Lokal utbedring bør påregnes. Ytterligere undersøkelser anbefales. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Algevekst og inntrinn har glatt overflater Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Overflatene må rengjøres og det bør monteres sklisikring på inntrinnene. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Overflatene må rengjøres og det bør monteres sklisikring på inntrinnene. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i hytten (entré): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 32 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 32 mm. Det ble registrer forhøyede fuktverdier i bærende bjelker fra krypkjelleren. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Se punktet krypkjeller i rapporten angående de forhøyede fuktverdiene. Kostnadsestimatet vil variere med tanke på omfanget på eventuelle utbedringer. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Utettheter i gulvbelegget i dusjsonen. Tiltak ? Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har ingen ventilasjon Tiltak ? Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Hytten har solcellepanel og 12V anlegg. Anlegget ble ikke testet ved befaring 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja Røykvarsleren i loftetasjen er ikke montert. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Tiltak ? TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Synlig isolasjon ved enkelte beslag under vindu. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug her. Flere vindu er utvendig værslitt. Svertesopp mellom glassene. Det er påvist noen glassruter som er punktert. Tiltak ? Tiltak: Vedlikehold bør påregnes. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Gå til side Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Søylefundamentene av tre har høyt fuktinnhold. Algevekst på rekkverk og terrassedekke. Løse og manglende spiler i rekkverket. Rekkverket er værslitt og maling flasse Tiltak ? Andre tiltak: Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. Løse spiler må festes, manglende spiler må monteres, rekkverket og terrassedekke må vaskes og overflatebehandles. Lokal utskiftning kan ikke utelukkes Innvendig > Overflater Det er avvik: Stedvis manglende lister og listverk dekker ikke over utskjæringer. Stedvis manglende maling på overflater. Ufagmessig utskjæring rundt gjennomføringen av pipeløpet. Større åpninger/skader i skjøter på tømmeret. Kaldtrekk over vinduet ved vedovnen i stuen. Tiltak ? Tiltak: Vedlikehold og utbedringer av overflatene må påregnes. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er ikke montert bunnlist i nedre kant av våtromsplater. Ufagmessig skjøting av våtromsplatene. Tiltak ? Det må foretas lokal utbedring. ? Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må platene byttes ut. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak på en bolig som dette. Dersom badet en gang skal renoveres, påse at våtromsplater blir montert etter leverandørs leggeanvisning Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Knekt plastdeksel i overskap. Det er ikke montert gassalarm/detektor ved gassdrevet komfyr og kjøleskap. Deler av skrog og fronter er umalte. Tiltak ? Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Det bør monteres gassdetektor i rom med gassdrevne installasjoner. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak ? Mekanisk avtrekk bør etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Vannledningene er ikke tilfredsstillende festet. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Tiltak ? Anlegget bør sjekkes av fagperson. ? Vannrør må isoleres i kalde rom. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. ? Ventilasjonsløsningen må utbedres Tekniske installasjoner > Gassvannvarmere Det er avvik: Det er ikke montert gassdetektor i rom med gassdrevne installasjoner Tiltak ? Tiltak: Det bør monteres gassdetektor i rom med gassdrevne installasjoner Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Fritidsbolig Standard : Fritidsboligen holder generelt normal standard, alder tatt i betraktning. Vedlikehold : Fritidsboligen fremstår som noe manglende vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må påregnes iht. elde og slitasje. Utedo Standard : Utedoen holder enkel standard. Vedlikehold : Utedoen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. Utebod Standard : Uteboden holder enkel standard. Vedlikehold : Uteboden fremstår som noe manglende vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må påregnes iht. elde og slitasje. Vedbod Standard : Vedboden holder enkel standard. Vedlikehold : Boligen fremstår som manglende vedlikeholdt, oppgraderinger må påregnes iht. elde og slitasje. Lekestue Standard : Lekestuen holder enkel standard. Vedlikehold : Boligen fremstår som noe manglende vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. Beliggenhet Fritidsboligen ligger lunt og tilbaketrukket til ved Sandåkerveien. Fra fritidsboligen er det ca. 2,5 km til dagligvarebutikk og ca. 3 km til fergekai på Kopardal med flere daglige anløp til Bjørn på dønna og Sandnessjøen. På Løkta finns det barne- og ungdomsskole og barnehage. Nærområdet består av åkrer og landlige omgivelser med gode tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet. Umiddelbar nærhet til tursti som tar deg opp til toppen av Sandåkerfjellet som har praktfulle utsiktsforhold. Løkta, Dønna, Herøy og nærliggende øyer byr på flotte naturopplevelser til lands og til vanns i en flott skjærgård på helgelandskysten. Bebyggelse Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 1987, bygd over 2 plan. Til boligen hører det med utedo, uteboder og lekestue. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse og landbrukseiendommer. Adkomst Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN Byggemåte Bygget er fundamentert påsøyler av tre, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon. Yttervegger av tømmerkonstruksjon og bindingsverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med skifertakstein. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 28.02.2023 av MoTakst for teknisk beskrivelse av eiendommen. Areal 1.et: 47 Bra Loftetasje: 0 Bra Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom. #promkommentar.oppdrag¤ Det bemerkes at hele loftetasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over. Loftetasjen har ett gulvareal på ca. 27,9 m2 Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Kommentar: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggeteknisk forskrift? Ja Nei Brannceller Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja Nei Nyere håndverksjenester Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja Nei Krav for rom til varig opphold Kommentar: Lovlighet Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Dønna kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne fritidsboligen. De udaterte og usignerte tegningene stemmer ikke med dagens bruk. Utstyr Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Det er påvist avvik i beslagløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Rustdannelser på mønekam. Det ble målt forhøyede fuktverdier i treverket rundt gjennomføringen til pipen. Enkelte taknedløp avsluttes under hytten. Tiltak ? Nye renner og nedløp må monteres ? Stigetrinn for feier må monteres. Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6 grader), der feiing foregår fra tak. Før det eventuelt blir montert snøfangere må takkonstruksjonen/bærekonstruksjoner kontrolleres av bygningssakkyndig. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det ble observert en del fluer, muselort og musefeller i knekottene ved befaring. Det ble fuktmålt i takkonstruksjonen ved befaring, og forhøyede fuktverdier ble registrert i området rundt pipen. Tiltak ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. ? Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser for å få kartlagt det eventuelle skadeomfanget skadedyr kan ha påført. Lokal utbedring bør påregnes. Ytterligere undersøkelser anbefales. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Algevekst og inntrinn har glatt overflater Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Overflatene må rengjøres og det bør monteres sklisikring på inntrinnene. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Overflatene må rengjøres og det bør monteres sklisikring på inntrinnene. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i hytten (entré): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 32 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 32 mm. Det ble registrer forhøyede fuktverdier i bærende bjelker fra krypkjelleren. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Se punktet krypkjeller i rapporten angående de forhøyede fuktverdiene. Kostnadsestimatet vil variere med tanke på omfanget på eventuelle utbedringer. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Utettheter i gulvbelegget i dusjsonen. Tiltak ? Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har ingen ventilasjon Tiltak ? Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Hytten har solcellepanel og 12V anlegg. Anlegget ble ikke testet ved befaring 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja Røykvarsleren i loftetasjen er ikke montert. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Tiltak ? TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Synlig isolasjon ved enkelte beslag under vindu. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug her. Flere vindu er utvendig værslitt. Svertesopp mellom glassene. Det er påvist noen glassruter som er punktert. Tiltak ? Tiltak: Vedlikehold bør påregnes. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Gå til side Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Søylefundamentene av tre har høyt fuktinnhold. Algevekst på rekkverk og terrassedekke. Løse og manglende spiler i rekkverket. Rekkverket er værslitt og maling flasse Tiltak ? Andre tiltak: Bygningsdelen virker å fungere med dagens tilstand. Rekkverk på balkonger, tribuner, passasjer o.l. skal være minst 1,0 m høye. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m til terreng eller underliggende plan, skal rekkverk være minst 1,2 m høye. Løse spiler må festes, manglende spiler må monteres, rekkverket og terrassedekke må vaskes og overflatebehandles. Lokal utskiftning kan ikke utelukkes Innvendig > Overflater Det er avvik: Stedvis manglende lister og listverk dekker ikke over utskjæringer. Stedvis manglende maling på overflater. Ufagmessig utskjæring rundt gjennomføringen av pipeløpet. Større åpninger/skader i skjøter på tømmeret. Kaldtrekk over vinduet ved vedovnen i stuen. Tiltak ? Tiltak: Vedlikehold og utbedringer av overflatene må påregnes. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er ikke montert bunnlist i nedre kant av våtromsplater. Ufagmessig skjøting av våtromsplatene. Tiltak ? Det må foretas lokal utbedring. ? Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må platene byttes ut. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak på en bolig som dette. Dersom badet en gang skal renoveres, påse at våtromsplater blir montert etter leverandørs leggeanvisning Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Knekt plastdeksel i overskap. Det er ikke montert gassalarm/detektor ved gassdrevet komfyr og kjøleskap. Deler av skrog og fronter er umalte. Tiltak ? Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Det bør monteres gassdetektor i rom med gassdrevne installasjoner. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak ? Mekanisk avtrekk bør etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Vannledningene er ikke tilfredsstillende festet. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Tiltak ? Anlegget bør sjekkes av fagperson. ? Vannrør må isoleres i kalde rom. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. ? Ventilasjonsløsningen må utbedres Tekniske installasjoner > Gassvannvarmere Det er avvik: Det er ikke montert gassdetektor i rom med gassdrevne installasjoner Tiltak ? Tiltak: Det bør monteres gassdetektor i rom med gassdrevne installasjoner Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Fritidsbolig Standard : Fritidsboligen holder generelt normal standard, alder tatt i betraktning. Vedlikehold : Fritidsboligen fremstår som noe manglende vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må påregnes iht. elde og slitasje. Utedo Standard : Utedoen holder enkel standard. Vedlikehold : Utedoen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. Utebod Standard : Uteboden holder enkel standard. Vedlikehold : Uteboden fremstår som noe manglende vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må påregnes iht. elde og slitasje. Vedbod Standard : Vedboden holder enkel standard. Vedlikehold : Boligen fremstår som manglende vedlikeholdt, oppgraderinger må påregnes iht. elde og slitasje. Lekestue Standard : Lekestuen holder enkel standard. Vedlikehold : Boligen fremstår som noe manglende vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. Beliggenhet Fritidsboligen ligger lunt og tilbaketrukket til ved Sandåkerveien. Fra fritidsboligen er det ca. 2,5 km til dagligvarebutikk og ca. 3 km til fergekai på Kopardal med flere daglige anløp til Bjørn på dønna og Sandnessjøen. På Løkta finns det barne- og ungdomsskole og barnehage. Nærområdet består av åkrer og landlige omgivelser med gode tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet. Umiddelbar nærhet til tursti som tar deg opp til toppen av Sandåkerfjellet som har praktfulle utsiktsforhold. Løkta, Dønna, Herøy og nærliggende øyer byr på flotte naturopplevelser til lands og til vanns i en flott skjærgård på helgelandskysten. Bebyggelse Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 1987, bygd over 2 plan. Til boligen hører det med utedo, uteboder og lekestue. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse og landbrukseiendommer. Adkomst Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN Byggemåte Bygget er fundamentert påsøyler av tre, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon. Yttervegger av tømmerkonstruksjon og bindingsverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med skifertakstein. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 28.02.2023 av MoTakst for teknisk beskrivelse av eiendommen. Areal 1.et: 47 Bra Loftetasje: 0 Bra Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom. #promkommentar.oppdrag¤ Det bemerkes at hele loftetasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over. Loftetasjen har ett gulvareal på ca. 27,9 m2 Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Kommentar: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggeteknisk forskrift? Ja Nei Brannceller Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja Nei Nyere håndverksjenester Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja Nei Krav for rom til varig opphold Kommentar: Lovlighet Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Dønna kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne fritidsboligen. De udaterte og usignerte tegningene stemmer ikke med dagens bruk. Utstyr Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering ved Sandåkerveien eller på egen tomt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00))   30 792,- (Omkostninger totalt)   580 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Fritidsboligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  6396

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kr. 6 396 pr. år Renovasjon kommer i tillegg på en årlig avgift kr. 1795,-

  Info formuesverdi
  90 478,- ligningsverdi 2020.

  Andre utgifter
  Oppsummert: Renovasjon (Fritidsrenovasjon): Kr. 1 795 Forsikring; beløp estimert av takstingeniøren: Kr. 8 000 Normale årlige vedlikeholdskostnader av eiendommen; beløp estimert av takstingeniøren: Kr. 10 000 Kommunale avgifter: Kr. 6 396 Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 26 000

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1827/20/30: 01.06.1988 - Dokumentnr: 2763 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1827 Gnr:20 Bnr:7
  14.05.1996 - Dokumentnr: 2177 - Målebrev

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Gråvannet slippes ut i terreng under hytten.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område avsatt til LNRF-formål (landbruks-, natur-, reindrifts- og friluftsformål) - for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00))   30 792,- (Omkostninger totalt)   580 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  32476

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedsføringspakke kr. 9900,-, tilretteleggingsgebyr kr 3900  ,- oppgjørshonorar kr 2900 ,- og 1 stk. visninger kr 0,- , Visninger utover dette er kr. 2500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35.000,-. Utlegg takst etter regning. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 35 400  ,-. Utleggene omfatter tilrettelegging, markdsføringspakke, grunnbok, takst. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev