aktiv-eiendomsmegling
Leilighetens beliggenhet - Endeleilighet i 2. etasje
Leilighetens beliggenhet - Endeleilighet i 2. etasje

LØRENSKOG Kollen 2 - Leilighet H203

Flott og ubebodd 3-roms selveier endeleilighet i 2. etasje med stor balkong. Garasjeplass med mulighet for elbil-lader.

 • kr 5 950 000
 • BRA 84.2 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 5 950 000
 • Omkostningerkr 30 212
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 980 212
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2022
 • Soverom2
 • ArealP-rom 80.5 m²
 • Felleskostnaderkr 3 750
 • Tomt4 246.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 170,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 687 000,-))   30 212,- (Omkostninger totalt)   5 980 212,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Meget flott 3-roms endeleilighet i 2. etasje. Leiligheten har en god planløsning og inneholder entré, bod/teknisk rom, to gode soverom, flislagt bad med opplegg for vaskemaskin, stue og kjøkken. Stue og kjøkken i åpen løsning gir et luftig allrom, og store vinduer gir godt med dagslys inn i rommet. Her er det god plass til både sofagruppe og spisestue. Det er gulvvarme i alle oppholdsrom foruten soverommene. Fra stuen er det utgang til en romslig terrasse på ca. 18 kvm med glassrekkverk. I tillegg er det en felles takterrasse med panoramautsikt utover Lørenskog og mot Oslo. Det tilhører parkeringsplass i garasjeanlegg, med mulighet for å installere elbil-lader. Leiligheten har egen sportsbod på ca. 5. kvm. Det er togstasjon på Lørenskog, og med bil bruker man kun 15 minutter til Oslo S.

Kollen 2 - Leilighet H203, Viken

 • Tomt
  4246.2m²

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det medfølger parkeringsplass i felles garasjekjeller, med mulighet for å installere elbil-lader.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 170,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 687 000,-))   30 212,- (Omkostninger totalt)   5 980 212,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

 • Sameiebrøk
  842/35901

  Felleskostnader pr. mnd
  3750

  Felleskostnader inkluderer
  Felleskostnader k. 3400,- pluss kabel-TV/bredbånd kr. 350,- pr mnd.

  Styregodkjennelse
  Det foreligger krav om styregodkjennelse av ny erverver i sameiets vedtekter.   Risikoen for å bli godkjent som ny erverver påhviler kjøper og kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om slik godkjennelse foreligger på overtakelsestidspunktet.   Kjøper kan gå til søksmål mot sameiet dersom kjøper mener manglende styregodkjennelse ikke er saklig begrunnet, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3029/107/2896/16: 11.03.2019 - Dokumentnr: 292948 - Bestemmelse om adkomstrett Gjensidig rett til adkomst og bruk av interne adkomstveier, lekeplass, grøntareal, gjesteparkering og sykkelparkering på hverandres eiendommer Bestemmelse om vedlikehold Overført fra: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:2896 Gjelder denne registerenheten med flere 11.03.2019 - Dokumentnr: 293117 - Bestemmelse om vann/kloakk Gjensidig rett til anlegg og vedlikehold av ledninger Bestemmelse om overvann Overført fra: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:2896 Gjelder denne registerenheten med flere 11.03.2019 - Dokumentnr: 293117 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Gjensidig rett til anlegg og vedlikehold av ledninger/kabler Bestemmelse om telekommunikasjon Overført fra: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:2896 Gjelder denne registerenheten med flere 03.04.2019 - Dokumentnr: 395184 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Elvia AS Org.nr: 980 489 698 Stedsevarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse Bestemmelse om adkomsrett Bestemmelse om bebyggelse og beplantning Overført fra: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:2896 Gjelder denne registerenheten med flere 30.09.2019 - Dokumentnr: 1140054 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Lørenskog Kommune Org.nr: 842 566 142 Rett til å ha og ha liggende/stående lysmaster, el-kabler, overvannsledning, innløp for overvann og rekkverk Adkomstrett Bestemmelse om vedlikehold Overført fra: Knr:3029 Gnr:107 Bnr:2896 Gjelder denne registerenheten med flere 30.11.2021 - Dokumentnr: 1504861 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 16 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 842/35901

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 170,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 687 000,-))   30 212,- (Omkostninger totalt)   5 980 212,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  30212

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 50.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Dette omfatter blant annet markedsføring. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Espen Skjermo Slorafoss

Megler

Espen Skjermo Slorafoss

92 63 71 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev