aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Budor og Lemenet 13!
Velkommen til Budor og Lemenet 13!

LØTEN Lemenet 13

Koselig og innholdsrik laftet tømmerhytte fra 2004 tilbygget i 2007. Solrik overbygget terrasse med fin utsikt!

 • kr 2 650 000
 • BRA 78 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • Omkostningerkr 83 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 733 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2004
 • Soverom4
 • ArealP-rom 77 m²
 • Tomt1 000 m²
 • Eierform tomt -
 • 2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning hems
Velkommen til Lemenet 13! Pen og innholdsrik fritidseiendom med god beliggenhet på Ruskåsen/Budor. Hytta er oppført i 2004, tilbygget i 2007 og fremstår med et tradisjonelt materialvalg og en god hytte-atmosfære. Her bor du med en familievennlig planløsning som inneholder bl.a vindfang, gang, stue/kjøkken, sanitærrom, fire soverom og hems. Fra stuen er det utgang til solrik overbygget terrasse med fin utsikt. Attraktiv og naturrik beliggenhet i etablert hytteområde på Ruskåsen. Flotte skiløyper og mulighter for barmarksturer like utenfor hyttedøren. Merk deg dette: -Usjenert og fin beliggenhet -Egen kurs og kontakt for el-bil lader -Fire soverom og hems -Knallfint utgangspunkt for skituren -Romslig og takhøy stue med åpen kjøkkenløsning -Helårsveg Les mer om Budor på www.visitbudor.no
Plantegning

Lemenet 13, Innlandet

 • Tomt
  1000m²

  Beskrivelse av tomt
  Punktfestet tomt. Et punktfeste er en festeavtale hvor arealet som festeavtalen gjelder ikke er målt opp og med tomtegrenser, men angitt som et punkt i kartet på bortfesters/grunneiers eiendom. Bebyggelsen må plasseres slik at punktet kommer innenfor grunnmuren for hovedbygget. Bortfester er Løiten Almenning. Det er etablert festekontrakt gjeldende fra og med 01.01.2002. Årlig festeavgift utgjør kr 4097,-. Serviceavgift kan bli innført ved tilføring av ytterligere infrastruktur fra bortfester. Festeavgiften reguleres hvert 10. år. Neste regulering av festeavgiften vil skje 31.12.2031 og enten i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Det er ikke mulighet for innløsning av tomten. Overføring av festekontrakten krever samtykke fra bortfester. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Forkjøpsrett kan gjøres gjeldende etter tomtefestelovens bestemmelser, jfr. §16 a. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at ved utløp/forlengelse av festeforholdet etter tomtefestelovens § 33, kan bortfester kreve at den årlige festeavgiften blir regulert en gang (såkalt engangsløft) slik at den svarer til 2 prosent av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten.

  Beliggenhet
  Fritidsboligen ligger i et attraktiv hytteområde på Ruskåsen/Budor. Budor er kjent for å være et svært snøsikkert område. Er du glad i vintersportsaktiviteter- og friluftsliv, er dette et ypperlig valg. Det er kort veg til nypreparerte løyper som slynger seg over 300 km i skjønne naturomgivelser på Hedmarksvidda. Budor alpintanelgg har flere nedfarter og passer for alle aldre. På sommerstid er det fine muligheter for sykkel- og fotturer i flott innlandsterreng. Området byr og på rikelig med jakt og fiskemuligheter. Det er ca 2 km til Budor Gjestegård med cafe/restaurant. Her får du servert god og kortreist mat. For påfylling av proviant er Joker Brenneriroa nærmeste dagligvarebutikk. Budor ligger ca 1,5 times kjøretur fra Oslo. For ytterligere informasjon om destinasjon Budor, se www.visitbudor.no.

  Byggemåte
  Fritidsbolig - Byggeår: 2005. Byggegrunnen er nedgravd og grunnundersøkelser er ikke foretatt, byggegrunn antatt med morenemasser jamført kartdata fra Nasjonal løsmassedatabase. Ringmur av murte lettklinkerblokker. Antatt fundamentert til fast byggegrunn. Eiendommen ligger ikke i ras/skredutsatt eller flomutsatt område, jamført NVE Aktsomhetskart. Opplyst at eiendommen har eget privat avløp til septiktank, ukjent plassering. Takkonstruksjon, hoveddel: Saltak med sperrekonstruksjon. Isolert med mineralull. Ventilering gjennom raft. Lukket konstruksjon med begrenset kontrollmulighet uten å gjøre inngrep i konstruksjonen. Takkonstruksjon, tilbygg: Saltak med prefabrikkerte prefabrikkerte takstoler. Himling isolert med mineralull. Takflatene er tekket med torv. Lakkerte ståltakrenner, med nedløp i kjetting. Takrenner forblendet med forkantbord. Boligyttervegg av laftet tømmer på hoveddel. Boligyttervegg i bindingsverkskonstruksjon på tilbygg, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med villmarkspanel på tilbygg. Koblede vinduer, med 1+1 glass. Sprosser på utvendig side. Det er montert ventiler i de fleste vinduer. Lakkert hovedytterdør i tre med 2-lags isolerglass, fra byggeår. Beslag/hengsler i smijernsutførelse. Malt terrassedør i tre med 1+1 glass, fra byggeår. Adkomst til delvis overbygget terrasse fra stue. Ukjent fundamentering. Gulv av impregnerte terrassebord. Overbygget inngangsparti. Bjelkelag av impregnerte bjelker. Utført med impregnerte terrassebord. Forblendet vegg med naturstein. Lys og strøm. Areal ca. 4 m2 ved vindfang Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Tom Inge Jahnsen v/Innlandet Takstforretning AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Nedløp og beslag: Beslag er snødekt, alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. * Utvendig > Veggkonstruksjon: Yttervegg og kledning er ikke tilstrekkelig befart, da det lå store mengder snø inntil boligen på befaringstidspunktet. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 5 mm. innenfor en lengde på 2 m i stue. Målt høydeforskjell på ca. 19 mm. innenfor en lengde på 2 m i gang, tilbygg, og totalt ca. 29 mm. i gjennom hele rommet. * Innvendig > Sanitærrom: Rommet er ikke bygget som et komplett våtrom. Mangler: Fuktsikre overflater i våtsoner, sluk og tilstrekkelig ventilasjon i henhold til byggeteknisk forskrift. Rommet er beskrevet som sanitærrom. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Observert muselort på loft i tilbygg, ukjent omfang. Fuktmerker i taksperrer ved tilbygg. Fuktmerker er registrert ved overgang tak/vegg i stue mot vest. Det er usikkert om fuktmerker skyldes eldre eller nyere vanngjennomtrengning. * Innvendig > Ildsted, gang: Observert skade/sprukket flis i gnistsikring foran ildsted. * Innvendig > Krypkjeller: Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Kryperom har begrenset lufting, bedre lufting bør etableres. Påvist noe forhøyede fukverdier i stubbloft. Observert muselort ved luke, ukjent omfang. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Observert sprekk i grunnmur ved luke til krypkjeller. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter.  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Min mann Harald J Sunde. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Mus. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Sjekket anlegg og, satt inn ny kurs for elbil og monterte ny komfyr m ny kurs. Arbeid utført av: Eidsiva, og elektrikker Kato Nordsveen. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Både Eidsiva og Kato Nordsveen. 13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Svar: Ja. Beskrivelse: Lagt opp ny kurs og kontakt ute. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja. Beskrivelse: Egeninnsats. 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Påbygg. 18.1. Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Svar: Ja. Beskrivelse: Ferdig attester.

  Innhold
  Hytte med innhold over ett plan: 1. etasje: Entré, stue/kjøkken med utgang til terrasse, 4 soverom, 2 ganger, sanitærrom og hobbyrom (uten målverdig areal, gulvareal ca. 6m²). Hems uten målverdig areal, gulvareal ca. 11m².

  Standard
  Fritidsbolig - Byggeår: 2004. Tilbygget mot nord i 2007. Boligen har en bygningsmessig utførelse typisk for byggeåret/tilbyggingsåret og fremstår for det meste med en normal standard på rom, innredning og bygningsdeler ut ifra alder. Boligen fremstår for det meste som normalt vedlikeholdt både utvendig og innvendig. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et koselig overbygget inngangsparti. Inngangspartiet har terrasseplatting på ca. 4m², vegg forblendet med naturstein, lys og strøm. Når du entrer hytta kommer du inn i en praktisk entré med plass til sko og yttertøy. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i hytta, og er et fint rom for både avkobling og hygge. Stuen har heltre furugulv og overflater med laftet tømmer. God takhøyde med synlige rundstokker i himlingen. Som et fint midtpunkt i stuen har du en koselig peisovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en solrik sydvendt terrasse med fritt utsyn. Terrassen er overbygget, har impregnerte terrassebord på gulv og god plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Beliggenheten i høyden og mot syd sørger for gode solforhold og fint utsyn. KJØKKEN Koselig hyttekjøkken fra byggeåret 2004. Innredningen har malt profilerte fronter i heltre og heltre benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Plass til frittstående komfyr. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Det er også montert komfyrvakt. SOVEROM + HEMS Hytta inneholder 4 koselige soverom. I entréen har du stige opp til en praktisk hems som er innredet med en ekstra sengeplass. Hemsen har ikke målverdig areal, men et gulvareal på ca. 11m². Det gjøres oppmerksom på at hemsen ikke er godkjent for varig opphold grunnet lav takhøyde og ikke godkjente rømningsvinduer. SANITÆRROM Hytta har et koselig sanitærrom med furugulv og overflater med laftet tømmer og lasert panel. Rommet er utstyrt med servantinnredning, dusjkabinett og kverntoalett. Gråvann føres ut til infiltrasjon. Vann til dusjkabinett gjennom vannpumpe i servantinnredning. Oppvarming med panelovn på vegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedfyring i stue og elektrisk oppvarming med panelovner på de fleste oppholdsrom.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7444

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7 444,02,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon og slam. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  326453

  Formuesverdi primær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Festekontrakt, tinglyst den 14.06.2002, dokumentnr: 8256. Årlig festeavgift: NOK 2 800. Bestemmelser om overdragelse. Med flere bestemmelser. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest på fritidsbolig i 2004, samt ferdigattest på tilbygg til hytte i 2007. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er deler av baderommet definert som bod og hobbyrom definert som to boder (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Det gjøres oppmerksom på at hemsen ikke er godkjent for varig opphold grunnet lav takhøyde og ikke godkjente rømningsvinduer. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendomen har adkomst via privat veg. Det er tinglyst vegrett i festekontrakten. Det betales kr 3.500,- for snøbrøyting av parkeringsplassen vintersesongen. Bygningen har ikke innlagt vann. Vannpost i nærheten av eiendommen. Eiendommen har avløp til tett septikktank(fra toalettet). Gråvann går til infiltrasjon i grunn.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Felt L og M, Budor nord" fra 2002. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Løten kommune 2015-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til nåværende fritidsbebyggelse.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   83 292,- (Omkostninger totalt)   2 733 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  83292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,6% av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk og kr 3.900,- ved helg og helligdager), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Bjørn Magnus Brynildsen

Megler

Bjørn Magnus Brynildsen

48 22 53 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev