aktiv-eiendomsmegling

LØTEN Østre Skogbygdveg 835

Fritidsbolig på selveiertomt i landlige og fine omgivelser - Strøm - Selges møblert.

 • kr 600 000
 • BRA 54 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 32 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 632 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1958
 • Soverom2
 • ArealP-rom 54 m²
 • Tomt715.9 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-)) 32 042,- (Omkostninger totalt) 732 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Østre Skogbygdveg 835! Kun ca 15 minutters kjøretur fra Løten sentrum ønskes du velkommen til denne hyggelige fritidseiendommen i Østre Skogbygd. Eiendommen ligger idyllisk til med umiddelbar nærhet til flott natur. Her tilbringer du tiden på stor selveiet tomt. Hytta er oppført i 1958 og holder en hyggelig hyttestandard. Den inneholder bl.a gang, soverom, stue og kjøkken. Ute finner du boder og utedo. I tillegg er det opparbeidet plen og mulighet for mange fine uteplasser. Eiendommen har god lagringsplass i utvendig bod og uthus. Merk deg dette: -Rikelig med natur- og rekreasjonsområder -Kort veg til Rokosjøen -Innlagt strøm -Stille og rolig område

Østre Skogbygdveg 835, Innlandet

 • Tomt
  715.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 715,9 m². Pent opparbeidet tomt med plen rundt boligen, samt noen trær/beplantning i ytterkant. Tomten er slakt skrånende. Eiendommen har gjerde, og grenser mot skogsområder og beiteområde. Gressbevokst innkjøring med port, og gode parkeringsmuligheter på eiendommen. Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Arealet kan avvike fra det oppgitte/ anslåtte areal. Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med skylddelingsforretning og tomtegrenser. Eventuelt arealavvik aksepteres av kjøper.

  Beliggenhet
  Hytta ligger i Østre Skogbygd i Løten kommune. Det er kort avstand til fine tur- og friluftsområder. Det er ca. 17 km til Løten sentrum som kan by flere fasiliteter som dagligvare, bank, postkontor m.m. Løten Nærstasjon er en svært hyggelig og populær kafé som er blitt et samlingspunkt for lokalbefolkningen. På rådhuset finner man kino med flere ukentlige filmvisninger. Videre kan Løten kommune by på en rekke friluftsmuligheter. Om vinteren er Budor, som ligger ca 40 minutters kjøretur fra eiendommen, et populært sted med milevis av oppkjørte skiløyper. Her er det også et mindre alpinanlegg hvor store og små kan leke seg i snøen. Om sommeren er Rokosjøen et svært attraktivt område for store og små kun 7 kilometer fra eiendommen med blant annet flotte bademuligheter og sandvolleyballbane.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommens bygningsmasse består av eldre bolig med enkel standard samt uthus med boder og utedo. Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Enebolig - Byggeår: 1958 Det er ukjent byggegrunn. Fundamentering/grunnforhold er ukjent, men det er trolig morenemasser i grunnen i området. Drenering antar fra byggeår, og ut ifra byggeår kan det normalt være påsmurt goudron (tettesjikt utvendig) på grunnmur. Ingen synlig utvendig tettesjikt. Bygningen har grunnmur med murte blokkertype er ukjent. Fremsiden av bygget (entre og soverom) er fundamentert med pilarer. Taktekkingen er av stålplater type bølgeblikk. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Metall i takrenner, nedløp og beslag. Vindskier som er malte. Snøfanger på taket ved platting/inngang. Takstige av treverk på yttertaket. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon i treverk. Loft med adkomst via luke på gavlvegg og loftet ble ikke inspisert da det ikke var tilgjengelig stige. Det er ingen synlig lufting i takutstikk utvendig. Lukkede konstruksjoner med skråtak. Det gjøres oppmerksom på at skråtak/skrått isolerte tak på generelt grunnlag betegnes som en "risikokonstruksjon", og at det kan oppstå skader uten at dette lar seg inspisere. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra bla. 1985. Faste vinduer og åpningsvinduer. Vinduer har utvendige skodder i treverk. Foliert ytterdør med glass fra 2000. Utvendig tregulv ved inngangspartiet, størrelse er ca. 4 m². Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av ICON Takst AS og sertifisert takstingeniør Rune Kirkerud. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Tekkingen har betydelig elde og slitasje. -Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utførelsen ifm kledning ned mot vannbrett øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Vurdering av kledning - se pkt Veggkonstruksjon - 2. -Innvendig > Overflater: Kuving på gulvbord, spesielt på kjøkken og tv-stue. Årsak kan være at gulvbordene har hatt for høy fuktighet feks når bygget har stått ubenyttet. -Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. -Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Innredningen har elde og noe slitasje. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: -Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er påvist andre avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Avflassing på vindskier. Takrenner og pipebeslag har elde. Uheldig løsning med taknedløp gjennom vindski ved inngang. Bulk i ett nedløp. Bulk/skade i nedløp som ligger via vindski. Ett nedløp er for kort, og er høyt opp på vegg. Takstige av treverk, og det er ikke sklisikring for stige i gesims eller takrenne. Det er ikke forkantbord og forkantbeslag mellom taktekking og takrenner. -Utvendig > Nedløp og beslag - 2: Det er ikke forkantbord og forkantbeslag mellom tak og takrenne, noe som vil medføre bla. fukt/råte i nederste taklekt over tid. Takstige av treverk er vurdert å ikke være godkjent. -Utvendig > Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Stedvis slitasje på overflater innvendig på vinduer/treverk. Sideomramninger er ned mot vannbrett (skal være mellom ca. 6 og 10mm glippe). Sprekker i noen sideomramninger. Det er ikke beslag på vannbrett over/under vinduer (ikke to-trinnstetting). Vinduer er skiftet ut i nyere tid og det er løsning utvendig med vannbrett i treverk uten beslag. (Beslag over vinduer skal gå inn/opp bak panel til vindsperre med funksjon for avrenning av bla. eventuell kondens bak panel, og beslag under vinduer skal gå opp/inn under spor i vinduets underkant). -Utvendig > Dører: Det er påvist andre avvik: Døren har matt overflate - overflateslitasje utvendig. -Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med «høy» aktsomhetsgrad. -Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Gulvplate under peisovn i stue er ca. 28 cm og ca. 26 cm på vedovn i kjøkken- krav min 30 cm. Krakkelert innmuring rundt pipestuss i fm ovn på kjøkken. -Innvendig > Krypkjeller: Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Synlig noe ventilering i ringmur, men er begrenset. -Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Avtrekk: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. -Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Naturlig ventilering. Dette var vanlig på eldre hus, men er ikke etter dagens forskrifter. -Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen. Skjevhet i pilar. Horisontalsprekkk på baksiden og forskyvning på underdel av muren pga jordtrykk. Muren er trykt noe inn i forhold til øvre del av muren. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: -Utvendig > Veggkonstruksjon - 2: Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lufting i nedre kant av kledning mot vannbrett over vinduer (skal være glippe ca. 7- 10mm). Kledning står ned mot vannbrett i nedkant av kledning mot vannbrett og i fm vannbrett over vinduer med fare for fukt/råte, og det er stedvis observert råte i fm dette. Innskjøtet kledning på gavlvegg uten tilfredstillende løsning. Kledning har generelt betydelig elde og oppsrekking. Det er diverse råteskader i kledningen. -Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Råteskader i nedkant av takutstikk på nordøst siden. Skjevhet i utstikkende bjelke pga råte. -Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Platting har betydelig elde og slitasje. -Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist andre avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Enkelt system og i utgangspunktet ikke tillatt med avløp til grunnen. Ikke tillatt med avløp i bygget når det ikke er tilfredstillende avløpsanlegg. -Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Boligen er registrert som enebolig som betegnes som en branncelle. Det er krav til slukkeutstyr og røykvarsler, og er ihht dette, men slukkeutstyr er eldre en 10 år. (Når slukkeutstyr blir over 10 år, må det skiftes). - Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Ingen tegn til noe utvendig tettesjikt/fuktsikring. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at drenering har utgått normal levetid og bemerkninger. -Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist andre avvik: Det er fall mot boligens overside, og det er ikke fall fra grunnmur og ut fra boligen - rundt hele boligen, med fare for fukt/overvann mot grunnmur. Det anbefales på generelt grunnlag fall på terreng ut fra boligen/grunnmur med fall minst 1:50 i 3 meters lengde ut fra bygningen, slik at overflatevann ledes bort. -Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Rør/ledninger helt eller delvis synlig utendørs. Fare for frost. Sommer-Vannrør ligger åpent og uisolert på bakken. Enkelt system og i utgangspunktet ikke tillatt med innlagt vann, og avløp til grunnen som gir TG 3. Generelt skriv fra kommunen i fm private avløpsanlegg (ifm salg), sier at boligen har krav om nytt utvendig avløpsanlegg. Kommunen ber om at en kjøper av boligen oppgraderer avløpsanlegget snarest mulig. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, stue og spisestue, kjøkken og soverom. Uthus inneholder 2 boder og utedo. Arealbeskrivelse: Totalt: BRA 54 m² / P-rom 54 m². 1. etasje: BRA 54 m² / P-rom 54 m². Følgende rom inngår som primærrom: 1. etasje: Vindfang, stue og spisestue, kjøkken og soverom. Kommentar: Et soverom har fast vindu som ikke kan åpnes. Dette må påberegnes byttes dersom bruken skal være lovlig. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Du ønskes velkommen til et koselig overbygget inngangsparti som tar deg inn til en entreen med plass for omkledning. Vindfang Romslig gang med god plass for oppbevaring av sko og bekledning. Store vindusflater mot øst. Stue Stuen føles hjemmekoselig og lun og har flere vindusflater som slipper til rikelig med dagslys. Stuen er møbleringsvennlig og det er god plass for både spiseplass og sittegruppe. Stuen har etablert ildsted med lukket vedovn. Kjøkken Kjøkkeninnredning med overskap, underskap, malte slette fronter i heltre og laminert benkeplate. Plass for hvitevarer i form av kjøleskap og komfyr. Soverom Fritidsboligen har to soverom. Soverommet har plass til både seng, nattbord og tilhørende oppbevaring.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" aktsomhetsgrad.

  Diverse
  Vi gjør oppmerksom på at megler ikke har innhentet opplysninger fra brann og feiervesen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-)) 32 042,- (Omkostninger totalt) 732 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligens primære oppvarming skjer ved bruk av strøm og vedfyring. Det er etablert ildsted med lukket vedovn i stue samt på kjøkken. Elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  2389

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 6 928,75,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 714,- * Renovasjon av fritidsbolig: Kr. 1 113,75,- * Feieavgift fritidsbolig: Kr. 212,- * Tilsynsgebyr fritidsbolig: Kr. 350,- Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  99794

  Formuesverdi primær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Eiendommen har ikke godkjente løsninger for vann og avløpssystemer. Det er ikke tillatt med innlagt vann og avløp om det ikke foreligger utslippstillatelse.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte og avgiftskrav. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3412/254/14: 30.09.1959 - Dokumentnr: 103093 - Best. om adkomstrett Vegvesenets betingelser vedtatt 03.07.1958 - Dokumentnr: 101754 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3412 Gnr:254 Bnr:1

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Løten kommune opplyser at deres byggesaksarkiv brant ned i 1958 og at det derfor ikke finnes byggetegninger for tiltak før dette tidspunkt. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra kommunal veg. Eiendommen har ikke innlagt vann. Det er sommervann fra brønn hvor det er montert kran på gjerdet. I vinterhalvåret må vann medbringes til eiendommen. Det er ikke tillatt med innlagt vann og avløp om det ikke foreligger utslippstillatelse. Avløp: Enkelt system og det er ikke tillatt med avløp til grunnen. Avløpsrør av plast er ført ut til grunnen for gråvann som gir tilstandsgrad 3. Utedo i uthuset. Det er et søknadspliktig tiltak å legge inn vann og avløp. Eiendommen har i dag innlagt vann uten at det er søkt om dette eller etablert godkjent og forskriftsmessige løsninger for gråvann og/ eller kloakk. Nåværende avløpsledninger er å betegne som "til terreng". Kjøper må påregne kostnader til søknad/ etablering/ utbedringer av dette og har risiko for at det kan gis tillatelse til et slikt tiltak.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som omfattes av Kommuneplanens arealdel 2015 2026, med ikrafttredelsesdato 06.04.2016. Området er avsatt til nåværende boligbebyggelse samt bevaring av kulturmiljø.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-)) 32 042,- (Omkostninger totalt) 732 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  32042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Bjørn Magnus Brynildsen

Megler

Bjørn Magnus Brynildsen

48 22 53 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev