aktiv-eiendomsmegling

Løten Solbergvegen 42

Fritidsbolig på selveiertomt i fine omgivelser - Strøm - Umiddelbar nærhet til fine turmuligheter

 • 690 000
 • BRA 52 m²
 • PRISANTYDNING690 000
 • OMKOSTNINGER33 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER723 392
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 980
 • AREALP-rom 52 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT957 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  723 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsboligen inneholder:

1. etasje: Vindfang, stue, kjøkken, spisestue, soverom , sanitærrom og toalettrom.

Med eiendommen følger også uthus med vedskjul og utedo, og uthus/anneks.

Solbergvegen 42, Innlandet

 • Velkommen
  Du ønskes velkommen til et koselig overbygget inngangsparti som tar deg inn til en entreen med plass for omkledning.

  Stue
  Stuen er hjemmekoselig og lun og har flere vindusflater som slipper til rikelig med dagslys. Stuen er todelt med peisstue og spisestue i tilknytning til kjøkkenet. I peisestuen er det murt opp en åpen peis og i spisestuen er det montert en lukket vedovn.

  Kjøkken
  .Kjøkkeninnredning med overskap, underskap, malte profilerte fronter i heltre og heltre benkeplate. Frittstående hvitevarer i form av komfyr og kjøleskap.

  Bad
  Badet har gulvflater med tregulv, overflater med stående panel og himling med panel. Innredning med underskap med servant, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Rommet er dog ikke bygget som et komplett våtrom, men beskrevet som sanitærrom.

  Toalettrommet har gulvflater med tregulv. Overflater med stående panel. Himling med panel. Innredning med servant og forbrenningstoalett.

  Soverom
  Fritidsboligen har ett soverom. Soverommet har plass til både seng, nattbord og tilhørende oppbevaring.

  Gulvflater med lakkert furugulv, overflater med stående panel og himlinger med panel.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Hytta ligger i Skogbygda i Løten kommune. Det er kort avstand til fine tur- og friluftsområder.

  Det er ca. 17 km til Løten sentrum som kan by flere fasiliteter som dagligvare, bank, postkontor m.m. Løten Nærstasjon er en svært hyggelig og populær kafé som er blitt et samlingspunkt for lokalbefolkningen. På rådhuset finner man kino med flere ukentlige filmvisninger.

  Videre kan Løten kommune by på en rekke friluftsmuligheter. Om vinteren er Budor, som ligger ca 40 minutters kjøretur fra eiendommen, et populært sted med milevis av oppkjørte skiløyper. Her er det også et mindre alpinanlegg hvor store og små kan leke seg i snøen. Om sommeren er Rokosjøen et svært attraktivt område for store og små kun 7 kilometer fra eiendommen med blant annet flotte bademuligheter og sandvolleyballbane.
 • Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Innlandet Takstforretning v/ Tom Inge Jahnsen.

  Fritidsbolig oppført i 1980. Byggegrunn antatt med morenemasser. Noe synlig fjell. Fundamentert på lettklinkerblokker direkte på terreng. Saltakkonstruksjon. Plassbygde takstoler. Bordet undertak. Himling isolert med mineralull. Overbygget takkonstruksjon over inngangsparti og terrasse. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Understøttet med tresøyler. Takflatene er tekket med papphingel fra byggeår. Luftehatt for kloakk på tak. Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannspanel. Koblede glassrammer med 1+1 lags glass, antatt fra byggeår. Profilert enkel hovedytterdør i tre. Beiset/malt på utvendig side. Overbygd terrasse/inngangsparti på fasader mot vest, med adkomst fra inngangsparti. Fundamentert på søyler av lettklinkerblokker. Området under terrasse er ikke besiktiget grunnet adkomst, da sidene er kledd igjen med panel. Bjelkelag av konstruksjonsvirke. Gulv av malte panelbord. Malt tett rekkverk. Innlagt strøm. Areal på ca. 12 m² ved stue.

  Uthus med vedskjul og utedo. Antatt fra byggeår. Fundamentert på lettklinkerblokker. Yttervegger er kledd med tømmermannspanel. Saltak. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater og takshingel. Plassbygde tredører.

  Uthus/anneks, av ukjent byggeår. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med profilerte stålplater. Yttervegg kledd med tømmermannskledning. Trevindu med 1-lags glass. Profilert malt boddør.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Overflater: Veggpanel har glippe mot taklist flere plasser i stue.
  - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  - Sanitærrom: Rommet er ikke bygget som et komplett våtrom.
  - Grunnmur og fundamenter: Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe tele som vil kunne påvirke fundamentene og bjelkelag.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Taktekking: Observert sprekker og oppsprukne takshingel ved takfot.
  - Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Veggkonstruksjon: Værslitt og oppsprukket panel på fasade mot sør-øst.
  - Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har skjevheter. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr.
  - Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Observert muselort i lagringsrom under kjøkken.
  - Pipe og ildsted: Det er påvist sprukket varmeskjold i ovn. Observert riss og sprekker i peis og på brannmur.
  - Kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  - Elektrisk anlegg: Elektrisk anlegg i form av åpent ledningsnett.

  Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.et: BRA: 52 m² / P-rom: 52 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. et: Vindfang, stue, kjøkken, spisestue, soverom, sanitærrom og toalettrom

  I tillegg har eiendommen to frittliggende uthus på på 5 m² og 12m².

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedfyring:
  - Åpen peis i stuen
  - Lukket ved i spisestuen med tilknytning til kjøkkenet
 • Eiertomt på ca. 957,6 m². Tomten er opparbeidet med plen, naturlig vegetasjon og busker. Gressbelagt innkjøring på østsiden..

  Det gjøres oppmerksom på at en liten del av det minste annekset ligger på nabpen(Gnr 55, bnr 24, i nordvest) sin tomt. Det foreligger ingen skriftlig avtale vedrørende dette. Kjøper på tar seg risiko og ansvar for nevnte forhold.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Eiendommen har adkomst via privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett.

  Brukerene av vegen deler på kostnader og vedlikehold av vegen. Eier betaler ca kr. ......,- per år for dette.

  Eiendommen har vannforsyning fra grunnboret brønn. Avløp via infiltrasjon av gråvann ut i terreng på østsiden av eiendommen.

  På generelt grunnlagt skal det søkes om utslippstillatelse når en eindom har innlagt vann. Det gjøres oppmerksom på det ikke er søkt eller foreligger utslipptillatelse for vann-/avløpsanlegget for denne eiendommen. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi kr 157 010 per 2020
 • For 2022 er det følgende satser for kommunale avgifter som gjelder (inkl. mva.):
  Fritidsrenovasjon: Kr 1.537,50.
  Feie- og tilsynsgebyr: Kr 124,25.
  Eiendomsskatt: kr 1.319,-.

  Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, brøyting av veg, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse synes å stemme godt overens med dagens bruk, med et unntak. Det ene soverommet i de originale byggetegningene er i dag omgjort til dusj- og vaskerom, dog uten å tilfredsstille krav til våtrom.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2009, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2029.

  Feiing ble utført siste gang i 2022. Tilsyn ble sist gang utført i 2022. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved røykvarlsere og brannslokkerutstyr. ''Det må monteres røykvarslere. Slokkeutstyr er ikke kontrollert og vedlikeholdt. Pulverapparatet er eldre enn 10 år, må kontrolleres eller byttes ut.'' Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Løten kommune 2015-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen ligger i en hensynssone i Østre Skogbygd for bevaring av kulturmiljø (H570_19).

  Området forøvrig er også LNFR, med unntak fra naboeiendommen i nordøst som er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, nåværende.
 • Gnr. 255 Bnr. 31 i Løten kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen blant annet bemerket følgende:
  1. ''Ved montering av lufting gjennom taket for forbrenningsdo, oppstod lekkasje rundt røret. Dette er nå tettet, men man ser skjolder inne, som følge av dette.'' 2. ''Det er noen små sprekker i muren rundt peisen.'' 3. ''Det er funnet lort, sannsynligvis fra mus/flaggermus på loftet og i et lite rom under kjøkkengolvet. Jeg har aldri hørt eller sett mus inne eller i veggene, så nå kommer de seg nok ikke inn. Dette var nok før jeg kjøpte hytta. Jeg har lagt ut både åte og felle, men disse ble stående urørt.'' 4. ''Kurs for komfyr med komfyrvakt. Installasjon ifbm trykktank. Montert stikkontakt over varmtvannsbereder. Montert bryter for varmtvannsbereder. Brukt eksisterende bryter med motorvern for vannpumpe. Byttet bryter på bod/bad til 2pol. Byttet automatsikring til jordfeilautomat. Lagt utjevningforbindelse til vannledning. Utført av Mjøsen Elektro AS.'' 5. ''Alle bygningene er nymalt utvendig. Egeninnsats.'' 6. ''Ett rom som tidligere var soverom har blitt omgjort til dusj- og vaskerom. Dog uten å tilfredsstille krav til våtrom. Rørlegger- og elektrikerarbeid er utført av fagfolk.'' 7. ''Det legges opp til fiber nå, og strømkabler graves ned i jorda.'' 8. ''Kontroll av pipe og peis/ovn ble gjort nylig. Pålegg fra brannvesenet om å montere røykvarsler og sjekke brannslukningsapparat. Røykvarsler er nå ok, og det kommer nytt brannslukningsapparat før overtagelse.'' 9. ''Det er et godt miljø i den lille grenda.''
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 5,6 % av salgssummen, ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Andrea Duun
Karl Kristian Fjeld

Megler

Karl Kristian Fjeld

45 02 41 18

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev