aktiv-eiendomsmegling

LØTEN Venslihagen 2

LØTEN - Moderne frittliggende enebolig - Kun 1 ledig i byggetrinn 2 - Innflytningsklart

 • kr 3 490 000
 • BRA 82 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 490 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 022
 • Soverom2
 • ArealP-rom 77 m²
 • Tomt312.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 5 000 (Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi)) 6 342 (Omkostninger totalt) 3 496 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Venslihagen 2! Lekker innflyttningsklar enebolig. Pene og nøytrale overflater med en tidsriktig standard. Boligen inneholder blant annet stor stue i åpen løsning med kjøkkenet, to soverom, toalett og bad. Fin beliggenhet med kort avstand til Løten sentrum, skoler og turområder. Merk deg dette: -Gjennomgående lys og pen bolig -Carport inntilbygget boligen -Stor bod -Barnevennlig og attraktiv beliggenhet i Løten

Venslihagen 2, Innlandet

 • Tomt
  312.6m²

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 5 000 (Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi)) 6 342 (Omkostninger totalt) 3 496 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3412/18/27/20: 11.06.1996 - Dokumentnr: 6560 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: HRE
  Overført fra: Knr:3412 Gnr:18 Bnr:27
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.09.2020 - Dokumentnr: 3102169 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Overført fra: Knr:3412 Gnr:18 Bnr:27
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.02.2021 - Dokumentnr: 150819 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 20
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Grunn
  Sameiebrøk: 1/23


  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 5 000 (Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi)) 6 342 (Omkostninger totalt) 3 496 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Karl Kristian Fjeld

Megler

Karl Kristian Fjeld

45 02 41 18

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev