aktiv-eiendomsmegling
Ny, innflytningsklar og moderne enebolig med praktisk innhold på én flate. Fra stuen har du utgang til en solrik sydvestvendt terrasse. Pent opparbeidet tomt og inntilbygget carport med sportsbod i bakkant.
Ny, innflytningsklar og moderne enebolig med praktisk innhold på én flate. Fra stuen har du utgang til en solrik sydvestvendt terrasse. Pent opparbeidet tomt og inntilbygget carport med sportsbod i bakkant.

LØTEN Venslihagen 2

Ny, innflytningsklar og moderne enebolig på én flate. Solrik terrasse og pent opparbeidet tomt. Carport og sportsbod.

 • kr 3 490 000
 • BRA 82 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 8 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 498 342
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2022
 • Soverom2
 • ArealP-rom 77 m²
 • Tomt312.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 000 (Startkapital sameiet) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 5 000 (Dokumentavgift av tomteverdi på kr. 200 000,-) 8 342 (Omkostninger totalt) 3 498 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Velkommen til Løten og Venslihagen 2! Ny, innflytningsklar og moderne enebolig med praktisk innhold på én flate. Boligen har en god planløsning med et stort oppholdsrom, 2 soverom, bad og ekstra toalettrom. Fra stuen har du utgang til en solrik sydvestvendt terrasse. Pent opparbeidet tomt og inntilbygget carport med sportsbod i bakkant. Boligen holder en gjennomgående god og moderne standard - her kan du flytte rett inn i splitter ny og ubrukt bolig! Eiendommen ligger i et nyere og sentralt boligområde - Venslihagen, som ligger ca. 500 meter fra Løten sentrum. Her bor du med gangavstand til blant annet skoler, barnehager og Løten sentrum med nærbutikker, offentlig kommunikasjon. Området byr også på fine turmuligheter i nærmiljøet med gangveier og turstier i skogen. Her vil du trives!
Ilustrasjonsfoto. Pipeløp i stuen med mulighet for installering av vedovn om ønskelig.

Venslihagen 2, Innlandet

 • Tomt
  312.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 312,6m² som er seksjonert som tilleggsdel grunn til seksjonen. Tomten er opparbeidet med plen og det er plantet hekk i front. Gårdsplassen er asfaltert og belagt med belegningsstein. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Felles eiertomt for sameiet på ca. 2 396m². Fellesarealer vil bli ryddig og pent opparbeidet med gressplen, diverse beplantning og asfalterte internveger og parkeringsarealer.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et nyere og sentralt boligområde - Venslihagen, som ligger ca. 500 meter fra Løten sentrum. Her bor du med gangavstand til blant annet skoler, barnehager og Løten sentrum med nærbutikker, offentlig kommunikasjon. Området byr også på fine turmuligheter i nærmiljøet med gangveier og turstier i skogen. Boligfeltet ligger rett ved Løten idrettspark med aktivitetshall, fotballbane, friidrett, turnhall og Idrettens hus.

  Innhold
  Eneboligen har et praktisk innhold på én flate: 1. etasje: Entré, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse, 2 soverom, bad, toalettrom og teknisk rom/bod. Inntilbygget carport med bod i bakkant.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer som medfølger i handelen.

  TV/Internett/bredbånd
  Grunnpakke tv/bredbånd er inkludert i felleskostnadene.

  Parkering
  Parkering i inntilbygget carport.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 000 (Startkapital sameiet) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 5 000 (Dokumentavgift av tomteverdi på kr. 200 000,-) 8 342 (Omkostninger totalt) 3 498 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme i entré og på baderom. Pipeløp i stuen med mulighet for installering av vedovn om ønskelig.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 2.775,-. * Forbruk vann: Kr 42,75,- per kubikk. * Forbruk kloakk: Kr 48,31,- per kubikk. * Renovasjon: Kr 4.650,- (middels beholder - 140 liter). * Feie- og tilsynsgebyr: Kr 875,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info formuesverdi
  Det året boligen står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eierseksjonen: * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 11.06.1996 - Dokumentnr: 6560. Rettighetshaver: HRE. * Bestemmelse om nettstasjon, tinglyst den 30.09.2020 - Dokumentnr: 3102169. Rettighetshaver: Elvia AS. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler. * Seksjonering, tinglyst den 05.02.2021 - Dokumentnr: 150819. Opprettet seksjoner: Snr: 9. Formål: Bolig. Tilleggsdel: Grunn. Sameiebrøk: 1/23. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for 4 stk. eneboliger (Venslihagen 2, 4, 6 og 8) i 2022. Det er i denne anmerket mangler i forhold til utvendige arbeider; planering av grøntområdet, samt hus og utomhusarbeider hus 6-19. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til sameiets eiendom fra offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vensliterrasser fra 2007 og revidert i 2019. Reguleringsformål for eiendommen er småhusbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Løten kommune, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til fremtidig boligbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i hensynsone H410 som er sone med tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men eierseksjonsloven setter som begrensning at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 000 (Startkapital sameiet) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 5 000 (Dokumentavgift av tomteverdi på kr. 200 000,-) 8 342 (Omkostninger totalt) 3 498 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  8342

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris på kr. 50 000 ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 25 000,-. Videre har meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev