aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Lundahagen 1 og 3

LUNDEGREND Lundahagen 1 og 3

Heil tomannsbustad på Lunde med to leilegheiter | Naust med bryggje |

 • kr 2 350 000
 • BRA 196 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 350 000
 • Omkostningerkr 72 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 422 042
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 988
 • Soverom4
 • ArealP-rom 153 m²
 • Tomt1 144 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,00))   75 792,- (Omkostninger totalt)   2 425 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Lundahagen 1 og 3 og naust i Apalvika, få minutters gange frå Lundahagen 1 og 3. Tomannsbustaden på Lundahagen 1 og 3 er ein heil tomannsbustad med to leilegheiter i. Lundahagen 1: Entre, gang, 2 soverom, stove- og kjøken, bad, bod og rom/bod. Lundahagen 3: Entre, 2 soverom, stove- og kjøken, bad, og rom/bod. Leilegheitane er speilvente av kvarandre. Begge seksjonane er utleigd, og leigeavtalen kan fortsette om ein ynskjer. Det er tillagga med parkering med kvar av leilegheitane. Eigedommen har ein stor hage. I tillegg er det ein terrasseplatting framfor kvar av leilegheitene. Naustet Naustet er bygd i 2008. Naustet er ikkje isolert. Det er innreia andre etasje, og stort naustrom i 1.etasje med doble dører i front.

Lundahagen 1 og 3, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Leilegheit - Lundahagen 1
  Bruksareal
  1. etasje: 81 kvm Vindfang, 1 soverom, bod, rom, gang, bad og stove/kjøkken.
  Primærrom
  1. etasje: 81 kvm Vindfang, 1 soverom, bod, rom, gang, bad og stove/kjøkken.

  Leilegheit - Lundahagen 3
  Bruksareal
  1. etasje: 72 kvm Vindfang, 1 soverom, rom, gang, bad og stove/kjøkken.
  Primærrom
  1. etasje: 72 kvm

  Naust
  Bruksareal
  1. etasje: 26 kvm
  2. etasje: 17 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 26 kvm Naust
  2. etasje: 17 kvm Gang og innreia rom.  Tomt
  1144m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendomen har et relativt planert terreng. Det er plass til fleire biler på eiga tomt. Tunet er opparbeidet med grus. Tomten er opparbeidet med platting/terrasse, beplantning og hage med plen. Tomta på Lundahagen 1 og 2 er 1066 m². Nausttomta følgjer primært bygningskorppen til naustet, samt areal ut u sjø. Nausttomta er på 78,2 m² Kommunen skriv at arealet inkludrer sjø-arealet i matrikkelen.

  Beliggenhet
  Eigedomen ligger i et etablert byggefelt på Lundegrend på Tysnes. Nærområdet er bebygget med tilsvarende bebyggelse Eigedomen ligg fint til i eit veletablet spredt bustadområde på Lundegrend. Dette området byr på ein kombinasjon av naturskjønne omgivnader og nærleik til viktige fasilitetar. Det er få min. gåavstand på skogssti til flott badestrand og sandvolleyballbane. Området byr på nærhet til sjøliv og fiske, samstundes som det er flotte turmoglegheiter i skogs-og fjellterreng i umiddelbar nærhet. Bl.a. er det kort veg til turløype opp til Tysnessåta. Det er kun ca. 2-3 minutters kjøring til Lundegrend. Her finner ein stor barnehage og dagligvarebutikk. Det er skule i Våge og Uggdal. Det tar ca. 10 minutter å kjøra til tettstaden Våge, kvar ein har dei fleste servicetilbod. Her er det bl.a. fergeforbindelse til Halhjem i Os. Våge sentrum er ein flott stad for å tilbringe tid med familie og venner, med ein hyggelig atmosfære og vakker utsikt over fjorden. Dersom ein vil køyre fergefritt til Bergen, så kan ein køyra om Tysse/Samnanger på ca. 1 time og 50 minutter. Ved Hodnanes er det fergeforbindelse til Stord.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Spredd bustadbebyggelse.

  Byggemåte
  Boligen er oppført med ringmur. Yttervegger i trekonstruksjon, utvendig kledd med bordkledning. Vinduene har isolerglass, og ytterdør(er) i trevirke. Takkonstruksjonen i trevirke med yttertak av betongtakstein, med tilhørende beslag. Uteområde med platting i tilknytning til boligen. Naust med normal standard, byggeår: 2008. Fundament av betong/murkonstruksjon, ellers oppført i trekonstruksjoner. Utvendig fasade med bordkledning. Taket er tekket med profilerte alu./stålplater. Ytterdør og vinduer i trevirke. Det er montert port i front. Bygget er ikke isolert, men innredet loftsetasje.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kommentar frå takstmann: Jeg har mottatt en utfylt egenerklæring for eiendommen. Det skal også fylles ut en egenerklæring som skal følge salgsoppgaven. Vi anbefaler at eventuelle interessenter leser gjennom skjemaet, da det kan inneholde relevante og nyttige opplysninger som ikke er beskrevet i denne rapporten. I forkant av befaringen ble eieren/oppdragsgiveren bedt om å legge frem egenerklæring, eventuelle tidligere salgsdokumenter, tegninger, tilsynsrapporter, fakturaer og annen relevant informasjon og dokumentasjon om eiendommen og boligen. Om disse dokumentene/opplysningene er fremlagt, vil dette fremgå i rapporten under relevante avsnitt. Jeg har også hentet informasjon fra eiendomsverdi, infoland og eiendomsregisteret, dette gjelder opplysninger om eiendommen som blant annet tomteareal, hjemmelsforhold, osv. Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger Det er avvik mellom planløsning på de byggemeldte tegningene og dagens bruk, dette gjelder bod som benyttes i dag som soverom. Tilbyggene er heller ikke byggemeldt og godkjent. Det er skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller apparat er eldre enn 10 år Røykvarslere og slokkeutstyr er ikke funksjonstestet. - Det anbefales at det blir gjennomført jevnlige kontroller av både røykvarslere og slokkeutstyr Registrerte avvik: - Brannslukningsapparatet er eldre enn 10 år.

  Innhold
  EGENERKLÆRING: Spørsmål for alle typer eiendommer 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Nei Ja Initialer selger: HD, AD 1 Document reference: 1504230091 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Beskrivelse Avvik på feieluke. 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Beskrivelse Skjeve gulv og setningsskader. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Beskrivelse Observert mus på loftet. 10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? Beskrivelse Observert skjeggkre. 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Beskrivelse El-sjekk i mai 2022. Feil/mangler har blitt utbedret. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse Utført maling/vedlikehold av fasaden. 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Beskrivelse Tomansboligen brukes primært til utleige. Initialer selger: HD, AD 2 Document reference: 1504230091 17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Beskrivelse Ja, er godkjent hos kommunen. 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Beskrivelse Bygget ekstra rom i hver leilighet. 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Beskrivelse Påvist vannlekasje på kjøkken.

  Standard
  Boligen er innredet over et plan, ellers er det et kryploft på boligen. Innvendige overflater har en normal standard. Våtrom og kjøkken har en eldre og lavstandard etter dagens krav. Bad leilegheit 3 Golv: belegg Vegg: våtromstapet Tak: malte plater i takl Utstyrt med: toalett, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og innredning med servant. Bad leilegheit 1 Golv: belegg Vegg: malte plater Tak: malte plater Utstyrt med: toalett, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og innredning med servant. Kjøken leilegheit 1 Golv: Vegg: Tak: Utstyrt med: komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Ein gjer merksam på at det som regel vil vera diverse mindre hol i overflater etter bilete/hyller osb, og noko misfarging/skjolder der bilete/hyller/ møblar osb. har vore plassert. På golv vil det som regel vera diverse slitasje, og noko misfarging/riper osb der møblar har vore plassert. Dette vert ansett som normalt for ein brukt bustad. Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport av David Haltvik. Denne er vedlagt salsoppgåva. Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tlilstandsrapporten. Drenering Taknedløp er avsluttet over bakkenivå og bør ledes videre i drensrør i grunnen for å unngå unødvendig fuktbelastning. Viser til anbefalte tiltak og/eller ytterligere undersøkelser som er nevnt over. Vurderingen av eventuelle tiltak bør også sees i sammenheng med vurderingene under "krypkjeller" og/eller "rom under terreng". Balkong, terrasse, platting: Ved leilighet 3 Det bærer preg av manglende vedlikehold. Det bør påregnes vedlikehold og utskiftinger. Balkong, terrasse, platting: Ved leilighet 1 Det bærer preg av manglende vedlikehold. Det bør påregnes vedlikehold og utskiftinger. Vinduer og dører Alder og tilstand gjør det nødvendig å foreta jevnlig vedlikehold, og eventuelt utskifting av eldre vinduer/dører. Vinduer/dører bærer preg av manglende vedlikehold. Noen vinduer/dører tar i karm, som medfører behov for justering. Det er også utetthet som fører til luftlekkasjer, bedre tetting eller pakninger bør utbedres. Alder på glassruter medfører en risiko for at glassruter kan punktere i tiden fremover Yttervegger Utvendig fasade har tegn på slitasje og værpåkjenning, med behov for vedlikehold. Det er stedvis noen råteskader i bordkledningen. Det bør gjøres lokale reparasjoner på disse stedene. Det mangler musebånd i nedre kant av konstruksjon. Dette anbefales å montere for å redusere risikoen for at mus kan komme inn. Det er ingen eller lite lufting i nedre kant av kledning. Dette medfører at fasaden må jevnlig vedlikeholdes for å unngå at fuktighet trekker inn i konstruksjonen. Det er òg en større risiko for fukt-/ og råteskade i ytterveggen. Ved utskifting av kledning, anbefales det å etablere luftespalte mellom kledning og yttervegg. Loft (konstruksjonsoppbygging) Luftekanal på loft mangler isolasjon rundt røret, dette kan føre til kondens og bør utbedres Taktekking Halvparten av den forventede levetiden er brukt opp. Alder gjør det nødvendig å foreta jevnlig kontroll, ev. utskiftning av alderssvekkende deler for å unngå lekkasjer. Ved omlegging/utskifting av taktekking bør man også vurdere utskifting av tilhørende beslag, takrenner, vannbord og vindskier. Det er mosegrodd taktekking, dette bør fjernes med en børste eller mosefjerner for å opprettholde levetiden på taktekkingen. Ildsted/Skorstein Skorstein med ildsted i stue/kjøkken. Avvik: Skorstein over tak er vurdert under punktet "taktekking". Øvrig del av skorstein og ildsted er ikke et av kontrollpunktene i forskrift til avhendingslova og tilstandsgrad er satt på bakgrunn av registrerte avvik fra tilsyn fra feiervesenet. For ytterligere opplysninger, henvises det til eier/tilsynsrapport. Avløpsrør Halvparten av den forventede levetiden er passert for eldre avløpsrør. Dette øker risikoen for skader, og det vil være nødvendig å foreta utskiftinger i tiden fremover. Det anbefales å skifte ut eldre avløpsrør i forbindelse med en eventuell oppgradering av våtrom og kjøkken. Vannledninger Halvparten av den forventede levetiden er passert for eldre vannledninger. Dette øker risikoen for skader, og det vil være nødvendig å foreta utskiftinger i tiden fremover. Det anbefales å skifte ut eldre vannledninger i forbindelse med en eventuell oppgradering av våtrom og kjøkken. Varmesentral: Leilighet 3 og 1 Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. På grunn av alderen, øker sannsynligheten for feil som krever reparasjon eller utskifting. Varmtvannsbereder: Leilighet 3 og 1 Berederen har- eller passerer snart 20 år og har en usikker restlevetid før den må skiftes ut. Selv om varmtvannsberederen fungerer nå, kan det plutselig oppstå funksjonssvikt eller lekkasje på eldre varmtvannsberedere. Berederen har ikke tilgang til sluk, eller det mangler tilfredsstillende lekkasjesikring. Det er lurt å flytte berederen til et rom med vanntett gulv og tilgang til sluk, eller å installere en automatisk vannstopper som vil registrere en lekkasje og stenge vanntilførselen. Selv om automatiske vannstoppere ikke hindrer lekkasjer, kan de effektivt redusere vannmengden ved en lekkasje og dermed redusere følgeskadene. Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i tlilstandsrapporten. Grunnmur og fundament Det er store setningsskader/skjevheter i grunnmur/fundament som tilseier at det må påregnes ytterligere undersøkelse og vurdere tiltak deretter. (TG3). Det er en uavklart situasjon og kostnadsestimat er vanskelig å sette uten videre undersøkelser. Etasjeskille og gulv på grunn Det er målt høydeforskjell på over 30 mm (målt ca 90 mm i stue/kjøkken i leilighet 3. det er målt ca 135 mm i stue/kjøkken i leilighet 3). (TG3) Kjøkken: Leilighet 1 Ved bruk av fuktindikator registrerte jeg utslag på fukt ved innredningen. Det er lekkasje fra vann/avløpsledning som har medført skade med behov for utbedring. (TG3) Våtrom: Bad, leilighet 3 og 1. Rommet må innen kort tid oppgraderes for å tåle normalt bruk etter dagens krav til våtrom. På grunn av alderen på rommets installasjoner, tettesjikt/membran og eldre sluk, er det økt risiko for skader og følgeskader. Det er derfor ikke gjennomført en detaljert tilstandsanalyse For å oppfylle dagens krav til våtrom, innebærer det ofte totalrenovering som medfører betydelige kostnader. Estimatet gjelder for dette. Rommet benyttes i dag. Det er opp til ny eier å ta stilling til om de vil bruke rommet slik det fremstår i dag med den risikoen det innebærer, eller gjøre en oppgradering av rommet. - Kjøkken leilighet 1: Her har seljar meldt skaden inn til forsikringsselskapet. Det er avklart at det er ein skade som dekkes av forsikringen. Seljar har sjekka dette etter takstmann var i bustaden. Seljar avventer å gjere tiltak slik at kjøper vil få moglegheit til å påverke utbetringa, dersom ein ynskjer å kombinere dette med andre tiltak. Ta kontakt med meklar for meir infomrasjon.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Vaskemaskiner følgjer ikkje med

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Boligen er tilbygget i 2000 (utvendig bod i bakkant) og 2016 (soverom ved stue). Delvis vedlikehold/utskiftinger av innvendige overflater. Det er montert 2 stk luft-til-luft varmepumpe i ca 2014. Listen er ikke utfyllende, men basert på informasjon fra eier/oppdragsgiver, eventuelt supplert med egne observasjoner.

  Parkering
  Det er plass til flere bilen på egen tomt

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  83598955

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,00))   75 792,- (Omkostninger totalt)   2 425 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk Varmepumpe Vedomn Oppvarming i boligen består av elektrisk oppvarming, luft-til-luft varmepumpe, og skorstein med ildsted i stue/kjøkken. Det er vannledninger av kobber og avløpsrør av plast. Elektrisk anlegg med automatsikringer. Ventilering består av mekanisk avtrekkssystem og naturlig ventilasjon.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7545

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Avløp kr 4780,- Renovasjonsavgift kr 5530,- (2 abonnement)

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt på Lundahagen 1 og 3: 2866,- Eiendomsskatt på naustet kr. 873,-

  Formuesverdi primær
  491780

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1770407

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Vannavgift
  5500

  Vannavgift år
  2023

  Info vannavgift
  Privat vatn via Lunde Vasslag

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Gnr. 113, bnr. 82 (Lundahagen 1 og 3) På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4616/113/82: 28.10.2002 - Dokumentnr: 9834 - Best om garasje/parkering Rettighetshaver: Knr:4616 Gnr:113 Bnr:112 - Gnr. 113, bnr. 112 har følgjande rettigheter på gnr. 2, 63 og 82: Gangstirett over gnr. 113, bnr. 2 og gnr. 63 frå offentleg veg og fram til parsellen. Eigar av bnr. 63 kan flytta gangstien derdom nye kommunaltekniske anlegg krev at terrenget vert endra. Parsellen har rett til ien parkeringsplass på gnr. 113, bnr. 82. Det står vidare: Gnr. 113, bnr. 112 har desse plikter andysynes gnr. 113, bnr. 30: Gnr. 113, bnr. 30 har gangveg over bakre del av fen frådelte parsellen bnr. 112.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest ifm. nybygg, bustad med 2 husvære. Det foreligger godkjente byggeteikninger frå 1988. Det er sidan byggeår bygd på med eit ekstra soverom. Dette er ikkje byggemeldt eller godkjent. På byggeteikning første gang er det eine rommet merka som bod. Det er gjort ein ombygging og påbygging til rom nytta som soverom og rom til bod i leilegheit 1 og eit ekstra rom brukt som soverom i leilegheit 3. Det er tatt litt av arealet til det eine soverommet og bygd på soveorm på begge leilegheitane. Dette er ikkje byggemeldt. Kommunen opplyser at det ikkje finnes ferdigattest for naustet.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett. Eiendommen er tilknyttet privat vatn. Det er offentleg veg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedommane ligg i område for bustad og naust til naustet. Reguleringsplan for Lundehagen gnr. 113, bnr. 2

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,00))   75 792,- (Omkostninger totalt)   2 425 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  72042

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15,990 ,- oppgjørshonorar kr  7,500,- og visninger kr 2.200 , -.Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 12.972 ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev