aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Landerudvegen

Lyngdal i Numedal Landerudvegen 980

Romslig og praktisk hytte med stort uthus - Landlig nær Haugsjø - Vei frem - Innlagt strøm. Moderniseringsbehov

 • 690 000
 • BRA 116 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING690 000
 • OMKOSTNINGER33 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER723 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 965
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 65 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 518 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  723 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Gang, mellomgang, stue, kjøkken, 3 soverom og disponibelt rom.
Uthus på 51 kvm og utedo.

Landerudvegen 980, Viken

 • Eiendom med påstående hytte og uthus på stor selveier tomt.
  Eldre hytte med en praktisk planløsning.
  Romslig stue og 3 soverom, og muligheter til oppgraderinger, strøm innlagt.
  Normal standard alder tatt i betrakning, men det må påregnes en generell oppgradering av alle rom.
  Se detaljer i tilstandsrapport.
 • Eiendommen ligger med gode utsiktsforhold over Haugsjø og omkringliggende fjell.
  Området har en flott natur med et rikt dyreliv, så her har du gode turmuligheter, sommer som vinter, eller du kan ta deg en fisketur ved eller på Haugsjø, valget er ditt. Det er kort avstand til Lyngdal fra Kongsberg., ca 38 km til hytta.
 • Området består hovedsakelig av spredt hyttebebyggelse og gårdsbruk.
 • Se kartskisse.
  Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Hytten er oppført grunnmur med krybkjeller.
  Reisverk med panel og saltak.
  Se detaljer i tilstandsrapport.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport.
  Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3 og som kan medføre kostnader.
  TG3
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Etasjeskille og krybkjeller ; Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp.
  Eldre pulverapparat.
  Takrenner i metall. Skader og enkelte mangler. Ukjent om det er montert takstige og snøfanger.
  Trebjelkelag med stubbloft og mineralull mot krypkjeller.
  Ved befaring fremstår deler av bjelkelaget i dårlig stand. Stubbeloft har falt ned på flere steder og isolasjon har falt ned.
  Lokale råteskader i bjelkelaget.
  Krypkjelleren må påregnes utbedret grunnet fuktighet. F.eks å legge plast på grunn.

  TG2
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Vinduer er gamle.
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.
  Sikringsskap i gang med skruautomater (sikringer).
  Det er åpent ledningsnett. Ukjent om det har vært kontroll av anlegget.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Se rapport for detaljer.
 • Hytte: 65 Bra
  Uthus: 51 Bra


  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, 3 Soverom, Stue, kjøkken og bod
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Jøtul 602 vedovn i stue, ellers elektriske.
 • Tomten er opparbeidet med gårdsplass og vei.
  Ellers naturtomt
 • Oppstillingsplass på egen tomt.
 • Opparbeidet vei over grunneiers tomt, det blir tinglyst rettighet til bruk.
 • Formuesverdi kr per
 • Kr. 3 140 pr. år
  Eiendomsskatt tilkommer eiendommen, grunnlaget er ikke klart ennå da eiendommen nylig er matrikulert ut fra hovedeiendommen.
 • Strøm, forsikring, brøyting, kommunale avgifter.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Eldre heftelser og servitutter, som er overført fra hovedbølet blir ikke slettet, eiendommen blir overlevert uten pengeheftelser.
 • LNF område med spredt hyttebebyggelse og gårdsbruk
 • Gnr. 66 Bnr. 29 og Gnr. 66 Bnr. 2 Fnr. 6 i Flesberg kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på hytten. Selger har ikke utarbeidet en egenerklæring, salget skjer ved fullmakt.
  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hytten selges som den fremstår, det blir ikke foretatt ytterlig rengjøring eller rydding av hytte eller tilhørende garasje og tomt.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 17 800,- oppgjørshonorar kr 3 000,- og visninger kr 1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-.
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 9 185,-. Utleggene omfatter fotograf, opplysninger og sikring.
  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg, tilrettelegging og markedspakke.
  Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Carlos Luis Sandum Alvarado Mora
  Ivar Sandum
Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev