aktiv-eiendomsmegling
Båthuset er markert på bildet. Det er på ca. 5,0 x 11,0 meter.
Båthuset er markert på bildet. Det er på ca. 5,0 x 11,0 meter.

LYNGDAL Neseveien Båthus

Lyngdal/Neset boligfelt -Fint innredet båthus med båtheis og loft! Sjelden mulighet.

 • kr 1 880 000
 • BRA 55 m²
 • Prisantydningkr 1 880 000
 • Omkostningerkr 64 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 944 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt125 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 880 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 880 000,00))   64 042,- (Omkostninger totalt)   1 944 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har for salg et fint båthus ved Neset boligfelt. Båthuset er på ca 5,0 x 11,0 meter. Det er innredet loftsrom med 2 ekstra rom. Her er isolert både tak, vegger og gulv. Båthuset har gode fasiliteter, bl.a. båtheis og forsterket bjelkelag. Båtheisen har vært brukt til å heise båt med vekt på ca 2 300 kg. Hørman leddport (liten skade nederst på portledd). Kledd innvendig. Sikringsskap uten innmat. Klargjort med spottekasser, strømuttak og lyspunkter. Strøm er ikke påkoblet men det foreligger avtale med nabotomt som eier bårplassen ved siden av båthuset hvor man kan koble seg på strøm med undermåler samt vann fra samme tomt. Dette har nabo planer om å gjøre i nær fremtid og en må påregne å dele kostnader til dette på 3 stk om en vil være med på dette.

Neseveien Båthus, Agder

 • Tomt
  125m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomt til båthus.

  Beliggenhet
  Ved Rosfjorden.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Parkering
  Ingen tilhørende parkering.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 880 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 880 000,00))   64 042,- (Omkostninger totalt)   1 944 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Nei.

  Info om eiendomsskatt
  Ingen eiendomsskatt p.t. i Lyngdal kommune.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4225/62/171: 19.05.2015 - Dokumentnr: 437609 - Jordskifte Grensegangsak 1010-2014-0030 Svenevik Ytre, gnr. 62
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.10.2018 - Dokumentnr: 1483764 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:201
  Uteglemt registrert
  Rettet etter tingl. §18
  02.11.2018. Arkivref. 18/57559-1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.03.2023 - Dokumentnr: 273100 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:201
  10.05.2006 - Dokumentnr: 227770 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4225 Gnr:62 Bnr:40
  12.10.2018 - Dokumentnr: 1399360 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4225 Gnr:62 Bnr:201
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1656738 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1032 Gnr:62 Bnr:171
  23.02.2023 - Dokumentnr: 201397 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4225 Gnr:62 Bnr:209
  Elektronisk innsendt
  17.10.2018 - Dokumentnr: 1419899 - Bestemmelse om parkering Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:179


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Ikke innlagt vann og avløp. Privat vei ned.

  Regulerings- og arealplanner
  Regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 880 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 880 000,00))   64 042,- (Omkostninger totalt)   1 944 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  64042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 37 500 for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 5 000 ,- og visninger kr 2500 , -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  15 000,-. Utleggene omfatter salgsoppgaver, opplysninger fra kommunen, tinglysningsgebyr. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev