aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Rosfjord Hygge!

Lyngdal Rosfjord Hygge

Rosfjord Hygge -Svært solrike tomter i sjøkanten med felles brygge og mulighet for båtplass -Lyngdals beste beliggenhet?

 • 2 750 000
 • PRISANTYDNING2 750 000
 • OMKOSTNINGER84 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 834 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
  --------------------------------------------------------
  84 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 834 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Rosfjord Hygge, Agder

 • Rosfjord Hygge er ikke bare et sted å bo. Det er en livvstil. Morgensol og morgenbad. Vakker solnedgang hele året. Båtplass rett nedenfor huset, med en vakker fjord å utforske. Nærhet til noen av Lyngdals fineste turstier og områder. En liten sykkeltur unna et pulserende og sjarmerende sentrum. Og en liten strandpromenade unna Sørlandsbadet. Et huskjøp i Skomrak blir rammen rundt livet ditt.

  Det finnes ikke mange steder som Rosfjord Hygge. Ikke i Lyngdal, ikke på Sørlandet og ikke i Norge. En unik mulighet til å bo tett på naturen - både den blå og den grønne - og samtidig sentralt. Tett på sentrum, butikker, restauranter og treningssentre - men idyllisk, rolig, grønt og maritimt.
  Et helhetlig bilde vi svært sjeldent ser i tomter. Rosfjord Hygge har alt du drømmer om i et hjem. Området på Rosfjord har en lang historie, og har blitt en del av Lyngdals identitet og en scene for gode opplevelser. Med vakker strand, Sørlandsbadet, Rosfjord Strandhotell, turstier til Månen, Rosfjorden og blått hav så langt du ser. Juli måned er travel på stranda, med koselig folkeliv både på land og til vanns. Resten av året er det solnedgangen, roen, havet og følelsen av å bo tett på naturen som vil prege livet på Rosfjord Hygge.

  Rosfjord Hygge består av 9 eneboligtomter og 6 boliger i rekke. Alt selges uten byggeklausul, men med sterke føringer for estetisk utførelse. Inkludert i tomtekjøpet er fire timer med arkitekt. Tomtene har god avstand til hverandre. Istedenfor å bygge tettere på hverandre har vi valgt å fokusere på hageareal og friareal. Samtlige enheter vil ha gode solforhold og utsikt mot fjorden. Her kan du våkne opp, åpne dørene til terrassen, og slippe
  sjølufta inn. Det er lagt inn krav om sedumtak slik at utsikten fra rekke to eller tre ikke blir forringet. Det grønne elementet er en vesentlig faktor i hele prosjektet. Hver enhet har mulighet til å skape sin egen skjermede private grønne oase utenfor huset. På Rosfjord Hygge har vi lagt
  ekstra vekt på bokvaliteter knyttet til møteplasser for gode naboer. Det planlegges et bryggeareal med badeområder, båtplasser, sittegrupper, beplantning og vakker belysning på kveldstid. En lekeplass i skogen og langs bekken som renner gjennom feltet. Det følger med mulighet til å
  kjøpe båtplass. På Rosfjord Hygge er det rom for det gode nabomøtet.


  Tomtene er for salg etter prisantydning og ikke fastpriser - dvs. flere kan inngi bud på samme tomt.
  4 tomter SOLGT
 • Det er regulert til eneboliger og flermannsboliger i feltet.
 • Tomt 1-3 leveres som steinfylling 50 cm under ferdig gulv. Tomt 5-8 leveres som grovplanerte morenemasser 50 cm under ferdig gulv. Vann/avløp/strøm og fiber til tomt. De to tomtene på BF4/tomt 4 og BF 11 leveres som råtomter med vann/avløp/strøm og fiber til tomtegrense.
 • Tomteareal og prisantydninger:

  Tomt 1 - SOLGT
  Tomt 2 - SOLGT
  Tomt 3 - SOLGT
  Tomt 5 - ca 500 kvm - kr. 2 750 000,- + omk
  Tomt 6 - ca 500 kvm - kr 2 750 000,- + omk
  Tomt 7 - ca 500 kvm - kr 2 750 000,- + omk
  Tomt 8 - ca 500 kvm - kr 2 950 000,- + omk
  Tomt 4 - SOLGT
  BF11- ca 678 kvm - kr 2 800 000,- + omk

  Tomtene er ikke endelig oppmålt og avvik må påregnes.
  Tomtene er for salg etter prisatntydning og ikke fastpriser - dvs. flere kan inngi bud på samme tomt.

  Kjøper har tilgang på fellesanlegget på lik linje
  med andre tomtekjøpere i feltet. Fellesområder er planlagt ferdigstilt samtidig med tomtene.

  Mulighet for båtplass som blir lagt opp på bryggene. Kjøper tegner egen kontakt på båtplass med en årlig avgift som skal drift og vedlikeholdskostnader.

  Parkering på egen tomt. Det blir laget felles parkeringsplass og gjesteparkering i feltet.

  Det blir også bygget 3 stk boliger i rekke, totalt 6 enheter - kontakt megler for mer informasjon rundt disse!
 • Påkobling til offentlig vann og avløp. Det må påregnes påkoblingsavgift til Lyngdal kommune ved ferdig bygget bolig, for tiden kr 25 000,- inkl. mva. totalt. Fellesvei i feltet er ferdig asfaltert. Det blir en privat vei ned fra riksveien, som vil si at det skal lages en velforening e.l som håndterer brøyte og
  strøavtale. Avfall i felles nedgravd anlegg.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
  Ikke fastsatt.
 • Når bolig er ferdig bygget vil det tilkomme offentlige avgifter iht kommunens standard satser for vann, avløp, brannsyn/feiing og renovasjon.
 • Når bolig er ferdig bygget vil det tilkomme
  kostnader til strøm, forsikring, kommunale
  avgifter m.v.
  Det vil være pliktig medlemskap i velforening.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Tomtene er regulert til boligformål. Reguleringsplan med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

  Utnyttelsesgrad:
  Tomter innenfor BF1, BF2, BF11 tillates bebygd med inntil 200 m2 total
  BYA per tomt. BF3 tillates bebygd med inntil 180 m2 total BYA.

  Takform:
  Innenfor BF1 - BF3 og BF11 skal ny bebyggelse ha pulttak eller flatt tak. Det skal legges Sedum på tak.

  Høyder og koter:
  All bebyggelse innenfor BF1 - BF11 tillates oppført i 2 etasjer. Ved pulttaksløsning eller flatt tak er maksimal gesimshøyde 7,0 m
  Bolig i BF 11 skal oppføres i tre plan med tilbakefylt sokkeletasje og 1. etasje. Sokkeletasje kan inkludere P-plasser.

  Se vedlagte reguleringsbestemmelser i salgsoppgaven.
 • Tomter er under fradeling fra hovedbruket Gnr. 173 Bnr. 1 i Lyngdal kommune. Hver tomt får eget bruksnummer.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale med megler.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon tilsvarende kr 45 000,- pr solgte tomt. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 0-, oppgjørshonorar kr 3500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og øvrige vederlag i henhold til oppdragsavtale totalt ca. kr 16 200,-. Utleggene omfatter fotografering, salgsoppgaver, markedsføring, opplysninger fra kommunen, tinglysning sikringsobligasjon, grunnboksutskrift m.v. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt honorar utført arbeid. Alle beløp er eks. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stig Brede Ubostad
Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev