aktiv-eiendomsmegling
DJI_1771

LYNGDAL/HAGEKLEIVA - Meget sentralt beliggende og solrike utsiktstomter uten byggeklausul*

 • 850 000
 • PRISANTYDNING850 000
 • OMKOSTNINGER37 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER887 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  37 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  887 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
DJI_1789

Hagekleiva boligfelt, Agder

 • Med sin sentrale og samtidig landlige beliggenhet er Hagekleiva en fantastisk plass å bo for liten og stor. Tomtene her ligger meget fint til med flott utsikt over Romsletta og gode solforhold. Noen av tomtene har fjordutsikt. Boligområdet ligger like øst for Lyngdal Handelspark på Rom i Lyngdal. I Handelsparken finner du alt av matbutikker, kaféer, klesbutikker, bank og ellers det aller meste man trenger i hverdagen. Det er også kort vei til nærmeste holdeplass for buss, skole og idrettshall. Like i utkanten av boligområdet ligger Rom gårdsbarnehage. Det skal opparbeides flere lekeplasser i boligområdet, i tillegg til at området grenser til store friarealer som gjør området meget barnvennlig. I utkanten av området renner idylliske Litleåna som svinger seg flott gjennom det fine kulturlandskapet. Badeplass i Hagehølen - denne har nå blitt flott oppgradert!

  Boligfeltet begynner nå virkelig å ta form - det er fortsatt noen ledige tomter i byggetrinn 1, og mange flotte tomter for salg nå i byggetrinn 2 og 3 - ta gjerne kontakt megler for å bli vist rundt i feltet - her finner du tomter for enhver smak og mange fine muligheter for ditt nye drømmehus!

  Tomtene selges med vei, vann og kloakk og strøm lagt til tomtegrensen. Noen av tomtene er i tillegg ferdig opparbeidet.
  *Som privatperson kjøper du eneboligtomtene uten klausul. Dersom kjøper er næringsdrivende/utbygger (har org.nr.) skal hovedleveransen til
  boligen kjøpes fra Montér Lyngdal eller Birkeland Bruk AS.

  Kom gjerne innom oss i Aktiv eiendomsmegling i Handelsparken for en prat!
  Besøk også prosjektets hjemmeside på www.hagekleiva.no.

  Velkommen!


  For å laste ned prisliste, reguleringskart m.v. - klikk på link "Bestill prospekt fra tilbyder" til høyre i margen på finn.no eller kontakt megler. Priser fra kr 650 000,- og oppover.
 • Området vil i hovedsak bestå av eneboliger, samt leilighets- og småhusbebyggelse.
 • Fra E-39, ta inn på Fiboveien ved Handelsparken - kjør 200 meter før du tar inn mot Hagen og følg veien opp til Hagekleiva. Ved innkjøringen til området er det satt opp oversiktsskilt med kart og hver tomt er merket med tomtenummer.
 • Tomtene består av eneboligtomter, tomt til fortettet bebyggelse og en tomt til tomannsbolig. Eneboligtomtene har varierende størrelse på 550 m2 til 840 m2.
  Tomtegrenser og arealer som fremkommer av reguleringsplan og salgsoppgaven er omtrentlige på tomter som ikke har blitt matrikkelført (ikke har eget bruksnummer). Mindre justeringer kan forekomme i forbindelse med oppmåling av disse uten at dette vil ha noen innvirkning på prisen. Avvik må aksepteres av kjøper. Vei, vann, kloakk og strøm blir lagt til tomtegrensen. Noen av tomtene er ferdig opparbeidet, forøvrig selges tomtene slik de fremstår uten videre opparbeidelse.
 • Eneboligtomtene har varierende størrelse på 550 m2 til 840 m2.
  Se vedlagt prisliste for størrelser, pris og oversikt over hvilke tomter som er opparbeidet.
 • Offentlig. Vei, vann og avløp blir lagt til tomtegrensen. Tilkoblingsavgift for vann og avløp er på kr. 25 000,- inkl. mva. og betales av kjøper.
  Felles stikkveger merket med f_v1 - f_v11 i reg.plan er private, og tomteeierene vil ha
  ansvar for fremtidig vedlikehold.
  Alle hovedveier merket med o_v1-o_v8 er offentlige, og vil bli overtatt av kommunen.
 • Ligningsverdi er ikke fastsatt.
 • Når boligen tas i bruk, vil standard vann-, klaokkavgift og renovasjon påløpe etter
  kommunens standardsatser.
 • Nå boligen er bygget er det faste løpende kostnader på strøm, kommunale avgifter, renovasjon, forsikring m.m.
 • Det skal fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Tomten må bebygges innen 5 år.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det vil bli lagt fiberkabel frem til hver tomtegrense. Abbonement og tilkobling vil være kjøpers ansvar.
  Tomt 1, 2, 4, 7, 8, 59, 60, 71, 72 og 77 har fått eget matrikkelnummer. De resterende tomtene vil bli matrikkelført.

  Kommunen og utbygger har inngått en avtale vedr. utbygging av området,
  denne inneholder bl.a. bestemmelser om hva som skal tinglyses på tomtene.
  Bestemmelsene, som er vedlagt bak i prospektet, er/vil bli tinglyst på tomtene.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det stilles krav av Lyngdal kommune at det skal opprettes en velforening for feltet.
  Velforeningen skal ha ansvar for fremtidig vedlikehold av lekeplasser og fellesareal.

  Byggeklausul: Når kjøper er en privatperson står kjøper fritt til å velge entreprenør og
  leverandør av bolig. Kjøper må likevel akseptere at kjøpers navn/tlf. blir gitt til eierene i
  Hagekleiva Eiendom AS slik at de kan tilby sine leveranser i forbindelse med bygging.
  Dersom kjøper er næringsdrivende/utbygger (har org.nr.) skal hovedleveransen til
  boligen kjøpes fra Montér Lyngdal eller Birkeland Bruk AS.

  Tomtene overtas uten pengeheftelser.

  Følgende er tinglyst på bnr. 10:
  03.03.2011 174804- Bestemmelse om veg
  21.06.2012 495205- Bestemmelse om vann/kloakkledning. Rettighetshaver: Lyngdal kommune.
  Inneholder også bestemmelse om adkomstrett, bebyggelse, drensvann/stikkrenner m.v., murer hekker og annen beplantning, anlegg og vedlikehold av ledninger. Med flere bestemmelser.

  Kopi av grunnboksutskrift kan fåes hos megler.

  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av
  erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
 • Området ligger innenfor reguleringsplanen for Hagekleiva Boligfelt, som er vedtatt i Lyngdal Kommunestyre 09.12.10. Tomtene er regulert til boligbebyggelse - frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
  Det er totalt 84 tomter i Hagekleiva. Ledige tomter fremkommer av prislisten og kart.
 • Gnr. 157 Bnr. 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 39 i Lyngdal kommune. Tomt 1, 2, 4, 7, 8, 59, 60, 71, 72 og 77 har fått eget matrikkelnummer. De resterende tomtene vil bli matrikkelført.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Karl Gunnar Mersland
Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev