aktiv-eiendomsmegling
Image92

Lyngdal Rosfjordveien

Lyngdal/Hamran - To flotte boliger i prosjektert tomannsbolig - svært sentralt i Hamran!

 • 3 980 000
 • BRA 168 m²
 • PRISANTYDNING3 980 000
 • OMKOSTNINGER16 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 996 342
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • AREALP-rom 153 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 980 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 600 000,-))
  --------------------------------------------------------
  16 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 996 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Rosfjordveien og to flotte boliger på en svært sentral tomt i Hamran, like ved Lyngdal sentrum. Her har vi for salg en vertikaldelt tomannsbolig med to boliger som vil være topp moderne og med høy standard. Boligene er ikke bygget enda men kan kjøpes under oppføring.

Prisen på boligene er som følger:
Første bolig: kr. 4 100 000,- + omk.
Innerste bolig: kr. 3 980 000,- + omk.

Ved kjøp av nyoppført bolig er det lave omkostninger da det kun betales dokumentavgift av tomteverdi. Konf. megler ved spm.


Bestill prospekt via linken i annonsen eller kontakt megler dersom du ønsker å se nærmere på disse spennende boligene!

Inneholder:

1.etg: Hovedinngang i bakkant med påfølgende gang. Her vil det bli 3 soverom, baderom og vaskerom. Bod fra gang. I tillegg er det carport og bod innenfor. Baderommet og vaskerom får flislagte gulv og vegger med 30x60 fliser, fullt utstyrt. Gode soverom med Alloc La Fayette Grand Avenue gulv. Flislagt gang med 30x60 fliser. Gips vegger/tak, listfritt.

2. etg. består av stue på ca 63 kvm med åpen løsning til kjøkken/spisestuedel. Fra stuen har man utgang til en stor terrasse som går i vinkel rundt 3 sider av stuen. Her blir 3 utganger - 2 fra stuen (skyvedør og vanlig terrassedør) samt utgang fra soverom. Begge boligene har gode solforhold og ligger usjenert til.

Kjøkkeninnrening leveres fra Strai, komplett med hvitevarer.. Det blir godt med skap- og benkeplass- se vedlagt tegning og illustrasjon i prospektet! På gulv i stue/kjøkken blir det lagt Alloc grand avenue (La Fayette) gulv og sparklet og malt gips. Hovedsoverom og gjestetoalett.

Se vedlegg i salgsoppgaven for ytterligere leveransebeskrivelse, plantegninger, kjøkkentegninger m.v.
Image96

Rosfjordveien, Agder

 • Utvendig
  Telemarktett kledning grunnet/Mellomstrøk.(Beis). Rekkverk spiler i Royal impregnert svart farge. Vinduer fra Nordan, med aluminium utvendig. Asfaltert tun. Rekkverk mot vei satt opp i galvanisert netting. Aluminiums takrenner. Papp tak.


  Innvendige himlinger
  Himlingene i boligene vil være i henhold til romskjema i salgoppgaven.

  Vegg
  Himlingene i boligene vil være i henhold til romskjema i salgoppgaven.

  Lister
  12x58 mm fotlister rettkant, hvit.

  Gulv
  Gulv i boligene vil være i henhold til rom skjema.

  Innvendige dører.
  Dører i boligene leveres som fabrikkmalte hvite slette dører med tettelist og flat terskel.

  Trapp.
  Trapp leveres som rett trapp. Hvitmalte (svart) vanger, trinn i eik og nødvendig rekkverk.

  Kjøkken
  Kjøkken leveres fra Strai. Se egne kjøkkentegninger. Hvitevarer medfølger.

  Garderober
  Det leveres ikke garderobe.

  Rørlegger/bad/sanitær.
  Baderomsmøbler leveres, Foss innredning fra Modena Lyngdal med speil og lys. Vegghengt wc. Dusj på gulv. Det monteres 1 frostfri utekran. Varmtvannstank 200L.

  Oppvarming
  Boligene leveres med varmekabler iht romskjema. Vedovn ILD 9 fra Jøtul plasseres i stue.

  Ventilasjon.
  Det monteres balansert ventilasjonsanlegg iht forskrift. Avtrekk fra kjøkkenvifte føres ut i vegg.

  Diverse utstyr
  Brannvarslig leveres ihht gjeldende krav. Det leveres 1 stk brannslukningsapparat 6kg til hver
  leilighet.
 • Boligene ligger svært sentralt og i barnevennlig område. Gangavstand til alt av fasiliteter i sentrum, Rosfjord med sørlandsbadet m.v. Det er opparbeidet lekeplass for feltet samt flere lekeplasser i Hamran. Etablert boligfelt.
 • Primært eneboliger og småhusbebyggelse i området.
 • Adkomst via Rosfjordveien.
 • 1.et: 89 kvm BRA (Boder, gang, 3 soverom, vaskerom og bad)
  2.et: 79 kvm BRA (Stue/kjøkken, soverom og bad)

  Totalt 168 kvm BRA + Carport 20 kvm.

  P-rom: 153 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg.: Gang, 3 soverom, vaskerom og bad.
  2. etg.: Stue/kjøkken, soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Standard iht forskrifter.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 %.
 • Tomten (gnr. 171/bnr. 324) er på ca 1100 kvm totalt. Hver bolig vil få sin del av utearealet iht utomhusplan.
 • Parkering i carport samt godt med parkering på tomten.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Når boligene er bygget vil det være kostnader til strøm, kommunale avgifter, renovasjon, forsikring, evt. felleskostnader i et evt. sameie m.m.
 • Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil foreligge innen overtakelse.
 • Ingen separat utleiedel.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Tomannsboligen vil bli seksjonert i to seksjoner, 1 og 2, dvs hver bolig blir en del av sameie.

  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.
 • Eiendommen er regulert til boligformål.
 • Gnr. 171 Bnr. 324 i Lyngdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende i følge betalingsplan. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. Igangsettelse av prosjektet forutsetter x % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • HAV TIL HEI INVEST AS Aas
Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjeg når liggnende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev