aktiv-eiendomsmegling
Stue med gode lysforhold

Lys og fin 3-roms selveier leilighet i attraktivt boligområde nær bykjernen. Nyere standard. Carport. Fridheim

 • 3 050 000
 • BRA 80 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 050 000
 • OMKOSTNINGER88 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 138 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 006
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 80 m²
 • FELLESKOST./MND2 000
 • TOMT1 784 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 050 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  76 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 050 000,-))
  --------------------------------------------------------
  88 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 138 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg.: Leiligheten har en meget god planløsning med entre/gang, 2 soverom, bad, separat vaskerom, stue med åpen løsning til stort kjøkken med spiseplass. Utgang fra stuen til en overbygd, flislagt terrasse på bakkeplan som vender mot syd.
Lagringsbod i forbindelse med inngangspartiet. Plass for 1 bil i felles carportrekke.
Stuen er malt i tidsriktig fargetone

Fridheimveien 9F, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Gjennomgående normalt god standard fra byggeår med pene overflater. Det er eikeparkett på gulv i stue, gang, kjøkken og på soverommene. På våtrom er det flislagt og med varmekabler. Kjøkkenet har en god innredning med heltre bjørkefronter, laminert benkeplate og med integrerte hvitevarer som medfølger i salget. Bad har dusjkabinett, toalett og servant i innredning. Vaskerom med opplegg vask/tørk og skyllekar. Hovedsoverom med stor skyvedørsgarderobe.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Utvendig

  Veggkonstruksjon,TG2
  Boligen er kledt med liggende malt bordkledning og noe sement baserte plater.

  Vurdering av avvik:
  - Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.

  Tiltak
  - Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.

  Vinduer,TG2
  Vinduer med malte trekarmer og 2 lags glass.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  - Det er noe sprekker i maling på vindusforing på kjøkken

  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
  Sør og nordvendt terrasse på bakkeplan, overflate er tekket med fliser.

  Vurdering av avvik:
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Det er større avstand enn 10 cm mellom enkelte spiler på rekkverket

  Tiltak
  - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Andre utvendige forhold,TG2
  Det er ikke fremvist noen tilstandsrapport for felles deler av bygningen

  Vurdering av avvik:
  - Det er IKKE utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

  Tiltak
  - For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

  Innvendig
  Overflater,TG2

  Det er parkett på gulv i alle rom unntatt i hall der det er fliser. På vegger er det malt tapet og i himlinger malte gipsplater.

  Vurdering av avvik:

  - Det er påvist andre avvik:
  - Det er noe slitasje på gulv i kjøkken og stue, noe ujevn høyde mellom fliser i hall, det er glipper under gulv og tak lister enkelte steder, det er sprekker i enkelte hjørner på vegger og det er noen merker i himling etter lamper som er fjernet som krever tiltak.

  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med moderat til lav radonkonsentrasjon

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted,TG2
  Det er pipe i boligen, men det er ikke installert vedovn.

  Vurdering av avvik:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

  Tiltak
  - Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.
  - Alternativt montere sotlukestein.

  Våtrom

  Overflater Gulv,TG2
  Det er fliser på gulv på betongunderlag med varmekabler. Fall til sluk målt fra gulv ved døren er på 10mm.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.

  - Rommet fungerer med avviket så lenge det benyttes dusjkabinett.
  Sluk, membran og tettesjikt,TG2

  Det er synlig slukmansjett under klemring i sluket. Ukjent hvilken type membran som er benyttet.

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
  - Avløpsrør fra servant ser ikke ut for å være tilfredsstillende tettet rundt.

  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
  - Fuging rundt avløpsrør bør utføres.

  Sanitærutstyr og innredning,TG2
  Rommet er utstyrt med dusjkabinett, toalett, og servant på skapinnredning.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist kondens på toalettsisterne. Dette kan skyldes feil på flottøren.
  - Det er påvist skader på innredning.
  - Det er noe svelling og fuktskader på skapinnredningen, kondens på rør til toalett.

  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.

  Ventilasjon,TG2
  Mekanisk avtrekk via avtrekksvifte på kjøkken

  Vurdering av avvik:
  - Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

  Tiltak
  - Avtrekksystemet må utbedres.
  - Kostnad medtatt på kjøkkenavtrekket

  Overflater Gulv,TG2
  Gulvoverflate med fliser på betongunderlag med varmekabler. Fall til sluk målt fra vegg mot stue er 7mm.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er synlig slukmansjett under klemring i sluket. Ukjent hvilken type membran som er benyttet.

  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Ventilasjon,TG2
  Mekanisk avtrekk via vifte på kjøkken

  Vurdering av avvik:
  - Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

  Tiltak
  - Avtrekksystemet må utbedres.
  - Kostnad medtatt på kjøkkenavtrekket

  Kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Kjøkkeninnredning med heltre bjørkefronter, folierte skrog og laminat benkeplate.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  - Det er noe fuktsvelling på innredningen og gulvet enkelte stedet, førøvrig normale bruksmerker på innredningen.

  Tiltak
  - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  Avtrekk,TG3
  Kjøkkenventilator med avkast ut, trekker også fra bad og vaskerom.

  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert avvik med avtrekk.
  - Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

  Tiltak
  - Ventilatoren må skiftes.

  Tekniske installasjoner

  Vannledninger,TG2
  Vannledningsanlegget er utført med rør i rør system, samleskap er plassert på vaskerom med drens til gulv.

  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er betydelig kondens dannelse på rør i samleskapet og dette har forårsaket rust i bunn på samleskapet. Trolig har ikke avtrekk fra bad og vaskerom vært tilstrekkelig i bruk og medført kondens på rør.

  Tiltak
  - Bunn på skap bør utbedres , slik den en nå er det risiko for lekkasje inn i veggen. Avtrekk fra rommene må være i drift for å hindre kondens.
  Avløpsrør,TG2

  Avløpsrør er utført med plastrør.

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

  Tiltak
  - Det bør etableres eller påvises at det er stakemulighet på avløpsanlegget.

  Ventilasjon,TG2
  Det er mekanisk avtrekk fra bad og vaskerom via kjøkkenventilator. Ventilering på øvrige rom med vinduer som kan åpnes og ventiler i vinduer.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

  Tiltak
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannsbereder fra byggeåret på ca 200 liter plassert på vaskerom.

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Geir Arne Brattli datert 06.05.2022 for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.
 • Sentralt beliggende med kort gåavstand til sentrumskjernen, i stille og tilbaketrukket villaområde. Kort vei til Tistasenter og Høvleriet handelsområde, samt til alle typer av servicetilbud i Halden. Koselig turområder finner vi også ved Fridheim, bl.a. på Rødsfjellet og i den storslagne parken på Rød Herregård.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Enkel adkomst i 1.etg, fra felles gårdsplass.
 • Bygningen er kledt med liggende malt bord kledning og noe sement baserte plater. Takkonstruksjon er ikke vurdert/kontrollert, da denne har adkomst via en annen boenhet. Gulvkonstruksjon er utført med støpt plate på mark. Det er pipe i boligen, men det er ikke installert vedovn. Vinduer med malte trekarmer og 2 lags glass. Malt isolert ytterdør, malt isolert boddør og malt balkongdør med 2 lags glass. Sør og nordvendt terrasse på bakkeplan.

  Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon om boligens tilstand.
 • 1.etg 80 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.
  Hall, soverom 1, soverom 2, bad, vaskerom, stue/kjøkken.

  Følgende er bemerket i takstmannens tilstandsrapport hva gjelder byggetegninger: Planløsningen stemmer ikke helt med tegningene, helt åpen løsning mellom kjøkken og stue og mellom stue og hall, dette er små endringer som ikke er søknadspliktige.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm og vedfyring.
 • Felles tomt for sameiet. Opparbeidet med en felles hage med utemøbler, samt asfaltert gårdsplass med parkeringsarealer. Se vedlagte seksjonering for oppdeling til de ulike seksjoner.
 • Det følger carportplass for 1 bil i felles carportrekke. I tillegg p-plasser/gjesteplasser på sameiets område.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Sissel Huseby
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er tillatt.
 • Eika
  Polisenummer: 582764
 • Formuesverdi som primærbolig kr 492 184 per 31.12.20 12:37
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 771 862 per 31.12.20 12:37
 • 2 000 pr. mnd. Inkluderer bygningsforsikring, hussoppforsikring, snømåking/strøing.
 • Det er opplyst fra sameiet at det ikke følger noen fellesgjeld.
  Andel fellesformue kr ,- pr. 24.04.22.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 12 313 pr. år
 • Kommunale avgifter og fellesutgifter.
 • Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg - firemannsbolig (hus C) - leilighet 9 F datert 01.09.2006.
  Det er utstedt ferdigattest for oppføring av 2 rekker med carporter 05.03.2019.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen:
  2005/1825-1/2 Erklæring/avtale 07.04.2005
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  mflOverført fra: 3001-66/654
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2005/1825-2/2 Bestemmelse om vannrett 07.04.2005
  Bestemmelse om felles vannledning.
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3001-66/654
  Gjelder denne registerenheten med flere

  GRUNNDATA:
  2006/340980-1/200 Seksjonering 17.07.2006
  opprettet seksjoner:
  snr: 8
  formål: Bolig
  tillegsdel: Grunn
  sameiebrøk: 1/8
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommunedelplan / byområdet. Formål: bolig
 • Gnr. 66 Bnr. 654 Snr. 6 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7000, oppgjørshonorar kr 5000 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 24 951. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Rigmor Ida Solvang
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev