aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gammelvegen 2
Velkommen til Gammelvegen 2

MALM Gammelvegen 2

Flermannsbolig med 4 leiligheter selges sentralt i Malm. Gode leieinntekter.

 • kr 2 690 000
 • BRA-i 283 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 2 690 000
 • Omkostningerkr 68 490
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 758 490
 • ObjektstypeAndre
 • EierformSelveier
 • Byggeår1947
 • Soverom6
 • Tomt1 821.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   68 490,- (Omkostninger totalt)   2 758 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Gammelvegen 2! Meget flott 4-mannsbolig med 4 leiligheter. To i hvert plan. Leilighetene er planmessig like, to og to, men noe ulik standard. To av leilighetene har to soverom, og to av leilighetene har ett soverom. Boder i kjeller og på loft. Gode leieinntekter. Felles garasjeanlegg ved bygget. Nydelig sjøutsikt og gode solforhold. Ta kontakt med megler for leieinntekter og visning.
Plantegning

Gammelvegen 2, Trøndelag

 • Tomt
  1821.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1.821kvm. Tomten er opparbeidet med oppgruset gårdsplass og noe plen.    Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Bygget ligger sentralt i sentrum av Malm. Kort veg til Coop Prix, servicekontor og bussholdeplass. Det er generelt korte avstander til en rekke turområder, både til fjells, sjø og land. Også kort avtand til Tjuin industriområde. Gode solforhold fra tidlig morgen til solen går ned ca kl. 19 sommertid. Flott utsikt mot sentrum og sjøen, og felles platting på gårdside. Lite støy av trafikk og lite innsyn da alle bruksrom i leilighetene er vendt ned mot sentrum/sjø.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Malmen barnehage Avd Malm (1-5 år) 0.7 km

  Skolekrets
  Malm skole (1-10 kl.) 0.7 km Steinkjer vgs 25.1 km Mære landbruksskole 36.6 km

  Byggemåte
  Firemannsbolig på to etasjer pluss loft og kjeller. Boligen har grunnmur av betong og murstein, og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Takkonstruksjon med saltaksform, tekket med shingel. Det er i tillegg etablert en carport på eiendommen, med oppstillingsplass for 4 biler. Carporten har jordgulv med yttervegger av betong og trevirke som er kledd med stående trekledning. Pulttakskonstruksjon som er tekket med profilerte plater. Carporten er av enkel konstruksjon. Det er registrert vesentlige skjevheter i bærende konstruksjoner. Skader i søyler og kledning. Økende værog aldersslitasje med stedvis påkjent trevirke. Det bemerkes at carporten ikke omfattes av oppdraget og er ikke nærmere vurdert for feil eller mangler. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold, utbedringer og oppgraderinger må derfor påregnes. Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst Midt AS v/Jan Inge Kristiansen, datert 13.05.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  Kjeller: Felles kjeller med flere boder og gangareal. 1. etasje: Leilighet 1: Gang, bad, toalettrom, soverom, stue og kjøkken Leilighet 2: Gang, bad, toalettrom, 2 soverom, stue og kjøkken 2. etasje: Leilighet 1: Gang, bad, toalettrom, soverom, stue og kjøkken Leilighet 2: Gang, bad, toalettrom, 2 soverom, stue og kjøkken Loft: Loftsrom

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Taktekking Taket er tekket med shingel, ukjent alder. Bemerkes om at tekking er besiktiget fra bakkenivå med de begrensninger dette medfører. Det er avvik: Det er registrert økende vær- og aldersslitasje. Stedvis mosebegroelse. Shingel er feilmontert. Skjøting/overlapp ligger feil, samt nedre del av shingel ligger løst nedenfor raft. Taket mangler snøfangere og takstige. Skjevheter og ujevnheter i overflater. Konsekvens/tiltak: Nærmere undersøkelser, samt lokale utbedringer. Nedløp og beslag Takrenner og nedløp er av metall. Det er avvik: Takrenner har stedvis løsnet ved sammenkoblinger. Det er registrert flere lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Stedvise deformasjoner, avskalinger og korrosjon. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer av renner. Nedløpsvann bør ledes vekk fra grunnmur for å unngå fuktbelastning mot murer. Veggkonstruksjon Yttervegger av trekonstruksjoner fra byggeåret. Boligen er kledd med tømmermannskledning. Det er avvik: Det er registrert vær- og aldersslitasje på overflater, stedvise oppsprekkinger, råte og påkjente bord. Manglende lufting bak kledning. Det er ikke benyttet beslagsløsninger over/under vinduer. Dette gir økt fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og løpende vedlikehold. Råteskadet trevirke må påregnes utskiftet. Takkonstruksjon/Loft Kaldtakskonstruksjon i saltaksform, oppført med plassbygde sperrer. Isolert i undergurter mot 2. etasje med kutterspon. Luftet med ventiler i gavler. Undertak av bord. Adkomst til kaldloft via trapp. Det er avvik: Det er etablert luftehull i kassebord langs raft. Det er registrert noe mangelfull lufting langs raft. Stedvise fuktmerker i undertak, samt påkjent trevirke, noe forhøyede fuktverdier registrert ved tilfeldige piggmålinger. Lokale skjevheter og ujevnheter. Konsekvens/tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales. Lufting bør utbedres for å redusere kondensfare. Vinduer - 2 Enkelte eldre vinduer i enkeltglass i kjeller. Det er avvik: Det er registrert vesentlig vær- og aldersslitasje, med påkjente karmer og omramminger. Oppsprekkinger i kitt. Konsekvens/tiltak: Vinduer har passert forventet brukstid. Utskiftinger må påregnes i nær fremtid. Dører Hovedytterdør i tre med integrert glassfelt. Ytterdører til leiligheter i tett utførelse. Det er avvik: Det er registrert alders- og bruksslitasje, med stedvise hakk og sår. Enkelte dører har behov for justeringer. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. Overflater: 1A Gulv: Belegg, laminat Vegger: Strie, malte plater, panel Himlinger: Malt sletthimling 2A Gulv: Laminat, tregulv, belegg Vegger: Våtromstapet, malte plater, panel, mdf-plater Himlinger: Himlingsplater, panel, malt sletthimling. 2B Gulv: Laminat, belegg Vegger: Panel, våtromstapet, mdf-plater, strie Himlinger: Panel, himlingsplater, malt sletthimling. Det er avvik: 1A Normale alders og brukslitasjer som må kunne forventes etter daglig bruk over tid. Det er registrert løs strie på bad. Svellinger i laminatgulv. 2A Normale alders og bruksslitasjer som må kunne forventes etter daglig bruk over tid. Det er registrert skade i himling på stue. Svellinger i laminatgulv. 2B Normale alders og bruksslitasjer som må kunne forventes etter daglig bruk over tid. Det er registrert oppsvellinger i laminatgulv, løs våtromstapet. I samtlige leiligheter og i fellesarealer er det registrert økende bruksslitasjer i utsatte områder. Stedvise hakk, sår og oppsprekkinger. Lokale skjevheter og ujevnheter, samt stedvis manglende listverk/avslutninger. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og løpende vedlikeholdstiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskiller av trebjelkelag. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter, samt stedvis knirk. Merkbar svikt og svai i bjelkelag. Det er målt ca 25 mm avvik i horisontalplanet ved stikkprøvekontroll på soverom i leilighet 2B. Konsekvens/tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted Bygningen har to piper. Sotluker er plassert i kjeller. Leilighet 1A, 2A og 2B har en vedovn på stue. Det er ikke etablert ildsted i leilighet 1B. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. 1A- Manglende pakning på vedovn. Pipe er innkledd på kjøkken, og har ikke 4 synlige sider i henhold til krav. 2A-Riss i ildfast stein, samt løs pakning. 2B-Sprekk i ildfast stein inne i ovnen. Det er registrert påkjente sotluker i kjeller. En av lukene kan ikke lukkes tilstrekkelig. Konsekvens/tiltak: Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. Lokale utbedringer. Innvendige trapper Innvendig trapp i felles trapperom er en repostrapp i treverk. Vurdering av avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Jf. pkt rom under terreng: Det er registrert råteskade i trapp i nedre del mot kjeller. Konsekvens/tiltak: Håndløper og rekkverk bør utbedres for å ivareta gjeldende sikkerhetskrav. Råteskadet virke må utbyttes. Innvendige dører Innvendige dører er i hovedsak oppmalte dører fra byggeår. Vurdering av avvik: Det er registrert alders- og bruksslitasjer, med stedvise hakk og sår. Enkelte dører tar i karm/terskel, og har behov for justeringer. Slitasjer i vridere og låskasser. Lav frihøyde i enkelte døråpninger. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og løpende vedlikehold. Våtrom 2A-Bad Generell Badet har ukjent byggeår. Rommet har ikke gulvvarme. Oppvarming via panelovn på vegg. Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromstapet og himling har malt sletthimling. Innredet med en vegghengt baderomsinnredning med heldekkende servanttopp, et plassbygd skap, dusjkabinett i hjørne og opplegg for vaskemaskin. Ingen avtrekks- eller tilluftsmulighet. Plastsluk i gulv. Overflater vegger og himling Vurdering av avvik: Det er registrert enkelte løse skjøter og overganger i tapet. Manglende forsegling av rørgjennomføringer. Fare for fuktinntrengning i bakomliggende konstruksjoner. Økende bruks- og aldersslitasje. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. Overflater gulv Vurdering av avvik: Det er registrert ujevne fallforhold, stedvis noe motfall mot dør. Konsekvens/tiltak: Det anbefales videre bruk av dusjkabinett med kontrollert avrenning mot sluk. Rommet fungerer med avviket, men forutsetter forsiktig bruk av vann. Fare for følgeskader ved evt. lekkasjer. Sluk, membran og tettesjikt Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Sanitærutstyr og innredning Vurdering av avvik: Det er registrert alders- og bruksslitasje, stedvise hakk og sår. Misfarginger i fuger. Løs servantkran. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. 1B-Bad Overflater vegger og himling Det bemerkes at vegger er kledd med panel, som ikke er et fuktbestandig materiale i henhold til gjeldende standarder og normer. Denne løsningen forutsetter forsiktig bruk av vann på rommet. Vurdering av avvik: Det er uegnede materialer i våtsoner Konsekvens/tiltak: Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes Overflater Gulv Vurdering av avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Konsekvens/tiltak: Rommet fungerer med avviket, men forutsetter forsiktig bruk av vann. Fare for følgeskader ved evt. lekkasjer. Sluk, membran og tettesjikt Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Vurdering av avvik: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse av membran/tettesjikt. Konsekvens/tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales. Sanitærutstyr og innredning Vurdering av avvik: Det er registrert normal bruksslitasje. Svellinger og fuktpåkjente overflater i nedre del av benkeskap. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. Ventilasjon Vurdering av avvik: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. 1A-Bad Generell Badet har ukjent byggeår. Rommet har ikke gulvvarme. Oppvarming via panelovn på vegg. Gulv er belagt med belegg, vegger har strie og himling har malt sletthimling. Innredet med en vegghengt baderomsinnredning med heldekkende servanttopp, et plassbygd skap, dusjkabinett i hjørne og opplegg for vaskemaskin. Naturlig avtrekk, ingen tilluftsmulighet. Ingen sluk i gulv. Overflater vegger og himling Vurdering av avvik: Det er registrert bruks- og aldersslitasje på overflater. Stedvis slipp i tapet, samt løse skjøter. Ujevnheter i veggoverflater,enkelte plater virker noe løse. Det er benyttet metalllister i overganger mellom gulv og vegg, ukjent tettefunksjon. Rommet er ikke utført som tett våtrom i henhold til dagens krav. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. Overflater gulv Vurdering av avvik: Det er registrert økende alders- og bruksslitasje. Stedvis løst oppbrett på gulvbelegg, fare for fuktinntrengning. Lokale skjevheter og ujevnheter. Det bemerkes at fallforhold ikke er vurdert da rommet mangler sluk, jf. pkt. Sluk, membran og tettesjikt. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. Sanitærutstyr og innredning Vurdering av avvik: Det er registrert økende bruksslitasjer, med stedvise hakk og sår. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og vedlikeholdstiltak. Sanitærutstyr og innredning Ventilasjon Vurdering av avvik: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig avtrekk. Konsekvens/tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Mekanisk avtrekk bør etableres 1B-Kjøkken Overflater og innredning Kjøkkenet er fra byggeår, samt enkelte nyere skrog og fronter. Innredninger er oppmalt. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap. Vurdering av avvik: Det er registrert økende bruks- og aldersslitasje, hakk og sår. Lekkasje på blandebatteri. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. 2A-Kjøkken Overflater og innredning Kjøkkenet har ukjent byggeår. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap. Vurdering av avvik: Det er registrert bruksslitasjer, avskalinger, hakk og sår. Enkelte fronter har behov for justeringer. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer i henhold til registrerte forhold. Avtrekk Mekanisk avtrekk over kokeplass. Vurdering av avvik: Eldre ventilator med ukjent restlevetid. Noe ulyd. Konsekvens/tiltak: Ventilator må på sikt påregnes utskiftet. 1A-Kjøkken Overflater og innredning Kjøkken fra byggeår. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap. Vurdering av avvik: Det er registrert økende bruks- og aldersslitasje. Hakk, sår og mindre skader. Slitasjer i hengsler. Manglende forsegling av kuttflater på benkeplate. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og løpende vedlikehold. Avtrekk Mekanisk avtrekk over kokeplass. Vurdering av avvik: Det er registrert ufagmessig tilkobling av ventilasjonsrør mot lufteventil i pipe, samt mot ventilator. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. 2B-Kjøkken Overflater og innredning Kjøkkenet har ukjent byggeår. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin og komfyr. Vurdering av avvik: Innredningen er oppmalt, men fremstår uferdig. Manglende håndtak. Stedvise hakk, sår og svellinger på innredning og benkeplater. Grove kuttflater på veggplater. Slitasjer i hyller og hengsler. Det bemerkes at el, strøm og ventilasjon ikke var tilkoblet ved befaring, utstyr og installasjoner er derfor ikke funksjonstestet. Nærmere undersøkelser anbefales. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. Avtrekk Mekanisk avtrekk over kokeplass. Vurdering av avvik: Ventilasjonsrør ikke tilkoblet ved befaring. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. 1A-Toalettrom Overflater og konstruksjon Toalettrom av eldre dato. Innredet med et gulvmontert wc. Avtrekk via ventil i himling, ingen tilluft. Vurdering av avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er registrert alders- og bruksslitasje på overflater og utstyr. Konsekvens/tiltak: Lokal utbedring må utføres. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. 2A-Toalettrom Overflater og konstruksjon Toalettrom av eldre dato. Innredet med et gulvmontert wc. Avtrekk via ventil i himling, tilluft via spalte i vegg. Vurdering av avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Avtrekkskanal i himling er overmalt og har begrenset funksjon. Det er registrert alders- og bruksslitasje på overflater og utstyr. Konsekvens/tiltak: Lokal utbedring må utføres. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. 2B-Toalettrom Overflater og konstruksjon Toalettrom av eldre dato. Innredet med et gulvmontert wc. Naturlig avtrekk, tilluft via spalte i vegg. Vurdering av avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er registrert vesentlig alders- og bruksslitasje, med stedvise hakk og sår, samt skader i overflater. Konsekvens/tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Lokale utbedringer og utskifting av skadet materiale. 1B-Toalettrom Overflater og konstruksjon Toalettrom med ukjent byggeår. Innredet med et gulvmontert wc. Naturlig avtrekk, ingen tilluftsmulighet. Vurdering av avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Synlige eldre vann- og avløpsrør, jf. eget pkt. Det er registrert stedvis bom i flis, samt sprekk i veggoverflater. Konsekvens/tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Lokal utbedring må utføres. Vannledninger Synlig del av vanninntak i kjeller, synlige innvendige vannledninger i kobber, samt enkelte strekk med rør-i-rør. Innvendig stoppekran er plassert på inntaket. Anlegget er funksjonstestet med tapping flere steder. Vurdering av avvik: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. 1A: Ufagmessig reparasjon av kobberrør i hjørne på bad. 1B: Løse strekk på vannledninger bad, utsatt for slag og bevegelser. Manglende tettemuffer på rør. Kjeller: Vann- og avløpsledninger fremstår til dels ufagmessig utført. En del løse strekk. Ufagmessige overganger/koblinger. Det er registrert irr på kobberrør. Vannledninger ligger uisolert mot yttervegg i kald kjeller, fare for frost. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales, samt lokale utbedringer. Avløpsrør Innvendige avløpsrør som er synlige er av plast, samt eldre støpejernsrør. Vurdering av avvik: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. 1A: Det er registrert lokalt motfall på avløpsrør på bad. Kjeller og felles: Det er registrert rustdannelser på støpejernsrør. Ufagmessig utførelse på enkelte koblinger og overganger. Fare for lekkasjer. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales, samt lokale utbedringer. Ventilasjon Boligen har naturlig ventilasjon, samt mekanisk avtrekk fra kjøkken. Vurdering av avvik: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Soverom i leilighet 1B og 2A har mangelfull ventilasjon på soverom. Konsekvens/tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Varmesentral 1A Luft til luft varmepumpe etablert på stue, stemplet 2012. 1B Luft til luft varmepump3vetablert på stue, stemplet 2008. 2A Luft til luft varmepumpe etablert på stue, stemplet 2012. 2B Luft til luft varmepumpe etablert på stue, stemplet 2012. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Ingen dokumentasjon på utført service er fremlagt. Konsekvens/tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget Varmtvannstank 3 beredere er plassert i kjeller. Disse rommer 116 liter, og er fra 2011 og 2015. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Konsekvens/tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Varmtvannstank-2 Veggmontert varmvannstank på bad, denne rommer 110 liter, og er av eldre årgang. Vurdering av avvik: Det er påvist at vamtvannstank er over 20 pr. Konsekvens/tiltak: Bereder har passert forventet brukstid, utskiftinger på påregnes. Drenering Av naturlige årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset. Om det er lagt drenering, eventuelt type materiale i drenering er ikke kjent, dette gjelder også drenerende masser. Vurdering av avvik: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Forhøyede fuktverdier på samtlige overflater under terreng, samt synlig fuktinnsig, misfarginger og saltsutslag. Konsekvens/tiltak: Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Utvendige vann- og avløpsledninger Det er ikke foretatt kamerakontroll eller lignende, av bunnledninger (ledningsanlegg under bolig), eller utvendig ledningsanlegg, materialbruk og tilstand er derfor ikke kjent. Det gjøres oppmerksom på at huseier, ved offentlig vann- og avløpstilkobling, selv har ansvar for drift og vedlikehold av ledningsanlegg fra husvegg og frem t.o.m. anboring på offentlig ledning. Vurdering av avvik: Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt. Hovedinntak av denne alder kan medføre redusert trykk inn i bolig, særlig ved tapping flere steder samtidig. Ikke registrert trykkfall ved test på wc og kjøkken samtidig ved befaring. Konsekvens/tiltak: Jevnlig kontroll av vanntrykk inn i bolig og avrenning fra avløp. Forhold som har fått TG3: Rom Under Terreng Rom under terreng har hovedsaklig fritt eksponerte overflater med støpte gulv og vegger. Enkelte vegger i trevirke. Vurdering av avvik: Det er registrert synlig fuktinntrengning og stående vann i flere kjellerrom. Råteskader i trevirke i delingsvegger og kjellertrapp. Forhøyede fuktutslag på samtlige overflater under terreng. Store saltutslag, misfarginger og avskalinger. Trevegger er dels revet. Påkjent himling i etasjeskiller, med synlige råteskader. Piggmålinger viser et fuktinnhold på 19 %. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent. 0 17% betegnes som tørt trevirke. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er fibermettet ved 28 %). Det bemerkes at det er himlingsplater i eternitt i enkelte rom i kjeller. Eternitt inneholder asbest, som må påregnes sanert som farlig avfall. Konsekvens/tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales, samt utbedringstiltak og tiltak mot videre fuktinntrengning. Råteskadet materiale må utskiftes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 00 2A-Bad Vurdering av avvik: Rommet har ingen ventilasjon Konsekvens/tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000 2B-Bad Bad av eldre dato. Oppvarming via stråleovn på vegg. Gulv er belagt med belegg, vegger har tapet og himling har malte plater. Innredet med en vegghengt baderomsinnredning med heldekkende servanttopp, dusjkabinett i hjørne, opplegg for vaskemaskin og varmtvannsbereder. Mekanisk avtrekk, ingen tilluft. Støpejernssluk i gulv. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er registrert vesentlig alders- og bruksslitasje på overflater og utstyr. Sluk og membran/tettesjikt har passert forventet levetid. Løse skjøter, skader og sår på vegg- og gulvoverflater. Fare for fuktinntrengning i bakomliggende konstruksjoner. Ujevne fallforhold, tilfredsstiller ikke gjeldende krav. Stedvis knirk i gulv. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Konsekvens/tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 00 1A-Bad Sluk, membran og tettesjiikt Det er ikke sluk i gulv. Vurdering av avvik: Rommet har ikke sluk i gulv. Eventuelle lekkasjer vil medføre store følgeskader. Konsekvens/tiltak: Det må etableres sluk i gulv. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Elektrisk anlegg Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. 4 sikringsskap er plassert på felles gang. 1 sikringsskap i kjeller for fellesarealer. Skapene inneholder skrusikringer, enkelte automatsikringer og målere. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre. Ukjent. Spørsmål til eier 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja Eksisterer det samsvarserklæring? Ukjent 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent 6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut? Ukjent 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Ukjent 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei Generelt om anlegget 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ja Inntak og sikringsskap 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Utvidet el-kontroll anbefales med bakgrunn i anleggets alder, samt følgende registrerte forhold: Mangelfull dokumentasjon. Ufagmessig tilkobling av lampe på kjøkken mot fast tilkobling i leilighet 1A. Utette gjennomføringer mot flere sikringsskap. Stedvis utilstrekkelig innfesting av kabler, koblingsbokser og stikk. Mangelfull avdekning i enkelte skap. Store deler av anlegget er av eldre dato, og ikke tilpasset dagens krav og normer. Jf. opplysninger fra Tensio foreligger det pålegg vedrørende el-anlegg, fra kontroller utført i 2014 og 2015. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Grunnmur og fundamenter Grunnmur er av støpt betong med innslag av gråstein, samt murstein. Vurdering av avvik: Det er registrert stedvise større oppsrekkinger, både skråriss, samt vertikalt og horisontalt. Misfarginger og avskalinger. Skjevheter og ujevnheter. Konsekvens/tiltak: Det bør gjennomføres nærmere undersøkelser, samt utbedringer av sprekkdannelser. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Terrengforhold Terrengforholdene rundt boligen er skrånende. Vurdering av avvik: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Enkelte kjellervinduer og veggventiler ligger lavt mot terreng, fare for fuktinntregning. Konsekvens/tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst Midt AS v/Jan Inge Kristiansen, datert 13.05.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På gårdsplass og i carport.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   68 490,- (Omkostninger totalt)   2 758 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

 • Oppvarming
  Boligen har oppvarming via strøm, vedfyring og luft-til-luft varmepumper. Følgende er anmerket fra Det Lokale El-tilsyn: Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke ved kontroll 25.06.2015: LEILIGHET 2. ETG. 1 Kjøkken Elektrisk utstyr var plassert slik at samtidig berøring var sannsynlig uten at de hadde jordforbindelse/ utjevningsforbindelse, jfr. FEL §21. Jorda-ujorda stikkontakter. 2 Stue Varmepumpe var tilkoblet via ujordet stikkontakt, jfr. FEL §21. Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke ved kontroll 09.04.2015: LEILIGHET MED MÅLER 119492 1 Stue varmepumpe Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil, jfr. FEL §36. Varmepumpe var ikke montert etter føringer gitt i Elsikkerhet nr 65 2 Kjøkken Det var i for stor grad lagt opp til feil bruk av skjøteledninger, jfr. FEL §16. Oppvaskmaskin var tilkoblet med skjøteledning fra badet. 3 Bad Speilarmatur Stikkontakt manglet jordforbindelse, jfr. FEL §21. Følgende er opplyst fra Brannvesenet Midt IKS: Skorstein sør og ildsted Siste feiing: 30.05.23 Feiehyppighet: Kategori 2, lav sotdannelse Siste tilsyn: 19.04.24 Neste tilsyn: 2029 Ildsted som er registrert i leilighet H0101: Dovre på stua i 1.etg. Årsgebyr for tilsyn 364.-. Ildsted som er registrert i leilighet H0201: Jøtul 1 på stua i 2.etg. Årsgebyr for feiing og tilsyn 364.-. Avvik eller anmerkninger er ikke registrert på skorsteinen. Skorstein nord og ildsted Siste feiing: 30.05.23 Feiehyppighet: Kategori 2, lav sotdannelse Siste tilsyn: 19.04.24 Neste tilsyn: 2029 Ildsted som er registrert i leilighet H0102: ingen ildsted registrert. Årsgebyr for feiing og tilsyn 300.-. Ildsted som er registrert i leilighet H0202: Nordpeis Vega på stua i 2.etg. Årsgebyr for feiing og tilsyn 428.-. Avvik eller anmerkninger som er registrert på skorsteinen: 1. Manglende kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget. jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Beskrivelse av avvik: Sotluken er defekt. Mangler hengsel og tetter ikke. 2. 2. Manglende kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget. jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Beskrivelse av avvik: Ubenyttet røykrør i skorstein er ikke tillatt, hullet må tettes på godkjent måte. Dette gjelder røykeri i kjeller. Arkiv: M88 Saksbehandler: Marian Brekke Rennan Dato: 19.04.2024 Brannvesenet Midt IKS tar forbehold om skjulte feil og mangler, og endringer ved fyringsanlegget som er skjedd etter siste besøk av oss. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  39788

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er avgift for vann, avløp, renovasjo samt eiendomsskatt. Eiendommen har vannmåler. Vannmålerstand pr 01.01.2024: 2953 m 3 Totalt utfakt. forskudd 2024: 77 m 3

  Formuesverdi primær
  603490

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2293263

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Følgende er anmerket fra Det Lokale El-tilsyn: Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke ved kontroll 25.06.2015: LEILIGHET 2. ETG. 1 Kjøkken Elektrisk utstyr var plassert slik at samtidig berøring var sannsynlig uten at de hadde jordforbindelse/ utjevningsforbindelse, jfr. FEL §21. Jorda-ujorda stikkontakter. 2 Stue Varmepumpe var tilkoblet via ujordet stikkontakt, jfr. FEL §21. Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke ved kontroll 09.04.2015: LEILIGHET MED MÅLER 119492 1 Stue varmepumpe Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil, jfr. FEL §36. Varmepumpe var ikke montert etter føringer gitt i Elsikkerhet nr 65 2 Kjøkken Det var i for stor grad lagt opp til feil bruk av skjøteledninger, jfr. FEL §16. Oppvaskmaskin var tilkoblet med skjøteledning fra badet. 3 Bad Speilarmatur Stikkontakt manglet jordforbindelse, jfr. FEL §21. Følgende er anmerket fra Brannvesenet Midt IKS: Ildsted som er registrert i leilighet H0202: Nordpeis Vega på stua i 2.etg. Avvik eller anmerkninger som er registrert på skorsteinen: 1. Manglende kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget. jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Beskrivelse av avvik: Sotluken er defekt. Mangler hengsel og tetter ikke. 2. 2. Manglende kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget. jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Beskrivelse av avvik: Ubenyttet røykrør i skorstein er ikke tillatt, hullet må tettes på godkjent måte. Dette gjelder røykeri i kjeller. Arkiv: M88 Saksbehandler: Marian Brekke Rennan Dato: 19.04.2024 Brannvesenet Midt IKS tar forbehold om skjulte feil og mangler, og endringer ved fyringsanlegget som er skjedd etter siste besøk av oss.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/707/71: 31.12.1947 - Dokumentnr: 2899 - Bestemmelse om gjerde Det er forsøkt innhentet fra digitalarkivet, men ingen tinglyste dokumenter fra 31.12.1947 finnes i databasen 31.12.1947 - Dokumentnr: 2899 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:1 15.10.1948 - Dokumentnr: 2565 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:77 15.06.1949 - Dokumentnr: 1579 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:78 22.02.1950 - Dokumentnr: 509 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1724 Gnr:7 Bnr:81 29.06.1950 - Dokumentnr: 1736 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:86 15.08.1951 - Dokumentnr: 1965 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:90 04.07.1953 - Dokumentnr: 1877 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:162 04.07.1953 - Dokumentnr: 1878 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:163 04.07.1953 - Dokumentnr: 1879 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:164 04.07.1953 - Dokumentnr: 1880 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1724 Gnr:7 Bnr:165 04.07.1953 - Dokumentnr: 1881 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:166 04.07.1953 - Dokumentnr: 1882 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:167 04.07.1953 - Dokumentnr: 1883 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:168 04.07.1953 - Dokumentnr: 1884 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:169 04.07.1953 - Dokumentnr: 1885 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1724 Gnr:7 Bnr:170 04.07.1953 - Dokumentnr: 1886 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:171 28.01.1954 - Dokumentnr: 272 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:207 EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER 21.04.1955 - Dokumentnr: 980 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:243 OGSÅ FRA GNR: 7 BNR: 210 OG GNR: 7 BNR: 84 21.04.1955 - Dokumentnr: 981 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:707 Bnr:242 EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER 01.01.2018 - Dokumentnr: 72684 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:7 Bnr:71 01.01.2020 - Dokumentnr: 400418 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:7 Bnr:71 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ut fra kommunale dokumenter gitt byggetillatelse for garasje 07.09.1992. Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen følger kommuneplan med formål "Byggeområde, Nåværende" Navn: Arealdel kommuneplan, Verran. Id 50391724001 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 24.02.2011

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,00))   68 490,- (Omkostninger totalt)   2 758 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 

  Omk. kjøper beløp
  68490

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,65% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9.900,- oppgjørshonorar kr 5.900,- og visninger kr 1.875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 41.900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 6.300,-. Utleggene omfatter fotograf og grunnboksutskrift. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev