aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kløyvabergvegen 1
Velkommen til Kløyvabergvegen 1

MALM Kløyvabergvegen 1

Malm - Større enebolig med særpreg. 2 bad. 4 sov. Garasje. El-billader. Nydelig utsikt. Pent opparbeidet tomt.

 • kr 2 650 000
 • BRA-i 273 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • Omkostningerkr 85 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 735 390
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1983
 • Soverom4
 • Tomt1 034.1 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   85 390,- (Omkostninger totalt)   2 735 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Kløyvabergvegen 1. Flott eiendom med mye plass og gode romløsninger. Meget godt opparbeidet eiendomstomt som er beplantet med plen, frukttrær, stauder og busker. Eiendommen inneholder: Sokkeletasje: Entre, gang/ trapp, 3 soverom, toalettrom, bad. 4 boder, garasje med bod, og garasje/verksted. 1 Etasje: Trapp/gang, stue, arbeidsrom, kjøkken, gang, bad/vaskerom og soverom. 2 Etasje: Trapp/gang, og loftstue. Utebod med rikelig med lagringsplass. Velkommen på visning!
Plantegning

Kløyvabergvegen 1, Trøndelag

 • Tomt
  1034.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet eiendomstomt som er beplantet med plen, busker, frukttrær og stauder.

  Beliggenhet
  Enebolig med meget flott beliggenhet øverst i Holderen. God og vid utsikt utover Malm og Malmsundet i retning Beitstadfjorden. I Malm har man butikk, bensinstasjon, byggvare, post, barnehage/barneskole m.m.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehager: Malmen barnehage Avd Malm (1-5 år) 5 min med bil Beitstad barnehage (0-5 år) 14 min med bil Jåddåren gårdsbarnehage (1-4 år) 14 min med bil Skoler: Malm skole (1-10 kl.) 5 min med bil Steinkjer vgs 27 min med bil Mære landbruksskole 36 min med bil Sport: Malm skole 5 min med bil Basis idrettshall - Malm Oppvekstsen... 6 min med bil Care Treningssenter Steinkjer 26 min med bil 3T-Steinkjer 26 min med bil

  Offentlig kommunikasjon
  Buss: Skolemarka 17 min å gå Tog: Steinkjer stasjon 25 minmed bil Fly: Namsos lufthavn 59 min med bil Fly: Trondheim Værnes 1 t 42 min med bil

  Byggemåte
  Enebolig er oppført i to etasjer over sokkel. Grunnmur er oppført i betongstein og lecastein. Veggkonstruksjon er oppført i tre og lettklinkerblokker, og er kledd med stående panel og murkonstruksjoner er utvendig pusset. Taket er et pulttak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag og betongdekke i garasje. Vinduer med 2-og 3-lags glass. Uthus er opplagret på pilarer av tre. Vegger er oppført i tre kledd med stående kledning. Taket er et pulttak og er tekket med stålplater. Tilleggsbygning er ikke vurdert og videre omtalt i rapporten, utover at det gjøres oppmerksom på oppdemmet vedlikehold og påkostningsbehov. Noe ufagmessig utførelse og skjevheter. Kledning av grov overflate og stedvis bark. Det må påregnes tiltak på uthus.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Rørleggerarbeid og strøm gjort av fagarbeider Arbeid utført av: Husker ikke Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja Beskrivelse: Lagt ny membran og ny sluk ved oppussing av bad i 2015 Er arbeidet byggemeldt? Svar: Nei Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Det har vært mus på kaldloftet. Det er ikke mus i huset i dag. Musesikring er utført. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja Beskrivelse: Det har vært elektriker i huset og utført kontroll, skiftet sikringsskap etc i perioden 2017-2019. Husker ikke helt. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Svar: Ja Beskrivelse: Zaptec Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja Beskrivelse: leckamur ble satt opp på egeninnsats da huset ble bygget Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Har bygget terasse selv og garasje.

  Innhold
  Sokkeletasje: Entre, gang/ trapp, 3 soverom, toalettrom, bad. 4 boder, garasje med bod, og garasje/verksted. 1 Etasje: Trapp/gang, stue, arbeidsrom, kjøkken, gang, bad/vaskerom og soverom. 2 Etasje: Trapp/gang, og loftstue.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2:   FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering: Det registreres skjevhet/ retningsavvik som antas og skyldes jordtrykk eller telebelastning. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det anmerkes at vegger mot terreng er bygget med bruk av plastfolie. Dette er en risikabel byggemetode som kan øke risiko for magasinering av fukt. Forhøyede fuktverdier ble registret ved fuktmåling i bunnsvill. På soverom 2 i sokkel ble målt med hammerelektrode i oppforet golv. Forhøyede verdier måles. Bod 4 er ikke fullført. Løs isolasjon og plast på vegger. Registrerer forhøyede fuktverdier i treverk og i åpen mur. Anbefalte tiltak: Anbefaler videre undersøkelser på vegger mot terreng og oppforede golv. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører vurderes å være i normal stand med hensyn til alder. TG 1 for nyere vinduer. TG 2 for vinduer fra byggeår. Anbefalte tiltak: Utskiftinger må påregnes. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. LOFT Totalvurdering: Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktivitet er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. På deler med lav takhøyde på loft registreres det tydelige fukt merker på golv og papp i luftesjikt. Dette skyldes mest trolig varmetap fra oppvarmet del av loft. Kondenserer mot undertak. Anbefalte tiltak: En ytterligere kontroll av kondensering anbefales. Omfang av tiltaket vurderes deretter. TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Det er ikke registrert symptom på svekkelser. Lukket konstruksjon med begrensede kontrollmuligheter. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand. ETASJESKILLE Totalvurdering: Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Registrerer høydeforskjell på opptil 15 mm i stue. (TG 1). Noe knirk i gulv på loft. (TG 2) Anbefalte tiltak: Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Anbefaler at spongulv etterskruves ved renovering av rom. KJØKKEN Totalvurdering: Kjøkkeninnredningen har stedvis høy slitasjegrad/ svellinger/ fuktmerker. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere bedre avtrekk. Utskiftninger må påregnes. TOALETTROM Totalvurdering: Overflater malt opp i 2020. Nytt toalett. Sluk på toalettrom er malt fast. Kun naturlig avtrekk og ingen tilluft. Anbefalte tiltak: Anbefaler at det etableres mekanisk avtrekk og tilluftspalte under dør. TRAPP BOLIG. Totalvurdering: Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm. Mangler returrekkverk. Det bemerkes stedvis stor avstand mellom trinn i henhold til referansenivå 10cm. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. AVLØPSRØR Totalvurdering: Det ble ikke registrert tegn til svikt. Det er eldre avløpsrør, TG 2 settes da bygningsdelen har passert mer enn halvparten av normal forventet brukstid. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. VANNLEDNINGER Totalvurdering: Det ble ikke registrert tegn til svikt. TG 2 settes da deler av bygningsdelen har passert mer enn halvparten av normal forventet brukstid. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. VARMESENTRAL Totalvurdering: Det er ikke utført service på varmepumpen siste 2 år. Anbefalte tiltak: For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Bereder står i rom som ikke tilfredsstiller kravene til våt rom. Malt golv uten membran opp på vegg. Anbefalte tiltak: For å forhindre skader/ følgeskader ved vannlekkasje, bør det monteres vannstopp på bereder. VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Selgers opplysning: Varmtvannsbereder er koblet fra vann og nedtappet for å forhindre frostskader. TG 2 settes for alder. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. Funksjonstest anbefales. VENTILASJON Totalvurdering: Mekanisk avtrekk som fungerer kun på bod 2 i sokkel. Våtrommene er tilkoblet villevent som ikke fungerer. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av boligen må etableres. Skifte av villavent loftsvifte må påregnes BAD/VASKEROM 1 ETASJE. Totalvurdering overflater: Det registreres knekte fliser i vinduskarm på vindu i dusjnisjen. Stedvis noe ufagmessig utførelse. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Fuktmåling: Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen. BAD SOKKELETASJE. Totalvurdering overflater: Det registreres svellinger/ skade i tapet i overflate rundt dusjarmatur. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Utettheter på vegg ved dusjarmatur. Ingen tegn til bruk av mansjett eller annen tetting på gjennomføringer i vegg. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det bør installeres et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Toalett er løst. Mekanisk avtrekk fungerer ikke. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Fuktmåling: Førhøyede målinger på golv. Skyldes fuktopptrekk fra grunn. Ingen forhøyede fuktmålinger i hull tatt fra bod. Forhold som har fått TG3: DRENERING Totalvurdering: Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Dette er det symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder på drenering. TG 3 settes pga stedvis terrengfall mot bygning. Anbefalte tiltak: Montere takrenner og nedløp. Montere topplist. Ukontrollert avrenning av overvann/ takvann vil medføre økt fuktbelastning mot fasader og grunnmur. Overvann/ takvann må føres kontrollert til avløp eller til terreng med fall fra grunnmuren. Ideelt bør det være et fall på 1:50 3 meter ut fra grunnmur for å unngå unødig belastning på grunnmur/drenering. Løpende observasjoner anbefales og eventuelt tiltak vurderes. Tiltak på drenering kan ikke utelukkes. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Det er registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, og det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling. Registrerer noe nedbøy i drager på luftebalkong og råteskade (TG 3) i søyle på terrasse. Veranda over inngangsparti er tekket, avrenning er ikke ført til nedløp. Trapp fra veranda over inngangsparti er noe bratt og rekkverk og åpninger er ikke ihht krav. 1 rekkverksspile på terrasse på oversiden mangler. Støpt plate foran inngangsparti har sprekker. Anbefalte tiltak: Råteskadet søyle bør skiftes. Renske opp utløp og etablere nedløp veranda over inngangsparti. Overflatebehandling må påregnes. Trapp fra veranda bør utbedres ihht krav. Utbedring av støpt plate må påregnes. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Det mangler taknedløp på takrenner på tak mot øst. Nedbøy på renner mot øst. Ellers ingen takrenner/nedløp. (TG 3) Anbefalte tiltak: Det må påregnes tiltak på nedbøyd renne. Etablering av takrenner og taknedløp for å forhindre unødvendig fuktbelastning på fasader. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Registrerer rust og større bulk på taktekking på garasje. (TG 3) Kostnad gjelder taktekking garasje. Beslag på hovedtak har noe rust og overflatebehandling flasser stedvis av. Undertak garasje/ verksted av presenning. Anbefalte tiltak: Det må påregnes tiltak på rustede takplater. Utbedring av resterende ovennevnte forhold anbefales. TRAPP GARASJE/ VERKSTED. Totalvurdering: Det er ikke sikker adkomst til trappen. Trappen ikke festet tilstrekkelig eller tilpasset formålet. Det bemerkes stor avstand mellom trinn i henhold til referansenivå 10cm. Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Anbefalte tiltak: Tiltak må utføres for å bedre personsikkerhet. ELEKTRISK Totalvurdering: Sikringskap er plassert i toalettrom sokkel. Det er registrert avvik, og det foreligger ikke dokumentasjon på anlegget eller utførte arbeider. Registrerer gjennomføringer i sikringsskap som ikke er tettet. (TG 3). Stedvis løse ledninger. Anbefalte tiltak: Det anbefales en utvidet el-kontroll. Kostnad gjelder el-kontroll. BAD/VASKEROM 1 ETASJE. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Kan ikke konstatere bruk av membran. Det er ikke benyttet mansjett eller annen form for tetting rundt gjennomføring av vannrør til dusjbatteri. Rørgjennomføring for wc ikke mulig å kontrollere. Ingen symptomer på skade/ følgeskader ved dagens bruk, men dette kan oppstå ved endret/ økt bruk. Fare for fuktskade og følgeskade. Klemring på sluk er sprukket. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Ved fortsatt bruk anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Pga av registrerte avvik må det påregnes renovering av rommet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass og i garasje.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bg/m3. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   85 390,- (Omkostninger totalt)   2 735 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Skorstein 1 og ildsted Siste feiing: 11.12.19, Siste tilsyn: 05.02.24. Ildsted som er registrert på skorsteinen: antikk ildsted i kjellergang og Jøtul F250 på stua. Årsgebyr for feiing og tilsyn 428.- eks. mva Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11140

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr . Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  539201

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2048965

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/709/125: 22.07.1982 - Dokumentnr: 4932 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:709 Bnr:98
  01.01.2018 - Dokumentnr: 202592 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:9 Bnr:125
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1547601 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:9 Bnr:125


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Byggesøknad godkjent ang innkledning av rom over garasje, utvidelse av veranda og dispensasjonang bygging nært tomtegrense.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   85 390,- (Omkostninger totalt)   2 735 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  85390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 500/5 100/5 700 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 49 900 ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6 000 ,- oppgjørshonorar kr 5 900 ,- og visninger kr 2 500 , -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 4 740 ,-. Utleggene omfatter fotograf og utskrift av heftelser/servitutter. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  1 800 ,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25 000  ,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev