aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Øvre Sundbygdvegen 155
Velkommen til Øvre Sundbygdvegen 155

MALM Øvre Sundbygdvegen 155

Sundbygda. Skjermet beliggenhet. Stor tomt og utsikt mot sjøen. Eiendommen har behov for rehabilitering. Ny pris!

 • kr 670 000
 • BRA 122 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 670 000
 • Omkostningerkr 17 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 687 990
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1929
 • Soverom2
 • ArealP-rom 103 m²
 • Tomt1 735.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 670 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 670 000,00))   17 990,- (Omkostninger totalt)   687 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Enebolig er oppført i 2 etasjer, med underliggende kjeller og overliggende uinnredet kaldloft. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer og grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre, og er kledd med stående tømmermannspanel og liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass. Boligen ble tilbygd mot vest og mot øst i 1978-1979. Både boligen, uthuset og garasjen bærer preg av manglende vedlikehold og har betydelige behov for rehabiliteringer.
Kjøkken

Øvre Sundbygdvegen 155, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 61 kvm
  2. etasje: 42 kvm
  3. etasje: 19 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 61 kvm Vindfang, gang, bad, vaskerom, kjøkken og stue.
  2. etasje: 42 kvm Trapperom, loftstue, gang og 2 soverom
  3. etasje: 0 kvm Uinnredet loft.
  Sekundærrom
  Kjeller: 0 kvm Arealene i kjeller er ikke måleverdig pga for lav takhøyde.
  1. etasje: 0 kvm
  2. etasje: 0 kvm
  3. etasje: 19 kvm Uinnredet loft. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde.  Tomt
  1735.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1735 kvm ifølge matrikkelrapport fra kommunen. Eiendommen ble fradelt i 1930 ved skylddelingsforretning og arealet og eiendomsgrensene kan derfor være noe usikre. Kjøpers risiko og ansvar.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Skjermet beliggenhet med utsikt mot Malm/Beitstadsundet. Kort veg til dagligvarebutikk, post og bensinstasjon. Ca. 20 minutters kjøring fra Steinkjer sentrum.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Både boligen, uthuset og garasjen bærer preg av manglende vedlikehold og har betydelige behov for rehabiliteringer. Store deler av garasjen står på annen manns grunn. I sakspapirene fra kommunen har datidens nabo samtykket til oppføring av garasje på naboens grunn og dette er lagt til grunn i søknaden. Forholdet er ikke tinglyst og det vites ikke om dette er fortsatt gjeldende. Kjøpers risiko og ansvar.

  Barnehage/skole/fritid
  Malmen barnehage (1-5 år)

  Skolekrets
  Malm skole (1-10 klasse) Steinkjer VGS

  Byggemåte
  Enebolig er oppført i 2 etasjer, med underliggende kjeller og overliggende uinnredet kaldloft. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer og grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre, og er kledd med stående tømmermannspanel og liggende panel. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass og koblet glass. Boligen ble tilbygd mot vest og mot øst i 1978-1979. På grunn av at mye løsøre og eiendeler lå rundt på gulv osv. har det vært vanskelig å kunne gjøre en fullgod undersøkelse av hele boligen. Både boligen, uthuset og garasjen bærer preg av manglende vedlikehold og har betydelige behov for rehabiliteringer

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgers egenoppgave er ikke utfylt, da dette er et tvangssalg.

  Innhold
  Enebolig: Kjeller: Lagerplass. Ikke måleverdi grunnet lav takhøyde. 1. etasje: Vindfang, gang, bad, vaskerom, kjøkken og stue. 2. etasje: Trapperom, loftstue, gang og 2 soverom. Loft: Uinnredet loft.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Grunnmur og fundament: Det registreres mindre riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. Det registreres skjevheter i søylepunkt. - Rom under terreng: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt. - Balkong, terrasse, platting 2. etasje: Rekkverket har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Balkongen er tekket med sinkplater. Det var delvis snø/is på tekkingen, så eventuelle skader kan være uoppdaget. Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. - Yttervegger: Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå med tilfeldige stikktakninger med kniv for kontroll av råteskader. Det registreres stedvis sprekker i kledningen. Vegg på tilbygg mot sørøst har synlig helning. Det registreres stedvis råteskader i trekledning. Det registreres missfarging/ svertesopp i overflater på fasader. Kledningen er stedvis værslitt. Det er ikke etablert lufting bak den nye kledningen. Det mangler stedvis musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon. - Loft: Med bruk av fuktmåler, måles ingen fukt i området rundt fuktmerkene og forholdene vurderes å være gamle forhold. Det registreres spor etter mus. Tiltenkt luftespalte ved raft er redusert. Det er ingen form for dampsperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppføringstidspunktet. - Renner og nedløp: Det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner. - Taktekking: Det registreres stedvis noe mose på taket som anbefales fjernet som et vedlikeholdstiltak. Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. - Ildsted/Skorstein: Det var ikke reist noen stige slik at pipa over tak er kun inspisert fra bakken. Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering. - Kjøkken: Kjøkkeninnredningen har skader. - Trapp til 2. etasje: Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. - Avløpsrør: Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Det bør undersøkes om staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Det er ikke registrert lufting over tak. Deler av avløpsanlegg er fra byggeåret, og nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. - Vannledninger: Vannrør fra byggeåret har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost. Stoppekran er plassert i kjeller. Forhold som har fått TG3: - Drenering: Det er ikke etablert grunnmursplast. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det er fall inn mot grunnmur. Taknedløp er stedvis avsluttet over bakken. Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. - Krypkjeller: Det registreres råteskader i bjelkelaget og stubbloft. Det blir ikke registrert noen lufteventiler i ringmuren. - Balkong, terrasse, platting 1 etg: Konstruksjonen er skjev og bærer preg av underdimensjonering. Det registreres skjevheter i søyler, drager og fundament. Konstruksjonen har symptom på skader som tilsier behov for tiltak. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Det er ikke etablert rekkverk. - Vinduer og dører: Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Karmer er værslitte. Det registreres knust innerglass på et kjellervindu. Kittfalser (utvendig tetting mellom vindusramme og glass) er uttørket og stedvis løsnet. Det registreres råteskader i karmer på de eldste vinduene. - Utstyr på tak: Takvinkelen er 27 grader eller mer og det vil være krav til montering av snøfangere. Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Det er krav til stige for adkomst for feier. - Etasjeskille og gulv på grunn: Etasjeskille har store skjevheter. Det registreres feil/ikke fullgod utførelse på stubbeloft. Det er registreres også et fuktområde på stubbeloft under vaskerom. Det registreres stedvis knirk. Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. - Trapp til loft: Det er ikke etablert rekkverk i trappen. Det mangler håndløper på veggen. - Elektrisk: Det er hull/innføringer i inntak eller sikringsskap som ikke har nippelinnføringer eller er tettet med masse beregnet for formålet. - Varmtvannsbereder: Bereder er plassert i rom uten sluk. Støpsel er brunnsvidd pga varmgang. Berederen er over 20 år har usikker restlevetid. - Vaskerom: Det registreres fukt og skader i tilknytning til våtrommets gulv og underliggende stubbeloft. Hulltaking er vurdert å ikke være nødvendig. - Bad: Hulltaking er ikke foretatt da tilstøtende vegg til dusjsonen ikke er tilgjengelig. Det er foretatt fuktsøk og visuelle observasjoner på overflater på badet, uten å registrere symptomer på avvik. Det er store malingsavskallinger i himling, brune områder over reflektorovn pga varme. Malingsavskalling på gulvbelegg samt utette rørgjennomføringer i gulv. Generelt høy slitasje. Videre opplyses om følgende viktige forhold: Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger. Rommet dagens eier bruker som vaskerom er opprinnelig tegnet inn som en matbod. Om det er søkt om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er ukjent. Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen tomt. Garasjen er i dårlig forfatning og må rehabiliteres før den kan benyttes.

  Radonmåling
  Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er begjært tvangssolgt og at salget derfor reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Oppdragsansvarlig er oppnevnt av Tingretten som medhjelper ved salget.   Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg kan det variere i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøper og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg.   Følgende opplysninger har ikke vært mulig for medhjelper å kontrollere: - Tomtegrenser - Hvorvidt tiltakene på eiendommen er utført ved egeninnsats eller fagfolk. - Garasje står på annen manns grunn Årsaken til dette er: Eier har ikke besvart henvendelser eller fremlagt dokumentasjon. Videre foreligger kun skylddelingsforretning fra 1930 som angir eiendommens grenser. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Store deler av garasjen står på annen manns grunn. I sakspapirene fra kommunen har datidens nabo samtykket til oppføring av garasje på naboens grunn og dette er lagt til grunn i søknaden. Forholdet er ikke tinglyst og det vites ikke om dette er fortsatt gjeldende. Kjøpers risiko og ansvar. I feierapport er følgende oppgitt: Avvik 1: Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt Avvik fra: Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6 Kommentar: Skorsteinen er innkledd med brannbart materiale på en side i 2 etasje, gang. Mangelfull avstand til brennbart materiale kan gi brannspredning til bygning/bygningsdel. Avvik 2: Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt Avvik fra: Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6 Kommentar: Avstand til brennbart materiale tilfredsstiller ikke minimums kravet. Produktinformasjon for Jøtul 451 angir spesifikkt krav for avstand til brennbart materiale. Ildstedet er montert på kjøkken. Avvik 3: Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt Avvik fra: Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6 Kommentar: Plate på gulv foran Jøtul 451 (kjøkken) er ikke i samsvar med krav i monteringsveiledningen. Minimums avstand foran ileggsåpning skal være 30 cm. Avvik 4: Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt Avvik fra: Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6 Kommentar: Gammelt røykrør er for dårlig tettet, er ikke tettet i hele skorsteinens tykkelse. Røykrøret står igjen ovenfor det eksiterende røykrøret på stuen. Anmerkninger Følgende anmerkninger ble gjort: Anmerkning 1: Røykrør fra ildstedene Kommentar: Røykrøret fra ildstedet som er montert på stue er montert slik at varme og røyk går rett mot sotluken. Avstand mellom nedre kant røykrør og øvre kant sotluke bør være 20 cm. Røykrøret fra ildstedet som er montert på kjøkken er montert i samme høyde som røykrøret på stue. Dårlig løsning pga at røyk kan gå ut gjennom røykrørene, samt at sotluken blir varm. Her må en være nøye med å ta ut sot etter feiing, pga at sot mengden kan dekke til røykrørsåpningene. Anmerkning 2: Skorstein på kvist Kommentar: Skorsteinen er tildekt med glava og netting på kvisten. Dette er gjort for å ha mest mulig røykgass temperatur til ut over tak. Slik at det ikke dannes sot/bek i skorsteinen. Isolasjonene må fjernes til neste tilsyn i 2024 for å se at fugene og tegl steinene er hele og intakt. Anmerkning 3: Skorsteinshatt Kommentar: Skorsteinshatten skal være flyttbar. Dette vil bli sjekket ved neste feiing i 2024. Anmerkning 4: Mangler slokkemateriell Kommentar: Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever ett godkjent slokkemiddel i hver boenhet.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  670 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 670 000,00))   17 990,- (Omkostninger totalt)   687 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk og vedfyring. Foreligger avvik og anmerkninger fra feievesenet. Se vedlagte skriv i salgsoppgaven. Forholdene må rettes opp og bekostes av kjøper.

  Info strømforbruk
  Vites ikke da dette er et tvangssalg.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  16467

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og septiktømmingr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg på ca. kr. 765,- pr år. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr. 4998,- Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  476246

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1714486

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett, brøyting/strøing m.m.

  Velforening
  Vites ikke om det er velforening i området og hvorvidt det er pliktig medlemsskap. Kjøpers risiko og ansvar.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Se vedlagte skriv fra feievesenet. Foreligger avvik/mangler som må rettes. El- tilsyn sist gjennomført i 2006. Vites ikke om det elektriske anlegget er godkjent pr i dag. Kjøpers risiko og ansvar.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/711/3: 22.09.1930 - Dokumentnr: 900174 - Bestemmelse om gjerde 16.05.1978 - Dokumentnr: 3487 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt 22.09.1930 - Dokumentnr: 900059 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:711 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 228326 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:11 Bnr:3 01.01.2020 - Dokumentnr: 857888 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:11 Bnr:3 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. I matrikkelen har eiendommen status tatt i bruk. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. Hvorvidt eiendommen er tatt i lovlig bruk er kjøpers risiko og ansvar.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, privat avløp til septiktank og offentlig veg. Stikkveger/stikkledninger frem til offentlig tilknytning er eiers ansvar. Megler er ikke kjent med tilstanden på septiktank og når sist den ble tømt. Kjøpers risiko og ansvar.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommuneplanens arealdel fra 2011 og er godkjent utnyttet til byggeområde, nåværende. Reguleringskart følger som vedlegg til salgsoppgaven. Reguleringsbestemmelser kan fås hos megler. Interessenter bes sette seg nøye inn i gjeldende plan og bestemmelser før avgivelse av bud. Eiendommen grenser til et industriområde som ligger på den andre siden av hovedveien. Området er under stor utvikling og det vites ikke om utviklingen vil kunne påvirke denne eiendom. Kjøpers risiko og ansvar.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  670 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 670 000,00))   17 990,- (Omkostninger totalt)   687 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  17990

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.   Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.   Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.   Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes i henhold til vilkår.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev