aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Malvik - Landbrukseiendom m/innholdsrikt våningshus, stabbur, driftsbygning med produksjonsrom, garasje m/løftebukk m.m.

 • 7 300 000
 • BRA 252 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING7 300 000
 • OMKOSTNINGER198 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 498 642
 • EIENDOMSTYPELandbruk
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 927
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 150 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT43 358 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 7 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  182 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  198 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 498 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Primærrom:
1. etasje: Gang, bad, stue, kjøkken, 3 soverom.
2. etasje: Gang, bad, 2 soverom, stue, kjøkken.
Sekundærrom:
Kjeller: 3 kjellerrom
Loft: Uinnredet råloft.
Fasade

Forbordvegen 192, Trøndelag

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.Kjeller
  3 kjellerrom: Fritt eksponert gulv av støpt betong. Laminatgulv i ett rom. Fritt eksponert grunnmur ubehandlet / malt. Stubbloft og plater i himling. Bereder og veggmontert utslagsvask.

  1. etasje
  Gang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

  Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med servantskap, servant, dusjkabinett, veggmontert wc og naturlig avtrekk.

  Stue: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Vedovn.

  Kjøkken: Laminat på gulv, malt panel på vegger og flis over benkeplate. Malte plater i himling.

  Soverom 1: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malt panel i himling.
  Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling.
  Soverom 3: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling.

  2. etasje
  Gang: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.

  Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Utstyrt med servantskap, servant, dusjkabinett, veggmontert wc, opplegg for vaskemaskin og naturlig avtrekk.

  Soverom 1: Belegg på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Malt overflate i himling.
  Soverom 2: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.

  Stue: Laminat på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Malte plater i himling. Vedovn.

  Kjøkken: Laminat på gulv, malt panel på vegger og flis over benkeplate. Malte plater i himling.

  Loft
  Uinnredet råloft: Tregulv og uisolert åstak.
 • Eiendommen ligger i åpne omgivelser i Malvik med utsikt mot sjøen. Bygningene danner et tun, omkranset av landbruksområder som skaper rolige omgivelser. Det er kun 4 km fra Vikhammer sentrum, ca. 18 km fra Stjørdal sentrum og ca. 18 km fra Trondheim sentrum med alle sine fasiliteter.
 • Ta utgangspunkt fra Vikammer sentrum og følg gamle E6/Malvikvegen i retning Stjørdal. Etter ca. 2,5 km. tar man inn Forbordvegen. Følg vegen forbi Malvik kirke og videre til man kommer inn i Hasetvegen. Følg Hasetvegen i ca. 850 m. og ta til høyre inn Forbordvegen etter å ha kjørt under motorvegen. Eiendommen ligger på venstre hånd etter ca. 280 m.
 • Enebolig er oppført i tre etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass, koblet glass og enkeltglass.
 • Kjeller: 67 kvm Bra
  1.et: 75 kvm Bra
  2.et: 75 kvm Bra
  Loft: 35 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:1. etasje: Gang, bad, stue, kjøkken, 3 soverom.
  2. etasje: Gang, bad, 2 soverom, stue, kjøkken.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og vedfyring.
  Vedovn på stue i 1 og 2 etasje.
  Elektriske varmekabler i gulv på begge badene.
 • Eiendommen består av flere teiger:

  Gnr. 9, bnr.2: 39,4 da. bestående av fulldyrka jord, annet markslag og bebygd
  Gnr.9, bnr.11: 2,9 da. bestående av fulldyrka jord, annet markslag og bebyg
  Gnr.12, bnr.25: 1,5 da. bestående av fulldyrka jord

  Vedlagt salgsoppgaven følger gårdskart som beskriver beliggenheten på teigene.
  Gå inn på www.gardskart.nibio.no for en mer detaljert beskrivelse på beliggenhet på hver teig.
 • Parkering i garasje og på egen gårdsplass
 • Tilknyttet privat vei. Offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 126 628 per 31.12.18
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per 31.12.18
 • Kr. 15 788,50 pr. år
  De kommunale avgiftene er inkludert vann, avløp, feiing og eiendomsskatt
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis kr for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt som følger:
  Renovasjon: kr. 6588,- (Inkl slamtømming)
  Kommunale avgifter: kr. 15 788.50

  I tillegg må kjøper påregne kostnader til forsikring, tv/internett og eget strømforbruk.
 • Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i kommunens arkiv.
 • Våningshuset er i dag innredet med 2 enheter.
  Bygningsinformasjonene i matrikkelopplysningen viser til at våningshuset er registrert med èn boenhet. Det betyr at våningshuset har gjennomgått en bruksendring fra èn til to boenheter uten at dette er registert hos byggesaksavdelingen i Malvik kommune.

  Eiendommen overtas av kjøper uten leieforhold.
 • Eiendommen er konsesjonspliktig og underlagt konsesjonsloven.
  Kjøper av eiendommen må søke konsesjon på ervervet etter "Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv".
  Det er Malvik kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig, forutsatt minimum 10 års leieavtale.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Selger tar konsesjonsrisiko med hensyn til pris.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 med hensyn til drift og botid.

  Søknad om konsesjon skal sendes til Malvik kommune inne fire uker etter at bindende avtale om kjøp er inngått, jfr. lovens § 12 og § 13. Kommunen kan etter § 11 stille vilkår for konsesjon, herunder vilkår om boplikt for kjøper.

  Dersom konsesjonsmyndigheten i Malvik kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir.

  Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Driveplikten kan oppfylles også ved utleie av jorda til jordbruksproduksjon
 • Det hviler ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det gjøres oppmerksom på at det ikke eksisterer midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligen.
  Det finnes ikke bygningstegninger av boligen i kommunens arkiv. På 1950-tallet ble kommunens byggesaksarkiv utsatt for brann og mesteparten av arkivmaterialet gikk tapt.
 • 1921/900236-1/66 Skjønn
  Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1935/900238-1/66 Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1966/630-1/66 Bestemmelse om vannledn.
  for Vikhammer Vannverk

  1976/6556-1/66 Erklæring/avtale
  Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1978/6445-1/66 Erklæring/avtale
  BEST. OM GRUNN TIL VEG/ VEDLIKEHOLD
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1940/179-1/66 Bestemmelse om vannrett
  rettighetshaver:Knr:5031 Gnr:9 Bnr:2
  Bestemmelse om vannledning
 • Eiendommen er en konsesjonspliktig landbrukseiendom.
  Det foreligger arealplaner for området som berører eiendommen. Nye Veier
 • Gnr. 9 Bnr. 2 - Gnr. 9 Bnr. 11 - Gnr. 12 Bnr. 25 i Malvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger. Ønsket overtakelsesdato angis i bud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10 900-, oppgjørshonorar kr 3 000,- og visninger kr 1990, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frode Bernhard Geving
  Tove Geving
Lars Valstad

Megler

Lars Valstad

95 73 78 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger