aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Engavegen 32! En koselig fritidsbolig beliggende like ved Hurdalsjøen.

MAURA Engavegen 32

Trivelig fritidsbolig med attraktiv beliggenhet på vestsiden av Hurdalsjøen!

 • kr 490 000
 • BRA 40 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 28 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 518 392
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom2
 • ArealP-rom 40 m²
 • Tomt594.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Engavegen 32! Dette er en trivelig fritidsbolig som inneholder gang/entre, stue med vedovn, koselig kjøkken og to soverom med plassbygde køyesenger. Uthus med lagringsrom og utedo. Hytta er omgitt av en fin hage med plen og er gjerdet inn. Eiendommen har en fin beliggenhet i Nannestad kommune, like ved Hurdalssjøen. Dette er landlige og harmoniske omgivelser med ca. 11 km til sentrum av Hurdal med flere dagligvarebutikker og ca. 15 km til Maura. For deg som er glad i vintersport kan Hurdal skisenter friste med godt preparerte nedfarter og det kjøres også opp flere skiløyper i nærområdet. I sommerhalvåret kan Hurdalssjøen friste med bla. badestrender, båtmuligheter og fiske.

Engavegen 32, Viken

 • Tomt
  594.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat tomt som er opparbeidet med plen og gjerdet inn.

  Beliggenhet
  Frittidseiendommen ligger like ved Hurdalssjøen i et landlig og rolig område kalt Sandnesseter, i Maura ved kommunegrensen til Hurdal. I nærområdet finner du grendehus med tilknyttet fotballbane. Det er ca 11 km til Hurdal sentrum med kommuneadministrasjonen, servicetilbud og skoler. Hurdal skole inneholder også kommunens kulturhus med kino, bibliotek, m.m. Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres ved Spar og Coop Prix Hurdal eller Rema 1000 Maura. Det er ca. 15 km til Maura der du finner flere butikker, Åslia alpintanlegg, Nordåsen skiarena og skole- og barnehager. Det er ca. 11 km til Hurdal sentrum med servicetilbud, kulturhus med kino og bibliotek, m.m. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det ca 20 min til Amfi Eidsvoll på Råholt og ca 30 min til Jessheim storsenter, hvorav sistnevnte har 140 butikker, serveringssteder og attraktive servicetilbud. Det er svært gode rekreasjonsmuligheter i både Nannestad og Hurdal. For deg som er glad i vintersport kan Hurdal skisenter friste med godt preparerte nedfarter som passer perfekt for en dagstur med familien. Det er også godt med oppkjørte skiløyper i nærområdet på vinterstid for deg som heller foretrekker det. I sommerhalvåret kan Hurdalssjøen friste med bla. badestrender, båtmuligheter og fiske. Hurdalssjøen er den største og en av flere fine innsjøer i Hurdal. Fjellsjøen og Skrukkelisjøen er også fine steder dersom du liker å fiske, og det finnes flere oppmerkede turstier i skogen. Dersom du ønsker en sykkel- eller gåtur kan du velge mellom bla. Pilegrimsvegen, Brenntoppen eller Mistberget. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss noen ganger om dagen. Nærmeste holdeplass er "Sandnesseter". Med bil tar det ca 25 min til Nannestad, 20 min til Råholt, 28 min til Oslo Lufthavn, 30 min til Jessheim og 52 min til Oslo. For ytterligere informasjon se www.hurdal.kommune.no

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredte eneboliger, fritidsboliger og noe landbrukseiendommer.

  Byggemåte
  Det er trolig byggegrunn av løsmasser/sand. Bygningen har grunnmur dels støpt betong innvendig med tresonitt og dels i betongstein. Yttervegger av tømmerkonstruksjon. Plassbygget saltak av tre tekket med pappshingel. Vinduer med eldre trevinduer med koblet glass og ett vindu i soverom med isolerglass. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Interessenter bes lese gjennom vedlagte tilstandsrapport for ytterligere informasjon.

  Innhold
  1.etg: 40 Kvm. p-rom: Vindfang, stue, kjøkken og 2 soverom. Uthus med utedo og lagringsrom.

  Standard
  Frittliggende fritidsbolig oppført i ca. 1960. Bygget er trolig eldre og flyttet til plassen da, men opprinnelig byggeår er ukjent. Bygget bærer preg av etterslep av vedlikehold. Overflater: Gulv: Furubord. Belegg i kjøkken og teppegulv i soverom. Vegger: Trepanel. Himlinger: Trepanel. Kjøkken: Kjøkken med innredning av ulik type, dels med glatte fronter og dels med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Kort fortalt: - Frittliggende hytte med fin beliggenhet! - Kjøkken med god skapplass. - Stue med vedovn. - Plassbygde køyesenger i soverom. - Garderobeskap i ett soverom. - Gang/entre. - Frittstående uthus med utedo. - Hage rundt hytta med plen. - Fin beliggenhet i Nannestad, like ved Hurdalsjøen med mye fine rekreasjonsmuligheter i nærområde. Følgende har i vedlagte tilstandsrapport oppnådd tilstandsgrad 3 - store eller alvorlige avvik: - Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det savnes takrenner og nedløp på bygningen, unntatt ved hovedinngang. Renne ved hovedinngan har deformasjoner. - Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Synlige skjevheter og svikt i fundament i tilknyttet inngangsparti. - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Vesentlig skjevheter og råteskader i trevirke gjelder tak ved inngangsparti. Stedvis råteskader i takbjelker. Vesentlige deler av takkonstruksjonen er gjenbygget og ikke tilgjengelig for inspeksjon. Tilstanden kan ikke endelig fastslås - Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Røykvarsler og brannslukningsapparat. - Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Synlig vann på bakken i tilgjengelig krypkjeller. Følgende har i vedlagte tilstandsrapport oppnådd tilstandsgrad 2 - avvik som kan kreve tiltak: - Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Innvendig > Pipe og ildsted: fuktmerker på pipe/brannmur. - Innvendig > Krypkjeller: Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Fritt vann på gulv i i tilgjengelig krypkjeller på befaringsdagen. - Innvendig > Innvendige trapper: slitasje, - Innvendig > Innvendige dører: Slitasje. - Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Tekniske installasjoner > Andre installasjoner: Noe ufagmessig. Det savnes adkomst til overkøyer og sikring av sengene. - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Enkelt 230V el-anlegg med skrusikringer i sikringsskap som er vegghengt i soverom. 20A hovedsikring. 2 spredekurser. - Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Tomteforhold > Septiktank; inge n dokumentasjon på septik. Takstmann har ikke vurdet tilstand på utvendig taktekking eller terrangforhold da det var snødekke på befaringsdagen. For ytterligere og mer utførlig teknisk beskrivelse av eiendommen se vedlagte tilstandsrapport, avholdt av Hans Petter Lindstad, datert 20.03.2023.Her fremgår kostnadsestimat og anbefalte tiltak på tilstandsgrad 2 og 3 (TG 2 og 3). Vi oppfordrer interessenter til å sette seg nøye inn i tilstandsrapporten før visning.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkeringsmuligheter på egen tomt.

  Radonmåling
  Kommunen opplyser at eiendommen ligger i et område som er radonutsatt. Det er ikke foretatt noen måling på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bg/m3. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Selger har ikke bebodd/benyttet eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det er adkomst til hytta via privat vei. Det er ikke tinglyst noen veiretter, ei heller pliktig medlemskap i grendelag som drifter veien. Del av veien eies av Skogen Idrettslag. Det anbefales at det etableres veirett til hytta. Dette er noe kjøper må ordne selv og bærer risikoen for. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn i stuen.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  1942

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter vil variere årlig. Kommunale avgifter på denne eiendommen inkluderer hytterenovasjon og feiing.

  Formuesverdi primær
  449909

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1709655

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Eier står selv ansvarlig for kostnader tilknyttet kommunale avgifter, velavgift, vei, strøm og forsikring, m.m.

  Velforening
  Sandnesseter Grendelag. Usikker på årsavgift.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3036/139/138: 09.01.2009 - Dokumentnr: 14757 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3036 Gnr:139 Bnr:10 01.01.2020 - Dokumentnr: 817354 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0238 Gnr:139 Bnr:138 Overnevnte heftelser følger eiendommen i salget. Hefetelsene omhandler registering av grunneiendommen/fradeling med målebrev. Eiendommen ble skilt ut fra Gnr. 139 Bnr. 10.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke noen midlertidig brukstillatelse, ferdigattest eller byggetegninger i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen ligger til privat vei som driftes av vellet. Bygget er ikke tilknyttet noen vann eller avløp. Takstmann opplyser at det er nedgravd septiktank på eiendommen fra ca. 1975. Gråvannstank med overløp til grøft.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er ikke regulert. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2018-2035 for Nannestad, avsatt til nåværende spredt boligbebyggelse og LNFR område.

  Adgang til utleie
  Hele hytta kan leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  28392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at fritidsboligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd/benyttet den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.450 -, oppgjørshonorar kr. 5.950,- og visninger kr. 2.500,- per stk. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 6.500,-. Utleggene omfatter foto og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 1.875,- per times arbeid, begrenset oppad til kr. 16.450,-. Alle beløp er inkl. mva.

Tommy Breen

Megler

Tommy Breen

93 22 45 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev