aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Gamle Dalsveg 50!

Sjarmerende, eldre enebolig med flott hage og gode solforhold. Ivaretatt og mye potensiale!

 • BRA 187 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER110 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 900 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 966
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 162 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 048 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  94 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  110 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 900 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Boligen inneholder:
1. etasje: Entré, gang, bad, 3 soverom, kjøkken og stue.
Kjeller: Trapperom, vaskerom, gang. 3 boder.

Garasjebygg til boligen og frittstående garasje.
Velkommen inn!

Gamle Dalsveg 50, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Eksempler på materialvalg:
  Gulv: Belegg og parkett. Fliser på bad.
  Vegger: Malte flater, panel og tapet. Plater og fliser på bad.
  Himling: Malte flater og panel.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2 - krever ikke umiddelbare tiltak:
  - Utvendig: Taktekking
  - Utvendig: Vinduer
  - Utvendig: Dører
  - Innvendig: Etasjeskille/gulv mot grunn
  - Innvendig: Pipe og ilsted
  - Innvendig: Innvendige dører
  - Tekniske installasjoner: Vannledninger
  - Tekniske installasjoner: Avløpsrør
  - Tekniske installasjoner: Elektrisk anlegg
  - Tomteforhold: Utvendige vann og avløpsledninger


  Forhold som har fått TG2 - kan kreve umiddelbare tiltak:
  - Utvendig: Nedløp og beslag
  - Utvendig: Veggkonstruksjon
  - Utvendig: Takkonstruksjon/loft
  - Utvendig: Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  - Utvendig: Utvendig trapper
  - Innvendig: Overflater
  - Innvendig: Radon
  - Innvendig: Krypkjeller
  - Kjøkken: Overflater og innredning
  - Tekniske installasjoner: ventilasjon
  - Tekniske installasjoner: Varmtvannstank
  - Tomteforhold: Drenering
  - Tomteforhold: Grunnmur og fundament

  Forhold som har fått TG3:
  - Innvendig: Rom under terreng
  - Innvendig: Innvendige trapper
  - Våtrom: Vaskerom
  - Våtrom: Bad
  - Kjøkken: Avtrekk
 • Boligen har en god beliggenhet på Maura i et barnevennlig og stille boligfelt med kort vei til både lekeplasser, skoler, barnehager, dagligvarebutikker og frilufsområder. Eiendommen grenser også til landbruksområder. Med bil tar det ca. 13 min til Oslo lufthavn Gardermoen og ca. 45 min til Oslo sentrum.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Bygningen er oppført i med tekket saltak og yttervegger i reisverk bekledd med panel. Grunnmur i betong og leca. Støpt såle til antatt faste
  masser. Etasjeskille av trebjelker og er trolig med påliggende selvbærende plater/tregulv med påliggende overflate gulv. Krypkjeller under trebjelkelag. Betong takstein og takmembran fra ca 1990 tallet iht. fremlagte opplysninger. Nedløp og renner av materialtype stål fra ca
  1990 tallet iht. fremlagte opplysninger. Malte vinduer med 2-lags isolerglass fra 1985. Malt balkongdør med 2-lags isolerglass fra
  1985. Fabrikkmalt slett ytterdør med glassfelt. Dør fra 2016.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt den 27.06.2022 av Aleksander Olsen for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etasje: 103 Bra
  kjeller: 84 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  P-rom inneholder:
  1. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom, stue, spisestue, kjøkken og bad
  Kjeller: Vaskerom, trapperom og gang
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med varmepumpe, vedovn, elektriske panelovner og varmekabler på bad.

  Det er en nedgravd glassfibertank på eiendommen, det er opplyst at denne er tom men ikke sanert.

  Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no
 • Tomten er pent opparbeidet med plen, busker, trær og bed. En romslig tomt med gode solforhold. Gruset gårsdplass.
 • Eiendommen har to garasjer. Øvrig parkering på gårdsplass.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 817 279 per 09.07.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 942 204 per 09.07.20
 • Kr. 10 491 pr. år
  Kommunale avgiter fakturert på eiendommen i 2021 var kr. 10.491,-
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis kr. for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt som følger: Strøm, TV/internett, kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold. Listen er ikke uttømmende.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen for tilbygget og garasjen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut i sin helhet.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • - Det opplyses om nedgravet glassfibertank på tomten og bør nærmere undersøkes. Fullmektig opplyser at denne skal være tom, men ikke sanert.
  Evt. fjerning med påfølgende kostnader tilfaller ny eier.

  - Det opplyses at det har forekommet mus i kjeller

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Eiendommen ligger i et område med flere punkter berørt av Norkarts tiltaksanalyse. Se vedlagt tiltaksanalyse i prospekt, konferer megler eller kommunen for ytterligere informasjon.
  Berørte datasett: FKB-AR5, Kraftforsyning - Nettanlegg, Løsmasser N50/N250, Marin grense, Mulighet for marin leire, Radon, Tettsteder, Vannkraft- Utbygd og ikke utbygd, Verneplan for vassdrag.
 • Gnr. 148 Bnr. 30 i Nannestad kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16 000,- oppgjørshonorar kr. 6 500,- og visninger kr. 2500 -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 25 000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale a totalt ca. 75 000kr. ,-.Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse. Tinglysning kan ikke gjøres digitalt grunnet oppdragets art.
 • Bjarne Nordal
  Bjørn Aage Nordal
  Gro Helen Nordal
Camilla Engelhardt

Megler

Camilla Engelhardt

92 81 62 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev