aktiv-eiendomsmegling
Ringtrostvegen.png
Ringtrostvegen.png

MAURA Ringtrostvegen 24A

Stor tomt med igangsettingtillatelse for 4 store, flotte rekkehus! (IG feb. 2023) - Sentrumsnært.

 • kr 7 200 000
 • Prisantydningkr 7 200 000
 • Omkostningerkr 199 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 399 140
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 943 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 7 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 180 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 200 000,00))   199 140,- (Omkostninger totalt)   7 399 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Skjermbilde 2023-11-27 114811.png
Det foreligger igangsettingstillatelse for 4 rekkehus, samt rivingstillatelse for eksisterende bygg.
Skjermbilde 2023-11-27 114634.png

Ringtrostvegen 24A, Akershus

 • Tomt
  1943m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er 1943 kvm. På eiendommen er det rivningstillatelse for gammelt hovedhus, og to uthus/skjul. Videre er eiendommen med gruset innkjøring og beplantning i form av trær og busker.

  Beliggenhet
  Maura er et tettsted i Nannestad kommune i Akershus, Norge. Det er preget av et landlig miljø med nærhet til natur og landbruksområder. Tettstedet kan tilby grunnleggende fasiliteter som skoler, butikker og andre lokale tjenester. Nannestad kommune ligger nordøst for Oslo og har generelt et rolig og familievennlig miljø. Nannestad kommune ligger i Akershus fylke, Norge. Kommunen har en blanding av landlige og urbane områder, med en betydelig del av befolkningen bosatt i tettsteder som Maura, Holter og Teigebyen. Nannestad er kjent for sitt landlige preg, landbruk og nærheten til natur. Kommunen tilbyr grunnleggende tjenester som skoler, helsefasiliteter og lokale butikker. Nannestad har også et aktivt lokalsamfunn, og det arrangeres ulike arrangementer og aktiviteter gjennom året. Naturressurser som elver, innsjøer og skogområder preger landskapet, og dette gjør området attraktivt for friluftsaktiviteter som fotturer og sykling.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Maura består hovedsakelig av en blanding av boligområder, landbruksområder og noen lokale forretninger. Det er et tettsted i Nannestad kommune, og derfor kan du forvente å finne en kombinasjon av eneboliger, leilighetskomplekser og andre typer boliger. Det landlige preget og nærheten til natur i Nannestad gjør at bebyggelsen også kan variere med åpne områder og grøntarealer.

  Barnehage/skole/fritid
  Nærmest eiendommen finner du Bjerke Barnehage og Læringsverkstedet Maura barnehage. Videre ligger Solheim Barnehage og Breenenga FUS barnehage også i området. Maura barneskole ligger en kort spasertur fra eiendommen, Nannestad ungdomsskole og Nannestad videregående ligger i Nannestad sentrum, som er kommune sentrum.

  Offentlig kommunikasjon
  Område har hyppige bussavganger til blant annet knutepunkt for offentlig kommunikasjon på Gardermoen.

  Diverse
  Deler av eiendommen i øst ligger i område for ras og skredfare. Se kommunens områdeanalyse vedlagt i salgsoppgaven, der eiendommen er berørt av 13 datasett.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  7 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 180 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 200 000,00))   199 140,- (Omkostninger totalt)   7 399 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift Kommunale avgifter beregnes på nytt av kommunen etter ferdigstillelse av de nye enhetene.

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt i Nannestad kommune.

  Info formuesverdi
  Megler har ikke lyktes i å fremskaffe formuesverdi for eiendommen.

  Info vannavgift
  Se vedlagte kommunale opplysninger. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt info gjelder eksisterende eiendom, og at det må tas høyde for nye beregninger når nye enheter er oppført.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett. - Tilpasses de nye enhetene.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3036/147/66: 29.09.1953 - Dokumentnr: 3277 - Bestemmelse om veg Vegvesenets betingelser vedtatt
  14.03.1945 - Dokumentnr: 329 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3036 Gnr:147 Bnr:10
  07.06.1949 - Dokumentnr: 1590 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3036 Gnr:147 Bnr:81
  07.06.1949 - Dokumentnr: 1591 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3036 Gnr:147 Bnr:82
  08.04.1960 - Dokumentnr: 1331 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3036 Gnr:147 Bnr:108
  01.01.2020 - Dokumentnr: 646357 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0238 Gnr:147 Bnr:66


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert i henhold til Kommuneplanens arealdel 2018 - 2035, samt reguleringsplan for Maura sentrum. Kommuneplanen er under arbeid (2023 - 2040) Eiendommen er regulert til bolig (B17)

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det er ikke konsesjonskrav på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  7 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 180 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 200 000,00))   199 140,- (Omkostninger totalt)   7 399 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  199140

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

Dokumenter

Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev