aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade
Fasade

MELDAL Orklaveien 97

Stor og innholdsrik enebolig. Uthus og garasje. Stor eiertomt.

 • kr 2 100 000
 • BRA 290 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 2 100 000
 • Omkostningerkr 69 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 169 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1950
 • Soverom5
 • ArealP-rom 174 m²
 • Tomt1 998 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning
Enebolig oppført ca. 1950 og påbygd ca. 1976, Inneholder: Kjeller: Boder, uinnredet 1. et: Vindfang, gang, wc, stue, kjk, bad, 2 sov og vaskerom (brukt som bod). 2. et: Gang, bad, 3 sov og stue. Loft: Lagerplass På eiendommen er det også enkelgarasje samt et uthus med god lagerplass og liten garasjeplass i underetasjen. Det er vedovn på begge stuene samt varmepumpe i begge etg. 2.et. er oppgradert fra ca. 2009-10 med renovert bad og kjøkken (opplyst av tidligere eier). Ellers lagt laminatgulv og malte plater på vegg. Etter kjøp i 2015 er følgende oppgraderinger utført: renovert kjøkken og bad i 1. etg., pusset opp stue, gang og soverom i 1. etg. I 2. etg. er kjøkken revet for å etablere et ekstra soverom. Drenert i 2022 (ikke ved utbygg), rør i pipe og avløpsrør utvendig.
Stue

Orklaveien 97, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 97 kvm
  1. etasje: 105 kvm
  2. etasje: 69 kvm
  3. etasje: 19 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 0 kvm
  1. etasje: 105 kvm Følgende rom inngår i P-rom: 1. et: Vindfang, gang, wc, stue, kjk, bad, vaskerom og 2 soverom.
  2. etasje: 69 kvm Følgende rom inngår i P-rom: 2. et: Gang, bad, 3 sov og stue
  3. etasje: 0 kvm  Tomt
  1998m²

  Beskrivelse av tomt
  Det er stor eiertomt med biloppstillingsplasser og hageareal. Tomta skråner i østlig retning. Tomta er skylddelt. Det foreligger skylddelingsforretning fra 1949. I denne opplyses at langsidene (østre langside er mot riksvei) er 52,3 meter og tverrsidene er 38,2 meter. Parsellen er tilnærmet rektangulær. Om man beregner iht. skylddelingsforretningen får man ca. 1998 kvm. Merk at dette forutsetter rette linjer. Da tomten ikke er oppmålt i nyere tid, tas det forbehold om tomtestørrelse. Ev. arealavvik aksepteres av kjøper. Konferer megler for nærmere opplysninger. Estimert fra kommunen er 1675,3 kvm. Merk: Eiendomskartet fra kommunen viser rosa linje (mindre nøyaktig). Ovennevnte tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. I prospektet benyttes 1998 kvm, men merk at kommunens estimat er mindre - men kan være mindre nøyaktig - som ofte er tilfellet ved eldre og skylddelte tomter. Konferer megler ved ev. spørsmål.  

  Beliggenhet
  Når man kjører fra Meldal sentrum i retning Å, ligger eiendommen på høyre side av Orklaveien. Det er ca. 1 km. til Meldal sentrum. Det er fine turområder både sommer og vinter i nærområdet. Her er kort til både Resdalen, Trollheimen og Frilsjøen. Det er ca. 35 km. til Orkanger, 37 km til Berkåk og ca. 11 km til Løkken sentrum. I Meldal har man kommunesenteret, barnehage, nyere skole, butikker, bank/forsikring, bussforbindelser m.m. Fra eiendommen er det kort gange til fiskeelva Orkla.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Langs Orklaveien er det stort sett eneboliger og landbrukseiendommer. Spredt bebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Skole og barnehage i Meldal

  Byggemåte
  Utdrag fra rapport utført av takstmann (se rapport i salgsoppgaven for nærmere info): Boligen er oppført i bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning. 2-lags vinduer og metallplater som taktekking. Boligen er oppgradert de senere år, men det bemerkes at enkelte bygningselementer er i ferd med å nå / har nådd forventet brukstid slik at det er satt tilstandsgrad ut i fra alder, samt at det må påregnes enkelte oppgraderinger. Dreneringen er fra 2022. Bygningen har betonggrunnmur. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker på tilbygget del. Terrenget er skrående mot øst. Det er septiktank og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

  Innhold
  Kjeller: Boder, uinnredet 1. et: Vindfang, gang, wc, stue, kjk, bad, 2 sov og vaskerom (nå benyttet som bod). 2. et: Gang, bad, 3 sov og stue. Det var tidligere kjøkken i etasjen, men ble ombygd til soverom etter dagens eier kjøpte i 2015. Loft: Lagerplass

  Standard
  Utdrag fra rapport utført av takstmann (se rapport i salgsoppgaven for nærmere info): Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte plater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det foreligger ingen informasjon / dokumentasjon ang. radonmålinger. Boligen har mursteinspipe (stålrør innsatt og godkjent i 2022) Gulvet i kjeller er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte glatte dører. Bad 1. etasje Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Veggene har baderomsplater. Taket er malt. Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 25. Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Rommet har servant, toalett og badekar. Det er mekanisk avtrekk. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i soverom. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 11. Vaskerom Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vaskerommet har belegg på gulv og plater på vegger. Av utstyr er det skyllekar og opplegg for vaskemaskin. Rommet er i daglig bruk, men pga alder må det påregnes oppgraderinger. Hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering. Bad 2. etasje Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Veggene har fliser. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 20. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Rommet har innredning med 2 nedfelte servanter, toalett, dusjnisje og opplegg for vaskemaskin. Det er mekanisk avtrekk. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i trappegang. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 11. Kjøkkenet er fra 2016. laminat på gulv og plater på vegger. Ventilator over stekesone. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Toalettrommet har vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Av utstyr er det wc og servant. Mekanisk avtrekk. Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av plast. Det er montert mekanisk avtrekk fra våtrom, toalettrom og wc. Varmtvannstanken er på ca 200 liter. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak: - Utvendig > Vinduer - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2 - Innvendig > Overflater - Pipe og ildsted - Innvendig > Rom Under Terreng - Innvendig dører - Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2 - Varmtvannstank - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Grunnmur og fundamenter Forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak; - Taktekking - Nedløp og beslag - Veggkonstruksjon - Takkonstruksjon/loft - Innvendige trapper - Våtrom > 2. Etasje > Bad > Overflater Gulv - Våtrom > 2. Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt - Spesialrom > 1. Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon - Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2 Forhold som har fått TG3: - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Utvendig > Utvendige trapper - Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Generell

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på tomt samt i frittliggende garasje. Det er også liten garasjeplass i underetasjen i uthuset.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Merk at det opprinnelig var kjøkken der det i dag er etablert soverom i 2. etg. Det kan medføre at det er røropplegg i vegg enda. Dette er ikke samsvar med godkjente tegninger. Se takstrapport i salgsoppgaven. I rapporten er det opplyst areal for hver etasje.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  El. oppvarming og vedovn. Varmepumpe stue 1. etg, gang 1. etg. og 2 etg. Energiattest er utarbeidet 12.06.2014 av takstmann Tor Gunnar Uv. Dette er i forkant av da dagens eier kjøpte eiendommen. Det er ikke utarbeidet ny attest ifbm. dagens salg.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  5874

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Merk at det er vannmåler. Dette gir avgift iht. forbruk. Se kommunale gebyrer vedlagt i prospektet. Det betales i tillegg til ReMidt kr 5000,- for renovasjon og kr 2574,- for slamtømming.

  Formuesverdi primær
  505113

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1818405

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/547/4: 01.09.1987 - Dokumentnr: 5002 - Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt
  AD. GARASJE VED RIKSVEG
  25.04.1949 - Dokumentnr: 425 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5059 Gnr:547 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 255385 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1636 Gnr:147 Bnr:4
  01.01.2020 - Dokumentnr: 662455 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5023 Gnr:147 Bnr:4


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette skyldes boligens alder. Det er gitt innflyttingsattest, datert 19.09.77. Denne gjelder tilbygg. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Vei: Privat avkjørsel fra Orklaveien. Vann: Kommunalt. Avløp: Septik. Alder på denne er ukjent. Merk at det her kan komme pålegg til utbedring, ev. tilknytning kommunalt nett om det er mulig. Ev. kostnad for dette vil være ny eiers.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommunen opplyser: "Ingen reguleringsplan, kommuneplanen gjelder." Eiendommen er regulert til LNFR-areal, spredt boligbebyggelse - nåværende.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   69 542,- (Omkostninger totalt)   2 169 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  69542

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,9% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev