aktiv-eiendomsmegling
Tomt til salgs på vakre Løvfall. Tomtens plassering er markert på bildet
Tomt til salgs på vakre Løvfall. Tomtens plassering er markert på bildet

MERÅKER Ivarsmyrveien

Meråker - Hyttetomt i naturskjønne omgivelser!

 • kr 350 000
 • Prisantydningkr 350 000
 • Omkostningerkr 10 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 360 092
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 639 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   22 992,- (Omkostninger totalt inkl. valgfritt boligkjøperforsikring)   372 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Er du på utkikk etter en fjellhytte, men ikke funnet hytten som er perfekt for deg? Her har du sjansen til å kapre deg en tomt for å bygge deg drømmehytten i et nydelig fjellandskap. Verd og nevne er: - Helårsvei - Stor tomt på over 1,6 dekar - Endeplassering - Vann - Avløp - Strøm Vann, avløp og strøm er lagt frem til hyttetomten. Det er lave felleskostnader på kr. 500,- pr. mnd. som dekker vann, avløp og brøyting av vei. Det er en låst bom på veien opp mot hytten, så hvis du ønsker å besiktige området og hyttetomten, er det bare å ringe for å avtale visning!
Tomten er markert på bildet

Ivarsmyrveien, Trøndelag

 • Tomt
  1639m²

  Beskrivelse av tomt
  Tilnærmet flat tomt

  Beliggenhet
  Løvfall ligger sørvestvendt et stykke ovenfor E14, med utsikt mot Steinfjellet, Kluken og Fongen. Nærmest over dalen mot sør blir Dalavola. Området byr på flott fjellterreng. Her kan man gå direkte ut i naturen sommer som vinter fra hytta. Bilen er unødvendig for å komme seg ut i uberørt natur. Gode muligheter for fiske og flotte turer i et praktfullt fjellterreng. Jakt reguleres av Statsskog. Løvfall ligger om lag 9 km. unna grensen til Sverige og Storlien, med alpinanlegg, restauranter og butikker. På norsk side er Meråker nærmeste handelssentrum, også med tilbud om alpint og et flott skiløypenett for langrennsinteresserte.

  Adkomst
  Fra Meråker følg E14 i ca 13,5 km. Deretter sving til venstre inn på Ivarsmyrveien. Følg skilt mot Ridesenter. Ved ridesenteret, fortsett til venstre langs Ivarsmyrveien. Veien går gjennom 2 grinder og én låst bom deretter ned første til høyre. Nøkkel til bommen følger hyttetomta. Ring for avtale om visning.

  Bebyggelse
  Dette er et lite og koselig hyttefelt med totalt 7 fritidseiendommer hvorav 6 er bebygd. Dette er den siste ubebygde tomten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   22 992,- (Omkostninger totalt inkl. valgfritt boligkjøperforsikring)   372 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Det er ingen kommunale avgifter utenom tømming av felles kloakkanlegg. Hytterenovasjon til Innherred renovasjon kr. 1 525,- pr. 2023.

  Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ikke eiendomsskatt i Meråker kommune.

  Info formuesverdi
  Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt. Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. For inntektsåret 2022 er det fastsatt en oppjustering med 25 prosent. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no. 

  Info vannavgift
  Hyttefeltet har felles brønn og renseanlegg som tømmes hvert 3. år. Utgift deles på alle hyttene. Det betales i dag kr. 500,- pr. mnd. i driftsutgifter til hytteforeningen som dekker brøyting, vann og avløp.

  Andre utgifter
  Kjøper må selv bekoste tilkobling til vann, avløp og strøm. Vann-, avløp- og strømledninger er lagt frem til tomten. Påkoblingsavgift til vann og avløp er betalt. For strøm må det påregnes en påkoblingsavgift til NTE.

  Velforening
  Pliktig medlemskap til vann og avløpsanlegg da det er tinglyst felleseie.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 24.10.2018 - Dokumentnr: 1451329 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:5034 Gnr:49 Bnr:87 Vann- og kloakkanlegg er felles eie. 24.10.2018 - Dokumentnr: 1451329 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5034 Gnr:49 Bnr:87

  Vei, vann og avløp
  Det er brøytet helårsvei. Vann fra felles privat brønn. Felles kloakkrenseanlegg for hyttefeltet med kommunal tømming.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringskart med bestemmelser ligger i salgsoppgaven.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   22 992,- (Omkostninger totalt inkl. valgfritt boligkjøperforsikring)   372 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  10092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Meglers vederlag betales av selger. Kr. 50 850,- som inkluderer provisjon, tilrettelegging, digital markedsføring, fotografering og innhenting av lovpålagte opplysninger.

Dokumenter

Jan Morten Svendsen

Megler

Jan Morten Svendsen

95 73 78 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev