aktiv-eiendomsmegling
Tomt til salgs på vakre Løvfall. Tomtens plassering er markert på bildet

Meråker/Løvfall - Hyttetomt i naturskjønne omgivelser!

 • 350 000
 • PRISANTYDNING350 000
 • OMKOSTNINGER24 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER374 892
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 639 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,-))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  24 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  374 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten er markert på bildet

Ivarsmyrveien, Trøndelag

 • Løvfall ligger sørvestvendt et stykke ovenfor E14, med utsikt mot Steinfjellet, Kluken og Fongen. Nærmest over dalen mot sør blir Dalavola. Området byr på flott fjellterreng. Her kan man gå direkte ut i naturen sommer som vinter fra hytta. Bilen er unødvendig for å komme seg ut i uberørt natur. Gode muligheter for fiske og flotte turer i et praktfullt fjellterreng, jakt reguleres av Meraker Brug. Løvfall ligger om lag 9 km. unna grensen til Sverige og Storlien, med alpinanlegg, restauranter og butikker. På norsk side er Meråker nærmeste handelssentrum, også med tilbud om alpint og et flott skiløypenett for langrennsinteresserte.
 • Det er 5 bebygde tomter der fra før. Hovedbruket og en hytte ligger nedenfor det regulerte området.
 • Fra Meråker følg E14 i ca 13,5 km. Deretter sving til venstre inn på Ivarsmyrveien. Følg skilt mot Ridesenter. Ved ridesenteret, fortsett til venstre langs Ivarsmyrveien. Veien går gjennom 2 grinder og én låst bom deretter ned første til høyre. Nøkkel til bommen følger hyttetomta. Ring for avtale om visning.
 • Eiet hyttetomt.
 • 1639 kvm.
 • Sommerveg. Stikkveg må opparbeides av kjøper. Strøm, vann fra felles brønn og kloakk lagt til tomtegrensa. Det er eget renseanlegg for kloakk, felleseie. Veg blir ikke vinterbrøytet men det er muligheter for snøscooterskyss eller bruk av egen scooter.
 • Tomten er ubebygd. Likningsverdi er ikke fastsatt.
 • Renovasjonsavgift
 • Det er ingen kommunale avgifter utover renovasjon og og tømming av kloakkrenseanlegget.

  For strøm må det påregnes en tilkoblingsavgift til NTE, ellers etter forbruk.

  Vegavgift er p.t. kr. 230,-, (sommerveg).

  Kloakk er eget renseanlegg som må tømmes hvert 3.år, som deles på alle brukere. Driftsutgifter kloakk og vann kr. 500,-/mnd.
  Kostnader vedr. service på anlegget må påregnes.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Veien er ikke opparbeidet helt frem til tomta.
 • Det er ingen servitutter eller rettigheter tinglyst på eiendommen.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 49 Bnr. 916 i Meråker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Inger-Lise Aasan
  John Buan
Jan Morten Svendsen

Megler

Jan Morten Svendsen

95 73 78 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev