aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sanderud 10

MINNESUND Sanderud 10

Solrik og velstelt enebolig. Koselig beligenhet med dobbelgarasje og en stor veranda

 • kr 3 500 000
 • BRA 157 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 965
 • Soverom3
 • ArealP-rom 151 m²
 • Tomt1 582.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000))

  104 542 (Omkostninger totalt)

  3 604 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Sanderud 10. Dette er en stor og velstelt familievennlig enebolig. Tomten har en stor og oversiktlig plen som strekker seg rundt huset. I kjelleren er en egen kjellerstue med soverom, vaskerom og et evt oppbevaringsrom. Den har en egen tilhørende garasje med elektroisnk port. Kun 4min unna med bil finner du dagligvarebutikker, skoler og fritidsaktiviter som fotball og håndball.

Sanderud 10, Viken

 • Tomt
  1582.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat og oversiktlig innkjørsel med enkel tilgang til garasje og mulighet til snuplass. Boligen har en sti av fin brostein til inngangspartiet. Boligen har en stor veranda som strekker seg rundt den ene siden av huset med oversikt over hele hagen til eiendommen. Dobbelgarasje

  Beliggenhet
  Boligen ligger på Minnesund Vest med nærhet til skoler, barnehager, butikker og offentlig kommunikasjon. Det er nær marka mde tur- og sykkelstier, badeplass og skiløyper. området er veletablert villastrøk som er trafikkstille og barnevennlig. Med bil tar det ca 30min til Gardermoen eller 10 min til Råholt stasjon.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Stenstby barnehage

  Skolekrets
  Langset barneskole, vilberg ungdomskole

  Offentlig kommunikasjon
  10 min med bil til nærmeste stasjon, skolebusser til og fra skolen.

  Byggemåte
  Taket består av betongstein med plassbygde takstoler med ru- panel. Ytterveggene er bindingsverkvegger kledd med stående panel utvendig og plateslått på innsiden. antatt isolering etter krav på oppføringstiden. Gulvet består av laminat og fliser

  Innhold
  Gang, stue, kjøkken, bad, soverom, kjeller, garasje, veranda

  Standard
  Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Følgende forhold har fått TG2 og TG3: Veggkonstruksjon Bindingsverkvegger kledd med stående panel utvendig og plateslått på innsiden. Yttervegger antatt isolert med mineralull/isolasjon etter kravet på oppføringstiden. GENERELT: Veggenes konstruksjon, isolasjon og oppbygging er ikke kontrollert. Husets tetthet er ikke kontrollert. Vurdering av avvik: ? Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. ENEBOLIG Byggeår 1965 Standard Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Vedlikehold Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Takkonstruksjon/Loft TAK: Saltak av plassbygde takstoler. LOFT: Adkomst via innvendig luke. LUFTING: Luftet med gavlventiler og via gesimser. BEGRENSNINGER: Tak og ventilering er kun utvendig besiktiget fra bakkenivå og fra innside loft. Vurdering av avvik: ? Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Vinduer Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 2009, 2010 og trevinduer med koblet glass fra byggeår. Vurdering av avvik: ? Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører YTTERDØRER: Isolert fabrikkmalt inngangsdør med vindu i 1. etg. Isolert fabrikkmalt inngangsdør i u. etg. Terrassedør med isolerglass. Vurdering av avvik: ? Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Terrassedøren er preget av fukt på utsiden. Tiltak ? Det må foretas lokal utbedring. Pipe og ildsted PIPELØP: Mursteinspipe. ILDSTEDER: Det er en vedovn i stuen. DOKUMENTASJON: Ikke fremlagt. BEGRENSNINGER/ANDRE OPPLYSNINGER: Ildstedet er ikke funksjonstestet. Det er ikke opplyst om feil eller mangler vedrørende ildstedet. For registrerte opplysninger, lovlighet og annen informasjon om anlegget kan det lokale brann- og feiervesen kontaktes Innvendige trapper Boligen har lakkert tretrapp. Vurdering av avvik: ? Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. ? Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. ? Det er påvist dårlig festing av trapp, noe bevegelse i trappen. Tiltak ? Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. ? Trappen står foran en god del vedlikehold. ? Innfestingen av trappen bør undersøkes nærmere og foreta nødvendige tiltak Generell BESKRIVELSE: Malte murvegger og betong på gulv som er gledd med plast heller. UTSTYR: Det er montert baderomsmøbel med nedfelt utslagsvask. Opplegg for vaskemaskin. Gulvmontert wc. FALLFORHOLD: Bra. Ca. 40 mm. fall fra topp belegg/plast-heller ved døråpning til topp slukrist. SLUK: 1 stk. eldre stålsluk. LUFTING: Naturlig avtrekk. FUKTMÅLINGER: Det er foretatt enkle fuktsøk på utsatte steder. Det ble ikke gjort observasjoner som tilsier at det skal være problemer med fukt. Det ble ikke målt RF (relativ fuktighet) inne i veggkonstruksjonen. Det er ikke foretatt hulltakinger eller fuktmålinger i tilstøtende rom. U. ETG. > VASKEROM Vurdering av avvik: ? Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ellers ingen tegn til skade/svekkelser på vaskerommet. For våtrom som er eldre en 15 år er det fare for at endret bruk av våtrommet kan føre til skader/lekasjer. Det er derfor vaskerommet er gitt en TG3. Tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Vannledninger VANNRØR: Rør i rør og noe kobber. Det er montert vannmåler. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er stedvis kobber rør som antagelig er fra byggeår. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Betydelig overflate renovert på innside i perioden 2010- 2015.

  Parkering
  Frittstående dobbel garasje fra ca. 2016.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000))

  104 542 (Omkostninger totalt)

  3 604 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedovn i stuen

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  19353

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Oppgitt beløp for kommunale avgifter er opplyst årsprognose fra Eidsvoll kommune for 2023. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  874915

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3149695

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3035/211/92: 02.07.1964 - Dokumentnr: 3148 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Elektriske kraftlinjer
  Med flere bestemmelser
  11.03.1964 - Dokumentnr: 1152 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3035 Gnr:211 Bnr:61
  01.01.2020 - Dokumentnr: 773331 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0237 Gnr:211 Bnr:92


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig- og næringsformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000))

  104 542 (Omkostninger totalt)

  3 604 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  16.000,- oppgjørshonorar kr  6.500,- og visninger kr  2.500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  4.885,-. Utleggene omfatter kommunale opplysninger samt sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket ca 40.000.  Alle beløp er inkl. mva. 

Carl Fredrik Bergener

Megler

Carl Fredrik Bergener

94 85 17 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev