aktiv-eiendomsmegling
Stort tomt på ca. 2 908 175kvm. Her er bildet tatt mot Åga.
Stort tomt på ca. 2 908 175kvm. Her er bildet tatt mot Åga.

MO I RANA Andfiskmark

Åga - Enorm tomt på ca. 2 908 175kvm, beliggende mellom Åga og Langneset i Mo I Rana.

 • kr 4 500 000
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 113 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 613 842
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 908 175 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000)) 113 842 (Omkostninger totalt) 4 613 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Grunnkart over den massive eiendommen.
- Enorm tomt på ca. 2 908 175kvm - Beliggende mellom Åga og Langneset i Mo I Rana - Ligger mellom Åga og Langneset - Eiendommen har pr. i dag bortfestede tomter. Det er uklart om de som har festeretten skal tillates å innløse disse før overdragelse.
Spektakulær beliggenhet.

Andfiskmark, Nordland

 • Tomt
  2908175m²

  Beskrivelse av tomt
  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende Områdenavn: LNFR1

  Beliggenhet
  Enorm tomt med spektakulær beliggenhet mellom Langneset og Åga.

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Selger tar forbehold om å la nåværende festere av bortfesters/eiers tomter, rett til å innløse disse før ovedragelse av eiendommen i sin helhet. Eventuell gevinst i forbindelse med innløsing av de bortfestede tomtene tilfaller selger/eier. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000)) 113 842 (Omkostninger totalt) 4 613 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/18/6: 15.03.1924 - Dokumentnr: 900119 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.11.1928 - Dokumentnr: 900124 - Erklæring/avtale Konsesjon for erverv og regulering av vassdrag.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.04.1930 - Dokumentnr: 900169 - Erklæring/avtale Konsesjon for erverv og regulering av vassdrag.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.11.1936 - Dokumentnr: 1285 - Festekontrakt - vilkår ÅRLIG AVGIFT NOK 1
  BEST. OM VARIGHET
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:4 F
  13.01.1937 - Dokumentnr: 46 - Festekontrakt - vilkår ÅRLIG AVGIFT NOK 1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:5 F
  14.06.1937 - Dokumentnr: 863 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 25 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 10
  BEST. OM FORKJØPSRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:6 F
  14.06.1937 - Dokumentnr: 864 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 25 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 5
  BEST. OM FORKJØPSRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:7 F
  14.06.1937 - Dokumentnr: 865 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 25 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 10
  BEST. OM FORKJØPSRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:8 F
  19.09.1938 - Dokumentnr: 1269 - Skjønn Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.12.1938 - Dokumentnr: 1736 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 24 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 5
  BEST. OM FORKJØPSRETT
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:10 F
  05.03.1952 - Dokumentnr: 451 - Skjønn Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.11.1952 - Dokumentnr: 2650 - Erklæring/avtale Konsesjon for erverv og regulering av vassdrag.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.06.1957 - Dokumentnr: 903163 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver:Helgeland Kraftlag.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.12.1958 - Dokumentnr: 2309 - Skjønn Elektriske kraftlinjer
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.01.1960 - Dokumentnr: 280 - Jordskifte Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.03.1964 - Dokumentnr: 1074 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 50 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 50
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER
  KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
  HJEMMELSHAVER/UTLEIER
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:19 F
  24.03.1964 - Dokumentnr: 1082 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 50 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 135
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:21 F
  14.04.1969 - Dokumentnr: 1517 - Skjønn Best. om felles vannverk/ledning.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.10.1976 - Dokumentnr: 6894 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 50 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 240
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:22 F
  27.06.1977 - Dokumentnr: 4411 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER OM ADKOMSTRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.04.1982 - Dokumentnr: 2116 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 80 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 300
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT.
  BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN.
  FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER
  BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:9 F
  01.12.1986 - Dokumentnr: 7714 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver:Helgeland Kraftlag.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.11.1988 - Dokumentnr: 905742 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver:Helgeland Kraftlag.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.06.2018 - Dokumentnr: 919086 - Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Rana Kommune
  Org.nr: 872 418 032
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  27.02.2019 - Dokumentnr: 245368 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Helgeland Kraft Vannkraft AS
  Org.nr: 917 424 896
  ----------
  Delvis sletting ved arealoverføring
  Pant frafalt i 712 m2 fra gnr. 18 bnr. 6 til gnr. 18 bnr. 109
  ----------
  Delvis sletting ved arealoverføring
  Pant frafalt i 209 m2 fra gnr. 18 bnr. 6 til gnr. 18 bnr. 115
  21.07.1917 - Dokumentnr: 900023 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:1
  08.06.1953 - Dokumentnr: 1160 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:16
  06.08.1953 - Dokumentnr: 1716 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:17
  16.09.1954 - Dokumentnr: 2147 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:86
  OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK
  24.07.1962 - Dokumentnr: 1857 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:23
  02.03.1963 - Dokumentnr: 763 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:88
  25.08.1976 - Dokumentnr: 5263 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:22
  27.07.1978 - Dokumentnr: 4827 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:75
  27.07.1978 - Dokumentnr: 4828 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:76
  21.06.1982 - Dokumentnr: 3218 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:6 Fnr:24
  OPPRETTET FRA ANNET FESTE-NR
  20.02.1984 - Dokumentnr: 1128 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:92
  14.10.1987 - Dokumentnr: 6164 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:93
  14.10.1987 - Dokumentnr: 6165 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:94
  14.10.1987 - Dokumentnr: 6166 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:95
  14.10.1987 - Dokumentnr: 6167 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:96
  14.10.1987 - Dokumentnr: 6168 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:97
  14.10.1987 - Dokumentnr: 6169 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:98
  OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK
  25.02.1988 - Dokumentnr: 1248 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:99
  29.10.1993 - Dokumentnr: 6316 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:104
  27.05.1997 - Dokumentnr: 2506 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:106
  14.10.1997 - Dokumentnr: 5370 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:108
  14.10.1997 - Dokumentnr: 5371 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:109
  26.09.2002 - Dokumentnr: 4600 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  16.11.2004 - Dokumentnr: 5392 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  23.10.2009 - Dokumentnr: 801626 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:111
  22.11.2013 - Dokumentnr: 1016397 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:117
  15.05.2018 - Dokumentnr: 769319 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1833 Gnr:18 Bnr:119
  Elektronisk innsendt
  02.12.2019 - Dokumentnr: 1437684 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:109
  Vederlag: NOK 29 946
  Omsetningstype: Annet
  30.01.2020 - Dokumentnr: 2048780 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:1833 Gnr:18 Bnr:115
  Vederlag: NOK 80 000
  Omsetningstype: Fritt salg


  Regulerings- og arealplanner
  Kommunedelplaner Id: KDP2013 Navn: Kommunedelplan for MO OG OMEGN Plantype: Kommunedelplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 16.06.2014 Delareal: 2 854 153kvm Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende Områdenavn: LNFR1 Videre regulering: Delareal 7 064kvm KPHensynsonenavn: H910 KPDetaljering: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde Delareal: 3 455kvm Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende Områdenavn: B Delareal: 1 727kvm KPAngittHensyn: Hensyn friluftsliv KPHensynsonenavn: H530 Delareal: 571kvm Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende Delareal: 43 579kvm Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende Områdenavn: ID Delareal: 58 628kvm KPHensynsonenavn: H370 KPFare: Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) Delareal: 25 337kvm KPAngittHensyn: Bevaring naturmiljø KPHensynsonenavn: H560

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket. Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000)) 113 842 (Omkostninger totalt) 4 613 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  113842

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1.3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev