aktiv-eiendomsmegling
Ærverdig villa med unik beliggenhet!
Ærverdig villa med unik beliggenhet!

MO I RANA Båsmoveien 12

Ærverdig villa med unik beliggenhet! Meget gode lys/solforhold og fin utsikt.

 • kr 6 490 000
 • BRA 248 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 6 490 000
 • Omkostningerkr 179 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 669 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1927
 • Soverom6
 • ArealP-rom 220 m²
 • Tomt1 293 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,00))   179 292,- (Omkostninger totalt)   6 669 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Foreløpig situasjonsplan med angitt tomtestørrelse etter fradeling.
Ærverdig villa fra ca. 1927 med unik beliggenhet på 248kvm BRA! Dette er en eiendom de aller fleste på Mo beundrer, og kjørt forbi mens de har tenkt "for en vakker bolig" Nå er det lagt ut for salg, så her har man sjansen til å erverve seg noe helt unikt på Båsmoen. - Meget gode lys/solforhold - Fin utsikt - Stor dobbelgarasje med hems - Koselig uthus/ildhus fra ca.1927 - 6 soverom, 2 bad m.m - Gangavstand til barneskole, barnehage, matbutikk, Skillevollen og bussforbindelse Det må nevnes at det pågår reguleringsarbeid rundt eiendommen. Mer detaljert beskrivelse om dette, finnes i salgsoppgaven.
Dette er en eiendom de aller fleste på Mo beundrer, og kjørt forbi mens de har tenkt "for en vakker bolig"

Båsmoveien 12, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 28 kvm Bod og Teknisk rom.
  1. etasje: 101 kvm Gang, Kjøkken, Stue, Hall m/trapp, Stue 2, Innglassetbalkong/Glassveranda, Vaskerom/bod og Toalettrom med dusjnisje.
  2. etasje: 80 kvm Gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4 og Bad.
  3. etasje: 39 kvm Gang, Soverom og Soverom 2.
  Primærrom
  1. etasje: 101 kvm Gang, Kjøkken, Stue, Hall m/trapp, Stue 2, Innglassetbalkong/Glassveranda, Vaskerom/bod og Toalettrom med dusjnisje.
  2. etasje: 80 kvm Gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4 og Bad.
  3. etasje: 39 kvm Gang, Soverom og Soverom 2.
  Sekundærrom
  Kjeller: 28 kvm Bod og Teknisk rom.  Tomt
  1293m²

  Beskrivelse av tomt
  1293kvm eiet tomt(etter fradeling) Asfaltert innkjørsel, belegningsstein på gårdsplass, anlagt plen med busker og trær. Det er normalt gode parkeringsmuligheter på egen tomt og i garasje. Tomten har normalt gode lysforhold og har utsikt i mot sør/vest og ellers omkringliggende eiendommer. Det foreligger et reguleringsplanforslag som eiendommen vil bli berørt av samt en forpliktelse om bidrag til fradeling av tomt, og størrelsen er oppgitt til å bli ca. 1293kvm etter fradeling. Det er panlagt å etabelere ett fellestun med det som kan bli virkelig idylliske uteområder like ved eiendommen. Se foreløpig utomhusplan for mer informasjon om dette.

  Beliggenhet
  Enestående beliggenhet på ett høydrag med meget fine sol/utsiktsforhold! Eiendommen beliggende i Båsmoveien 12 på Båsmoen, ca 7 km fra Mo sentrum. Gangavstand til skoler, barnehager, Skillevollen idrettsanlegg, Bunnpris Båsmoen., og til offentlig kommunikasjon(Busstopp i Nordåsveien)

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Båsmo barneskole (1-7 kl.) i gangavstand unna. Ytteren skole (1-7 kl.) i gangavstand unna. Rana ungdomsskole (8-10 kl.) Ca. 10 min med bil. Polarsirkelen vgs. - Mjølan Ca. 6min med bil.

  Skolekrets
  Båsmoen.

  Offentlig kommunikasjon
  Engevollen, Linje 1.

  Byggemåte
  Boligen er oppført med grunnmur av betong. Tømring/reisverk/bindingsverk og utvendig stående bordkledning. Vinduer med isolerglassruter i trekarm og kobletglass/vindu. Saltakkonstruksjon der yttertaket er tekket med dråpeskifer/skiferstein. Eneboligen er opprinnelig fra 1927 (ifølge gitt informasjon) og oppført med 4-plan (kjeller og 1.etasje, 2.etasje og loft).

  Innhold
  Enebolig: Bod, Teknisk rom, 3 Gang, Kjøkken, 3 Stuer, Hall m/trapp, Vaskerom, 2 Bad, 6 Soverom Andre bygg: Garasje, Uthus/ildhus Bruksareal bolig: 248 m² Bruksareal andre bygg: 152 m²

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er avvik: Vinduer i boligen kniper i karmen og er vanskelig å åpne/lukke. Det mangler vridere i flere av vinduene. Malingsavflassing i vinduskarm og enkelte vindusforinger. Soppsporer etter mugg- og svertesopper i vinduskarm. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Noe sprekker/ malingsavskallinger i balkongdør på sørsiden av boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. I følge radon aktsomhetskart for området, ligger eiendommen i et område med usikker aktsomhetsgrad. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er redusert vannmengde/trykk ved samtidig tapping i kraner. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Varmesentral Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Dette gjelder for den pumpen det ikke er utført service på. Det er anbefalt å utføre service på varmepumper en gang hvert andre år. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Terrengforhold Det er avvik: Tele skade i asfalt og belegningsstein TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Flere takstein mangler, enkelte plasser er den erstattet med aluminiumsbeslag som er en provisorisk løsning. Grønnalger/mose på yttertaket sett fra sørsiden ved ark. Rust i mønebeslag, luftelyr/pipehatt. Råte i isbord av treverk (sett på tilbygget mot sør), enkelte isbord er belagt med beslag. Jeg beskriver at halvparten av forventet brukstid på tekkingen er passert, som jeg begrunner med at det ikke er oppgitt når yttertaket ble montert og i tillegg til de påviste forhold. Selve taksteinen kan vare i mange år og ofte brukes om igjen (remonteres) Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er avvik: Stedvis deformasjoner i takrenne og nedløpsrør. Nedløpsrør avsluttet ved grunnmur på nor/øst siden. Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Salt/kalkutslag på vegg mot terreng på nordsiden, det bemerkes at det ikke er store forekomster. Årsaken kan være utett drenering på nordsiden Innvendig > Krypkjeller Krypkjelleren har kondensutfordringer. I dette rommet er det synlig fjell/berg på begge sider, berget er fuktig. Innvendig > Innvendige trapper Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Generell > Vaskerom/bod Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerommet er i daglig bruk, og kan fremdeles fungere med normal bruk, men man må være oppmerksom på at dette ikke er et våtrom etter dagens standard. Våtrom > Generell > Toalettrom med dusjnisje Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet er i daglig bruk, og kan fremdeles fungere med normal bruk, men man må være oppmerksom på normal levetid på dette våtrommet er forbigått. TGIU, konstruksjoner som ikke er undersøkt: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom/bod Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Toalettrom med dusjnisje Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Tilbygg/ombygging/oppgradering: 1992/1993. I følge gitte opplysninger ble boligen tilbygget og totalrenovert, både utvendig og innvendig. 2008: Modernisering Kjøkkeninnredning ble montert. 2008: Modernisering Luft til luft varmepumper ble montert i spisestue og stue. (I 2022 ble det utført service på en varmepumpe, utført av Killi Service AS) 2013: Modernisering Varmeanlegget ble montert, varmeanlegget varmer tappevann og vannbåren gulvvarme(I 2022 ble det utført service og utbedringer på anlegget, utført av Union AS

  Parkering
  I dobbelgarasje med loft på ca. 60kvm BRA. For øvrig på tomt.

  Diverse
  Det foreligger et reguleringsplanforslag som eiendommen vil bli berørt av samt en forpliktelse om bidrag til fradeling av tomt. Planforslaget dreier seg i korte trekk om boligutvikling der det er tenkt oppføring av større boligbygg/leiligheter plassert på eiendommen og naboeiendom. På dette grunnlag oppfordres det til å søke informasjon om, sette seg grundig inn i hva forslaget og forpliktelsen vil bety for kjøp av denne boligen og eiendom. Det er vedlagt situasjonsplan, samt illustrasjoner i 3D(fuglperspektiv) som viser denne boligens plassering, fremtidig tomtestørrelse og hvor det er planlagt bebygd/plassert boligbygg/leiligheter. Foreløpig utomhusplan er også vedlagt i salgsoppgaven. Det tas forbehold om avvik med tanke på byggenes nøyaktige plassering, høyde, utforming, plassering av veg til selve boligen og endelig utomhusplan. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. På plantegningen for første etasje viser vaskerom/bod inngang fra kjøkkenet, denne inngangen er fjernet og kjøkkeninnredning er forlenget, inngang til vaskerom er nå kun fra vindfang. I tillegg er dør/åpning fra trappegang til kjøkken fjernet samt dør/åpning fra kjøkken til stue flyttet. Hovedinngangsdør er montert motsatt vei i forhold til tegningene. Det bemerkes at det ikke er romangivelse for øvrige etasjer i boligen. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,00))   179 292,- (Omkostninger totalt)   6 669 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming av boligen skjer med elektrisitet og vedfyring

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  18638

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Eiendomsskatt, Vanngebyr areal, Avløpsgebyr areal. Det tilkommer årsavgift til HAF, ca. 5 723,- pr. år.

  Formuesverdi primær
  1151858

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4146687

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/132/19: 29.01.1960 - Dokumentnr: 281 - Erklæring/avtale Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 19.01.1978 - Dokumentnr: 422 - Erklæring/avtale Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn Gjelder denne registerenheten med flere 09.12.1980 - Dokumentnr: 8492 - Erklæring/avtale Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Gjelder denne registerenheten med flere 22.02.2001 - Dokumentnr: 1051 - Erklæring/avtale Bestemmelse om naturreservat Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 07.10.2005 - Dokumentnr: 4596 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 23.10.2020 - Dokumentnr: 3222995 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Båsmoveien 12 AS Org.nr: 923 816 844 26.10.1935 - Dokumentnr: 900070 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1833 Gnr:132 Bnr:5 21.09.1984 - Dokumentnr: 6092 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1833 Gnr:132 Bnr:467 16.12.2002 - Dokumentnr: 6260 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 16.12.2002 - Dokumentnr: 6260 - Målebrev

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest på restaurering/tilbygg. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til eiendommen via offentlig og privat vei. NB! Vegen slik den er plassert i dag, vil bli flyttet. I endelig og godkjent reguleringsplan med påfølgende situasjonplan vil det angis hvor veien fra hovedvei til boligen blir plassert. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område avsatt til offentlig bebyggelse i kommuneplan eller reguleringsplan. Det er pågående reguleringsarbeid. Planforslaget dreier seg i korte trekk om boligutvikling der det er tenkt oppføring av større boligbygg/leiligheter plassert på eiendommen og naboeiendom. På dette grunnlag oppfordres det til å søke informasjon om, sette seg grundig inn i hva forslaget og forpliktelsen vil bety for kjøp av denne boligen og eiendom. Id: 8005 Navn: Området Enge - Høgåsen, Båsmoen Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 17.02.1970 Delarealer: 2kvm Formål Gang-/sykkelvei Delareal: 3 376 m Formål: Offentlig bebyggelse Reguleringsplaner under arbeid Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. Id: 8069 Navn: Detaljregulering for boliger Engeshaugen Status: Planlegging igangsatt Plantype: Detaljregulering

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,00))   179 292,- (Omkostninger totalt)   6 669 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  179292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev