aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Biskop Bangs gate 7 - En oppgradert enebolig med flott utsikt og meget gode solforhold beliggende i byens mest etterspurte nabolag.

MO I RANA Biskop Bangs gate 7

VISNING AVLYST - SOLGT FØR VISNING

 • kr 6 550 000
 • BRA 172 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 6 550 000
 • Omkostningerkr 180 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 180 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 965
 • Soverom3
 • ArealP-rom 138 m²
 • Tomt507.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  163 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 550 000))

  180 792 (Omkostninger totalt)

  6 730 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Biskop Bangs gate 7 - En moderne familiebolig i et av byens mest ettertraktede boligområder. Her har du en sjelden mulighet til å sikre deg en enebolig i et meget etterspurt boligområde, hvor det sjelden er boliger for salg. Huset er oppgradert i nyere tid med bla. nyere tak, kjøkken og baderom. I tillegg er de fleste rom overflate oppusset de siste årene. Boligen har en kul planløsning, og et uforløst potensiale i kjelleren. Den kanskje beste kvaliteten er utsikten og solforholdene. Dette er boligen for deg som vil ha en enebolig i et sentrumsnært men rolig boligområde med gangavstand til alle byens service fasiliteter. Velkommen til en hyggelig visning!

Biskop Bangs gate 7, Nordland

 • Tomt
  507.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Delvis inngjerdet tomt. Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et veletablert boligområde, sentralt plassert i forhold til sentrum av Mo i Rana, kun ca. 3-400 meter fra gågata midt i byen. Eiendommen ligger solrikt til i et populært og tilbaketrukket område med relativt lite bil- og gjennomgangstrafikk. Sentrum av Mo m/ omegn byr på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kaféer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/-arenaer, barnehager, skoler, høgskoler m.m. Kort vei også til fine tur- og rekreasjonsområder ved havnepromenaden langs fjorden, samt også Klokkerhagen elvepark med tur- og skiløyper både sommer og vinter.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1965, bygd over fire 1/2-plan. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnas hus, Lyngheim barneskole og Rana ungdomsskole

  Skolekrets
  Lyngheim barneskole og Rana ungdomsskole

  Offentlig kommunikasjon
  Gangavstand til alle byens fasiliteter og sentral stasjon med alle buss og togavganger.

  Byggemåte
  Grunnmur/kjelleryttervegger av betong. Etasjeskiller av tre med stubbloft mot krypkjeller. Yttervegger av bindingsverk av tre utvendig tekket med stående tømmermannskledning. Saltak takkonstruksjon av tre utvendig tekket med profilerte takplater av metall.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har bebodd eiendommen i 6 år pg 9 mnd. og har følgende bemerkninger i sin egenerklæring: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Lekkasje fra tak, reklamasjon fra gruben blikk Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Eltilsyn Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Botn elektro har montert Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært / Reklamasjon på tak / Gruben blikk. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? garage gjor om til kontor/soverom Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Nei. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja. Takstige mangler, avvik fra feier, dette blir montert når snø forsvinner (dekkes av selger).

  Innhold
  Enebolig: 2 Entré, Gang, 3 Soverom, Bod, Trapperom, Bad, Omkledningsrom, Kjøkken, Stue, Kryperom. Lovlighet Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 12.11.1965. I ettertid er det dog blitt gjort noen endringer, og disse er som følger: Hovedetasje: - Rommene som på godkjente tegninger er benevnt som sov 2 og bad, benyttes i dag som bad/wc/vaskerom. - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som vask, benyttes i dag som omkledningsrom. Sokkeletasje/kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som garderobe og vindfang, benyttes i dag som gang/trappehall. I ettertid er det også blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: Sokkeletasje/kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som garasje, benyttes i dag som soverom/kontor. - Rommene som på godkjente tegninger er benevnt som bod og kjølerom, benyttes i dag som biinngang/gang. - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som fyrrom, er delt opp og benyttes i dag som gang og bod. Anbefaling: - Verdi Eiendomstakst AS anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er stedvis værslitt bordkledning med påbegynte råteskader. Utvendig > Vinduer Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Vinduer av eldre dato er utvendig værslitt. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Dører Det er avvik: Bi-inngangsdør er av eldre dato og er moden for utskifting. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er avvik: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverk er stedvis værslitt. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Krypkjeller Krypkjelleren har risiko for ytterligere skadepotensiale. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc/vaskerom Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger av soil. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Tomteforhold > Drenering Det er avvik: Det mangler klemlister på grunnmursplast. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Tomteforhold > Oljetank Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/wc/vaskerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Smøremembran har en forventet levetid på ca. 20 år. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Det er registrert sprekk/riss i grunnmuren.   Forhold som har fått TG3: Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Trapp til terrasse: - Trapp var ved befaring dekket av snø. Trapp til hage: - Trapp var ved befaring dekket av snø. - Trapp mangler rekkverk. Trapp til bi-inngangsdør: - Rekkverket har skjevheter. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i alle trappeløp. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som betong, asfalt, steinheller og lignende, må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader forebygges. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Forhold som har fått TGIU: Utvendig > Taktekking Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Innsektsnett og raftekassebord mangler. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/wc/vaskerom For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Soverom og omkledningsrom og deler av trapperom i 1/2- plan mellom 1. og 2. etasje ble renovert i ca. 2020 (vannskade). - Byttet komfyr og oppvaskmaskin. - Soverom/kontor (tidligere garasjerom) innredet i ca. 2019. - El-bil lader montert i 2021.

  TV/Internett/bredbånd
  Ny eier ordner avtale med leverandør av Tv / internett / bredbånd.

  Parkering
  Parkering på egen tomt.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 12.11.1965. I ettertid er det dog blitt gjort noen endringer, og disse er som følger: Hovedetasje: - Rommene som på godkjente tegninger er benevnt som sov 2 og bad, benyttes i dag som bad/wc/vaskerom. - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som vask, benyttes i dag som omkledningsrom. Sokkeletasje/kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som garderobe og vindfang, benyttes i dag som gang/trappehall. I ettertid er det også blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: Sokkeletasje/kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som garasje, benyttes i dag som soverom/kontor. - Rommene som på godkjente tegninger er benevnt som bod og kjølerom, benyttes i dag som biinngang/gang. - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som fyrrom, er delt opp og benyttes i dag som gang og bod. Anbefaling: - Verdi Eiendomstakst AS anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  163 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 550 000))

  180 792 (Omkostninger totalt)

  6 730 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring, luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  D, E, F og G er bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

 • Kommunale avgifter
  15210

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt.Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Avløp: 4 089,84 kr Eiendomsskatt: 1 466,00 kr Vann: 3 757,84 kr Sum: 9 313,68 kr HAF: Husholdningsrenovasjon: 5 897,- Totalt: 15 210,- for 2022.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 1 466,-. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  715608

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2576187

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  3757

  Vannavgift år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Åpne avvik på fyringsanlegg og adkomst for feiing.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 24.01.1966 - Dokumentnr: 356 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:20 Bnr:18
  OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 14.11.1967. Det er utstedt ferdigattest for utvidelse av veranda datert 05.08.2016. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er ikke i samsvar med dagens bruk. Det gjøres spesielt oppmerksom på at rommene som på godkjente tegninger er benevnt som sov 2 og bad, benyttes i dag som bad/wc/vaskerom. Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som vask, benyttes i dag som omkledningsrom. Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som garderobe og vindfang, benyttes i dag som gang/trappehall. Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som garasje, benyttes i dag som soverom/kontor. Rommene som på godkjente tegninger er benevnt som bod og kjølerom, benyttes i dag som biinngang/gang. Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som fyrrom, er delt opp og benyttes i dag som gang og bod. Megler anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.    

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boliger iht. reguleringsplan for "Mo (Preben Kragh)", plan-ID 2005. Ikrafttredelse 16.05.1950. Kommuneplan for Mo og omegn (KDP2013). Ikrafttredelse 16.06.2014. Det er et forslag om bygging av en blokk i Biskop Bangs gate 13. Forslaget er foreløpig stoppet og megler kjenner ikke til mer info omkring dette. Kommunen kan kontaktes for ytterliggere informasjon. Megler er utover dette ikke kjent med planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen. Selger plikter å opplyse om dette hvis kjente nåværende eller fremtidige planforslag kan berøre eiendommen i en eller annen form.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  163 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 550 000))

  180 792 (Omkostninger totalt)

  6 730 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  180792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  6.500,- oppgjørshonorar kr  5.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  65.550,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev