aktiv-eiendomsmegling
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Einerhaugen 10 - Et blank lerret med stort uforløst potensiale sentralt plassert i bynære Langneset.

MO I RANA Einerhaugen 10

Renoveringsobjekt | Stort utforløst potensiale | Flott beliggenhet i Langneset | Solrik balkong | God bodplass | Garasje

 • kr 1 900 000
 • BRA 65 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 900 000
 • Omkostningerkr 60 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 960 542
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 955
 • Soverom2
 • ArealP-rom 65 m²
 • Tomt671 m²
 • Eierform tomt -
 • 1 900 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,00))   60 542,- (Omkostninger totalt)   1 960 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Ole Morten Grotnes har gleden av å presentere Einerhaugen 10 - En prisgunstig halvpart av tomannsbolig i ettertraktede Langneset. Boligen har et stort uforløst potensiale og fremstår som et blankt lerret for neste eier. Her er det kun fantasien som setter grenser for hvor fint det kan bli. Man kan etablere et lekkert kjøkken fra en av byens mange leverandører, legge flott fiskebeinsparkett på gulvet og kle vegger og tak med gips. Baderommet vil man kunne utvide og flislegge med moderne løsninger og lekkert design. Boligen har et stort vedlikeholds etterslep så man må beregne oppussing av samtlige rom. Det følger med garasje og man har en solrik balkong, med tilhørende hage. Velkommen til en hyggelig visning!

Einerhaugen 10, Nordland

 • Tomt
  671m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og noe beplantning. Gruslagt innkjørsel og asfaltert gårdsplass. Festet tomt som har ett areal på ca. 671m². Tomtearealet gjelder for begge seksjonene.

  Beliggenhet
  Boligen ligger ca. 1,7 km fra sentrum av Mo i Rana i ett boligområde som består av eneboliger, flermannsboliger og blokkbebyggelse. I nærområdet fins flotte tur muligheter få minutters gange fra boligen med blant annet turstier til Grotneshytta og Appelsinhaugen. Gåavstand til sentrum av Mo i Rana, samt dagligvarebutikk, Nasjonalbiblioteket, bilforretning, barnehage og bensinstasjon. Fageråsen hoppbakker med muligheter for skihopping både sommer og vinter. Mo i Rana sentrum tilbyr ett rikt rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en 1/2-part av en horisontaldelt tomannsbolig fra 1955, leiligheten ligger i 1. etasje. Boligen er oppført inntil/sammen med en annen 2-mannsbolig. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Langnes barnehage, Kirketunet barnehage og Tusenbein barnehage, Lyngheim skole og Mo ungdomsskole.

  Skolekrets
  Lyngheim skole og Mo ungdomsskole.

  Offentlig kommunikasjon
  Gangavstand til byen og hyppige bussavganger i nærområdet.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong og tresonitt. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med A-profilerte stålplater. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.05.23 av Marius Høgås for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har bebodd eiendommen i 38 år og har sagt følgende i sin egenerklæring: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Beskrivelse: Vannlekkasje. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Skifte av takplater Ettersyn av fukt i tak Ettersyn av lekkasje i rør. Arbeid utført av: Polygon. Er arbeidet byggemeldt? Ja. Ble meldt til Gjensidige forsikring, som igjen kontaktet Polygon. Polygon gjorde ettersyn på badet i 2022. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Fuktinnsig. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Utettheter i garasje. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Beskrivelse: Sprekker i grunnmur. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: El-anlegg byttet i 2009. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Dugnad. Terrassen er bygget på tidlig 1990-tallet. Arbeid utført av: Dugnad. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? 1/2 av loftet tilhører leiligheten. To boder følger med leiligheten. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja. Beskrivelse: Heftelser i innendørs panel. Heftelser på våtrom. Råte i sporadiske deler av leiligheten. Sprekker i grunnmur. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Ja. Beskrivelse: Det foreligger ikke godkjente og byggmeldte tegninger av garasjen i Rana kommunes arkiver. Det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av dette bygget. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. Det er foretatt takst av leiligheten.

  Innhold
  Bad , Entré , Soverom 1, Soverom 2, Stue , Kjøkken I tillegg til arealet som er oppgitt ovenfor disponerer leiligheten et lagringsloft sammen med overliggende boenhet, og to private boder i kjelleretasjen på ca. 5,8 m2 og ca. 9 m2. Andre bygg: Garasje Bruksareal andre bygg: 17 m².

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Fuktskjolder i trobordene observert fra kaldloftet. Dette kan tyde på kondens under taktekket, manglende undertak og eventuelle utettheter. Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp. Maling/lakk flasser på luftehatten og på pipebeslaget. Takstige med bøyle er ikke lenger godkjent av feiervesenet. Det er montert snøstoppere, men disse er ikke typegodkjente og henger over mønet. Nedløpsrørene er ikke tilfredstillende festet. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Utvendig > Dører Det er påvist andre avvik: Håndtaket til inngangsdøren til leiligheten er løst. Hakk, skader og avflassing av maling. Terskelen på hovedinngangsdøren har en del slitasje. Skade i karm på terrassedøren og glideskinnen er løs/defekt. Innvendig > Overflater Det er avvik: Sprekker i tapeten. Løse plastplater i himling. Løst gulvbelegg, enkelte rifter og skader i belegget. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i leiligheten (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 15 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 24 mm. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Pipe og ildsted Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Feietjenesten anbefaler at feiing og kontroll av skorsteinen blir utført før eierskifte. Fliser under ilstedet i stuen har sprekker. Innvendig > Innvendige dører Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Rommet har en rekke utettheter og feil, ved en eventuell lekkasje vil dette påvirke tilliggende konstruksjoner negativt. Det har og tidligere vært vannlekkasje fra kjøkkenet som ligger ved siden av badet. Det er derfor påregnelig at det er fuktskader i veggen. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Manglende håndtak. Hakk, merker og manglende maling på fronter. Hakk i benkeplaten. Løse hengsler. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er påvist forsert avtrekk fra kokesonen, men løsningen ansees ikke å være tilfredsstillende. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ventilen i stuen er tapesert igjen. Tekniske installasjoner > Varmesentral Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Utettheter i kanal og gjennomføring av rør fra varmepumpe. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig > Vinduer Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduene er noe utvendig værslitt. Misfargning i karmer innvendig. Enkelte vindu tar i karm/beslag ved åpning/lukking. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Avstanden mellom søylepunktene til terrassen er for stor ihht. preaksepterte løsninger. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.   Forhold som har fått TG3: Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Gulvet har ikke tilfredsstillende fall mot sluk. Rommet har en rekke avvik og utettheter. Fuktsvell på innredningen. Toalettet er løst. Løstbelegg og ufagmessig utførelse av våtromsplater. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Boligen har røykvarslere iht. forskriftskrav. Kostnadsestimat: Under 10 000 For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Abonnent tegnes av ny eier.

  Parkering
  Parkering i garasjen og på oppstillingsplass utenfor boligen.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  18191229

  Diverse
  Lovlighet: 1/2-del av 2-mannsbolig (horisontaldelt) Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 12.06.1954. I ettertid er det blitt gjort noen endringer, og disse er som følger: Kjelleretasje: - Det er ikke gjort noen søknadspliktige endringer i denne etasjen. 1.etasje: - Det er ikke gjort noen søknadspliktige endringer i denne etasjen. Fasade: -Terrassen er større en tegningen viser. Garasje Det foreligger ikke tegninger. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av dette bygget. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Brannslukkingsapparat er skadet eller over 10 år.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 900 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,00))   60 542,- (Omkostninger totalt)   1 960 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Leiligheten blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  14684

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Gebyr Fakturert beløp i 2022 Avløp 3 974,64 kr Eiendomsskatt 1 494,00 kr Vann 3 651,16 kr Sum 9 119,80 kr Type abonnement 1 x Husholdningsrenovasjon Årsgebyr inkl. mva 5 565 Antall terminer 4 Fakturert t.o.m 31.03.2023

  Formuesverdi primær
  576145

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2074123

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Vannavgift
  3651

  Vannavgift år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/20/19/2/987: 02.12.1954 - Dokumentnr: 3050 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 99 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 486
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Overført fra: Knr:1833 Gnr:20 Bnr:19 Fnr:987 F
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Nye vilkår
  ----------
  Nye vilkår - feste
  Årlig festeavgift: NOK 2 051
  Bestemmelser om regulering av leien
  12.09.2001 - Dokumentnr: 4558 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 1/2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 03.09.1955.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boliger iht. reguleringsplan for "Boligområde Ytre Langnes", plan-ID 2013. Ikrafttredelse 29.03.1954. Kommuneplan for Mo og omegn (KDP2013). Ikrafttredelse 16.06.2014. Takstingeniøren er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 900 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,00))   60 542,- (Omkostninger totalt)   1 960 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  60542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris basert vederlag tilsvarende 50.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  6.500,- oppgjørshonorar kr  5.500,- og visninger kr  3.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  50.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev