aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til denne lyse og svært pene rekkehusleiligheten med flott beliggenhet ved Ranelva

MO I RANA Elvebakken 11C

Nydelig rekkehusleilighet med utrolig flott beliggenhet ved Ranelva| lang solgang | betydelig oppgradert

 • kr 3 500 000
 • BRA 122 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 17 325
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 891 401
 • EierformAndel
 • Byggeår1 955
 • Soverom3
 • ArealP-rom 112 m²
 • Andel fellesgjeldkr 374 076
 • Felleskostnaderkr 5 775
 • Tomt42 175 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000 (Prisantydning) 374 076 (Andel av fellesgjeld)   3 874 076 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 493 (Gebyr utlysing forkjøpsrett - dersom denne benyttes)   17 325 (Omkostninger totalt)   3 891 401 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL ELVEBAKKEN 11C! Meget pen og betydelig oppgradert rekkehusleilighet i rolige og barnevennlige omgivelser på Selfors. Her har du nærhet til butikker, barneskole, barnehage og flotte turområder i Selforslia. Leiligheten inneholder hele fire soverom og to bad. Soverom i kjelleretasje kan også brukes som kjellerstue. Noen kvaliteter som fremheves: - Nyrenoverte og lekre bad/vaskerom i kjeller og 2. etg. - Nydelig beliggenhet ved Ranelva - Egen hage - Egen garasje - Lang solgang Velkommen til hyggelig visning!

Elvebakken 11C, Nordland

 • Tomt
  42175m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen. Byggegrunn, drenering, grunnmur og fundamenter, forstøtningsmurer, terrengforhold, utvendig vann- og avløpsledninger er ikke undersøkt da dette faller under borettslagets vedlikeholdsansvar. Tomten er felles for borettslaget

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i ett rolig og barnevennlig boligområde på nedre Selfors med god solgang. Boligen ligger med kort avstand til turmuligheter i Selfors-lia, barnehage, Selfors barneskole som ble renovert i 2012, kunstgressbane, dagligvarebutikk, frisørsalong, sykehus, legevakt og stort forsamlingslokale på Fossetangen. Selfors har kollektiv bussforbindelse til resten av Mo i Rana og Mo sentrum som byr på en rekke kultur og rekreasjonstilbud som blant annet : kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en 1/4-part av rekkehus (andel) fra 1955, bygd over totalt 3 plan. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende firemannsboliger og tomannsboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Engveien barnehage, Selfors barnehage, Selfors barneskole og SFO.

  Skolekrets
  Selfors skolekrets og Rana ungdomsskole.

  Offentlig kommunikasjon
  God offentlig kommunikasjon med hyppige avganger

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har bebodd eiendommen siden 2020. Det er utført arbeid på bad/våtrom. Bad i 2. etg. og vaskerom i kjeller er totalrenovert. Arbeidet er kun utført av faglært: Tømrer Jan Inge Rødahl, Nilsen elektro, Ronnys rør og Beleggsenteret AS. Membran/tettesjikt/sluk ble oppgradert/fornyet. Bruksendringene i kjeller er godkjent av Rana kommune. Det har vært fukt i garasje. El-anlegg har blitt renovert, siktingsskapet skiftet og det er lagt opp nye kurser i kjeller. Arbeidet er kun utført av faglært: Nilssen elektro. El-kontroll av el-tilsyn - alt ok. Det har blitt utført service på varmepumpen. Ret er nylig påbegynt rehabilitering av VA-system for området.

  Innhold
  Kjelleretasje: Trapperom, bad/vaskerom, stue/soverom og to boder 1. etg: Vindfang, stue/kjøkken 2. etg: Bad/wc, tre soverom 1, gang

  Standard
  Bygggeår: 1955. Byggeåret er basert på opplysninger fra tidligere salgsoppgaver. Standard: Leiligheten holder normal standard. Vedlikehold: Leiligheten fremstår som normalt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. ELEKTRISK ANLEGG Anlegget er av relativt ny dato, og har utstedt samsvarserklæring. Det anses derfor ikke som nødvendig med utvidet kontroll av el-anlegget. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Innvendig > Overflater Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. En del ufagmessige utførelse av overflater. Det mangler stedvis lister. Innvendig > Pipe og ildsted Underlagsplaten er for kort. Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget. Innvendig > Innvendige trapper Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet er tilnærmet flatt, lokalt fall i dusjsonen. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen under servanten. Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Luftespalten under døren er for liten iht. anbefalte løsninger. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/vaskerom Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Utett gjennomføring av trekkrør i nedre kant av veggen ved døren. Utett overgang mellom belegget og betongveggen i dusjsonen. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >Bad/vaskerom Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Tekniske installasjoner > Varmepumpe Det er avvik: Normal levetid for varmepumper er 12-15 år TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonen har skjevheter. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Skumrester på døren i boden ved trappen Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Tekniske installasjoner > Vannledninger Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.  TG3 - STORE ELLER AVORLIGE AVVIK: Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Trappen til terrassen mangler rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i 1. etasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 18 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 35 mm. Målt avvik i 2. etasjen (soverom): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 15 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 30 mm. Målt avvik i kjelleretasjen (soverom/stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 19 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 36 mm. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Alt av innvendige vann- og avløpsrør er skiftet ut, samt sluker på bad og vaske-/våtrom og kjøkken. Dokumentasjon på nytt røranlegg foreligger. Elektrisk anlegg med sikringsskap ble oppgradert begynnelsen av 2021. Se samsvarserklæring i boligmappa.no. Siste service ble utført av Nord Varmepumpeservice AS i august 2021. Våtrommene ble renovert i fra desember -20 til februar -21.

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel-tv og internett fra Telenor i henhold til avtale "Komplett 10". Tilknytningsavgift tilkommer.

  Parkering
  Parkering utenfor boligen.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Privateide garasjer vedlikeholdes av garasjeeier. Rana kommune skal skifte ut og legge nye vann- og avløpsledninger i Skipper Nilsens gate og Øvrebakken. Anlegget starter i uke 20/2023 og vil være ferdig i uke 46/2024. Arbeidet vil startes opp ved Elvebakken 11. Vedtak fra generalforsamling 30.03.23: Vedtak: Rana kommune gis fremtidig adganlangs kommunal overvannstrasè over eiendom gnr 99, bnr 553 for legging, fremtidig nødvendig ettersyn og evt reparasjoner av overvannsanlegg. Salg av tomt til Rana kommune: I 2017 ble det innregulert en tomt for eksisterende avløpspumpestasjon ved krysset Elvebakken/Skipper Nilsensgate på Selfors. Arealbruken for tomta er denmed avklart. Rana kommune ønsker nå å kjøpe tomta slik at de formelle eiendomsforhold blir ordnet, og dekker alle kostnader i dennne forbindelse. Vedtak: Rana kommune får kjøpe tomta på ca 62 kvm. Pris er avtalt til kr 450,- pr kvm.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000 (Prisantydning) 374 076 (Andel av fellesgjeld)   3 874 076 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 493 (Gebyr utlysing forkjøpsrett - dersom denne benyttes)   17 325 (Omkostninger totalt)   3 891 401 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

 • Formuesverdi primær
  816559

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2939611

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Andelsnummer
  27

  Part.obl.nr.
  948129485

  Felleskostnader pr. mnd.
  5775

  Andel fellesgjeld
  374076

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-05-03T22:00:00Z

  Kommentar fellesgjeld
  Vedtak fra generalforsamling 30.03.23: Styret gis fullmakt til å ta opp nødvendig lån for å få lagt nye stikkledninger i borettslaget. Det søkes om et annuitetslån med en løpetid på inntil 30 år. Som sikkerhet for lånet tilbys pant i borettslagets eiendommer gnr 99 bnr 530 og 553 i Rana kommune. Låneopptaket kan påvirke andelens fellesgjeld og felleskostnader.

  Andel fellesformue
  25404

  Andel fellesformue per dato
  2023-05-03T22:00:00Z

  Kommentar kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Borettslaget
  Selfors Borettslag A/l

  Borettslagets org.nr
  948129485

  Om borettslaget
  Selfors borettslag består at totalt 98 andeler. Styreleder: Laila Ramstad Adresse: Hubergveien 12 A Postnr/-sted: 8613 MO I RANA Telefon: Mob.: 95043615 E-post: lai_rams@hotmail.com

  Gebyr forkjøpsrett
  7493

  Forkjøpsrett
  Andelseiere i borettslaget og medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett skjer i etterkant av salget. Andelseiere i borettslaget og medlemmer av boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra meglerforetaket. Selger har satt som vilkår for kjøp at gebyr for utlysing av forkjøpsrett kr. 7.493,- dekkes av kjøper. Det er et krav at kjøpere tegner medlemsskap i Mobo Helgeland BBL. Innmeldingsavgift (engangssum) kr. 400,- og årskontigent kr. 400,-

  Styregodkjennelse
  Kjøper skal godkjennes av styret. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.    Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper.  Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2).   Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling. Regnskapet for 2022 viser et resultat på kr. 790.539,-. Dette ble overført til dekning av udekket tap.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånenummer: 16362831508, DNB Bank ASA Annuitetslån, 2 terminer per år. Rentesats per 04.05.2023: 4.45% pa. Antall terminer til innfrielse: 45 Saldo per 04.05.2023: 35 982 069 Andel av saldo: 374 077 Første termin/første avdrag: 30.12.2020 ( siste termin 30.06.2045 ) Flytende rente Innfrielse av alle løpende lån, inkludert byggelån Endring i renter påvirker felles lån så vel som private lån på samme måte.

  Sikringsordning fellesgjeld
  Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader. For å sikre seg mot eventuelle tap har borettslaget tegnet avtale om sikringsordning som dekker tap av felleskostnader. Sikring mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS org.nr. 998102391 fra 01.01.2013. Oppsigelse før 1.des med virkning fra kommende årsskifte.

  Borettslagets forsikringsselskap
  If skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring
  SP563237

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell tillatelse fra styret i hvert enkelt tilfelle og samtykke fra de øvrige borettshavere i samme hus.

  Eierskiftegebyr
  5995

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Servitutter: Takstingeniøren besitter ingen informasjon om kjente servitutter tilhørende eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å lese rapporten og opplyse om eventuelle kjente servitutter eller andre opplysninger som kan være relevante for eiendommen. Heftelser: Takstingeniøren besitter ingen informasjon om kjente heftelser på eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å lese rapporten og opplyse om eventuelle kjente heftelser eller andre opplysninger som kan være relevante for eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ingen ferdigattest for bygget, kun for tiltak utført i kjelleretasje. I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Terrassen er ikke inntegnet på de godkjente bygningstegningene.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boligbebyggelse iht. "Reguleringsplan for området vest for Fv 775, Selfors", plan-ID 4003. Ikrafttredelse 01.03.1955 Kommuneplan for Mo og omegn (KDP2013). Ikrafttredelse 16.06.2014. Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000 (Prisantydning) 374 076 (Andel av fellesgjeld)   3 874 076 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 7 493 (Gebyr utlysing forkjøpsrett - dersom denne benyttes)   17 325 (Omkostninger totalt)   3 891 401 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  17325

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  5.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  45.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  45.017,-. Utleggene omfatter tilstandsrapport, fotografering, markedsføring og innhenting av informasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utleggene.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev