aktiv-eiendomsmegling
Nydelig, stort kjøkken med integrerte hvitevarer og vinskap.
Nydelig, stort kjøkken med integrerte hvitevarer og vinskap.

MO I RANA Fairbanksveien 15

Koselig og innholdsrik enebolig med barnevennlig beliggenhet.

 • kr 4 100 000
 • BRA-i 158 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 100 000
 • Omkostningerkr 121 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 221 640
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1985
 • Soverom4
 • Tomt596 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 4 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   121 640,- (Omkostninger totalt)   4 221 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etasje 2D.
Koselig og innholdsrik enebolig med barnevennlig beliggenhet! - 4 soverom og 2 stuer - 2 bad og separat vaskerom - Garasje - Terrasse i tilknytning stue i 1.etg og soverom i 2.etg - Tilknytning til garasje er det en bod med utvendig adkomst på ca. 4m² - Meget pent, nyere kjøkken med åpen løsning mot stue - Vedovn - Varmepumpe - Markplatting fra ca. 2019. på 38 m² Utbedringer gjort de senere år: - Stigetrinn til pipen fra 2023 - Terrassen er fra ca. 2017, rekkverket på terrassen er fra - Markplatting fra ca. 2019 - Drenering fra 2015 - Vedovn fra ca. 2016 - Soverommet i kjelleretasjen er fra ca. 2023 - Kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer fra ca. 2018 - Toalett fra 2014 i hovedetasjen - Dusjkabinett fra 2024 på vaskerommet - El-skap fra 2
Mot hage og fasade.

Fairbanksveien 15, Nordland

 • Tomt
  596m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat opparbeidet tomt med plen, ved befaring var tomten snødekt.

  Beliggenhet
  Respektive eiendom ligger på Grubhei, om lag 5 km fra sentrum av Mo i Rana. Eiendommen ligger med gangavstand til dagligvareforretninger, barneskole, barnehager og busstopp. Kort avstand også til fine tur- og rekreasjonsmuligheter i Klokkerhagen elvepark både sommer og vinter. Mo i Rana er et knutepunkt og kommunikasjonssenter på Nord-Helgeland, med jernbane, flyplass, Europaveiforbindelse mellom nord-sør og øst-vest og har også en av landets største skipshavner. Mo i Rana byr på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kafèer/restauranter mv. Rana og Helgeland er videre kjent for sin flotte natur med rike tur- og rekreasjonsmuligheter både ved kysten og til fjells.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en enebolig fra 1984, bygd over 2 plan inkludert kjeller. Til boligen hører det med garasje med utvendig bod. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Gruben barneskole (1-7 kl.) Englia barnehage (0-5 år) Revelheia barnehage (1-5 år) Vestvikheia barnehage (1-5 år)

  Skolekrets
  Gruben.

  Offentlig kommunikasjon
  Høyblokken Fairbanksveien, Linje 373(like i nærheten)

  Byggemåte
  Støpt såle med grunnmurer/kjelleryttervegger av tettklinkerblokker (Leca). Yttervegger av bindingsverk av tre utvendig tekket med stående tømmermannskledning. Saltak takkonstruksjon av tre utvendig tekket med asfaltshingel. Garasje: Enkel beskrivelse: Betonggulv med grunnmurer av lettklinkerblokker. Yttervegger av reisverk av tre utvendig tekket med stående tømmermannskledning. Saltak takkonstruksjon va tre utvendig tekket med asfaltshingel. Leddport av tre. Enkel vedbod er oppført inntil bakkanten av garasjen. Bygget er ikke tilstandsvurdert, men av avvik som nevnes er: - Skjevheter i konstruksjonen. - Grunnmurer er ikke utvendig pusset. - Bygget i sin helhet har vedlikehold etterslep.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Beskrivelse: Det er små sprekker i malingen på vaskerom i kjelleren. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: overflateoppussing av vaskerom. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: lekasje fra do-rom i 2014. Nye rør av Haaland ordnet fra kjeller. alt vått ble tatt bort og nytt tak lagt av oss etterpå. Arbeid utført av Haaland Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: vannlekkasje i kjeller. 2014 pga uvær. Ny drenering ble lagt av firma, kjellerrom som ble skadet ble revet og i ettertid renovert. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Huset beveger seg, men lite. er en kosmetisk sprekk i mur på pipe oppe i 2.etasje. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? Nei. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Nei Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Var EL-tilsyn i 2023. alt som ble avdekket ble rettet av fagfolk i etterkant og godkjent. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse: Vi har lagt ny veranda i 2018ca, ny markplatt i 2018 ca og nytt rekkverk på veranda i 2023. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Beskrivelse: Det er laget nytt soverom/kjellerstue nede med nye rømningsvinduer. Skal søkes om bruksendring. Selger informerer om: Vifte på baderom bråker, ligger ny vifte klar til montering. Denne medfølger boligen ved kjøp. Wc i 1.etasje er fra 2023. El-anlegg er fikset på og oppdatert av fagfolk ved bygging av kjøkken og kjellerrom. Krysset nei i egenerklæringen på erklæring om jeg vet om arbeid på el-anlegg, men har ved ettertanke ferdigattest i Boligmappa på disse arbeidene.

  Innhold
  Enebolig: Entré, 3 Trapperom, Toalettrom, Stue/kjøkken, Bad, 4 Soverom, 2 Kott og Vaskerom Øvrig: Garasje, terrasse i tilknytning soverom på loftet, terrasse i tilknytning stue i 1.etg.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG2: Nedløp og beslag: Renner og nedløp av plast. En luftehatt. Stigetrinn fra 2023. Pipen er tekket med heldekkende beslag. Vurdering av avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Ved befaring var det stedvis isdannelser i renner. Det bemerkes at det ikke er snøfangere på taket. Konsekvens/tiltak Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Ved skifte av taktekket bør utskiftning av utstyr på tak påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Dører: Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt isolert dør med 2-lags isolerglassfelt fra byggeår. Terrassedør: Malt isolert dør med 3-lags isolerglassfelt fra byggeår. Balkongdør: Takoverbygget utvendig alt isolert dør med 3-lags isolerglassfelt fra byggeår. Vurdering av avvik: Det er avvik: Terrassedør: Dørblad subber mot karm. Døren er utvendig værslitt. Noe trekk fra døren. Balkongdør: Dørblad subber mot karm. Treghet ved lukking. Døren er utvendig værslitt. Det bemerkes at ytterdørene har lavere isolasjonsevne enn dagens krav tilsier. Konsekvens/tiltak Tiltak: Utskiftning av ytterdører bør vurderes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendige trapper: Trapp foran hovedinngang: Åpen trapp av galvanisert strekkmetall til takoverbygget repos. Malt stående rekkverk ved repos og malt liggende gelender langs trapp. Vurdering av avvik: Det er avvik: Gelender er ikke tilfredsstillende festet. Lysåpninger i rekkverk og gelender som overstiger 10 cm. Konsekvens/tiltak Tiltak: Oppgraderinger av konstruksjonen bør påregnes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak Det bør gjennomføres radonmålinger. Per i dag er det ikke krav til radonmåling hvis boligen bebos av eier. Hvis boligen eller deler av boligen skal leies ut er det krav til radonmåling. Pipe og ildsted: Boligen har et innvendig elementpipeløp som strekker seg fra kjelleretasje og over tak. Sotluke montert i kjeller. Pipeløpet har et fastmontert ildsted. Vedovn fra ca. 2016 i stuen. Pipen ble sist feiet i 2013. Siste tilsyn ble utført i 2023, anmerkninger angående sotluke. Sotluke har for liten avstand til brennbart materiale Det foreligger et vedtak om pålegg med frist til 29.02.2024. Dette vil bli utbedret før salg opplyser eier. Vurdering av avvik: Det er avvik: Pipen har ikke blitt feiet siden 2013. Sprekk i overgang pipe til vegg i soverom loftsetasjen. Konsekvens/tiltak Tiltak: Få pipen feiet. Montere overgangslist ved pipe. Kostnadsestimat: Under 10 000 Rom Under Terreng: Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking utført i trapperommet i kjelleretasjen. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det bemerkes at det er isolert på innsiden i soverommet i kjelleretasjen. Generell info: Hovedalternativer for å bygge opp kjellervegg hvor det skal innredes oppholdsrom: isolasjon plasseres på utsiden av ytterveggen/grunnmuren. Dette er den gunstigeste løsningen for å hindre fuktproblemer, men krever at man graver opp utvendig. Helst bør all isolasjon, eller minst 50 %, plasseres på utvendig side. Dette for å trekke "kuldepunktet" ut i veggen, istedenfor inn. Konsekvens/tiltak Tiltak: Tiltak ansees ikke som nødvendig. Innvendige trapper: Trapp mellom hovedetasje og loftsetasje: Malt tett tretrapp med sving. Folierte inntrinn. Malt liggende rekkverk og gelender. Rekkverket har en høyde på ca. 89 cm. Trapp mellom hovedetasje og kjelleretasje: Åpen tretrapp med sving og repos. Malt stående gelender. Vurdering av avvik: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp mellom hovedetasje og loftsetasje: Lysåpninger i rekkverk og gelender som overstiger 10 cm. Manglende veggmontert håndløper. Trapp mellom hovedetasje og kjelleretasje: Lysåpninger i gelender og opptrinn som overstiger 10 cm. Manglende veggmontert håndløper. Konsekvens/tiltak Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Ved små barn i huset bør lysåpninger minskes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendige dører: Hovedetasje: Malt formpressede speildører og malt heltre speildører. Loftsetasje: Malte heltre speildører. Kjelleretasje: Malt formpresset speildør til soverommet. Den opprinnelige døren er innkledd på den ene siden. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører subber mot karm. Konsekvens/tiltak Enkelte dører må justeres. Kostnadsestimat: Under 10 000 Overflater og konstruksjon: Gulv er tekket med belegg. Vegger er tekket med malte våtromsplater. Himling er tekket med malte plater. Servant med ett-greps blandebatteri. Gulvmontert toalett. Toalettet ble skiftet etter at det oppstod en lekkasje her. Konstruksjonen ble åpnet fra undersiden og tørket. Ny isolasjon og rør ble lagt. Laminert skrog med malte profilerte fronter under servanten. Belysning over speilet. Rommet har mekanisk avtrekk via avtrekksvifte på knekottet. 1. ETASJE > TOALETTROM Vurdering av avvik: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kostnadsestimat: Under 10 000 Vannledninger Vannrør av kobber. Vannrør av plast (rør i rør) til kjøkkenet. Innvendig hovedstoppekran fra byggeår montert i vaskerommet. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Innvendig hovedstoppekran uten kuleventil. Konsekvens/tiltak Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Utskiftning av innvendig hovedstoppekran bør vurderes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Ventilasjon: 1. etasje: Etasjen har mekanisk avtrekk på kjøkken og toalettrom, for øvrig naturlig ventilasjon via luftespalter i vinduer. 2. etasje: Etasjen har mekanisk avtrekk på bad/wc, for øvrig naturlig ventilasjon via luftespalter i vinduer. Kjelleretasje: Etasjen har mekanisk avtrekk på vaskerommet, for øvrig naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegg. Avtrekksvifte fra byggeår plassert i knekott i loftsetasjen, viften er tilkoblet kjøkken, toalett, og baderom Vurdering av avvik: Det er avvik: Forventet levetid er oppbrukt på avtrekksviften. Konsekvens/tiltak Tiltak: Utskiftning av viften bør påregnes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Grunnmur og fundamenter: Støpt såle med grunnmurer/yttervegger av lettklinkerblokker (Leca). Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er påvist små riss i grunnmur ved vindu. Konsekvens/tiltak Tiltak: På generelt grunnlag bør sprekker og riss i puss tettes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Veggkonstruksjon: Yttervegger av bindingsverk av tre som er isolert med 15 cm isolasjon. Yttervegger er utvendig tekket med stående kledning. Ytterkledningen ble sist overflatebehandlet i 2023. Vurdering av avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Konsekvens/tiltak Andre tiltak: Ved fremtidig skiftning av kledning bør bedre lufting etableres. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig: Overflater: Gulv er tekket med laminat, fliser og parkett. Stedvis knirk i gulv. Manglende avslutning mellom laminat og dørterskel i det ene soverommet. Gulvvarme: Hovedetasje: Termostatstyrte gulvvarme i trappegangen. Loftsetasje: Termostatstyrte varmekabler på bad/wc. Kjelleretasje: Termostatstyrte varmekabler i trapperommet og vaskerommet. Vegger er tekket med malte panelplater, malt panel, tapet og malt tapet. Malte walls to paint plater i soverommet i kjelleretasjen. Himlinger er tekket med malte plater og malt panel. Overflater i soverommet i kjelleretasjen er fra ca. 2023. Ved befaring var det pågående arbeider i trappegangen i kjelleretasjen, her vil det bli montert skyvedørsgarderobe opplyser eier, samt gjenstående listverk vil bli montert. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er registrert fuktsvell i tak i stue og kjøkken.Det ble fuktmålt ved befaring, ingen unormale fuktverdier ble registrert. Det er en del ufagmessig utførelse av listing. Det er registrert en del slitasje på overflater. Konsekvens/tiltak Tiltak: Oppgraderinger av innvendige overflater anses ikke som umiddelbart påkrevd. Overvåk tilstand på fuktsvell stue og kjøkken. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Kjøkken: Overflater og innredning: Gulv og vegger er tekket med laminat. Himling er tekket med malte plater. Laminerte skrog med slette fronter. Laminerte benkeplater. Integrert koketopp, stekeovn, mikrobølgeovn. stor kjøleskap, fryseskap under ben og vinskap. Komfyrvakt over koketoppen. Oppvaskkum av silgranitt med ett-greps blandebatteri. Opplegg for oppvaskmaskin. Lekkasjesikring i skroget under oppvaskkummen. Kjøkkeninnredningen er fra Ikeas og integrerte hvitevarer er fra ca. 2018. 1. ETASJE > STUE/KJØKKEN Vurdering av avvik: Det er avvik: Fuktsvell i himling, dette oppstod ved ekstremvær for flere år siden opplyser eier. Dette skal ha skyltes vanninntrenging via yttervegg i følge tidligere skaderapport. Det ble fuktmålt ved befaring, ingen unormale fuktverdier ble registrert. Det er også tilsvarene fuktmerke i stuen. Det bemerkes at det ikke er utført noen utvendige tiltak i forbindelse med dette (konstruksjonen er ikke åpnet). Ved befaring var det manglende lister i overgang vegger og himling, samt stedvis tetting i mellom benkeplater og vegger og innkledning av el -kabel i himling. Dette skal utbedres før salg opplyser eier. Konsekvens/tiltak Tiltak: Overvåk tilstand. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Avløpsrør: Avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Andre VVS-installasjoner: Luft-til-luft varmepumpe av merket General fra 2011 montert i stuen. Nåværende eier har ikke fått utført noen service på varmepumpen. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Forventet levetid på varmepumper er ca. 12-15 år. Manglende festepunkt på fastdeksel. Dette medfører at pumpen trenger "hjelp" når bevegelig deksel skal bevege på seg. Konsekvens/tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner. Utskiftning av varmepumpen må påregnes på sikt, tidspunktet for dette er umulig å si. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Varmtvannstank: Varmtvannsbereder av merket Oso på 200 liter og 2000 watt fra 1984, plassert i vaskerommet. Vurdering av avvik: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Konsekvens/tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Utskiftning av varmtvannsbereder må påregnes på sikt, tidspunktet for dette er umulig å si. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Drenering: Drenering fra 2015. Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er usikkerhet om taknedløp og drenering er koblet sammen med kloakken. Dersom dette er tilfelle så kan kommunen pålegge å legge taknedløp/drenering i separat system. For nærmere informasjon om dette ta kontakt med kommunen. Taknedløp ikke tilkoblet drenering. Konsekvens/tiltak Tiltak: Ta kontakt med kommunen vedrørende separering av drensvann og kloakk. Overvåk tilstanden. Taknedløp bør tilkobles. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Utvendige vann- og avløpsledninger: Vann- og avløpsrør mellom boligen og det offentlige nettet er fra byggeår. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Utskiftning av vann- og avløpsrør bør påregnes på sikt. Tidspunktet for dette er umulig å si. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Forhold som har fått TG3: Taktekking: Taket er tekket med asfaltshingel fra byggeår. Vurdering av avvik: Det er avvik: Nåværende eier har gjort provisoriske tettettiltak på tak mot sør, etter at de fikk beskjed fra feier at det var svekkelser på taktekket her. Konsekvens/tiltak Tiltak: Utskiftning av taktekket må påregnes. I forbindelse med skifte av taktekket bør vindskibord også skiftes ut. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Vinduer: Hovedetasje: Malte vinduer av tre med 3-lags isolerglass fra byggeår. Loftsetasje: Malte vinduer av tre med 3-lags isolerglass fra byggeår. Kjelleretasje: Malte vinduer av tre med 2-lags isolerglass. Vinduer fra 2019 i soverommet. To av vinduene i soverommet har utenforliggende lysgraver. Vurdering av avvik: Det er avvik: To punkterte vinduer i stuen, flere punkterte vinduer kan ikke utelukkes da dette noen ganger er vanskelig å se. Trekk fra flere av vinduene. Vinduer er utvendig værslitte. To av vinduene i det nye soverommet i kjelleretasjen tilfredsstiller dagens krav til rømning når det gjelder størrelse men ikke angående avstanden fra gulvet. Generell info vedr. krav til rømningsvindu: Krav til rømningsvei via vindu er at bredde + høyde til sammen skal minst være 150 cm i åpen stilling. Bredden skal være minst 50 cm og høyden minst 60 cm. Avstand fra gulv til underkant av vindu må ikke overstige 1,0 meter, dette om det ikke er iverksatt pålitelige tiltak for å lette rømning gjennom vinduet (f.eks. via en fastmontert skammel/trinn). På generelt grunnlag bør lysgraver takoverbygges, dette å forhindre at rømningsvei blir full av snø. Konsekvens/tiltak Tiltak: Utskiftning av flere vinduer må påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Terrasse: Terrasse på ca. 13 m2 med stående rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 91 cm. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen og fundamentert på søyler av tre på støpte fundamenter. Terrassen er fra ca. 2017. Rekkverket er av impregnert materiale og er fra 2023. Markplatting fra ca. 2019. på ca 38 m², denne var ved befaring snødekt. Balkong: Takoverbygget balkong på ca. 10 m2 med malt stående rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 95 cm. Konstruksjon av tre. Adkomst via dør fra det ene soverommet i loftsetasjen. Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Terrasse: Rekkverket er lavere enn dagens krav (1 meter). Manglende gelender langs trapp. Balkong: Rekkverket er lavere enn dagens krav (1 meter). Lysåpninger i rekkverket som overstiger 10 cm. Svekkelser/råteskade i rekkverket. Konsekvens/tiltak Råteskadet trekledning må skiftes ut. Ved fremtidig skiftning av rekkverk bør rekkverket bygges etter dagens krav. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskille/gulv av trebjelkelag. Støpt såle på grunnen i kjelleretasjen. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktsvell i taket på stue og kjøkken. Det ble fuktmålt ved befaring, ingen unormale fuktverdier ble registrert. Største planavvik ble registrert på soverom med balkongdør i loftsetasjen. Konsekvens/tiltak For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Overvåk tilstand av fuktsvell i himling i kjøkken og stue.. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad KJELLERETASJE > VASKEROM: Generell: Betonggulvet er tekket med klikkfliser fra 2024. Vegger er tekket med malt panel og malte flater. Himling er tekket med malte plater. Skyllekum av stål med ett-greps blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin. Dusjkabinett fra 2024 Plastsluk fra byggeår i gulvet. Rommet har mekanisk avtrekk via yttervegg. KJELLERETASJE > VASKEROM Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Avtrekket er defekt, har veldig brukerstøy og lav funksjon. Konsekvens/tiltak Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 LOFTSETASJE > BAD/WC: Baderommet er fra byggeår. Enkel beskrivelse: Gulvet er tekket med fliser. Vegger er tekket med våtromsplater. Himling er tekket med malte plater. Servant med ett-gres blandebatteri. Gulvmontert toalett. Badekar med veggmontert blandebatteri. Plastsluk i gulvet. Laminerte skrog med malte profilerte fronter. Belysning over speilet. Baderommet har mekanisk avtrekk via avtrekksviften i knekottet og naturlig ventilasjon via luftespalte i vinduet. LOFTSETASJE > BAD/WC Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Branntekniske forhold: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning. Boligen virker og være tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere. Anskaff nytt godkjent brannslukningsapparat. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja. Brannslukningsapparatet er fra 2012. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Oppgraderinger av nyere dato: Utvendig. - Stigetrinn til pipen fra 2023. - Terrassen er fra ca. 2017, rekkverket på terrassen er fra 2023. - Markplatting fra ca. 2019. - Drenering fra 2015. Innvendig. - Vedovn fra ca. 2016. - Soverommet i kjelleretasjen er fra ca. 2023. - Kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer fra ca. 2018. - Toalett fra 2014 i hovedetasjen. - Dusjkabinett fra 2024 på vaskerommet. - El-skap fra 2013.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er tilknyttet bredbånd. Ved overføring av abonnement, eller nytt abonnement, vil medføre kostnader for kjøper.

  Parkering
  Parkering i garasjen og på egen tomt (2 biloppstillingsplasser foran garasjen).

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   121 640,- (Omkostninger totalt)   4 221 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring, luft-til.-luft varmepumpe og annen elektrisk oppvarming. Åpne avvik på fyringsanlegg og adkomst for feiing: Sotluke har for liten avstand til brennbart materiale. Opprettet: 12.10.2023 Status: Vedtak om pålegg Frist: 29.02.2024

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  15462

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter; Fastgebyr vann, Fastgebyr avløp, Vanngebyr areal og Avløpsgebyr areal. Det tilkommer årsgebyr til HAF ca. kr 6 232,-

  Formuesverdi primær
  1066862

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  4054077

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/24/1/143: 24.08.1984 - Dokumentnr: 5384 - Festekontrakt - vilkår Gjelder framfeste
  Festetid: 100 år
  FRAMFESTEKONTRAKT
  ÅRLIG AVGIFT NOK 675
  LEIEN KAN REGULERES
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  15.11.1966 - Dokumentnr: 4394 - Erklæring/avtale Gjelder feste
  FESTENUMMERET KOMMER FRA FLERE BRUKSNUMMER
  HJEMMELSHAVERE FOR RESTERENDE BRUK LISTES VED SPØRRING PÅ
  DISSE
  GJELDER : KOMMUNE-NR 1833 GNR 24 BNR 15
  KOMMUNE-NR 1833 GNR 24 BNR 21
  KOMMUNE-NR 1833 GNR 24 BNR 52
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.11.1966 - Dokumentnr: 4394 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 100 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 12,600
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.08.1984 - Dokumentnr: 5384 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 100 år
  FRAMFESTEKONTRAKT
  ÅRLIG AVGIFT NOK 675
  LEIEN KAN REGULERES
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  29.05.1984 - Dokumentnr: 3177 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:24 Bnr:1 Fnr:53


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse datert 06.07.1984. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Lovlighet: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 27.06.1984 og midlertidig brukstillatelse datert 19.02.1985. I ettertid er det dog blitt gjort noen endringer, og disse er som følger: Hovedetasje: - Er fjernet en vegg på stuen og fjernet en vegg på kjøkken. Dette er ikke søknadspliktige tiltak. Kjelleretasje: - Rommet som på godkjente tegninger er benevnt som hobby, bod 10,5m², bod 7,6m² og bod 5,4m² , benyttes i dag som soverom og skyvedørs garderobe denne var ved befaring ikke montert, men eier sier den skal monteres. Dette er en endring fra tilleggsdel til hoveddel og bør søkes bruksendret. Anbefaling: - Eiendomsmegler anbefaler å søke Rana kommune om bruksendring/godkjenning av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger i tråd med dagens virkelighet. Tiltak/saksomkostninger i sakens anledning vil kunne tilkomme. Dette til orientering. Garasje Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger datert 24.08.84 Det er i ettertid påbygd en utvendig vedbod på ca 3m². Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Id: 3012 Navn: Gnr. 24, bnr. 21 og 52 på øvre Gruben Plantyp:e Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 14.01.1969 Delareal: 596kvm Formål: Frittliggende småhusbebyggelse Feltnavn: B2 Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  4 100 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 102 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   121 640,- (Omkostninger totalt)   4 221 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  121640

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,35% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr  10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev