aktiv-eiendomsmegling
Aktiv eiendomsmegling v/Marianne Mora Eskildsen har gleden av å presentere Forsbakkveien 10!
Aktiv eiendomsmegling v/Marianne Mora Eskildsen har gleden av å presentere Forsbakkveien 10!

MO I RANA Forsbakkveien 10

Hel tomannsbolig | gode leieinntekter | betydelig oppgradert

 • kr 6 000 000
 • BRA 255 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 6 000 000
 • Omkostningerkr 167 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 167 042
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1954
 • Soverom4
 • ArealP-rom 235 m²
 • Tomt812.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 150 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,00))   167 042,- (Omkostninger totalt inkl. valgfritt tillegg)   6 167 042,- (Totalpris inkl. omkostninger inkl. valgfritt tillegg)  

Meld deg på visning!

Påmelding
LOFTSETASJE
Her bor du sentralt på populære Selfors, med kort avstand til butikker, barneskole, barnehage og nydelige turområder i Selforslia. Du kan benytte boligen som generasjonsbolig, bo i deler av boligen og leie ut deler av den eller investere i et utleieobjekt - noe som vil gi deg gode inntekter. Her er mulighetene mange. Denne nydelige tomannsboligen fordeler seg over fire plan og er betydelig oppgradert senere år blant annet med totaloppgradering av 2. etg. og loftsetasje, oppussing av 1. etg. og kjelleretasje og utskifting av el-anlegg, innvendige vannledninger og drenering. Søknad om bruksgodkjenning for enkelte bruksendringer er under behandling. I hagen har du god plass til å boltre deg og her finner du både lekestativ og hagestue. Husk visningspåmelding - ses vi på visning?
LOFTSETASJE

Forsbakkveien 10, Nordland

 • Tomt
  812.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligen er oppført på ukjente masse. Flat opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Gruset innkjørsel.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Selfors i Rana kommune, om lag 3 kilometer nordøst for Mo i Rana. På Selfors finnes barneskole, barnehager, dagligvarebutikk mv. Fine tur- og rekreasjonsområder også i Selforslia, på Selforsfjellet og Risfjellet. Sentrum av Mo m/ omegn byr for øvrig på et rikt service- og kulturtilbud samt flere kjøpesenter, nisjebutikker, kaféer, restauranter, helsetjenester, badeland, idrettshaller/-arenaer, barnehager, skoler, høgskoler, universitet m.m.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående tomannsbolig fra 1954, bygd over 4 plan. Til boligen hører det med et uthus. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Engveien barnehage, Selfors barnehage, Selfors barneskole og SFO.

  Skolekrets
  Selfors skolekrets og Rana ungdomsskole.

  Offentlig kommunikasjon
  God offentlig kommunikasjon med hyppige avganger

  Byggemåte
  Støpt plate, grunnmur/kjelleryttervegger av betong og lettklinkerblokker (leca) på inngangsparti i kjelleretasjen. Taktekking: Taket på hoveddelen av boligen er tekket med profilerte takplater av metall. Taket på inngangsparti til kjelleretasjen er tekket med takpapp. Nedløp og beslag: Renner og nedløp av metall. To luftehatter på taket. Pipen er tekket med heldekkende beslag. Veggkonstruksjon: Yttervegger av reisverk/bindingsverk av tre, som basert på opplysninger fra eier er isolert med 20 cm isolasjon (10+10 cm). Yttervegger er utvendig tekket med liggende kledning. Takkonstruksjon/Loft: Saltak takkonstruksjon av tre. Vinduer: Boligen har malte trevinduer med 2-lags glass og enkelte vinduer med koblet glass i kjelleretasjen. Dører: Inngangsdør til 1. etasje: Malt isolert dør av tre med 3-lags isolerglassfelt. Det er montert Yale Doorman på døren. Inngangsdør til leilighet i 2. etasje: Malt isolert dør av tre med 2-lags isolerglassfelt. Inngangsdør til kjellerleilighet: Malt isolert dør av tre med 2-lags isolerglassfelt. Terrassedør 1. etasje: Malt isolert dobbeltfløyet dør av tre med 2-lags isolerglassfelt. Terrassedør 2. etasje: Malt isolert dør av tre med 2-lags isolerglassfelt. Eier opplyser om at det vil bli montert ny terrassedør i 1. etasje før salg av bolig. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Markterrasse fasade sørvest på ca. 22,3 m2 med liggende rekkverk. I tillegg er det etablert en åpen bod på 5,7 m2 som en forlengelse av terrassen. Adkomst fra hage og via dør fra stuen. Takterrasse fasade nordvest over inngangsparti på ca. 15,2 m2 med liggende rekkverk. Rekkverket har en høyde på ca. 91-93 cm. Adkomst fra trappegang i 2. etasje. Terrasse fasade nordvest på ca. 16 m2 i tilknytning inngangspartiet. Liggende rekkverk. Adkomst fra hage og via hovedinngangsdør. Utvendige trapper: Trapp til inngangsdør i 1. etasje: Tett trapp av tre uten rekkverk. Trapp til terrassedør i 1. etasje: Trapp av tre med steinheller i inntrinn og på repos. Trapp til inngangsdør i kjelleretasje: Trapp av tre med håndløper i deler av trappeløpet. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskillere av trebjelkelag. Støpt såle på grunnen i kjelleretasjen med tilfarergulv i kjellerleilighet.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har eid boligen siden 2007. Det har blitt utført arbeid på bad/våtrom: Utført av: Faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. BESKRIVELSE: Kjeller: Bad i kjeller ble renovert av huseier i 2009. 1. etg: Nye avløpsrør ble lagt i 2007 og ny sluk under dusj. Belegg lagt av firma samme år. 2. etg: Nye avløpsrør lagt i 2007 og ny sluk under dusj. Belegg lagt av firma samme år. Nytt belegg ble lagt over det gamle i 2022 ved egeninnsats grunnet varmeskader på tidligere belegg grunnet tildekning av gulv med håndklær. 3. etg: Bad ble etablert av firma i slutten av 2019. Arbeid utført av: Byggservice Helgeland. Tettesjilk/membran/sluk ble oppgradert/fornyet: Sluk på bad i 1. etg og 2. etg er fra 2007. Sluk på kjellerbad er fra 2009. Soilrør innvendig i huset ble skiftet i 2007 fra støpejern til plast. Arbeidet er ikke byggemeldt. Det har blitt utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Nilson skiftet ut samtlige vannrør i huset i 2007. Alle varmvannstanker ble skiftet samme år. Nye vannrør i hele huset. i 2019 utførte Roys Rørservice arbeid under etablering av nytt bad i 3. etg. Det ble da etablert teknisk rom i vegg m/fjærbelastet sluk, fordeler og varmtvannstank. Ospas skiftet vannrør inn til hus i 2008. Arbeid utført kun av faglært: Nilsson / Roys Rørservice / Ospas Det har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: Beskrivelse: Dette var tilfellet da huset ble ervervet i 2007. I 2008 ble drenering skiftet rundt hele huset. Taknedløp ble koblet på egne rør og to spylepunkter ble etablert. Utvendig mur ble renovert og slemmet, samt kledd med vorteplast og topplist. Massene inntil hus ble skiftet ut. Selger kjenner til at det har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade: Beskrivelse: Var en mindre taklekkasje i 2021 på utbygg (inngangsparti). Dette ble en forsikringssak og utbedret av firma. Ny takpapp ble lagt for å hindre lekkasje. Selger kjenner til at det har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Beskrivelse: Ved kjøp av huset i 2007 var det en skade i mur under inngangsparti. Daværende takst fastslo av dette var som følge av press fra metallknekter som utbygget "henger på". Press på grunnmur hadde medført sprekker. I 2008 ble dette området gravd opp og et fundament ble støpt ned under utbygg. Deretter ble det murt opp med lecastein fra fundament opp til metallknekter for å flytte belastning fra knekter ned til fundament. Grunnmur ble utbedret på begge sider. Sprekk ble meislet opp og ny betong m/armering ble støpt inn for å utbedre forhold. Selger kjenner til at det har vært sopp/råteskader på eiendommen: Kjellerleilighet har vært utleid siden 2009 uten utfordringer knyttet til fukt/sopp. I 2020 flyttet det inn en ny leietaker. I løpet av oppholdstiden til denne leietakeren oppstod det mugg i vinduskarmer og bak komfyr. Under inspeksjon med leietaker kom det frem at samtlige av ventilene på vinduene var teipet igjen, all mekanisk utlufting var stengt og leietaker tørket klær på tørkestativ oppå vedovn mens det var fyr i den. Leieforholdet ble avsluttet da dette ble avdekket. Mugg ble vasket og pusset bort og flatene der mugg hadde oppstått ble oppmalt på nytt. Nå har det vært nye leietakere i 1 år siden dette og under inspeksjon er det ikke funnet nye tilfeller av mugg. Vi antar derfor at mugg i vinduene var en naturlig reaksjon på manglende utskifting av luft og høy luftfuktighet i kjellerleilighet grunnet tørking av klær på vedovn. Det har blitt utført arbeid på el-anlegg eller andre installasjoner: Det elektriske anlegget som var ved huskjøp ble skiftet ut i sin helhet. Det finnes ingen elektriske komponenter som er i bruk datert før 2007. I 1. etg og 2. etg ble det elektriske anlegget skiftet ut av Svein H. Botn. Skjultanlegg ble etablert i 1. etg og åpent elektrisk anlegg ble etablert i 2. etg. Nye sikringsskap i begge etasjer. Da boareal i kjeller ble etablert i 2009 ble det elektriske arbeidet utført av Grane & Søreng. Her ble det etablert skjultanlegg inkl. sikringsskap. Under oppussing av 2. etg og 3. etg. i 2019 ble det åpne elektriskanlegget skiftet ut med skjultanlegg. Nye kurser ble etablert. Utført av Grane Søreng. I 2022 utførte Elteam Rana arbeid på det elektriske anlegget. Siden varmepumpe ble etablert installerte de en ny kurs til dette. I tillegg ble komfyrvakt skiftet ut samtidig. Arbeid utført kun av faglært: Svein H. Botn / Grane Søreng / Elteam Rana. Det foreligger samsvarserklæring. Helgeland kraft har utført kontroll på hele huset ved flere anledninger. Annet arbeid som er utført på boligen: Huseier har selv skiftet ut bordkledning på hele huset. Huset hadde ikke isolasjon i veggene ved anskaffelse, så det ble etablert 10 cm isolasjon, deretter ble det krysslektet og isolert 10 cm til. Totalt 20 cm isolasjon. Samtlige vinduer er også montert av huseier. Videre er hele 2.etg og 3. etg pusset opp av huseier i 2019. Etasjen ble totaloppusset og soveromsvegger (ikke bærende vegger) ble justert for å få en bedre størrelse på rommene. Eiendommen selges med utleiedel: Per i dag er hele huset utleid. 2. etg + 3. etg er leid ut som en enhet og 1. etg + kjeller er leid av samme familie. Utleie er ikke godkjent hos bygningsmyndighetene. Selger opplyser at det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Beskrivelse: Det er etablert ca. 35 m2 med boareal i kjeller mot opprinnelig planløsning. 3. etg var opprinnelig kaldloft, men der er det etablert bad, soverom og loftsstue. Innredningen/utbyggingen er ikke godkjent av bygningsmyndighetene. Per nå foregår det en prosess med å få endringer godkjent. Det foreligger ferdigattest fra 1955, men ikke på utbygg fra 1977. Det er påbegynt prosess for godkjenning av endringene. Andre forhold av betydning: 1) Har opplyst til takstmann at utvendig lecamur til inngangsparti (ikke grunnmur til hus) fikk sprekkdannelser og avskallinger i 2015 eller 2016. Dette grunnet svært lang kuldeperiode som medførte bevegelser på inngangsparti (tele). Våren etter dette ble det forsøkt å pusse i betong for å begrense omfang. I 2022 ble det utført pålekting av lecamur inkl. montering av sponplater for å stive av veggen sideveis. Dette ble også utført av kosmetiske grunnet. 2) Under befaring ble det avdekket sammen med takstmann at to-fløyet altandør i 1. etg ikke kunne åpnes. Dette har ikke huseier tidligere blitt informert om. Ny to-fløyet altandør ble umiddelbart bestilt og blir skiftet så snart ny dør ankommer.

  Innhold
  Loftsetasje: Loftstue, bad/wc/vaskerom (loftetasje), soverom, knekott og blindkott. 2. etasje: Trappegang, gang, bad/wc/vaskerom (2. etasje), stue , kjøkken m/ spiseplass, 2 soverom. 1. etasje: Vindfang , entré/trapperom, bad/wc/vaskerom (1. etasje), stue, kjøkken m/ spiseplass, 2 soverom. Kjelleretasje: Trapperom/-gang, entré (kjellerleilighet), stue (kjellerleilighet), soverom (kjellerleilighet), kjøkken (kjellerleilighet), bad/wc/vaskerom (kjellerleilighet), teknisk rom og 2 boder.

  Standard
  Standard: Boligen holder normal standard alder tatt i betraktning. Vedlikehold: Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt. Eiendommen er gjennomgått av en bygningssakkyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. For utdypende informasjon og forslag til tiltak, se vedlagte tilstandsrapport. Nedenfor følger oppsummering av forhold som har fått TG 2 og TG 3. TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Innvendig > Overflater: Det er avvik: Overflater i kjellerleilighet har noe bruksslitasje. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Planavvik ble registrert i 1. etasje og 2. etasje. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Innvendige dører: Det er avvik: Det er registrert dører med mindre skader. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > 1. etasje > Bad/wc/vaskerom (1. etasje) > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Det ble fuktmålt på overflater i våtsonen, ingen unormale verdier ble registrert. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > 2. etasje > Bad/wc/vaskerom (2. etasje) > Overflater vegger og himling: Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > 2. etasje > Bad/wc/vaskerom (2. etasje) > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > 2. etasje > Bad/wc/vaskerom (2. etasje) > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Det ble fuktmålt på overflater i våtsonen, ingen unormale verdier ble registrert. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Loftsetasje > Bad/wc/vaskerom (loftetasje) > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Gulvet er tilnærmet flatt og har ikke 15 mm oppkant ved dørterskel. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Kjøkken > Kjelleretasje > Kjøkken (kjellerleilighet) > Overflater og innredning: Det er påvist at overflater har noe skader. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken m/ spiseplass > Overflater og innredning: Det er avvik: Det bemerkes at innredningen er av eldre dato og har noe slitasje. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Avvik gjelder del av vannledning fra innvendig stoppekran og inn til bod der varmtvannsberedere er plassert (den del av vannledning er av eldre dato). Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner: Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmepumpen er oppbrukt Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er noe malingsavflassing og overflaterust i taktekket. Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur (fra tak over inngangsparti til kjellerleilighet). Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier (eier opplyser om at pipe har blitt feiet via feieluke i loftetasjen og det har ikke blitt gitt anmerkninger fra feievesenet på dette). Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er avvik: Bordkledningen er stedvis værslitt. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Vinduer: Det er avvik: Vinduer med koblet glass er moden for utskifting (3 stykker i kjelleretasje). Det er påvist vinduer som er utvendig værslitt og har noe innvendige sår/hakk. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Dører: Det er avvik: Inngangsdør til kjelleretasjen har noe slitasje (sår/hakk på dørblad og karm). Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Takterrasse ligger over innredede boligrom (vindfang). Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det er skade (råteskade) i terrassebord på markterrasse. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist riss i overflate. Da det er lenge siden det ble utført feiing og tilsyn (2015 og 2017), eier opplyser om at det har blitt utført feiing etter dette. Feiing av pipe har blitt gjort via feieluke i loftetasjen. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er avvik: Det ble målt forhøyde fuktverdier direkte på grunnmur og støpt plate. Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Avvik gjelder trapp mellom 1. etasje og kjelleretasje. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Rom i kott med varmtvannsbereder og samlestokker: Det er avvik: Det bemerkes at det ikke er dampsperre i tak/himling (kan føre til kondensering i isolasjon ved minusgrader ute). Det er begrenset mulighet for adkomst til rommet (se bilde av inspeksjonsluke i vegg). Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > 1. etasje > Bad/wc/vaskerom (1. etasje) > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > 1. etasje > Bad/wc/vaskerom (1. etasje) > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det mangler stedvis sokkelfliser. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > 1. etasje > Bad/wc/vaskerom (1. etasje) > Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er fuktskade innvendig på vindu i baderommet, dette kan tyde på dårlig ventilering av rommet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc/vaskerom (kjellerleilighet) > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > 2. etasje > Bad/wc/vaskerom (2. etasje) > Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Loftsetasje > Bad/wc/vaskerom (loftetasje) > Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken m/ spiseplass > Avtrekk: Det er avvik: Avtrekket har noe begrenset funksjon. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avvik gjelder avløpsrør av soil. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. I 2010 innførte NEK (Norsk Elektroteknisk Komité) et krav om direkte påkobling på varmtvannsberedere over 2000 W, og i 2014 ble kravene til tilkobling av varmtvannsberedere justert. Nå gjelder forskriften alle beredere som er over 1500 W. Er varmtvannsberederen installert før 2010 og tilkoblet gjennom stikkontakt er det ikke pålegg å bygge om anlegget. Men man bør jevnlig ta ut støpselet for å se etter varmegang. Ved bruk av stikkontakt som tilkoblingspunkt foreligger det alltid en fare for varmeutvikling og brann. Varmtvannsbereder i loftetasjen har tilfredsstillende el-tilkobling. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Kjellerleilighet: El-skap plassert i entré. Automatsikringer og måler. 3x50 amp hovedsikring. 1. etasje og deler av kjelleretasje: El-skap plassert i entré/trapperom. Automatsikringer og måler. 3x50 amp hovedsikring. 2. etasje og loftetasje: El-skap plassert i trappegang. Automatsikringer og måler. 3x32 amp hovedsikring. Da det er over 10 år siden siste kontroll, anbefales det en ny kontroll av el-installasjonene. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Drenering: Det er avvik: Det bemerkes at grunnmursplast med klemlist ikke er synlig på alle fasader (ligger under terreng). Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert sprekkdannelser i grunnmur der hvor knekter av metall er innfestet. Eier opplyser om at sprekker ble utbedret i 2008 (se eiers egenerklæring for nærmere info. om hva som ble gjort). Kostnadsestimat: Under 10 000 TG IU - KONTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er begrenset mulighet til vurdering/besiktigelse av takkonstruksjon via knekott i loftetasjen. Det er usikkerhet på om det er etablert tilfredsstillende lufting mellom taktro og isolasjon, slik at det ikke blir kondens/ising på vinteren. TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE TILTAK: Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Avvik gjelder trapp til inngangsdør i 1. etasje og terrassedør i 1. etasje. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc/vaskerom (kjellerleilighet) > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG3 settes på grunn av standardens strenge krav til våtrom og fordi det mangler tettesjikt i våtsone samt at det også ble målt forhøyde fuktverdier. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Boligen ble i 1977 tilbygd mot nordvest. Inneholder et vindfang samt utvidelse av det ene soverommet i 1. etasje. Takterrasse over tilbygget med adkomst fra trappegangen i 2. etasje. Takoverbygd kjellernedgang ble etablert i 2008. Denne er ikke byggesøkt.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber i 1. etg og felles wifi i huset.

  Parkering
  Parkering på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  JBF

  Polisenummer
  187744

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 150 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,00))   167 042,- (Omkostninger totalt inkl. valgfritt tillegg)   6 167 042,- (Totalpris inkl. omkostninger inkl. valgfritt tillegg)  

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring, luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  34719

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, branntilsyn/feiing samt renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. De kommunale avgiftene er prognose for 2023. De kommunale avgiftene utgjør: Eiendomsskatt: 4.583,- Vann: kr. 9.124,08 Avløp: kr. 9.930,66 Renovasjon: kr. 11.081,- Totalt inkl. eiendomsskatt og renovasjon: 34718,74 Fra og med 2021 er det ikke lenger fast årlig gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, men gebyr knyttet til den enkelte tjeneste. For denne eiendommen gjelder følgende gebyrsatser (2023): Feiing: kr. 629 pr. røykløp. Tilsyn med fyringsanlegg: kr. 692 pr. bruksenhet.

  Formuesverdi primær
  1032868

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3718324

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/99/442: 19.12.1995 - Dokumentnr: 6947 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:99 Bnr:8
  19.12.1995 - Dokumentnr: 6947 - Overføring fra tidligere festenummer Utgått festenr:
  Knr:1833 Gnr:99 Bnr:8 Fnr:38


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger fra både byggeåret 1954 og av tilbygget fra 1977. Tegningene stemmer i all hovedsak i 1. og 2. etasje, men ikke i loftsetasjen og kjelleretasjen. Loftsetasje: Det finnes ingen plantegninger av loftsetasjen. Kjelleretasje: Cirka halve kjelleretasjen er bruksendret til en utleiedel (sokkelleilighet). NB! Det foreligger pr. i dag ferdigattest på opprinnelig bolig fra 1954, men ikke av tilbygget fra 1977. Brukstillatelse av tilbygget anbefales å få ordnet, dette med tanke på verifiseringen av lovligheten. Takoverbygd kjellernedgang ble etablert i 2008. Denne er ikke byggesøkt. Det pågår en prosess med å få boligen godkjent bruksendret i henhold til dagens bruk. Takstmannen kan ikke garantere utfallet av denne søknadsprosessen. Både utleiedelen i kjelleretasjen og loftsetasjen har godkjent rømningsvei via flere alternativer (direkte ut, interntrapp, rømningsvinduer og brannstige). Romhøyden i kjelleretasjen er mellom 2,23 og 2,33 meter, Romhøyden i loftsetasjen er mellom 2,06 og 2,08 meter, med skrånende himling ned til knevegger ca. 1,18 - 1,21 meter over gulvet. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplan: Kommuneplan for Mo og omegn (KDP2013). Ikrafttredelse 16.06.2014. Undertegnede takstmann er ikke kjent med planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om dette hvis kjente nåværende eller fremtidige planforslag kan berøre eiendommen i en eller annen form. Id: KDP2013 Navn: Kommunedelplan for Mo og omegn Plantype: Kommunedelplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 16.06.2014 Regulering: Området er regulert til frittliggende småhusbebyggelse iht. reguleringsplan for "Forsbakkheia, Selfors", plan-ID 4042. Ikrafttredelse 14.10.2008. Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/1833/dokumenter/3523/4042_Bestemmelser_1931.pdf Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 150 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 000 000,00))   167 042,- (Omkostninger totalt inkl. valgfritt tillegg)   6 167 042,- (Totalpris inkl. omkostninger inkl. valgfritt tillegg)  

  Omk. kjøper beløp
  167042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  5.500. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 50.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 49.258,-. Utleggene omfatter tilstandsrapport, markedsføring, fotograf og gebyrer. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr. 25,000,- eventuelt kr. 2.500,- per time for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev